z39.50 adgang til bibliotek.dk - tekniske parametre

bibliotek.dk z39.50

Address/Z39.50URL:

bibliotek.dk

Port:

210

UserID/Password:

Fri adgang

Status:

Drift

Database names:

dfa

Services:

Init, Search, Present, Scan, Close

Formats in present:

SUTRS, danMARC, MARC21

Search syntax:

RPN, CCL

URL for description:

http://www.danbib.dk/docs/zbibdk_drift.htm

Support danZIG Profile on level:

Trin 1

Z39.50 Version:

3

Comments:

bibliotek.dk er driftet af Dansk BiblioteksCenter A/S.

Z39.50 adgang til bibliotek.dk kræver en Z39.50-klient.

Vedr. 'Formats in present': 'danMARC'-formatet er defaultformat og udleverer poster i standard 'danMARC2'-format i overensstemmelse med ISO-2709

Dokumentation for DBC's ISO-2709-header til danMARC2-format

Under format-OID'en (1.2.840.10003.5.14) til danMARC tilbydes følgende present-formater i form af element set names til brug for flerbindsværks-presents:
  • hoved - udleverer kun hovedposten
  • sektion - udleverer kun sektionsposten
  • bind - udleverer kun bindposten eller en enkeltstående post
Element set name bind er default. Det udleverer 1 post pr. fund. Ved søgning på BIB1 1:12 (id) udleveres det søgte postniveau (hoved, sektion, bind, enkeltstående). Ved alle øvrige søgninger udleveres poster på nederste niveau.

Desuden tilbydes der et format med OID: 1.2.840.10003.5.1000.105.113, der udleverer alle niveauer i én ISO-2709-post med 1. indikator som niveau-indikator.

Hvis postene ønskes i faldende kronologisk orden skal man sende en "sort default descending" efter "search" men inden "present"

Vedr. 'Search syntax': Det anbefales at søgninger sendes som RPN, da CCL kun understøttes delvis.

Følgende use-attributsæt understøttes:

Contact:

Brugersupport:

Last update:

22.06.2012