Udformning af transfiler til dataleverancebestilling

Sidst opdateret 23. september 2005

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal bruges hvis I selv skal danne transfiler i forbindelse med manuel overførsel af dataleverancebestillinger til Dansk Bibliotekscenter ved hjælp af ftp.

Vejledningen skal ikke bruges, hvis I anvender DBCs Posthus' web-formular til bestilling af dataleverancer. Vi anbefaler at I bruger DBCs Posthus' web-formular.

Se DBCs posthus web-formular til bestilling af dataleverancer - kræver adgangskode til Netpunkt.

 

Vejledningen beskriver, hvad en transfil er, og hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge, som er:
Først datafil(er) - og derefter transfil.

 

Hvad er en transfil
Transfilens opbygning
Navngivning af en transfil
Eksempel på transfil til bestilling af dataleverance
Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data, der skal bestilles på, fx lister over faustnumre eller ISBN.
Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus, fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen eller oplysning om, til hvilken e-mail der skal sendes besked, når dataleverancen er klar.


Til toppen
Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linie for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinie med teksten 'slut'

Linier og felter:

 • hver linie indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linien
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen
Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
820010.015.trans

Løbenummer udelades, fx:
820010.trans


Til toppen
Eksempel på transfil til bestilling af dataleverancer

b=folk,f=820010.015.sbk,m=ud@sbk.bib.dk
slut

I transfiler til dataleverancebestillinger bruges kun 3 af transfilformatets felter::

 • b=<base> - Dataleverancebetillinger skal altid sendes til base 'folk' (b=folk)
 • f=<filnavn> - datafilens navn. Skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 820010 = Statsbiblioteket i Århus)
 • m=<e-mail-adresse> - m=ud@sbk.bib.dk angiver til hvem der skal sendesbesked om resultatat af bestillingen

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet – med beskrivelse af alle felter og mulige værdier – se Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Til toppen


Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. bestilling af individuelle dataleverancer, skal du også læse: