Overførsel af dataleverancebestillinger til DBCs Posthus med ftp

Sidst opdateret 29.01.2009

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal bruges hvis I ønsker at foretage manuel overførsel af bestillings- og transfiler til Dansk BiblioteksCenter ved hjælp af ftp.

Vejledningen skal ikke bruges, hvis I anvender DBCs Posthus' web-formular, når I overfører data til DBC. Vi anbefaler at I bruger DBCs Posthus' web-formular, hvis det lokale bibliotekssystem ikke indeholder faciliteter til automatisk ftp-overførsel, herunder automatisk dannelse af både bestillings- og transfiler.

Se DBCs posthus web-formular til bestilling af dataleverancer - kræver adgangskode til Netpunkt.

 

Princippet i dataleverancebestilling til DBC - datafil og transfil
Opkaldsparametre for ftp-overførsel
Hvad sker der når trans- og datafiler ankommer til DBCs Posthus?
Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt
Levering af data
Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

Princippet i dataleverancebestilling til DBC - datafil og transfil

Overførsel af en dataleverancebestilling sker ved at der sendes 2 filer ved hjælp af ftp:

 • selve datafilen, også kaldet bestillingsfilen - indeholder de data der skal behandles (fx lister med faustnumre eller ISBN på de poster, der ønskes leveret)
 • en transaktionsfil ('trans-fil') - en lille tekstfil, der i kodet form indeholder de oplysninger om datafilen, der skal bruges i den automatiske databehandling, der finder sted, efter at filen er modtaget på DBCs Posthus.

Selve ftp-overførslen - herunder også automatisk oprettelse af bestillings- og transfiler - kan i nogle tilfælde ske automatisk fra det lokale bibliotekssystem, ved hjælp af dets indbyggede rutiner. Overførslen kan dog også ske helt manuelt, enten fra en PC (med et grafisk ftp-program eller fra en kommandoprompt), eller direkte fra en server (fx en Unix-server). Ved manuel overførsel skal I selv udforme transfil og sørge for korrekt datafil.

Vigtigt: Datafilen sendes først til DBCs Posthus, efterfulgt af transfilen - altid i den rækkefølge!

Til toppen


Opkaldsparametre for ftp-overførsel

Uanset om man laver ftp-overførslen fra en PC eller en server - eller om der kaldes op fra en kommandopromt eller med et grafisk (Windows)-program - skal følgende opkaldsparametre anvendes:

 • ftp-adresse/hostname på DBCs server: ftp.dbc.dk
 • login: ftp
 • password: ftp (fx - der skal mindst være ét tegn, kan også være initialer)
 • transfermode: binary (af hensyn til tegn udover ASCII-tegn i datafilerne)
 • directory på ftp-server: filerne skal placeres i følgende directory: /datain
Til toppen

Hvad sker der når bestilings- og transfiler ankommer til DBCs Posthus?

DBCs posthus undersøger med ca. 1 minuts interval, om der er kommet nye filer, som behandles på følgende måde:

 • bestillingsfiler tjekkes for, om de overholder formatet for bestillinger. Er formatet ikke overholdt sendes en e-mail til afsenderen med besked om fejlens art (anvender mailadressen i transfilen). Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at sende denne mail, vil biblioteket blive kontaktet af DBC
 • hvis datafilen er OK sendes den videre til behandling. Der sendes samtidigt en mail til afsenderen. Mailen indeholder bl.a. besked om, hvilken type databestilling, der er modtaget, samt hvor mange id-numre bestillingsfilen indeholder.
Til toppen

Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt

Nedenstående eksempel på tegnbaseret opkald til DBCs ftp-server kan anvendes både hvis overførslen sker fra tegnbaseret ftp-program på en PC eller fra en server, fx en UNIX-server. De ordrer brugeren skriver, står i eksemplerne sådan her: ftp. En indtastet kommando afsluttes med "Enter" eller "Return". Der sendes i eksemplet følgende filer:

 • datafil: 820020.best01
 • transfil: 820020.trans

ftp>open ftp.dbc.dkcolor>
Connected to pan.dbc.dk.
220 pan FTP server (SunOS 5.7) ready
User (pan.dbc.dk:(none)): ftp color>
331 Guest login ok, send ident as password:
Password: ftp color>
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>binarycolor>
200 Type set to I.
ftp>send 820020.best01 datain/820020.best01color>
local: 820020.best01 remote: datain/820020.best01
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.best01
226 Transfer complete.
24167 bytes sent in 0.01 seconds (2.4e+03 Kbytes/s)
ftp>send 820020.trans datain/820020.transcolor>
local: 820020.trans remote: datain/820020.trans
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.trans.
226 Transfer complete.
173 bytes sent in 0.02 seconds (8.4 Kbytes/s)
ftp>quit color>
221 Goodbye.

Til toppen


Levering af data

Når filen med de bestilte poster er dannet, bliver den lagt over på DBCs Posthus som individuel dataleverance. Sammen med selve datafilen vil der ligge en logfil, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor mange poster - fordelt på hoved-, sektions-, bind- og aleneposter - dataleverancen indeholder. Det vil også fremgå af logfilen, om der er nogle af de indsendte id-numre, der ikke har givet hit i basen.

Samtidig med, at filerne lægges op på DBCs Posthus, sendes en mail til afsenderen (mailadressen i transfilen) med besked om datafilens og den tilhørende logfils navne.

Under normale omstændigheder vil en dataleverance være klar inden for få timer efter, at den første mail er afsendt fra Posthuset - men der kan gå længere tid.
Har I ikke dagen efter afsendelsen af bestillingsfilen modtaget en mail med besked om dataleverancen, bør I kontakte DBCs Kundeservice.

Til toppen


Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. bestilling af individuelle dataleverancer, skal du også læse: