Download af poster i MARC-format fra DanBib

Sidst opdateret 22. marts 2005

Indhold:


Definition: hvad er 'download'

Download bruges her i betydningen: Overførsel af en eller flere poster i MARC-format - fundet ved søgning i DanBib - til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. 'Download' ses hér som supplement eller alternativ til faste eller individuelle 'dataleverancer', se også:

Til toppen


Download fra DanBib ved hjælp af Netpunkt

'accept' eller 'hent'?

Fra Netpunkt kan I downloade ved hjælp af 2 forskellige metoder:

 • 'accept'-metoden: med 'accept' overføres posterne løbende til en fil på DBC's Posthus. Herfra overføres de til lokalt bibliotekssystem, enten via Netpunkt's Posthus-adgang eller via lokalt ftp-program
 • 'hent'-metoden: med 'hent'-metoden overføres posterne til lokalt bibliotekssystem ved hjælp af e-mail

Om I skal bruge 'accept' eller 'hent' afhænger af hvordan jeres lokale bibliotekssystem opdateres med de downloadede poster. Hvis I er i tvivl skal I spørge leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Netpunkt opsætning

Uanset om I skal bruge 'accept' eller 'hent' fra Netpunkt skal I først aktivere link til 'accept' eller 'hent'. Dette gør I via Netpunkt opsætning, således:
 • gå ind i 'Netpunkt Opsætning'
 • vælg faneblad: "Accept & hent"
 • udfyld formularen og gem den ændrede opsætning
Der er mere hjælp og information i 'Netpunkt Hjælp & Info':
Sådan downloader jeg

Til toppen


Download fra DanBib Zpunkt ved hjælp af Z39.50-klient

Bibliotekssystemer med indbygget Z39.50-klient kan overføre poster i MARC-format ved hjælp af Z39.50-"Present". Om adgang til DanBib via Z39.50, se:

Til toppen


Hvilket downloadformat

"Ramme" og "Indhold"

De forskellige downloadformater adskiller sig fra hinanden på 2 måder: "ramme" og "indhold":

 • rammeformat: den tekniske indpakning af indholdet. I DanBib:
  • iso2709-format: komprimeret, primært maskinlæsbart
  • linjeformat: primært alm. læsbart, hvert felt på ny linje
 • indholdsformat: den indre organisering af indholdet - "formatering", i DanBib:
  • danMARC2
  • MARC21

Downloadformater i Netpunkt

I Netpunkt kan vælges imellem følgende downloadformater:
 • isodm2 (ramme: iso2709, indhold: danMARC2)
 • isodm2_ub (ramme: iso2709 - ingen blanktegn omkring delfeltkoder, indhold: danMARC2)
 • MARC21 (ramme: iso2709, indhold: MARC21)
 • stdhentdm2 (ramme: linjeformat, indhold: danMARC2)
 • maxdm2 (ramme: linjeformat, indhold: danMARC2)
 • MARC til kopiering (ramme: linjeformat, indhold: danMARC2).
  'Marc til kopiering' kan ikke vælges ved 'accept', kun ved 'hent')

Downloadformater i Zpunkt

De downloadformater, som kan vælges af en Z39.50-klient i DanBib, er beskrevet her:

Her ses bl.a. OID'er og element set names for de forskellige formater.

I tvivl? - kontakt jeres leverandør!

Er I i tvivl om, hvad I skal vælge i Netpunkt Opsætning eller hvordan I skal indstille en lokal Z39.50-klient, skal I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Dokumentation

Til toppen