Vejledning til download af DBCs standardleverancer fra DanBib

Sidst opdateret: 13. november 2012

Som alternativ til de færdige standardleverancer, kan du selv downloade de tilsvarende poster fra DanBib. I denne vejledning kan du læse hvordan.

Kan jeg downloade alle DBCs standardleverancer?
Kan jeg downloade et søgesæt, der er identisk med en DBC dataleverance?
Hvordan finder jeg posterne i DanBib?
Hvordan henter jeg de udvalgte poster?
Hvilke formater kan jeg downloade posterne i?
Hvornår kan jeg downloade posterne fra DanBib?

Vejledning til dannelse af søgesæt svarende til DBCs standardleverancer
 • Nye og ajourførte poster
 • Nye og ajourførte poster fra Artikelbasen
 • Nye og ajourførte poster fra Anmeldelsesbasen
 • Digitale materialer
 • Dansk bogfortegnelse
 • Decentrale poster
 • Folkeskoleegnede titler
 •  


  Kan jeg downloade alle DBCs standardleverancer?

  Ikke alle – men næsten! Enkelte af DBCs standardleverancer udtrækkes fra DBCs produktionsbase på baggrund af data, der ikke er tilgængelige i DanBib, men de fleste leverancer kan identificeres ved hjælp af søgbare data som fx. katalogkoder.

  I denne vejledning beskrives det, hvilke søgninger der svarer til indholdet i DBCs standardleverancer og hvordan posterne kan downloades fra DanBib.

  Yderligere information om DBCs standarddataleverancer på DBCs hjemmeside

  Tilbage til indholdsoversigten


  Kan jeg downloade et søgesæt, der er identisk med en DBC dataleverance?

  I de fleste tilfælde: "ja". Men vær opmærksom på, at der med tiden kan ske ændringer i posterne, fx kan katalogkoder blive ændret i forbindelse med opdateringer ved nye oplag. Dette kan indebære, at der vil være seddelfortegnelsesposter, der udtrækkes til "Nye og ajourførte poster", som man - selv efter kort tid - ikke længere vil kunne finde i DanBib ved søgning på den pågældende uges katalogkode.

  Med andre ord: Der er ikke garanti for, at et downloadet søgesæt altid vil have samme indhold, som den tilsvarende ugeleverance leveret af DBC.

  Tilbage til indholdsoversigten


  Hvordan finder jeg posterne i DanBib?

  De fleste dataleverancer kan findes frem ved hjælp af de katalogkoder, der er i posterne. For nogle af leverancerne er det dog nødvendigt at kombinere - eller erstatte - katalogkodesøgningen med et eller flere andre søgekriterier.

  Nedenfor bringes en oversigt over hvilke søgekriterier, der kan anvendes til at finde frem til poster, der indgår i DBCs standardleverancer: Vejledning til dannelse af søgesæt svarende til DBCs standardleverancer

  Generel hjælp til søgning i DanBib: Søgevejene i DanBib
  Oversigt over alle katalog- og seddelfortegnelseskoder i danMARC2s Bilag G

  Tilbage til indholdsoversigten


  Hvordan henter jeg de udvalgte poster?

  Når du har udvalgt et passende søgesæt, kan posterne downloades fra DanBib med ’accept’. Du kan kan herefter hente posterne som individuel dataleverance på DBCs Posthus på Netpunkt

  Du kan få yderligere hjælp til download fra DanBib via Netpunkt i brugergrænsefladen og de ekstra hjælpevinduer, der kan åbnes der - samt i "Hjælp" øverst i skærmbilledet på netpunkt.dk

  Hvis du ikke ser link til "Accept" i posterne, skal du ændre din opsætning - klik på Opsætning og på fanebladet Accept & Hent.

  Tilbage til indholdsoversigten


  Hvilke formater kan jeg downloade posterne i?

  Fra DanBib på netpunkt kan du downloade poster i både danMARC2 og MARC21.
  Ønsker du derimod at få poster i non-standardformater, som fx danMARC1 eller det særlige format til BiblioMatic, kan du kun få dine poster som dataleverancer.

  Tilbage til indholdsoversigten


  Hvornår kan jeg downloade posterne fra DanBib?

  Afslutningstidspunktet for registreringen af data, der udtrækkes i DBCs dataleverancer, varierer, men som tommelfingerregel kan man regne med, at poster der indgår i dataleverancer på DanBib-posthuset onsdag, også vil være være fuldt opdaterede til søgning i DanBib.

  Tilbage til indholdsoversigten


  Vejledning til dannelse af søgesæt svarende til DBCs standardleverancer

  Nye og ajourførte poster

  Poster, der indgår i leverancen: "Nye og ajourførte poster" kan findes som foreningsmængden af poster med disse katalogkoder:

  bkm<periode>

  cdm<periode>

  cdr<periode>

  dat<periode>

  dbf<periode>

  dbi<periode>

  dbr<periode>

  dbå<periode>

  dlf<periode>

  dmo<periode>

  dpf<periode>

  ese<periode>

  eso<periode>

  fpf<periode>

  frd<periode>

  gbf<periode>

  gbå<periode>

  gmo<periode>

  gpf<periode>

  mid<periode>

  opr<periode>

  tku<periode>

  uti<periode>

   


  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede ugefortegnelse, fx 201147 for uge 2011:47.

  OBS! Søgningen skal være afgrænset til DBC

  Katalogkoder søges i DanBib med søgekoden kk= .

  Foreningsmængden af poster findes ved at anvende operatoren "eller" mellem hvert søgekriterium.

  Altså ialt 26 forskellige katalogkoder med periodeangivelse kombineret med "eller".

  Tilbage til indholdsoversigten


  Nye og ajourførte poster fra Artikelbasen

  Poster, der indgår i leverancen: "Nye og ajourførte poster fra Artikelbasen" kan findes som

  kk=abu<periode>

  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede uge.


  Fx kan ugeleverancen for uge 2011:47 søges som:

  kk=abu201147

  Tilbage til indholdsoversigten


  Nye og ajourførte poster fra Anmeldelsesbasen

  Poster, der indgår i leverancen: "Nye og ajourførte poster fra Artikelbasen" kan findes som

  kk=anu<periode>

  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede uge.


  Fx kan ugeleverancen for uge 2011:47 søges som:

  kk=anu201147

  Tilbage til indholdsoversigten


  Digitale materialer

  Poster fra leverancen Digitale materialer kan findes som:

  kk=(dbf<periode> eller idp<periode> eller bkm<periode> eller dat<periode>) og ma=xe

  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede uge.


  Fx kan ugeleverancen for uge 2011:47 søges som:

  kk=(dbf201147 eller idp201147 eller bkm201147 eller dat201147) og ma=xe


  OBS! Søgningen skal være afgrænset til DBC

  Tilbage til indholdsoversigten


  Dansk bogfortegnelse

  Poster fra Dansk Bogfortegnelse, inkl. Grønlandsk bogfortegnelse kan findes som:

  kk=(dbf<periode> eller gbf<periode>)

  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede uge.


  Fx kan ugeleverancen for uge 2011:47 søges som:

  kk=(dbf201147 eller gbf201147)


  OBS! Søgningen skal være afgrænset til DBC

  Tilbage til indholdsoversigten


  Decentrale poster

  Poster, der indgår i dataleverancen med decentrale poster er karakteriseret ved, at de ikke har ejermarkeringen ’DBC’ eller ’810010’ i felt s10. Posterne findes i øvrigt frem på ajourføringsdatoen.

  Fx kan decentrale poster for uge 2011:47, dvs. poster der er ajourført i perioden 22.11.2011 – 29.11. 2011, findes som:

  (aj=20111122? eller aj=20111123? eller aj=20111124? eller aj=20111125? eller aj=20111126? eller aj=20111127? eller aj=20111128?) ikke (ej=DBC eller ej=810010)


  OBS! Søgningen skal være afgrænset til DBC


  NB! Det anbefales, at man deler ovenstående søgning op, således at man først finder poster, der er ajourført inden for den ønskede periode (s1):

  (aj=20041116? eller aj=20041117? eller aj=20041118? eller aj=20041119? eller aj=20041120? eller aj=20041121? eller aj=20041122?)

  og derefter danner søgesættet vedr. ejerkoder (s2):

  ej=DBC eller ej=810010

  Til slut kombineres de 2 søgesæt med operatoren ’ikke’:

  s1 ikke s2


  Husk stadig baseafgrænsning til DBC!

  Tilbage til indholdsoversigten


  Folkeskoleegnede titler

  Leverancen Folkeskoleegnede titler indeholder S-afmærkede titler i Dansk bogfortegnelse og i bibliotekskatalogiserede materialer. Posterne kan findes som:

  (kk=dbf<periode> eller kk=bkm<periode> og sf=s

  hvor <periode> erstattes af periodeangivelsen for den ønskede ugefortegnelse.


  Fx kan ugeleverancen for uge 2011:47 søges som:

  (kk=dbf201147 eller kk=sfd201147 eller kk=sfa201147) og sf=s


  OBS! Søgningen skal være afgrænset til DBC

  Tilbage til indholdsoversigten