Abonnement på dataleverancer eller download fra DanBib - hvad skal jeg vælge?

Sidst opdateret: 9. maj 2005

Som alternativ til at abonnere på dataleverancer kan du selv søge posterne frem i DanBib og downloade dem ved hjælp af accept-kommandoen.

Hvis du i forvejen betaler DanBib-licens, er denne løsning "gratis", idet download i standardformater er en del af DanBib-basisydelsen.

Der er udarbejdet en Vejledning til download af DBCs standardleverancer fra DanBib. Her kan du i detaljer se, hvordan du kan søge poster frem, der svarer til de fleste af DBCs dataleverancer.

Men - vær opmærksom på, at det ikke er det samme produkt du får!

 

 

 

Dataleverancer eller download - hvad er forskellen?

Vælger du at hente data fra DanBib ved hjælp af acceptfunktionen, skal du især være opmærksom på følgende forskelle:

 

 

Hvornår er data tilgængelige?

 

De ugentlige dataleverancerne ligger klar på DBCs Posthus i løbet af onsdagen.

 

 

Er der sammenfald mellem dataleverancer og data hentet i DanBib?

 

Udtrækket til de ugentlige dataleverancer er tilrettelagt således, at de indeholder de samme poster, som er publiceret i de trykte fortegnelser. Det vil i de fleste situationer også være de poster, der kan søges frem på katalogkoder og downloades ved hjælp af accept-kommandoen i DanBib.

Det sker dog, at der ændres i er post, herunder i dens katalogkode, i perioden mellem at posterne er udtrukket til en seddelfortegnelser/dataleverancer og det tidspunkt, hvor du normalt kan regne med at ugens poster er klar i DanBib. I disse tilfælde vil der ikke være fuldstændigt sammenfald mellem posterne i ugens dataleverancer og de poster, der vil kunne søges frem i Danbib på den pågældende uges katalogkoder.

Med andre ord: Der er ikke garanti for, at et søgesæt downloadet fra DanBib altid vil have samme indhold, som den tilsvarende ugeleverance leveret af DBC.

Hvilke formater kan man hente data i?

Standardformat for udveksling af bibliografiske poster er danMARC2, hvilket naturligvis understøttes både ved download fra DanBib og i dataleverancer.

Poster i specialformater, som fx det særlige format til indlæsning i BiblioMatik, kan kun hentes som dataleverancer.

 

Er der forskelle i kontrolniveau?

 

Ja - i forbindelse med udtræk af data til dataleverancer udføres en række ekstra tegnsætkontroller, der skal sikre, at der kun udsendes valide tegn i dataleverancerne.

Den samme strenge kontrol vil det ikke være hensigtsmæssig at gennemføre i DanBib, og de poster, der downloades direkte fra herfra, er således ikke valideret på samme høje niveau.

Kontrollen skulle i givet fald ske allerede ved modtagelsen af posterne til DanBib, hvilket ville medføre at et større antal af de poster, bibliotekerne indsender, ville blive stoppet i forbindelse med indlæsning i basen.