Kopiservice via bibliotek.dk

Sidst opdateret: 14.10.2019

Alle bibliotek.dk-brugere kan bruge Kopiservice fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Digital levering hvis deres afhentningsbibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Print udleveret af biblioteket hvis dette ikke har tegnet abonnement.
Det Kgl. Biblioteks information om Artikelservice
Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for bibliotek.dk-brugeren.

 • Hvad kan man få kopi af?
 • Digitale eller printede kopier
 • Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  Hvad kan man få kopi af?

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand, plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

  Digitale eller printede kopier

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopierne på to forskellige måder:

  • Digital kopi direkte til låneren - afhentningsbiblioteket har abonnement på Kopiservice
  • Printet kopi - leveres digitalt til brugerens afhentningsbibliotek, men må ikke udleveres digitalt - afhentningsbiblioteket har ikke abonnement på Kopiservice

   

  Digital kopi

  Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
  Hvis brugeren skal have den digitale kopi, skal han være registreret låner på et folkebibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .
  Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

  Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

  Printet kopi

  Hvis brugerens afhentningsbibliotek ikke har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek, leveres den digitale kopi til biblioteket. Biblioteket må ikke videresende den digitale kopi til låneren, men må printe en kopi til låneren. Den printede kopi kan sendes til låneren eller låneren kan hente den - det er bibliotekets valg.

  Denne metode må også bruges hvis  Det Kgl. Bibliotek af andre grunde ikke kan eller må levere en digital kopi.

  Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  I bibliotek.dk ses et rødt link "Kopiservice" ved alle Det Kgl. Biblioteks tidsskrifter og artikelposter på artikler i tidsskrifter som  Det Kgl. Bibliotek har.
  Brugeren skal være logget ind for at bruge funktionen (er man ikke det får man et link til login ved klik på Kopiservice). Brugeren skal også have et folkebibliotek som afhentningsbibliotek og have gemt brugerid og pinkode - som ved andre bestillinger.
  Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.
  Artikelposter og tidsskriftposter har stadig den almindelige bestilknap (hvor man bestiller på sit afhentningsbibliotek) - samt evt. link til Infomedia. Disse andre leveringsformer kan altså stadig bruges

  Hvor hurtigt går det?

  Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

  • Digital levering:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.
  • Leveringstid til bibliotek:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.

    

  Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

  Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus :
  Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus