Udformning af bestillingsfiler til dataleverancer

Sidst opdateret 29.01.2009

 

Denne vejledning gælder, uanset om I anvender DBCs Posthus' web-formular til bestilling af dataleverancer eller om I sender filerne som ftp-overførsel direkte fra jeres eget system.

 

Dataleverancer kan på bestilling udtrækkes på id-numre, som fx. faustnumre, ISBN eller ISSN.

I denne vejledning beskrives, hvordan I udarbejder en bestillingsfil til bestilling af individuelle dataleverancer.

En formel beskrivelse af DBCs bestillings- og lokaliseringsformat kan ses i Transfil-format til udveksling af data med DanBib (pdf-fil)

 

Hvad er en bestillingsfil
Bestilllingsfilens opbygning
Filslut og -navngivning
Eksempler på bestillingsfiler
Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

 

Hvad er en bestillingsfil?

 

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

  • en datafil (bestillingsfilen)
  • en transaktionsfil ('transfil')

 

Bestillingsfilen er altså den datafil, der rummer selve bestillingen, dvs. oplysninger om, hvilke poster der ønskes leveret, hvordan de ønskes leveret (fx. hvilket format, hvilken flerpoststruktur) samt til hvem posterne ønskes leveret.
Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus.

 

Til toppen

 


 


Bestilllingsfilens opbygning

En bestillingsfil er en almindelig tekstfil, der består af en eller flere sekvenser af bestillinger. Hver sekvens indeholder:

 

Specifikationen - eller ’headeren’
-  består af 4 linier:

 

 

 

1. linie: Tegnsæt

Her angiver I, hvilket tegnsæt der er anvendt. Ved bestilling af dataleverancer skal du altid bruge værdien ’ISO’

 

2. linie: Dato for bestillingen

Bestillingsdatoen angives med 8 cifre i formen: ååååmmdd, fx. 20050921.

 

3. linie: Specifikationer for den ønskede dataleverance

Linien består af 3 felter – adskilt med , (komma).
OBS! Linien indledes altid med et ! (udråbstegn)

 

Felt 1: Transaktionstype

Vælg mellem følgende værdier:

fl2

- dataleverance i dM2 efter faustnumre

fl

- dataleverance i dM1 (Basis-format) efter faustnumre

il2

- dataleverance i dM2 efter andre id-numre

il

- dataleverance i dM1 (Basis-format) efter andre id-numre

 

Felt 2: Specifikation af levering af flerbindsværker

Vælg mellem følgende værdier:

mini

- aktuel bindpost + evt. overliggende sektions- og hovedpost

aktuel

- kun post med det aktuelle faust-/id-nummer

super

- Hele flerbindsværker hvori den aktuelle post indgår

 

NB! Dataleverancer bør normalt bestilles som mini, da bestillinger på aktuel og super kan give anledning til misforståelse. Mener du, at I skal have leveret poster som aktuel eller super, bør du først kontakte DBC’s Kundeservice.

 

 

Felt 3: Base posterne skal trækkes fra

Ved dataleverancebestillinger skal værdien altid være BA – dvs. poster fra base DBCkat

 

4 linie: Identifikation af bestiller

På fjerde linie angives biblioteksnummer/kundenummer på den institution, der skal faktureres for leverancen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal der tillige altid angives en 4-cifret kode (PIN-kode).

Linien skal altid indledes med $ og der skal være , (komma) mellem biblioteksnummer og sikkerhedskode.

NB! Har I ikke allerede en PIN-kode, kan I får den ved henvendelse til Stefan Bødiker, e-mail: stb@dbc.dk

 

ID-nummersektion

Efter de første 4 linier følger listen med de id-numre, posterne skal udtrækkes på. 

Hvert nummer på en linie for sig.

Der er krav til, hvordan numrene skal angives i filen:

  • Faustnumre kan skrives med blanktegn (2 589 116 3) eller kompakt (25891163)
  • Andre id-numre skal enten skrives med korrekte skilletegn eller kompakt, fx kan et ISBN skrives enten som 87-91230-75-6 eller som 8791230756. NB! ISBN-13 skal altid angives ’kompakt’.

 

Flere sekvenser

Det er muligt at sende flere typer af bestillinger i samme fil. I disse tilfælde skal hver bestilling angives i en sekvens for sig. Sekvenserne skrives i umiddelbar forlængelse af hinanden – se eksempel 3.

Til toppen


 

Filslut og -navngivning

Slut filen med en blank linie - og gem den!

Husk, at filen skal gemmes som en almindelig tekstfil.

 

Hvis du vil sende filen via web-formularen på DBC’s Posthus, er der ingen specielle krav til navngivningen af filen.

Sender du den selv via ftp sammen med en transfil skal  filnavnet indledes med biblioteksnummer/kundenummer på den institution, der står for transmissionen til DBC.

Til toppen


 

Eksempler

 

Eksempel 1

Bestilling af en dataleverance i dM2 ud fra en faustnummerliste.
Leverancen skal faktureres til bibliotek med nummer 123456 og PIN-kode 1234.

ISO
20050920
!fl2,mini,BA
$123456,1234
25906845
43690442
43691562
25889908
25855825
25855809
25912136
25900545
25888707
25891163

 

Eksempel 2

Bestilling af en dataleverance i dM2 ud fra en ISBN/ISSN-liste.
Leverancen skal faktureres til bibliotek med nummer 123456 og PIN-kode 1234.

ISO
20050920
!il2,mini,BA
$123456,1234
0011-6408
87-00-29400-4
87-91230-75-6
8715110176
05030102
8715110397
8762601040

 

Eksempel 3

Bestilling af dataleverancer i flere sekvenser
Første sekvens er en bestilling efter faustnumre, anden sekvens er på ISBN.
Leverancen skal faktureres til bibliotek med nummer 123456 og PIN-kode 1234.

ISO
20050920
!fl2,mini,BA
$123456,1234
2 590 684 5
4 369 044 2
4 369 156 2
2 588 990 8
2 585 582 5
ISO
20050920
!il2,mini,BA
$123456,1234
87-00-29400-4
87-91230-75-6
87-15-11017-6
87-15-11039-7
87-626-0104-0

 

Til toppen


 

Andre dokumenter om bestilling af dataleverancer

I kan sende bestillingsfilen til DBC på 2 forskellige måder:
Enten ved hjælp af web-formularen på DBCs Posthus - eller ved selv at overføre dem med ftp sammen med en transfil.

Vi anbefaler at I bruger DBCs Posthus' web-formular hvis jeres system ikke har indbyggede rutiner til ftp-overførsel af bestillingsfiler.
Se DBCs posthus web-formular til bestilling af dataleverancer (kræver adgangskode til Netpunkt).

Hvis I vil overføre filer manuelt med ftp, bør I også læse de andre dokumenter vedr. bestilling af individuelle dataleverancer:

 

 

Til toppen