UC Viden (studenterprojekter)

  Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 30.000 poster
 Dataformat i webservice
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Månedlig opdatering via ftp
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150029
 Format: ucviden
 Transfil: b=aquapr2,f=150029.update.xml,c=utf8,o=ucviden,t=purexml,m=kildepost@dbc.dk 
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  ikke mere i drift, kilden er lukket

 

Beskrivelse af kildens indhold

UC Viden er en portal for Professionshøjskolernes registrerede viden. Portalen er baseret på inddateringsværktøjet PURE. På portalen er blandt andet registreret studenterprojekter, som er den type, der er lagt i brønden i første omgang til brug for professionshøjskolerne

Posterne i brønden består af metadata fra UC Viden, og rummer basale oplysninger som titel, ophav, abstract, emneord mv.. Indeholder desuden også et link til UC Viden, da det er på portalen man kan se, om det enkelte studenterprojekt ligger i fuldtekst.

Indhold af UC Viden er

  • Personer (kompetenceprofiler), som kan bestå af blot et navn eller flere data, såsom CV, emneord og beskrivelse (frit tilgængeligt) og "bibliografi" for den enkelte person
  • Organisationer; oplysninger om afdelinger, institutter etc.
  • Projekter; beskrivelse af projekter (fritekst), navne på projektdeltagere, koordinator etc (link til personer), deltagende organisatoriske enheder (link til organisation), delrapporter og andre dokumenter (pdf), diverse links til interne/eksterne sites
  • Undervisning
  • Skriftlige produktioner (bøger, tidsskriftsartikler, avisartikler, undervisningsmateriale, bidrag, konferencebidrag, academic assessment, andet)
  • Ikke-skriftlige produktioner
  • Aktiviteter
  • Studenteropgaver
  • Konsulentydelser

I første omgang arbejdes der kun med Studenterprojekter

 

Brugsscenarier

Metadata for Studenterprojekter, der IKKE er fortrolige, er søgbare i brønden sammen med professionshøjskolernes katalogposter. 
Det skal være muligt at få adgang til selve dokumentet enten ved direkte link eller gennem UC Viden.

 

Frasortering af poster, der ikke skal i brønden

Kun poster på opgaver uden adgangsbegrænsninger er medtaget.

 

Mapning

PURE XML element   PURE XML attribut   DKABM element   Attribut   Værdi   Bemærkninger 
 core:content  uuid  ac:identifier      Sættes sammen med submitternummer 150029
     ac:source    UC Viden
 (Studenterprojekter) 
 
 stab:title -
 core:localizedString
 locale="da_DK"   dc:title      Hvis ingen dansk titel findes hentes den engelske
 fra attributten locale ="en_GB"
           Hovedtitel og undertitel sammen sættes med
 mellemrum-kolon-mellemrum
 stab:title -
 core:localizedString +
 stab:subtitle -
 core:locaizedString
 locale="da_DK"  dc:title  xsi:type=
 "dkdcplus:full" 
   Hvis ingen dansk titel findes hentes den engelske
 fra attributten locale ="en_GB"
 stab:author -
 stab:name -
 stab:firstName +
 stab:lastName
   dc:creator      
 stab:author -
 stab:name -
 stab:lastName +
 stab:firstName
   dc:creator  xsi:type=
 "oss:sort"
   
 core:userDefinedKeyword   locale="da_DK"  dc:subject      
 stab:abstract -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dcterms:abstract       
 extensions:
 typeClassification -
 core:term -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dc:description      Hvis indhold er "Andet" skal det ikke med
 i konvertering
 stab:education -
 core:term -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dc:description      
 stab:supervisors -
 stab:supervisor
   dc:description      Ved flere vejledere, skal de stå i samme element, adskilt af komma og med teksten
 "Vejledere: " foran.
 Ved kun én vejleder, skal der stå "Vejleder: "
 foran navnet
 studentproject-uc:
 organisation - 
 organisation:name -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dc:publisher      Den institution, som opgaven er skrevet ved,
 konverteres til publisher
 stab:publicationYear    dc:date      
     dc:type  xsi:type=
 "dkdcplus:
 BibDK-Type"
 Studenterprojekt  
 stab:numberOfPages    dcterms:extent      
 core:content  uuid  dc:identifier  dkdcplus:URI    Skal sættes sammen med baseURL: 
 https://www.ucviden.dk/student-portal
 /da/studentprojects/projekt
 
 og indholdet fra attributten "uuid" i parantes
 stab:language -
 extensions:language - 
 core:term -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dc:language      
 stab:language -
 extensions:language -
 core:term -
 core:localizedString
 locale="da_DK"  dc:language  dcterms:
 ISO639-2
   Indhold i originaldata omsættes til ISO639-2 koder