Standarder - hvilke bruger DBC?

Sidst opdateret af LJL 21.03.2016

Standarder - hvilke bruger DBC?


Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.Indledning
Bibliografiske standarder
Dataudveksling
Identifikatorer
Konverteringsbeskrivelser
Søgning
Lånesamarbejde
Materialeanskaffelser


Indledning

Kulturstyrelsen udgiver og vedligeholder dokumentet Biblioteksstandarder i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

DBC benytter som udgangspunkt standarderne som beskrevet i kapitel 8 og 9 i Biblioteksstandarder i Danmark. I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.

Bibliografiske standarder

danMARC2

Indholdsformat for bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen

Formatet er beskrevet hos Styrelsen for Bibliotek og Medier - danMARC2

Status for implementering af vedtagne ændringer til danMARC2:
DBC's implementering af ændringer i danMARC2

De danske katalogiseringsregler

Regler for beskrivelse af indholdet i bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen

Beskrivelse af reglerne findes hos Styrelsen for Bibliotek og Medier:
De danske katalogiseringsregler

Ordning af registre i onlinekataloger

Regler for alfabetisering af registre. Benyttes i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen

Beskrivelse af reglerne findes hos Styrelsen for Bibliotek og Medier:
Ordning af registre i onlinekataloger

Dublin Core (DC)

ISO 15836 The Dublin Core metadata element set beskriver et sæt af metadata elementer, der kan anvendes til at beskrive ressourcers form og indhold. Benyttes i forbindelse med dataleverancer og SRU-baserede webservices.

Formatet er beskrevet hos The Dublin Core Metadata Initiative:
Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1

Standarden er godkendt af OIO - Offentlig Information Online

Dansk udgave af Dublin Core (DC/AC-formatet)

DC/AC-formatet er en tilrettet dansk udgave af det internationale format Dublin Core til brug i dansk bibliotekssammenhæng. Benyttes af DBC ved registrering af dynamiske netpublikationer.

Formatet er beskrevet hos Styrelsen for Bibliotek og Medier:
Dansk udvekslingsformat for metadata (DC/AC-formatet)

Dataudveksling

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC

Nærmere dokumenteret i PDF-fil

Tegnrepertoiret

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnerepetoiret.

danMARC2 tegnrepertoiret

ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 er et internationalt rammeformat for MARC-poster. Det bruges af Unimarc og MARC 21 samt af en række nationale formater, herunder danMARC2. ISO 2709 er det foretrukne udvekslingsformat i DanBib.

Læs nærmere under DanBib's ISO 2709 format

Linjeformat

Alternativt rammeformat for bibliografiske poster, som sendes til DanBib.

Linjeformat - danMARC2

ISO 25577 MarcXchange

Rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML. MarcXchange er en XML-variant af ISO 2709, og kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress - ISO 25577 MarcXchange

Extensible Markup Language (XML)

XML er et system- og platformsuafhængigt rammeformat for udveksling af data.

Læs nærmere hos W3C - Extensible Markup Language (XML)

Identifikatorer

Faustnumre

Se beskrivelse i Informationsordbogen

Konverteringsbeskrivelser

Konvertering fra Dublin Core til danMARC2

Beskrivelserne kan beses hos Styrelsen for Bibliotek og Medier:
Styrelsen for Bibliotek og Mediers anbefalede konverteringsbeskrivelse Dublin Core til danMARC2.

Søgning

Danbib understøtter den officielle danske Z39.50-profil i fuld udstrækning sam de danske Praksisregler for søgeveje som beskrevet i Biblioteksstandarder i Danmark, kapitel 9.1 og 9.2
Common Command Language (CCL)
ISO 8777 Commands for interactive text searching fra 1993 er udviklet til søgning i tegnbaserede systemer og udspringer af CCL. Sidste danske version er fra 2001 (DS/ISO 8777:2001). Søgesproget i baserne på netpunkt.dk lægger sig i vidt omfang op ad denne standard.
Contextual Query Language (CQL)
bibliotek.dk og Open Search-webservicen understøtter CQL på niveau 2 som søgesprog. CQL er et generelt sprog til internetsøgning, der kombinerer enkelheden fra f.eks. CCL og fritekstsøgning med mere komplekse muligheder, og er en del af SRU-specifikationen. Se generel beskrivelse af CQL på CQL: the Contextual Query Language: Specifications (SRU: Search/Retrieval via URL, Standards, Library of Congress)

Lånesamarbejde og fjernlån

ILL-transaktioner via z3950

DanBib-bestilsystemet understøtter holdingsrequest og udveksling af ILL-transaktioner (ILL-Request, ILL-Answer, Shipping, Renew, RenewAnswer, Cancel, CancelReply og Recall) via Z39.50, som beskrevet i: danZIG Profile Specification 2007.). Xml-dokumenter til z3950-ILL-services valideres mod

ILL-transaktioner via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af ILL-transaktioner via https(s), som beskrevet i Iso18626-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Kulturstyrelsen), se Kulturstyrelsens side: Lånesamarbejde - Interlibrary Loan.

Beholdningsdata via http(s)
DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af holdingsdata via https(s), som beskrevet i Iso20775-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Kulturstyrelsen). Kulturstyrelsens sider: •Holdingsformat:Danish ISO 20775 profile for holdings requests •Request for Iso20775-holdings med SRU:Look-up of holdings information
Beholdningsdata via z3950

Som svar på et holdingsrequest returneres beholdningsdata i et XML dokument udformet i henhold til XML-schema til holdingsformat (fra december 2006).

ILL0 -formatet

Bestilling og kvittering på mail anvender ILL0-formatet, som er baseret på ISO 8459 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry. Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger.

Kopi ("Kvittering") af afgiven ILL-bestilling

Bestilsystemet kan sende en xml-kvittering til låntager ved bestilling i netpunkt eller bibliotek.dk (automatisk fjernlån"). Kvitteringen sendes med http(s) POST, og er beskrevet i wsdl:OpenReceipt wsdl/

Lånertjek

Lånertjek (verifikation af låner i lokalsystem fra bibliotek.dk eller Netpunkt) understøttes via NCIP Lookup User Request dokumentation af bibliotek.dk-'lånertjek'.

Materialeanskaffelser

Materialeanskaffelser

Området dækker de processer der indgår i anskaffelser af udlånsmaterialer i biblioteket. Der er udarbejdet guidelines for brug af eksisterende internationale standarder i disse processer, fx afgivelse af bestilling. Se også kapitel 9.11 i Biblioteksstandarder i Danmark. Materialevalg på Netpunkt benytter Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries ved afgivelse af bestillinger og Specifikation af prisforespørgsel til opslag på priser hos leverandører samt (Z39.50? NCIP? ISO20775) til rekvirering af historiske/statistiske data fra lokale bibliotekssystemer til brug ved materialevalg.

Til toppen