Safari Books Online

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 250 poster
 Dataformat i webservice
 (opensearch)
 DKABM og MarcXchange
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til e-bogen, plus et foranstående [URL], hvor [URL] skal erstattes i
 grænsefladen af det enkelte biblioteks adgangsoplysninger fra f.eks. biblioteksbaser.dk
 Opdateringsfrekvens  Månedlige opdateringer hentes manuelt
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150044
 Format: safari
 Kilde: MARC21, MARC8-tegnsæt
 Encoding: Latin-1
 Hostname:
proquestcombo.safaribooksonline.com -
   erstat /\[PROVIDERSLIBRARYID\]/ med bibliotekets adgangsoplysninger til kilden 
 Status  I drift 

 

Kontaktperson for data

Leverandør: Proquest

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Omfatter ca. 250 e-bøger på engelsk indenfor IT-området, udgivet af store forlag som O'Reilly, Adobe Press, Que, Sams, Addison-Wesley, Microsoft Press og Prentice Hall. Nogle af titlerne er medtaget i Safari, før de udkommer som trykt udgave. Samlingen henvender sig både til hjemmebrugere og til it-professionelle og programmører. Samlingen bliver løbende udskiftet.

Der foretages centralt materialevalg (varetages p.t. af Odense Centralbibliotek) på de tilmeldte folkebibliotekers vegne, d.v.s. der løbende sker en udskiftning af titlerne.

Bemærk, at Københavns Biblioteker abonnerer på en større udgave med ca. 400 titler.

 

Dataleverance

Vi downloader en (total) fil med MARC21-poster fra deres site en gang om måneden.

 

Mapning

Følger standardmapning: http://biblstandard.dk/abm/doc/danMARC2_til_DKABM.pdf