Nyt bestilsystem fra 1.6.2010

Sidst opdateret: 8. november 2010

Denne side giver et overblik over de vigtigste ændringer i bestilsystemet pr. 1.6.2010.

Derudover er der link til to pdf-vejledninger beregnet til at printe og sidde med ved skærmen.

Vejledning i BOB - november 2010 (pdf).
Vejledning i ny VIP-base (pdf).

Indhold

Baggrund

Den 31. maj 2010 blev der lukket for det gamle BOB-system og hele det eksisterende bestilsystem skiftet ud med et nyt. Det vil sige at de programmer der styrer bestilflowet i DanBib, netpunkt.dk, zpunkt, bibliotek.dk og BOB-grænsefladen er skiftet ud og erstattet med et nyt programmel.

For jer på bibliotekerne betyder det:

 • Helt ny version af bob-grænsefladen: nyt udseende, nye måder at gøre tingene på, men ellers (stort set) med uændret funktionalitet og enkelte nye muligheder.
 • Ny version af vip-grænsefladen: der er flyttet rundt og kommet nye muligheder for valg og indstillinger. Fx kan bestilsystemet nu håndtere og formidle shipping-meddelelser via z3950
 • Ny version af bibliotek.dk: nu kan bibliotek.dk aflevere bestillinger direkte i lokalsystemerne ved hjælp af NCIP-standarden
 • Bestilsystemet kan nu også modtage og behandle bestillinger fra Biblo.dk.
 • For systemadministratorer: tekniske ændringer i formater, adresser m.v.

Selvom vi har ombygget hele maskineriet og maskinrummet med, har vi bestræbt os på at snitfladen til de lokale systemer er uændret.

Det vil sige:

 • I kan stadig modtage bestillinger og svar på bestillinger via z3950
 • I kan stadig modtage bestillinger, svar på bestillinger og kvitteringer via mail
 • I kan stadig modtage kvitteringer til eget system ved hjælp af maskinlæsbare, krypterede mailkvitteringer
 • I har stadig en BOB-grænseflade hvor I kan håndtere bibliotek.dk-bestillinger og søge ILL-bestillinger til og fra jeres bibliotek, hente manglende kvitteringer og hvad I ellers bruger BOB-grænsefladen til

Nedenfor kan I få et overblik over hvad det nye bestilsystem betyder for jer.

Ny BOB-grænseflade

Fra mandag aften den 31.5.2010 kl. ca. 18:00 vil alle bestillinger gå til det nye bestilsystem. Til at håndtere bestillingerne tager vi en helt ny BOB-grænseflade i brug. Den indeholder alle de funktioner og opdelinger I kender i dag, selvom den ser anderledes ud.

Nye funktioner i BOB er:

 • Adgang til BOB sker fra netpunkt.dk med sædvanlig adgangskode
 • Mulighed for at sortere nyeste bestilling først eller ældste bestilling først
 • Mulighed for at sortere på bestillinger til bibliotekets enkelte afhentningssteder
 • Link til søgning på titel i netpunkt, for kontrol af dobbeltposter

Genvejstaster til de vigtigste funktioner i BOB er på vej.

Vejledning i BOB (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side)..

Hvad med bestillinger i det gamle system?

Selve skiftet betyder et brud i bob-databasen. Bestillinger udført i det gamle og det nye system vil ikke ligge side om side. Der vil i en periode være adgang til den gamle BOB-grænseflade fra adressen http://oldbob.dbc.dk. Her kan I sende bestillinger, svare slutbrugere og søge bestillinger frem, men ikke sende svar på ILL-bestillinger eller hente manglende mailkvitteringer ("gensend").

Ny VIP-grænseflade

Vi sætter en ny version af VIP-grænsefladen i drift. Den indeholder en helt ny fordeling af de mange parametre. Der er også en række nye indstillinger som I kan - og i nogle tilfælde skal - slå til.

De nye muligheder er bl.a.:

 • Mulighed for at vælge NCIP som protokol til modtagelse af bestillinger på eget materiale fra bibliotek.dk.
 • Mulighed for at adskille parametre til modtagelse af bestillinger og modtagelse af svar på bestillinger. Man kan således (modsat i dag) vælge at få svar på bestillinger automatisk via z3950, selvom man har lukket for modtagelse af bestillinger
 • Mulighed for at vælge at modtage shipping-meddelelser (stregkoder) via z3950 som sendes fra långivende bibliotek til bestilsystemet.
 • ill0 og ill5-formaterne til maskinlæsbare mailbestillinger og -kvitteringer smelter sammen, så der kun er ét format.

En række indstillinger skal nu foretages på en anden måde, fx:

 • Skal filialer eller hovedbibliotek være afsender af bestillinger?
 • Filialer i folkebiblioteker skal nu have egne parametre for automatisk fjernlån. Nu kan en folkebiblioteksfilial altså vælge at have andre indstillinger for automatisk fjernlån end hovedbiblioteket, sådan som det indtil nu kun har været muligt for forskningsbiblioteker.

Den nye VIP-grænseflade vil være tilgængelig for rettelser og tilføjelser fra den 1.6.2010.

Vejledning i ny VIP-base (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side).

Vi sørger fra DBCs side for at jeres VIP-base er forudfyldt med de nye indstillinger, så bestilsystemet vil fungere uændret (i forhold til nu) mod jeres system. Fx vedrørende automatisk fjernlån, valg af afsender i bestillinger osv.

Ny version af bibliotek.dk med NCIP-bestilling

bibliotek.dk kan nu håndtere at et bibliotek modtager bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-standarden. bibliotek.dk overlader selve håndteringen og NCIP-kommunikationen til bestilsystemet bagved, men bibliotek.dk laver de indledende øvelser.

For brugeren betyder det at han ikke behøver at skifte til lokalkatalog for at reservere monografisk materiale.

NCIP er indrettet sådan at den kun kan håndtere bestillinger på monografisk katalogiseret materiale, hvorfor bestillinger på tidsskrifter og flerbindværker formateret i et bind ikke kan bestilles med NCIP.

Derfor undersøger bibliotek.dk først om materialet kan bestilles via NCIP - det sker med et z3950-holdingsopslag ned i jeres base. Herved kontrollerer bibliotek.dk at der ikke ligger flere udlånsenheder under det lokale faust-/id-nummer. Hvis der ikke gør det, er den god nok, og brugeren kan aflevere sin bestilling. Hvis der er flere udlånsenheder (fx tidsskrifthæfter), sendes brugeren med et link over i jeres lokale OPAC som i dag.

I vælger at modtage bestillinger på eget materiale via NCIP i VIP-basen (B. 1: bestillinger på egne materialer); det kan I gøre fra den 1.6.2010.

Bestillinger fra Palles Gavebod (nu Biblo)

DBC er af Styrelsen for Bibliotek og Medier blevet bedt om at levere infrastrukturen til bestillinger fra den nye børnesite Palles Gavebod. Til det formål har vi udviklet en helt ny webservice (Open Order Service), som gør det muligt fra en grænseflade at aflevere en bestilling, som efterfølgende behandles som om den var lavet i bibliotek.dk. Det betyder at bestillinger fra Palles Gavebod behandles efter de samme regler og indstillinger i VIP-basen som I har sat op for bibliotek.dk.

Webservicen laver de undersøgelser som bibliotek.dk-grænsefladen normalt laver: om brugerens bibliotek kan og/eller vil modtage en bestilling på det pågældende materiale, og linker brugeren til lokalkataloget hvis biblioteket ønsker dette. Hvis brugerens bibliotek vil modtage en bestilling, sørger webservicen for at sende den videre til bestilsystemet.
Information om Open Order-webservicen: http://oss.dbc.dk/.

Palles Gavebod-projektet foretrækker at brugerne kan bestille så nemt som muligt, uden unødvendige skift af grænseflade. Derfor håber de at alle biblioteker der kan og har mulighed for det, vælger at modtage bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-protokollen.

For systemadministratorer

Her er lidt tekniske oplysninger. Som hovedregel er der ikke nogle ændringer i interfacet mellem bestilsystemet og de lokale systemer.

Ny FROM-mailadresse i mails fra bestilsystemet

Mails fra bestilsystemet vil fra den 31.5.2010 have adresse ors@dbc.dk.

Nyt ill0format

Vi introducerer en række småændringer i det maskinlæsbare ill0-format, som udmeldt til systemleverandører i september 2009 på syslev-bloggen:
http://syslev.wordpress.com/2009/09/09/.

Først og fremmest smelter de to varianter ill0format og ill5format sammen, idet vi lægger ill5-felterne ind i ill0-formatet. Derudover er nogle andre småændringer.

Nummerering af bestillinger (Bestil-id)

De bestillinger der nummereres af DBC-bestilsystemet ligger mellem 1000000000 og 2000000000.Bestillinger der nummereres af andre klienter (fx lokale z3950-klienter), skal ligge uden for dette interval.

ip-adresser på opkald fra maskiner på DBC

Bestilsystemet skifter ikke ip-adresser i forhold til hvad der er dokumenteret på
http://www.danbib.dk/index.php?doc=z_ipadr.

Mere information

Vi sender løbende information: