NORFRI og KVIK

31. marts 2011

Indhold:


NORFRI og KVIK er to frivillige samarbejder omkring hurtig og/eller gratis ekspedition af fjernlån. Nedenfor kan du læse mere om disse samarbejder og hvordan jeres bibliotek kan bidrage til dem.

Om NORFRI-samarbejdet

Initiativet til NORFRI blev taget af det tidligere NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund) for en del år siden. Der er tale om en uformel sammenslutning uden beføjelser i øvrigt og uden noget andet formål end at levere gratis fjernlån og kopier mellem de nordiske lande på følgende vilkår:

 • Fag- og forskningsbiblioteker samt folkebiblioteker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan tilkendegive, at man vil levere gratis fjernlån og kopier til NORFRI-biblioteker i andet nordisk land. NORFRI omfatter ikke levering af bøger og kopier som fjernlån til biblioteker i eget land.
 • De normale låneveje følges ved bestilling, således at nationale ressourcer udtømmes inden bestilling sendes til andet nordisk land.
 • I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'NORFRI' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'NORFRI' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to NORFRI-biblioteker i hvert sit land.
 • Danske biblioteker der ønsker at være med i NORFRI, kan henvende sig til DBC's Kundeservice med anmodning om optagelse som NORFRI-bibliotek.
 • DBC registrerer det nye NORFRI-bibliotek i DanBib-systemet og informerer Nasjonalbiblioteket i Oslo, som vedligeholder NORFRI-listen i Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Bemærk: NOSP-lokaliseringer (nordiske bibliotekslokaliseringer) er fjernet fra DanBib marts 2011. Det betyder ikke at NORFRI er ophørt, men det er længere muligt at se lokaliseringer fra andre nordiske biblioteker i DanBib (Netpunkt eller Zpunkt).


Om KVIK-samarbejdet

KVIK-samarbejdet er et samarbejde mellem en række danske og nordiskeforskningsbiblioteker om hurtig levering af artikelkopier. De deltagendebiblioteker har forpligtet sig til at levere inden for 24 timer uden gebyrer af nogen art.

I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'KVIK' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'KVIK' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to KVIK-biblioteker.

Liste over KVIK-biblioteker

 • Det Administrative Bibliotek
 • ASB Bibliotek
 • Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek
 • Danmarks Pædagogiske Bibliotek
 • Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek
 • Handels- og IngeniørHøjskolens Bibliotek, Aarhus Universitet
 • Islands National og Universitetsbibliotek
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Luleå universitetsbibliotek
 • Lunds universitetsbibliotek, UB1
 • Odense Universitetshospital, Videncentret
 • Roskilde Universitetsbibliotek
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Odense
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Esbjerg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Kolding
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Slagelse
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Sønderborg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Teknisk Bibliotek

KVIK-samarbejdet har ikke etableret nogen hjemmeside, yderligereoplysninger hos projektkoordinatoren:
Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek
P.O. Box 2149
DK-1016 København K
Tlf: +45 33 47 44 44
E-mail: poer@kb.dk

Til toppen