Materialevalg på netpunkt

Sidst opdateret: 05.10.2016

 

Materialevalg på netpunkt er DBCs materialevalgsklient på netpunkt.dk. Denne side rummer information for leverandører og biblioteker om nyheder og ændringer i Materialevalg på netpunkt
Specifik hjælp findes i Hjælp på Netpunkt og gentages IKKE her.

 

Materialevalg generelt
Information vedrørende standarder
Information for materialeleverandører
Program til læsning af editeur-ordrer/ordrekopier
Prisopslag hos leverandører
Rette til en ny leverandør
Tips vedrørende søgninger
Oprydning i materialevalg
Tips vedrørende opsætning

Materialevalg generelt

I materialevalg er det muligt at afsende ordrer i 4 forskellige formater:

  • E-post (editeur)
  • E-post (editeur/html)
  • Print.
  • E-post (editX). Her afsendes ordren i et format, som gør det muligt dels at følge gældende standard, dels at materialeleverandører har mulighed for at levere en fil tilbage til jer med materialenummer/stregkode på de bestilte materialer (ship-notice) samt at klargøre materialer med fulde beholdningsoplysninger. (automodtagelse/Behold+).

Det er vigtigt at kontakte jeres materialeleverandør for at høre, om de kan modtage ordrer i de forskellige formater.
Ordrekopien, som sendes til bibliotekssystemet til opdatering af jeres beholdningsregister, kan leveres i de samme formater. Pt. er det dog kun biblioteker med Integra vers.8.6, som kan modtage ordrekopier i editX-formatet og tilhørende ship-notice fra materialeleverandøren med materialenumre.
I leverandørformularen findes et e-mail felt til kontaktoplysninger for hhv. leverandøren og jer som køber/kunde. Denne oplysning er ikke obligatorisk.
Det er vigtigt, at den mailadresse, som er angivet i kontaktoplysninger, ikke er mailadressen til bibliotekssystemets postkasse (hvor ordrekopier skal hen). Hvis materialeleverandøren sender en ordrebekræftelse i fx pdf, så vil den lande i bibliotekssystemet i stedet for i en - for jer - læsbar postkasse. Anvend i stedet en mailadresse til en kontaktperson i teknisk afdeling/indkøbsafdeling).
Vejledning i brug af editX med illustrationer PDF 218 KB (2012 version) - (åbner i nyt vindue)

 

Information vedrørende standarder

Materialevalg på netpunkt følger DanZig udvalgets anbefalinger vedrørende standarder for afsendelse af materialevalgsordrer i biblioteker:http://biblstandard.dk/editx/
I Guidelines henvises til EDItEUR, her findes xsd'er til editX ordre-komplekset.

Information for materialeleverandører

Materialevalgsordrer afsendes pt. som email med vedhæftet fil i xml i de ovennævnte formater.

Program til at læse materialevalgsordrer/ordrekopier

Materialevalgsordrer og ordrekopier sendes som udgangspunkt i xml (editeur eller editX). Hvis man har brug for at kunne læse indholdet i en mere læsbar form, så kan man til ordren vælge formatet email (editeur/html) og få det visbart i mailen.
Til ordrekopien kan vi anbefale at hente programmet "XML Notepad", som giver mulighed for at få ordrekopien i en læsbar version.
Gem ordrekopien (quote) og åbn den efterfølgende med XML Notepad, brug xsl output.

Prisopslag hos leverandører

Prisoplysninger i materialevalg hentes via et webservice kald hos materialeleverandørerne - pt. forespørges hos Biblioteksmedier, Saxo, Casablanca og iMusic.Prisen vises sammen med den bibliografiske post, under links til anmeldelser.Selve prisen er klikbar, det betyder at når du klikker på prisen, så flyttes den til feltet: Gem pris. Når du har valgt Gem, så gemmes prisen i basen og vil senere overføres med ordrekopien til bibliotekssystemet (hvis bibliotekssystemet kan modtage denne information).

 

I Indstillinger > Personlig kan du vælge en Default leverandør til priser. Denne oplysning gemmes lokalt, dvs i en cookie på pc'en og er altså ikke fælles for alle brugere på det samme login. Det betyder, at en bruger kan have en leverandør som foretrukken, og en kollega kan have en anden leverandør som foretrukken.Når en Default leverandør er valgt, vil prisen være forud-udfyldt i Gem pris feltet, men skal stadig gemmes for at følge med til ordren/ordrekopien.

Dette prisopslag hos materialeleverandører er baseret på en forespørgsel på jeres biblioteksnummer. Hos nogle leverandører vil det blot give jer en "standardpris" tilbage.

 Prisoplysning baseret på kundenummer
En kundenummer-specifik pris kan vises for hver enkelt mappe i materialevalg. Kundenummeret tilknyttes ved at tilføje en enkelt oplysning i jeres leverandørregister.

  • Åbn leverandøren.
  • Der er nu et nyt felt på leverandøren, hvor man kan vælge at tilknytte en prisleverandør. Tilføj den og gem oplysningerne.
  • Kontrollér også, at der er tilføjet et kundenummer for den pågældende leverandør.

I mappen med materialevalgsposter kan leverandøren tilføjes til mappen. Herefter vil prisoplysningerne afspejle jeres pris baseret på jeres kundenummer. Prisen er uden klargøring og uden moms.

En foretrukken prisleverandør vises med fed skrift.

 

Vejledning i opsætning af prisleverandør med illustrationer PDF 201 KB - (åbner i nyt vindue)

 

Ny leverandør - hvordan rettes/oprettes

Oprette/rette en leverandør PDF 420 KB - (åbner i nyt vindue)

 

Tips vedrørende søgninger til materialevalgsformål

Forslag til søgekoder, som kan være relevante at være opmærksom på i materialevalgssøgninger.

Oprydning i materialevalg på netpunkt

For at forhindre at materialevalg "sander til" vil det være en god idé at rydde om med jævne mellemrum. Vejledning til oprydning i pdf-udgave (åbner i nyt vindue).

Tips vedrørende opsætning af netpunkt til materialevalgsformål

Vejledning i opsætning af netpunkt til materialevalgsformål. PDF 327 KB - (åbner i nyt vindue) Her kan du se, hvordan du med fordel kan opsætte netpunkt til at vise links til materialevurderinger og anmeldelser i standardvisningen. Det betyder, at du fra materialevalg ved klik på DanBib-linket straks får dette visningsformat.