Nye søgemuligheder via Zpunkt

Sidst opdateret: 05.05.2011

DanBib har skiftet til ny "søgemaskine" april 2011 - dvs. at registre og måden søgningerne behandles på er ændret.
Formålet har været at få et mere moderne og hurtigere redskab.
Vi har forsøgt at ændringer kun er til det bedre, og at det meste set fra brugernes side fungerer som hidtil.
Ændringer beskrevet på denne side gælder for Zpunkt.
Skiftet forudsætter ingen ændringer i bibliotekernes Z-klientopsætning mod base danbib.

Nye muligheder

Basevalg - OBS!

Vær opmærksom på, at jeres basevalg hedder danbib (ikke danbib efterfulgt af et tal)

Begrænsere

Vi har afskaffet de såkaldte begrænsere (restrictors), der altid har været en søgemæssig kilde til undren.

Sprog

BIB1 1:54 (sp-søgekoden i netpunkt.dk) rammer fremover ALTID et register og søger i ALLE sprogkoder ALTID (og ikke som nu kun i en enkelt sprogkode pr. post, når argumentet har stået sidst i søgestrengen)DBC1 1:217 (hs-søgekoden i netpunkt.dk) kan anbefales, hvis du kun ønsker at søge i hovedsprog i posterne.

Bibliografisk type

BIB1 1:1001 (kat-søgekoden i netpunkt.dk) rammer nu et register. Det giver ingen indholdsmæssig ændring i resultatet, men kan efter skiftet give lidt længere svartider, da "afgrænsningen" fremover resulterer i en kombinatorisk søgning.

Materialetype

BIB1 1:1031 (ma-søgekoden i netpunkt.dk) rammer fremover ALTID et register og søger i ALLE materialetyper ALTID (og ikke som nu kun i en enkelt materialekode pr. post, når argumentet har stået sidst i søgestrengen)DAN1 1:38 (hm-søgekoden i netpunkt.dk) kan anbefales, hvis du kun ønsker at søge i hovedmateriale i posterne.

Nye muligheder i form af nye søgekoder m.v.

Læs mere om de nye søgekoder og muligheder.

Generel information om DanBib via Zpunkt