For skoler og pædagogiske læringscentre

Søgning i forbindelse med materialevalg

Når I opretter søgninger i forbindelse med materialevalg, kan I have bruge for at kunne udtrykke målgruppe, materialetype mm i søgestrengen.

Her viser vi, hvordan I kan finde relevante søgekoder og giver et par eksempler på gode søgninger.

Søgekoder til at søge på målgrupper

Hvis I har brug for at angive målgruppe (voksne, børn, skolematerialer, forskellige alderstrin), finder I relevante søgekoder her:

Niveau og målgrupper

Søgekoden for målgruppe på bibliotekskatalogiserede materialer er sf.

Eksempel:

Søgning på skolematerialer: sf=s

Søgning på børnematerialer: sf=b

 

Søgekoder til at søge på postens udgivelsesstatus

Hvis søgestrengen skal afgrænse på posternes udgivelsesstatus (ny titel, ny udgave, nyt oplag), kan man afgrænse med søgekoden uu på bibliotekskatalogiserede materialer.

Eksempel:

Søgning på nye titler (dvs. ikke udgivet før): uu=nt

Se flere søgekoder her her: Udgivelsesstatus

 

Materialetyper

Søges med ma=.

Fx ma=xx or ma=xe

xx er trykt materiale

xe er online materiale

Se alle materialetyper.

 

Forslag til standardsøgestrenge i forbindelse med materialevalg

Her er en række søgestrenge, der kan bruges som skabeloner i jeres materialevalgsarbejde.

Vær opmærksom på, at uu= og sf= kun kan bruges i forbindelse med bibliotekskatalogiseret materiale.

I eksemplerne her er søgning på en konkret uge ikke taget med.

 

BKM - førsteudgivelser, bogligt materiale

Søgning på bibliotekskatalogiseret bogligt materiale, som ikke er udkommet før og som er markeret til skoler:

sf=s and uu=nt and ma=xx

 

DBF - førsteudgivelser, bogligt materiale

Nye materialer fra Dansk Bogfortegnelse, som ikke er bibliotekskatalogiseret (typisk taskebøger):

ma=bs and ma=xx not kk=bkm

 

BKM - nye udgaver og oplag, bogligt materiale

Nye udgaver og oplag af tidligere udgivet materiale:

sf=s and (uu=op or uu=nu) and ma=xx

 

BKM - Skolemarkerede bibliotekskatalogiserede boglige materialer

Liste over alle bibliotekskatalogiserede skolemarkerede materialer, der ikke er online-materialer:

sf=s not ma=xe

 

DBF- Skolemarkerede boglige materialer 

Alle skolemarkerede boglige materialer, også DBF-poster:

ma=bs not ma=xe

 

BKM -  Skolemarkerede boglige materialer med ugekode

Alle skolemarkerede BKM-titler, hvor ugekoden er med (når I ikke bruger en skabelon)

kk=bkm201703 and sf=s and ma=xx

 

BKM - Skolemarkerede materialer med ugekoder

Alle skolemarkede BKM-titler med ugekode

kk=bkm201703 and sf=s

 

Folkeskolens grundfortegnelse

Alle skolemarkerede titler med ugekode - svarende til Folkeskolens grundfortegnelse

(kk=bkm201703 or kk=dbf201703) and (sf=s or ma=bs)

 

Bogens vej til bibliotekerne

Du finder en oversigt over bogens vej til bibliotekerne på denne side (pdf)