Litteraturtolkninger

Sidst opdateret: 29.01.2009

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Visning i Litteraturtolkninger
Bestil i DanBib

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Aktuelt omfang kan ses i Info-boksen på netpunkt.dk.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af Dansk BiblioteksCenter.

Søgning i Litteraturtolkninger

Søger du litteratur om et værk?
Søg fx em=ifølge loven
Søger du litteratur om en forfatter?
Søg fx em=krasilnikoff arthur

Visning i Litteraturtolkninger

Bemærk at de to formater standard og detaljeret er éns i Litteraturtolkninger og viser de vigtigste bibliografiske data.

Bestil i DanBib

Der er i Standardformat link til bestilling. Disse links dannes så man i DanBib rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i DanBib, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.