Historie

Sidst opdateret: 26.03.2015

År

Funktioner

Litteratur

2000

 

Første version gik i luften 31.10. med bagvedliggende baser til håndtering af bestillinger og til data om bibliotekerne

Funktioner: Enkel søgning, Biblioteksvejviser, Avanceret søgning, Kommandosøgning, Slå op i register.

 

Bibliotekernes Amanda
Tom Ahlberg
På: Søndag aften - juni 2000

DanBib for alle
Leif Andresen
I: DF-revy. - Årg. 22, nr. 10 (1999). - S. 255-256

DanBib for alle = bibliotek.dk
Leif Andresen, Lone Hansen
I: Nyt fra Nyhavn - 2000:1

bibliotek.dk
Niels Erik Gilvad, Jacob W. Jespersen, Morten Primdahl, Thomas Berg von Linde
Projektopgave IT-højskolen
November 2000

DanBib for Alle : et synspunkt fra et folkebibliotek
Susanne Rømeling
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 2000, særnr. - S. 16-18

Bibliotek.dk og brugeren
Jens Thorhauge
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 2000, nr. 1. - S. 8-9

Danmarks største bibliotek. Nu kan lånerne gå på Internet og låne bøger fra biblioteker over alt i landet
Torben R. Simonsen
I: Computerworld - 3.11.2000, side 27

2001

 

Nyt match-program som fjerner omkring 1 million dubletter (dvs. poster som repræsenterer samme materiale)

 

Nu går bibliotekerne online på bibliotek.dk
Leif Andresen
I: Bogmarkedet. - Årg. 147, nr. 12/13 (2001). - S. 20-22 : ill.

Det virtuelle bibliotek
Interview med Per Mogens Petersen og Bo Harder Weyman
På: prosa.dk 09.08.2001

Anmeldelse af Bibliotek.dk
På: prosa.dk 09.08.2001

2002

 

Mailingliste bib-info oprettes

Personalisering: hvilken startside, foretrukket bibliotek samt antal viste poster

Poster fra Bibliotekernes Netguide

 

Bibliotek.dk : visit your library from home
Leif Andresen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 1 (2002). - S. 4-5

Bibliotek.dk : visit your library from home
Lone Hansen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 2 (2002).

The use of Bibliotek.dk and some implications
Inger Heyerdahl-Jensen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 1 (2002). - S. 6-7

Bibliotek.dk - og så alle de andre
Helli Skærbak
I: DF-revy. - Årg. 25, nr. 8 (2002). - S. 198-199

2003

 

Den første million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i januar 2003

Nyt grænsefladedesign

Artikelsøg

Købe-funktion

Mine søgninger (søgehistorie)

Kurv

Find litteratur om forfatteren

 

Flueknepperi med fornuft
Bodil Wöhnert
I: Bibliotekspressen. - 2003, nr. 4. - S. 123-124 : ill.

Boghandlere: Nej til bibliotek.dk
Dan Jensen
på computerworld.dk 19.6.2003

Bibliotek.dk og brugerundersøgelsen Top-of-the-web
Kirsten Larsen
I: Referencen. - Årg. 33, nr. 6 (2003). - S. 5-9 : ill.

Udviklingen af bibliotek.dk og DanBib - men hvordan?
Kirsten Larsen
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter? . - 2003, nr. 1. - S. 13-16

Når Pandoras æske åbnes...
Bodil Wöhnert
I: Bibliotekspressen. - 2003, nr. 14. - S. 420-421 : ill.

2004

 

Den anden million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i januar 2004

Titler der ligner

Nyhedslister

Musiksøg

Sortering

Poster fra nettjenesten DotBot? (nu nedlagt)

Den tredie million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i november 2004

 

2.029.144 bibliotek.dk bestillinger : hvad har vi lært?
Susanne Brinch, Anders Kragh-Sørensen, Nikolaj Lind Christensen
I: Referencen. - Årg. 34, nr. 2 (2004). - S. 7-10 : ill.

844 fjernlånsbrugere
Niels Ole Pors
2004

2005

 

Nyt design

Værkvisning - flere udgaver og flere materialetyper vises samlet i en klynge

Værkbestil - bestil uanset udgave

Biblioteksvagten på forsiden

Første version af Emneoversigt

Første version af Introduktionsfilm

Nodesøg

Netsøg

Slå op i register

 

Bibliotek.dk-brugeren på Greve Bibliotek : en brugerundersøgelse
Anette Bak, Carina Nøraa Larsen
2005

Kryptiske krav til bibliotek.dk
Birgitte Dalgaard
I: Bibliotekspressen. - 2005, nr. 15. - S. 6-7 : ill.

Implementering af FRBR – værkvisning – i bibliotek.dk
Paul Jensen
I: Fabita-bladet - 2005, nr. 2.

Søgning via emnehierarki i bibliotek.dk : hvorfor nu det?
Kirsten Larsen
I: DF-revy. - Årg. 28, nr. 3 (2005). - S. 6-8 : ill.

Usability test af Bibliotek.dk
Anders Lindskov, Johannes Skjelbo. Nikoline Lohmann, Louise Lahn Sørensen
Projektopgave IT-Universitet
2005

Bibliotek.dk - automatisk bestilling
Anders Henrik Petersen
I: DF-revy. - Årg. 28, nr. 8 (2005). - S. 6-7 : ill.

Danish union catalogue DanBib and library.dk – "physical" and "virtual" union catalogue (pdf) - paper presented at the 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference in Tallinn, September 2005.
Anders-Henrik Petersen

2006

 

Visning af udlånsstatus ("kulørte lamper")

Videresøgning i Google

Link til bibliotek.dk fra Google Scholar

Poster fra Litteratursiden

RSS-feeds fra bibliotek.dk

 

Brugerundersøgelse 2006
Kirsten Larsen
2006

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger
Anders Henrik Petersen, Rikke Lose
I: Referencen. - Årg. 36, nr. 3 (2006). - S. 7-11 : ill.

2007

 

Stavehjælp første version

Første blog

Links til lektørudtalelser

Automatisk fjernlån

Viderestilling til fællesskaber

Visning af anmeldelsescitater og stjerner på indspillet musik

Link til "Findvej-kort" i Biblioteksvejviser

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - September 2007
Kirsten Larsen
2007

Bibliotek.dk: opening the Danish union catalogue to the public
Kirsten Larsen
I: Interlending & Document Supply, vol. 35, nr.4, 2007, p. 205-210

Udviklingsplan for bibliotek.dk 2007 : hvorfor lige sådan?
Kirsten Larsen
I: Referencen. - Årg. 37, nr. 1 (2007). - S. 19-22 : ill.

Usability study af taksonomien på bibliotek.dk
Ulrik Højmark Sørensen
2007

Usability Study af taksonomien på bibliotek.dk
Ulrik Sørensen
I: DF-revy. - Årg. 30, nr. 8 (2007). - S. 13-14 : ill

Effective and automated handling of end user requests in Danish National Union catalogue - paper presented at the 10th Interlending and Document Supply Conference in Singapore, October 2007
Anders-Henrik Petersen, Rikke Lose Larsen
2007

2008

 

Hjernefitness - quiz - kampagne

Forsider vises

Filmsøgeside

Kopi-service (tidsskriftartikler)

Log-in

Søg videre på nettet (linkresolver)

bibliotek.dk som opslagskilde i RefWorks, ReferenceManager, EndNote og LibraryThing

Poster fra Dansk Lokalbibliografi

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2008

Biblioteksfagligt udvalg for bibliotek.dk
Bodil Wöhnert
I: Referencen. - Årg. 38, nr. 1 (2008). - S. 5-7

2009

 

Adgang til Infomedia-artikler

Lånerstatus - forny og annullér via bibliotek.dk

Brugerdata: ratings og omtaler

Andre-der-har-lånt

Den Store Danske: poster med links til encyklopædien

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2009

I give you some, and then you give me some”: automated ILL of end-user requests via the Danish National Union catalogue
Anders-Henrik Petersen, Rikke Lose Larsen, Elva Einarsdottir
2009

2010

 

Nyt design

Netmusik/Bibzoom i bibliotek.dk

Nyt bestilsystem som arbejder med web-services

Mulighed for at reservere i lokalkatalog uden at forlade bibliotek.dk for langt flere biblioteker end hidtil

Mobilløsning til at se lånerstatus, forny og annullere

Huskeliste så poster kan gemmes fra gang til gang

Ny introduktionsfilm

Top tyve - mest udlånte titler i Danmark

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2010

Brugerne bestiller, og fjernlånet vokser
Anette Lerche, Tania Kejser
I: Bibliotekspressen. - 2010, nr. 2. - S. 14-21 : ill.

2011

 

Spilsøgeside

Import til referencesystemet Zotero

Integration til NemId og WAYF

Søg og bestil på mobilløsningen

Optimering til iPad

Link til denne post - permanent kopierbart link i alle poster

Brugere i worldcat.org linkes over til bibliotek.dk med særlig information om internationale lån

Bogsøgeside

Lånerstatus udvidet

Stavehjælp udvidet

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2011

2012

 

Elementære apps til Android og iPhone

Videnskabelige artikler via bibliotek.dk (service hos Statsbiblioteket

Migration til DBC's brønd og webservices påbegyndes og varer til 2015. Den første betaversion af grænsefladen åbner i november.

 

Find videnskabelige artikler på Bibliotek.dk
Lilian Madsen, Søren Ærendahl Mikkelsen, Kirsten Larsen, Anders-Henrik Petersen
I: Revy. - 2012, nr. 5. - S. 18-21 : ill.

2013

 

Migrationsarbejdet fortsætter og der skiftes grænseflade 13.11.2013. En af de vigtigste nyheder for brugerne er muligheden for at afgrænse med facetter.

Automatisk fjernlån af eget materiale - principper fastsættes og testsystem udvikles

Arbejdet med virtuel fælles lånerregister (CULR) og database og licensadgange (SAOU) på begyndes

VIP - udspecificerede åbningstider

 

Ny udgave af bibliotek.dk søsat
Kirsten Larsen
I: Revy. - 2013, nr. 1. - S. 7-9 : ill.

Det ny bibliotek.dk på trapperne
Leif Andresen, Bo Weymann
I: Danmarks biblioteker. - 2013, nr. 1. - S. 22-23 : ill.

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013
Kirsten Larsen

Eksporter referencer i det nye bibliotek.dk
Kirsten Larsen
I: Revy. - 2013, nr. 4. - S. 11.

2014

 

Migrationsarbejdet fortsætter og versionen har ved årets slutning alle de funktioner som skulle overføres fra den gamle grænseflade

Automatisk fjernlån af eget materiale testes og afsluttes med rapport hvor alle biblioteker anbefaler at det fortsættes

Der skiftes fra ccl til cql

Visning af licensadgang fra ens folkebibliotek i drift

 

Veje til viden : bibliotekssamarbejde i 75 år
Redaktør: Camilla Bødker Thomsen
DBC, 2014.

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Marianne Dybkjær og Kirsten Larsen
DBC, 2014.

2015

 

Ny defaultrankering i drift på bibliotek.dk. Efter gæt på om brugeren søger emne, titel eller forfatter, vises posterne relevansrankeret efter tre algoritmer svarende til de tre hovedtyper af søgninger.

Ny version af Statsbibliotekets kopiservice. Servicen betales af bibliotekerne. Der er adgang til langt flere artikler digitalt for de brugere hvis bibliotek har abonnement.

bibliotek.dk fuldt responsivt - dermed en ny mobilversion med hovedparten af alle funktioner.