DanBib via netpunkt

DanBib via netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 21.03.2019

Her finder du information om DanBib, som kun vedrører adgang via netpunkt.dk.
Brug menuen til venstre til at finde information om basens indhold (DanBib generelt), bestilsystemet m.v.
Information om hvordan du konkret arbejder på netpunkt, ser du i hjælpeteksterne på brugergrænsefladen og i Hjælp på netpunkt.

Generelle standarder og vejledninger:
danMARC2
Katalogiseringsregler
Praksisregler

 

Søgning i DanBib

Søgning i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 9.4.2019

Informationen på denne side drejer sig om det gamle netpunkt, som kan nås på https://old.netpunkt.dk

Brug denne side, hvis du søger information om det nye netpunkt: http://www.danbib.dk/sogning-bronden

 

Hovedkilderne til information om søgning i DanBib via netpunkt er
- tekster på selve brugergrænsefladen
- ekstra hjælpevinduer som åbnes fra grænsefladen
- Hjælp øverst i skærmbilledet på netpunkt.dk.
Søgesproget i DanBib svarer i vidt omfang til ccl (ISO8777) - med hensyn til booleske operatorer, trunkering m.v.
Langt de fleste af de omtalte muligheder kan også bruges i bibliotek.dk.
Her er søgesproget dog fra 2014 cql - Kommandosøgning i bibliotek.dk

På denne side får du information om søgeveje, og hjælp til søgning på forskellige typer data.

Søgeveje - oversigter over alle søgekoder

Søgekoder i DanBib - oversigt (link til oversigt i hjælpetekst på netpunkt)
Søgekoder i DanBib - oversigt over søgekodehierarkier (PDF-dokument)
Praksisregler for søgeveje (Slots- og Kulturstyrelsen) -
(regelsættet bag DanBibs søgeveje)
(pdf)

Funktioner og søgekoder

Her kan du finde hjælp til brug af et udvalg af søgekoderne.

Anmeldelse af et kendt værk - anmelder

Hjælp til søgning efter anmeldelser

Artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans - BKM

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008 *n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang - 009*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang - 009*n=b - fx efter login)
 • br=oi (online ingen adgang - 009*n=c)

Der findes en tilsvarende langordskode: lbr

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+: br=c+
Brugsretskategorier

Emneord - DBC's emneordspraksis

Sprogbrug i DBCs emneord

Funktionskoder

Funktionskode søges med lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009 - og senere i andre materialetyper.
Den kan fx bruges til skan på en forfatter hvor man så kan udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på. Fx:
skan lff=buk swienty.
skan lff=joof hella.
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med fo,
fx. fo=skousen og fo=indlæser

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb,
fx fb=ida jessen og fb=oversætter - med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, fx en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=oversætter bruges som søgekode.

Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt - søg på funktionskoder for at få alle opdateringer
Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet

Indekser

Overblik over søgning på data fra de tidligere webindekser

Katalogkode

Katalogkode søges som: kk=
Alle katalogkoder (danMARC2 - bilag G)
Katalogkoder til materialevalg

Let-tal

Let-tal søges med ll. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på Metadata.dk

Lokaliseringer og ejerkode

Søgekoden lok: søger i bibliotekets poster (ejermarkering) suppleret med lokaliseringer
Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Materialetyper

Søges som: ma= (søger i alle angivne materialetyper i posten).
Søges som: hm= (her søges i hovedmaterialetype i posten).
Alle koder for materialetype

Målgrupper - anbefalet aldersgruppe - PEGI - Medierådet - niveaukoder

Angivelse af målgruppe og aldersgruppe

Numre

Oversigt over søgekoder der søger i forskellige typer numre

Pladeanmeldelser

Om udvælgelse og registreringsniveau på Pladeanmeldelser

Skolebiblioteksrelevante materialer

Oversigt over markering af skolebiblioteksrelevans

Sprog

Søges som: sp= (bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten).
Søges som: hs= (søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til).
Søges som: spr= (søger kun i ét sprog pr. post - det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode).
Alle koder for sprog (danMARC2 - bilag C)

Søgning på tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges som: dk=
Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges som: ul=
Alle koder for landenavne (danMARC2 - bilag C)

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges som: uu=
kk=bkm201504 og uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2015, som er førsteudgivelser.

 

Sprogbrug i DBCs emneord

Sprogbrug i DBCs emneord Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 17.02.2015

Substantiver fremfor verber

fx:

 • sorg (i stedet for sørge)
 • reparation (i stedet for reparere)

- om muligt i ubestemt flertal, fx:

 • børn
 • læger
 • relikvier

Dansk fremfor fremmedord

fx:

 • kræft (i stedet for cancer)
 • fosterudvikling (i stedet for embryologi)

- bortset fra når fremmedordet har vundet hævd, fx:

 • anoreksi

Stednavne:

Stednavne i direkte form (fx Frankrig, Spanien) foretrækkes, men i visse tilfælde gives den adjektiviske form, fx:

 • latinamerikansk dans
 • dansk litteratur
 • tyske mindretal

- men:

 • landsbyer
 • Danmark (i stedet for danske landsbyer)

Læs meget mere om principperne i DBC's indekseringsvejledninger

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 26.4.2019

Indholdet på denne side handler om artikelsøgning på den gamle netpunkt, som findes her: https://old.netpunkt.dk

Du finder gode råd om artikel- og anmeldelsessøgning i det nye netpunkt på denne side: http://www.danbib.dk/sogning-bronden

 

Søg ikke forgæves på artikler eller anmeldelser som slet ikke findes i DanBib!
Læs mere om indholdet i Artikelbasen og Anmeldelsesbasen i DanBib.
Søgning på artikler og anmeldelser
Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Visformater - anmeldelser
Pladeanmeldelser

Søgning på artikler og anmeldelser

 • vp:værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering

Materialetyper:

 • kode for avisartikel: ai - søg fx: somalia? og ma=ai
 • kode for tidsskriftartikel: ap - søg fx: aktiekurs? og ma=ap
 • kode for anmeldelse: am - søg fx:
  lvp=politiken 2015 2015 01 04? ikke ma=anm

Anmeldelsesbasen - søgekoder m.m.

Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk (på forfatter, titel eller andre data) - så er der link til anmeldelser i alle visformater pånær Oversigtsformat.
Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret i DanBib som en del af anmeldelsesregistreringen. I så fald kan man have glæde af søgekoderne nedenfor.
Hvis der er mange udgaver af et værk, kan det tage lidt tid at finde den udgave, hvor anmeldelserne er koblet på (i bibliotek.dk ser du anmeldelserne på værkniveau, så brug evt. den i stedet). Du kan også have glæde af en af de specielle anmeldelsessøgekoder:
ri og lri - anmeldt værks titel.
rf og lrf - anmeldt værks titel.
Et eksempel: lri=lucca? finder anmeldelser af romanen Lucca.
Bemærk!
Hvis man ønsker at kombinere data på et anmeldt værk med data fraanmeldelsen, kan man kombinere:
fx: rf=als roald og rc=vinterberg
- så ser man, om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als. Men der skal bruges særlige søgekoder for at kunne kombinere "på tværs":
rc og lrc - anmeldere (ikke med i fo)
ri og lri - anmeldt værks titel
rf og lrf - anmeldt værks ophav - det kan også være et teater, et udstillingssted eller en instruktør
em og lem - kan bruges til anmeldt værks titel

Visformater - anmeldelser

Link med teksten Henvisning til anmeldelser ses i disse formater:
Standard, Detaljeret, Verifikation og Detaljeret musik.
I Anmeldelsesformat ses det anmeldte værk i kort form og den enkelte anmeldelse i kort form med link til hver anmeldelse med flere oplysninger og mulighed for bestilling.

Pladeanmeldelser

Pladeanmeldelser - indhold

Pladeanmeldelser er en del af DanBib, som kan sammenlignes med Anmeldelsesbasen. Pladeanmeldelsesbasen rummer registreringer af anmeldelser af indspillet musik fra en række danske aviser og danske og udenlandske tidsskrifter og websites. Indekseringen startede i 1984.
Registreringerne fra danske aviser og tidsskrifter er siden 1999 en del af nationalbibliografien. Registreringerne var oprindelig tænkt til brug for bibliotekernes materialevalg, men efter en omlægning i 2006, hvor antallet af kilder blev forøget væsentligt og registreringerne udvidet med citater og ratings ("stjerner"), er ideen også at understøtte formidlingen.
Mere om Pladeanmeldelsers indhold
Om DBC's musikservice, herunder G- og M-fortegnelse, nationalbibliografisk registrering m.m.

Hvordan registreres pladeanmeldelser?

Der oprettes en post på det anmeldte værk (når en sådan ikke allerede findes), hvortil registreringen af anmeldelsen knyttes (på same måde som bindposter i et flerbindsværk).Som regel vil posten på det anmeldte værk være (eller ende med at være) en fuldstændig registrering af materialet, men som minimum oprettes en post med hovedudøver/musikgruppe/komponist, hovedtitel (evt. værk), plademærke, materialetype.
Om den enkelte anmeldelse registreres:

 • hvor og hvornår anmeldelsen er publiceret ("værtspublikationsoplysninger")
 • anmeldelsens forfatter
 • rating (hvis publikationen bruger et stjernesystem el. lign.)
 • et citat (som regel, efter skøn)


I ældre pladeanmeldelsesposter ses ikke alle disse oplysninger.

Hvordan ses pladeanmeldelserne i DanBib?

Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk - så er der link til anmeldelser i alle visformater pånær Oversigtsformat.
Hvis der til den viste post hører anmeldelser vises - under Links - linket
Få henvisning til anmeldelser.
Klik på dette - herefter vises de enkelte anmeldelser med bl.a. stjerner, citater, link til Infomedia (hele anmeldelsen) og bestilmulighed.
Man kan også vælge at få vist hele søgeresultatet i Anmeldelsesformat med stjerner, citater og links.
På den måde kan man fx få et overblik over anmeldelser til ugens musiktitler på BKM-fortegnelsen eller sammenligne anmeldelser af flere udgivelser af samme kunstner eller flere indspilninger af samme værk.
Fx: kk=bkm201440 og ma=lm

Denne metode kan dog ikke bruges til anmeldelser fra før 2000 (som ikke er matchet med en "rigtig" katalogisering af den anmeldte udgivelse) eller senere anmeldelser af udgivelser, som ikke har fået en fuld katalogisering. I så fald kan koderne ri/lri (anmeldt titel), rf/lrf (anmeldt ophav) eller rc/lrc (anmelder) bruges.

Links til Infomedia i artikelposter

Links til Infomedia i artikelposter Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.09.2015

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende aviser:

 • Aktuelt fra 1996-april 2001 (avisen ophørt)
 • Berlingske Tidende fra 1990-
 • Information fra september 1997-
 • JyllandsPosten fra 1996-
 • Kristeligt Dagblad fra 2001-
 • Politiken fra 1990-
 • Weekendavisen fra 1990-

En række avisers ældre poster har fået link til Infomedia ved et retroprojekt i 2014 (typisk artikler fra perioden 1990-2004). Dækningen i denne periode er ikke 100%, men snarere 90% af de indekserede artikler, og indtil videre kun nogle af anmeldelserne fra denne periode.
Læs mere på profblog.bibliotek.dk om ældre aviser med link til Infomedia

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende tidsskrifter:

 • Berlingske Nyhedsmagasin (fra januar 2011-november 2011 (indgår derefter i Berlingske tidende))
 • Computerworld (fra august 2011)
 • Danske Kommuner (fra maj 2011)
 • Ingeniøren (fra august 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Mandag morgen fra april 2011-2012, nr. 23. Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version
 • Mandag morgen [online] fra 2012, nr. 24 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Mandag morgen Navigation fra 2012, nr. 1 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Sygeplejersken (fra september 2011)
 • Ugebrevet A4 (fra januar 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Ugeskrift for læger fra januar 2010 - Årg. 175, nr. 50 (2013). Indeksering af trykt udgave ophørt, indekseres fra og med 2014 i ren online version, hvor der ikke linkes til Infomedia
 • Videnskab.dk [online] fra januar 2012

Ordningen gælder artikler og anmeldelser (pt. kun avisanmeldelser). Hvis posten indeholder et id-nummer dannes et link til Infomedia.
November 2014 er ca. 400.000 poster forsynet med id-numre. Tilvæksten er på cirka 1800 nye poster pr. måned.

Adgang til Infomedia via bibliotek.dk

Læs om adgang fra bibliotek.dk

Adgang til Infomedia via DanBib

Man får adgang til Infomedia via DanBib ved at tegne abonnement hos DBC. Abonnementet dækker DBCs udgift til etablering af links i DanBib.
Læs om abonnement på DBC's hjemmeside
Man skal i forvejen være abonnent med publikumsadgang på Infomedia for at kunne tegne abonnementet hos DBC.
DBC har indgået en aftale med Infomedia om denne service og betaler afgift for den til Infomedia.

Generelt om indeksering til Artikelbasen

Der indekseres ca. 28.000 artikler pr. år til Dansk artikelindeks, fordelt på ca. 12.500 avisartikler og 15.500 tidsskriftartikler.
Der indekseres de 7 landsdækkende aviser og ca. 650 tidsskrifter.
Der udgives cirka 8.000 tidsskrifter i Danmark, så der sker en hård udvælgelse, idet kun ca. 10% af tidsskrifterne indekseres.
Indekseringen finansieres via nationalbibliografiaftalen med staten, hvilket er med til at sætte en ramme for antallet af indekserede aviser og tidsskrifter.For aviserne har det været nødvendig med en tilsvarende hård udvælgelsesproces for at holde antallet på de ca. 12.500 artikler om året.
Det betyder, at det ikke er alt i Infomedia, som findes i Artikelbasen/bibliotek.dk.
Oversigt over indekserede aviser og tidsskrifter
Læs mere om selektion af artikler og anmeldelser

Angivelse af biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.5.2019

Biblioteksrelevans
Materialevurdering/lektørudtalelse
Målgruppe
Anbefalet aldersgruppe
PEGI-mærkning
Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord
Angivelse af niveaukoder på faglitteratur
Medierådet - restriktioner for børn
Brugsretskategorier til video og dvd
Postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)
Her beskrives DBC's praksis på området. Søgeeksemplerne nedenfor er i DanBib via netpunkt, men koderne kan også bruges i bibliotek.dk. I bibliotek.dk skal dog bruges den syntaks som gælder dér, fx engelske operatorer og anførselstegn rundt om søgeudtryk. Kommandosøgning i bibliotek.dk (nyt vindue)

Biblioteksrelevans

Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én kode: BKM
Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.
Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- .
BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202.
Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX
Søgekode for katalogkoder: kk
kk=bkm201903 - søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2019.

Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

Kan søges med søgekoden sf.

Materialevurdering/lektørudtalelse

Posterne afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l - materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m - materialer hvortil der findes en multimedievurderingvurdering
 • n - materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o - materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Kan søges med søgekoden sf.
kk=bkm201903 and sf=l

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærere i folkeskolen og skolebestyrelser.
Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe.
Mærkning foretages af DBC's medarbejdere.
Koder for målgruppe

 • v - materialer for voksne
 • b - materialer for børn
 • s - materialer for skoler

Søgekode for målgruppe: sf
kk=bkm201904 og sf=s

OBS! Husk at der også findes skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse (DBF).
Disse søges fx:
kk=dbf201504 not kk=bkm201504 and sf=s

Fra 1999-2007 fandtes også disse mærkninger:

 • f - av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom'er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k - musik - klassiske standardværker - kun brugt fra 2000-2006.

Søges med søgekoden ka eller sf.

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til - op til og med 16 år.
Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til formidling, højtlæsning eller selvlæsning for en given aldersgruppe.
"Formidling for" bruges restriktivt på faglitterære bøger hvor indholdet henvender sig til barnet, men hvor teksten ikke forventes at kunne læses/forstås af barnet. Kan også bruges på faglitterære bøger til større børn om f.eks. et svært emne.
Søges med søgekoden em eller nb.

 • em=højtlæsning and em=5 år and em=formidling and em=8 år
 • em=selvlæsning and em=9 år

Man kan søge materialer på denne måde for materialer fra 1980'erne og frem. Ældre noter som fx "Fra 9 år" er konverteret så der lægges to år mere til (for 9år, for 10år, for 11år) - dog er højeste betegnelse for 16 år.

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Hvis bøger indeholder angivelse af målgruppe eller brugerniveau, angives dette i posten. Fx:
for hf, for jurastuderende, for udlændinge, for 6. klasse, for 10 år.
Søgekoder: kun målgruppe/niveau - nb og lnb.

Læs evt. mere i DBC's indekseringsvejledning for faglitteratur (nyt vindue)

Eksempel på søgning:
Søgning på titler, deranbefales til børn på 12 år
lnb="for 12 år"

Spil: søgning i poster fra oktober 2006 og frem kan også foretages med søgekoden ra.

Eksempel på søgning:
Søgning på titler der anbefales til børn fra 14 år og opefter:
ra=14

Angivelse af niveaukoder for faglitteratur

Fra april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret- der anvendes følgende koder:
01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Derudover er ca. 60.000 DBC-poster fra perioden 2000-2010 beriget med en (eller flere) af ovenstående koder.
Koderne er søgbare med koden nv i DanBib og i bibliotek.dk:
nv=05
Læs mere i Bibliografisk nyt (nyt vindue).

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år.
Oplysningerne er søgbare med rp fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI (nyt vindue)
Eksempel på søgning:
Søgning på titler der frarådes til børn under 7 år:
rp=7
De to afmærkninger kan evt kombineres ved at starte med lektøranbefalingen og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af Pegimærkningen - her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
ra=12 not (rp=16 or rp=18)

Medierådets aldersklassificeringer

rb (aldersklassificeringer for børn - fra Medierådet)
Søgning på Medierådets film aldersklassificeringer ("tilladt for") sker med søgekoden rb. De anvendte koder er: 0, 7, 11 eller 15 år.
0 betyder "tilladt for alle".
Læs evt. mere hos Medierådet (nyt vindue)
Oplysningerne findes fra 1998.

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.
Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+:
br=c+
Information om brugsretskategorier (nyt vindue)

Koder for postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)

 • nt - ny titel - ikke tidligere registreret af DBC
 • nu - ny udgave af tidligere registreret titel
 • op - oplag af tidligere registreret titel


Søgekode for postens udgivelsesstatus: uu
kk=bkm201904 and uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2019, som er førsteudgivelser.

 

Numre

Numre Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.02.2015

nr - bredeste søgemulighed
Søger i alle typer af numre. Udover ID- og standardnumre også pladenumre, og AV-bestillingsnumre m.v.
Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges dog uden blanktegn.
id
Søger på id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 001a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001*a
(til forskel fra søgekode nr, der søger alle numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
ld
Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 014a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014*a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer)
(søgekoden nr omfatter IKKE disse id-numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
tf
Søger i tidligere og lokale FAUST- og id-numre i felt 014*a
is
Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.)
Indgår også i fritekstsøgning.
Søgekoderne is, ib og in: bindestreger kan skrives eller erstattes af ingenting, fx
is=87-418-5933-2 eller is=8741859332.
Hvis du søger fritekst skal du søge nummeret uden bindestreger og blanktegn.Hvis du vil søge nummeret som det står i posten, skal du benytte søgekoden nr
ib
Søger i 10- og 13-cifrede ISBN
Læs mere om13-cifrede ISBN
in
Søger i ISSN i felt 022*a
im
Søger i ISMN i felt 028*a
ir
Søger i ISRN i felt 027*a
co
Søger i CODEN i felt 030*a
bc
Søger i stregkoder (EAN-numre)i felt 023*a
Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer, men kan IKKE søges med denne kode. Det søges med søgekoden ib eller is.
oc
Søger i oclc-numre i felt 021*a
nl
Søger i lc-numre i felt 021*a

Ændring af søgemuligheder i DanBib

Ændring af søgemuligheder i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 13.09.2012

DanBib har skiftet til ny "søgemaskine" april 2011 - dvs. at registre og måden søgningerne behandles på er ændret.
Formålet har været at få et mere moderne og hurtigere redskab.
Vi har forsøgt at ændringer kun er til det bedre, og at det meste set fra brugernes side fungerer som hidtil.
Nedenfor lidt om nyhederne som senere også vil komme i bibliotek.dk.
Information om de forskellige koder til materialetype og sprog findes også i Hjælp i netpunkt. Samtlige søgekoder kan som altid findes via link fra forsiden i DanBib - eller med alt+l.

Nye muligheder
Begrænsere er afskaffet
Anbefalet søgeadfærd
Mindre ændringer i registre

Nye muligheder

Ny søgekode: lff - funktionskoder

lff søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009.
Den kan fx bruges til skan på en forfatter hvor man så kan udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på.
Fx skan lff=buk swienty.
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med fo,
fx. fo=skousen og fo=indlæser
Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Nye data i søgekode: br - brugsret og tilgængelighed

br-registret er udvidet med netdokumenters tilgængelighed (008 *n) og kan søges således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang)
 • br=od (online delvis begrænset adgang - fx efter login)
 • br=oi (online ingen adgang)

Samtidig er der kommet en ny tilsvarende langordskode: lbr

Ny søgekode: ll - let-tal

ll søger i let-tal. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Begrænsere er afskaffet

Begrænsere - en særlig slags søgekode som ikke kunne bruges alene - er afskaffet. Formålet med dem var at kunne lave søgninger på meget store mængder (fx alle bøger eller sprog=engelsk) uden at svartiden blev helt umulig. Dette kan nu klares uden at skulle lave disse særlige begrænsere. Mange har haft svært ved at forstå forskellene ved søgning med søgekode og med begrænser.

Anbefalet søgeadfærd

Svartiderne i det nye system er generelt forbedrede, men det kan alligevel være fornuftigt at advare mod særlige typer søgninger som ofte vil tage lang tid.
Selvom svartiderne når man afgrænser med sprog og materialetype er acceptable, anbefaler vi at man ikke blot automatisk bruger disse afgrænsninger. Hvis man laver en præcis verifikativ søgning, vil data fra forfatter og titel ofte være nok - og give hurtigst svartid.
Undgå også unødvendige afgrænsninger på fx artikler eller periodika hvis I har præcise data at søge på.
Vi vil også (som hidtil) fraråde afgrænsning på meget store grupper af årstal a la "større end 1930-", "mindre end 1990" eller lignende. Overvej om der ikke er bedre metoder til at udforme din søgning.

Mindre ændringer i registre

Søgekoder for lokaliseringer og ejer

Søgekoden lok: søger i bibliotekets poster (ejermarkering) suppleret med lokaliseringer
Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Søgekoder for materialetype og sprog

Søgning med sp: bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten.
Søgning med hs: søger i alle hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til.
Søgning med spr: søger kun i ét sprog pr. post (det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode.
Søgning med ma: her søges i alle angivne materialetyper i posten
Søgning med hm: her søges i alle hovedmaterialetyper i posten.

Andre nyheder

 • De særlige emneordstyper MeSH = Medical subject headings (ms - lms) og NAL = National Agricultural Library (ag - lag): søgekoderne for disse typer emneord fanger nu mere end hidtil.
 • Man kan søge på oclc-numre og lc-numre med koderne: oc og nl.

Visning i DanBib

Visning i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 07.05.2019

Visformater

Indstillinger
Kort format
Udvidet format
danMARC2 - MarcXchange
Marc21

Indstillinger

Du kan selv vælge en del af visningen i din profil i Indstillinger.

Du kan vælge,

 • om lokaliseringer skal vises i pop-up-vindue eller udfoldet
 • om du vil se alle søgemuligheder
 • hvilket format søgeresultaterne skal vises i (kort, udvidet, danmarc2 eller Marc21)

Kort

Kort format indeholder: Titel, ophav, ikon for materialetype. For tidsskriftsartikler indeholder formatet også oplysning om værkpublikation

Udvidet

Materialetype, forfatter, titel, udgave- og oplagsbetegnelse, forlag, årstal, sidetal, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), PID (Persistent Identifier) - postejerens biblioteksnummer og materialets id-nummer (ofte FAUST), katalogkoder, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, let-tal, fagkoder,  aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere, klassemærke, emneord, materialevurdering, online adgang, permanent link, serietitel og henvisning til anmeldelser, forside.

danMARC2 - MarcXchange

netpunkt bruger data fra databrønden. I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Læs evt. mere om lagringsformater i brønden her: Lagringsformater

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

Læs mer eom Marc21 her: Marc21-dokumentation

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer udgave for udgave.

Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.

Brug af værkvisning giver overblik over i hvilke formater og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Sortering inden for værket er som i bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

 

Nedenstående gælder KUN old.netpunkt.dk:


Visformater
Definer dine egne visformater
Opsætning
Værkvisning
Links: Læs om forfatteren, Videre på nettet
Søgeresultater i andre baser
Emneoversigt
Links til Infomedia

Visformater

Hvordan dine visformater skal se ud, bestemmer du i Opsætning.
Klik på fanebladet Opsætning Vis& Kurv og vælg hvad der skal vises i Oversigtsformat, Standardformat og Detaljeret format.

Oversigt

Typisk én linie på værkniveau hvis du ikke i Opsætning klikker ekstra data af.

Standard

Som standard vises kort version af forfatter og titel samt korte oplysninger om hver udgave inkl. brugsretskategorier. Mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Detaljeret

Hovedparten af postens oplysninger inkl. mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Anmeldelsesformat

Kort format hvor anmeldelser til posterne vises i oversigtsform. En del vises med ratings fra aviser og tidsskrifter samt links til Infomedia.

Marc

Det nationale indholdsformat danMARC2 der ligger bag de øvrige formater. Hvordan oplysningerne i en post skal være søgbare, styres bl.a. ved hjælp af felter og delfelter.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Acceptformater

Formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.

Definer dine egne visformater

Du kan selv bestemme hvilke oplysninger der default skal vises i de tre grundformater: Oversigt, Standard og Detaljeret.
Og du kan bestemme hvilket af disse formater der default skal vises.
Oplysninger du vælger ikke at få vist default, kan du klikke dig frem til ved at bruge knapper til: Se mere, Links og Lokaliseringer.

De definitioner du laver, gælder også for formater via Kurv - altså til print, mail og filoverførsel.


Læs hjælpeteksten til Opsætning Vis & Kurv inden du går i gang.

Opsætning

I Opsætning kan vælges de indstillinger som du vil bruge som default-indstillinger.

Du kan vælge om højre- og venstrefløjene skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Du kan vælge om punktet Databaser (under Præciser) skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Der er mange muligheder for at definere visning
Bestilling, accept og hent: her er nogle af opsætningsmuligheder flyttet til VIP efter råd fra den sparringsgruppe der har været med i netpunktudviklingen. Klik på spørgsmålstegnene for at se præcis hvilket VIP-felt du skal bruge.

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer med udgavespecifikke oplysninger (hvis man har defineret at man ønsker dem):
Materialetype, forlag, udgivelsesår, serie, lokaliseringer o.l.
Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.
Brug af værkvisning giver store fordele hvis man vil have overblik over i hvilke former og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Nej tak til værkvisning?
Gå i Opsætning - Vis & Kurv - vælg Nej under Brug værkvisning.
Sortering inden for værket er som i bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

Links: Læs om forfatteren, Søg videre på nettet

I blokken med links kan der optræde flere typer links:

 • Links til netversion (gratis eller betalingsbelagt)
 • Videre på nettet: Links til en række kilder på nettet. Bemærk at det er automatisk dannede links til potentielt relevante kilder for posten. Der er ikke lavet opslag på forhånd for at tjekke om der faktisk er relevante fund.
 • Søg litteratur om: Emnesøgning på forfatternavnet i posten. Linket dannes kun hvis denne emnesøgning faktisk giver fund.

Søgeresultater i andre baser

Man kan under punktet Databaser i Præcisér-fanen se antal fund i andre baser (de baser man har adgang til). Klik på Databaser og resultaterne hentes.
Ønsker man at se resultaterne straks ved visning, kan det defineres i Opsætning at Databaser skal vises udfoldet.

Emneoversigt

Emneoversigten produceret til bibliotek.dk findes også i DanBib.
Den kan være en hurtig indgang til at finde relevant materiale om et emne som ikke lader sig finde med en quick and dirty-søgning.
Nederst på siderne i Emneoversigten er der en søgefunktion som dels søger i kategorier, dels i DanBib.

Genbrug fra Netpunkt

Genbrug fra Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 21. marts 2019

I DanBib via netpunkt kan du hente poster på to måder: (pt. ikke i drift marts 2019)

 • accept
 • hent

Yderligere information om 'accept', 'hent', opsætning af Netpunkt til genbrug og downloadformater finder du under "DanBib generelt - Data fra DBC":
Download af poster i danMARC format fra DanBib.

Bestil i DanBib - Netpunkt

Bestil i DanBib - Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 15.12.2014

Generelt om Bestil i DanBib

En generel indføring i DanBib-systemets ILL-funktioner kan du få fra menupunktet:
Lånesamarbejde (ILL) (brug menuen i venstre side).

Bestil i DanBib via netpunkt - hvordan?

Bestil-funktionen i Netpunkt-DanBib kan aktiveres fra de visformater, der indeholder lokaliseringer, fx 'Standard' og 'Detaljeret'. I Netpunkt-opsætning kan I trimme en lang række parametre for, hvordan funktionen skal virke i praksis. Fx:

 • antal lokaliseringer
 • interessedato (interval og 'skriv-selv' eller valg med mus)
 • ønskes reservering eller ej
 • ønskes mailkvittering for bestilling til download i eget system
 • m.m.

Se flere informationer i Netpunkts 'Hjælp og Info' under: 'Hvordan bruger jeg Opsætning'?

Lånertjek i Netpunkt

Se mere om lånertjek ved bestilling i Netpunkt i dokumentet: Lånertjek i Netpunkt bestil

Hvordan bestemmer vi rækkefølgen af lokaliseringer?

Det kan I bestemme ved at rette i VIP-basens afsnit Låneveje (i D. Lånesamarbejde, 2. Låneveje).
VIP-basens hjælpetekst til afsnit: Låneveje (i afsnit D. Lånesamarbejde).

Vis beholdning ("lamper")

Se mere om visning af lokal beholdning i DanBib i dokumentet: Vis lokal beholdning i Netpunkt/DanBib

Køresedler

Biblioteker tilsluttet den landsdækkende kørselsordning af biblioteksmaterialer mellem biblioteker, skal anvende en printet køreseddel til brug for forsendelsen. Køreseddel kan udskrives fra Netpunkt Vejviser (søg på biblioteksnavn eller -nummer) eller fra BOB-basens brugergrænseflade under indgåede DanBib-bestillinger. Denne køreseddel overholder de krav der stilles af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om kørselsordningen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside:
http://slks.dk/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning/

Filialer og bestillinger

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?.

Om trimning af VIP-basen.

Bogbusser og bestillinger

Bogbusser, bogbusholdepladser og bestillinger.

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen til brug for bibliotek.dk, og få dem med i kvitteringer fra DanBib-bestillinger.

Lånertjek i Netpunkt

Lånertjek i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28. oktober 2013

Hvad er lånertjek?

Formålet med lånertjek er at sikre at I kun afsender bestillinger via netpunkt fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for at det kan ske er at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de offcielle lånertjekmetoder.

Lånertjekket fra Netpunkt er specielt ved at det ikke sender PIN-kode med, så jeres system skal kunne svare på en lånertjek-forespørgsel uden brug af PINkode.

Hvis I er i tvivl om noget af dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem

Lånertjek og VIP-basen

Lånertjek sker ved at netpunkt kalder den fælles lånertjek-webservice, og det er den webservice der slår op i det lokale bibliotekssystem og kontrollerer lånerens data inden bestillingen sendes. I slår lånertjek i netpunkt til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP B.3 Lånertjekmetoder); I har muligvis allerede en I kan genbruge til netpunkt
 2. Sæt hak i Brug fælles lånertjekservice ud for netpunkt.dk i VIP-basens afsnit om Fælles lånertjekservice (VIP H.3 B. Fælles lånertjekservice) og derefter: Vælg en lånertjekmetode
 3. Udfyld parametrene til "Bestillinger fra ukendte lånere" i VIP B. 1. D. Lånertjek og ukendt låner.

Se den generelle vejledning i lånertjek og VIP-basen:
Fjernadgang, lånertjek og VIP-basen - generel vejledning (PDF)

Specielt for netpunkt.dk

Hvis I har lånertjek slået til, vises på bestilblanketten i Netpunkt et link ud for låner-id-feltet: Tjek låner. Når du klikker på dette (eller benytter genvejen alt+t) laver Netpunkt et opslag i jeres lånerregister, og I får med det samme at vide om låneren allerede er indmeldt eller ej.

Retur-tasten i lånerID-feltet

På Netpunkt-bestilblanketten betyder et tast på Retur normalt Udfør bestilling (dvs bestillingen sendes). Men hvis du står i et lånerID-felt med lånertjek betyder et Retur-tast Tjek låner (svarende til at du museklikker på knappen Tjek låner eller taster genvejen alt+t).

Dette er især en fordel hvis I indtaster lånerID ved at skanne med en håndskanner fra et lånerkort (fx cpr-nummer fra et sygesikringskort). Håndskannerens indbyggede Retur vil da bevirke at du indtaster lånerID'et og laver lånertjekket i én og samme arbejdsgang - forudsat håndskanneren har indbygget retur (hvad de ofte har i bibliotekssystemer).

Brugsretskategorier

Brugsretskategorier Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.01.2008

Generelt
Brugsret: A
Brugsret: B
Brugsret: C
Brugsret: C+
Brugsret: D
Brugsret: E
Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Generelt

Brugsretten varierer fra titel til titel. Den fremgår ved hver enkelt titel som en angivelse af brugsret.
Det fremgår ligeledes i posten hvornår en film tidligst må udlånes, hvis der er karenstid på den.
Brugsretten forudsætter altid en aftale mellem biblioteksleverandør og rettighedshaver.
Enhver kopiering er strafbar.

Brugsret: A

Udlån fra folke- og skolebiblioteker samt amtscentre med henblik på visning i private hjem. Offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: B

Udlån fra folke- og skolebiblioteker samt amtscentre med henblik på visning i private hjem. Ikke-offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Ved ikke-offentlig (ikke-kommercielle) forevisninger er der følgende begrænsninger af forevisningsmulighederne:

 • Offentlig adgang er ikke tilladt, dvs. at der kun må forevises for en veldefineret og kendt kreds
 • Der må ikke opkræves entré
 • Der må ikke tilgå pressen information
 • Der må ikke annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres over for en ubestemt kreds.

Alle andre forevisninger, der ikke overholder ovennævnte begrænsninger, betegnes som offentlige forevisninger.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: C

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, men henblik på visning i private hjem.Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: C+

Kommercielle spillefilm som må udlånes fra folke- og forskningsbiblioteker og iøvrigt gennem det almindelig landsdækkende interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: D

Udlån til privatpersoner fra folk- og skolebiblioteker med henblik på visning i private hjem.
Filmene må indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: E

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, med henblik på visning i private hjem.
Må ikke gøres til genstand for udlån mod brugerbetaling. Gælder p.t. musik videoer fra Sony Music.
Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Nedenstående koder blev indtil 2008 brugt i den daværende av-fortegnelse:

 • 0 Der foreligger ingen oplysninger fra forlag/producent
 • 1 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution og med gratis adgang
 • 2 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution mod entre
 • 3 Til lukket forevisning på den indkøbende institution
 • 4 Til brug i organiseret undervisning afviklet af den institution, der har købt videogrammet
 • 5a Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes via det interurbane lånesamarbejde
 • 5b Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes inden for det regionale betjeningsfællesskab, hvorunder det indkøbende folkebibliotek hører
 • 5c Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må kun udlånes af det indkøbende folkebibliotek
 • 6 Til udlån - fra den indkøbende institution til forevisning i undervisningsinstitutioner (herunder voksenundervisnig), andre institutioner, forevisninger fx børneinstitutioner, plejehjem, sportsklubber.

Vis beholdning - hvad betyder farverne?

Vis beholdning - hvad betyder farverne? Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 23. april 2013

Biblioteker der kan vise udlånsstatus, præsenteres i Netpunkt og BOB-basen med en hvid firkant foran biblioteksnavn i lokaliseringerne. Ved klik på linket Vis lokal beholdning ændres de hvide firkanter til grønne, gule eller røde ikoner (som trafiklys), alt efter materialets tilgængelighed. Her kan du se mere om hvad farverne betyder. Der er også teknisk dokumentation for systemleverandører og implementører.Hvad betyder farverne?

 • grøn: materialet udlånes (fjernlånes) og er hjemme
 • gul: materialet udlånes med forbehold
 • rød: materialet udlånes ikke

Hvis Netpunkt/BOB slet ikke finder noget ved opslaget, vises et 'Z' efterfulgt af teksten: 'Udlånsstatus oplyses ikke'.

'Gul: udlånes med forbehold'

 • hvis der står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men er udlånt, og forventes disponibelt til udlån den angivne dato
 • hvis der ikke står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men disponibel dato opgives ikke. Fordi:
  • disponibel dato kendes ikke (fx hvis materialet er undervejs)
  • disponibel dato angives ikke (fx ved tidsskrifthæfter eller bind i flerbindsværker). Klik på 'Slå op for at se detaljerne i bibliotekets webkatalog.

Netpunkt henter informationerne direkte fra de lokale bibliotekssystemer ved hjælp af 'z39.50-holdings-opslag'.

Eksempel 1: hvide firkanter før klik på 'Vis lokal beholdning'

Eksempel 2: samme post efter klik på 'Vis lokal beholdning'

Når der er klikket på 'Vis lokal beholdning' vises de farvede lamper:

Eksempel 3: eksempel med gul lampe uden dato og rød lampe


Teknisk dokumentation

Nedenstående dokumentation beskriver kravene til det lokale bibliotekssystem for både at kunne vise lokal beholdning i Netpunkt/BOB og for at kunne være långiver i automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger. Automatisk fjernlån bygger på samme teknik som trafikslysene i Netpunkt. Om automatisk fjernlån, se: Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Tekniske forudsætninger i lokal server: Bibliotekssystemet skal understøtte en z39.50-search på lokalt id-nummer og understøtte z39.50-present i holdings-xml-format, som beskrevet i danZIG-profilen: http://www.bs.dk/danzigprofil (åbner i nyt vindue). Det vil sige understøtte følgende oid'er og attributter:

 • record schema: OID: 1.2.840.10003.13.7.4 (ZIG holdings)
 • record syntax: OID: 1.2.840.10003.5.109.10 (xml)
 • element set name: B3 (detailed holdings information)
 • rpn: @attr 4=103 @attr BIB1 1=12 "[lokal-id]"

XML-schema til holdingsformat (åbner i nyt vindue): http://www.bs.dk/standards/HoldingsSchema8.xsd

.

Bibliotekssystemet behøver således ikke at understøtte bestilling/ILL via z39.50-xml ("Z-bestil") for at få vist holdings i Netpunkt. Det er nok at kunne besvare search/present som angivet ovenfor. Z-adressen til holdingsopslag lægger DBC i VIP-basen (D. Lånesamarbejde 1. Bestillinger og lån, felt til (z39.50) serveradresse). Biblioteket kan altså godt fortsætte med at modtage bestillinger på mail eller i BOB-basen og alligevel vise holdings i Netpunkt.

Hvordan tolker Netpunkt de returnerede holdings?

Netpunkt præsenterer resultatet forskelligt afhængigt af om der returneres ét eller mere end ét 'bibView/targetBibpartId'-element i xml-holdings.

 • Poster med ét 'bibView/targetBibpartId' er monografisk materiale i ét bind/én udlånsenhed.
 • Poster med mere end ét 'bibView/targetBibpartId' er materiale hvor den bibliografiske post i lokalsystemet dækker over flere bind/udlånsenheder (som fx tidsskrifthæfter, bind i flerbindsværker i 248-poster, sammensatte materialer der udlånes hver for sig osv.).

Hvis kun ét bibView/targetBibpartId:

 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = dags dato: materiale udlånes og er hjemme. Resultat: grøn lampe.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate > dags dato: materialet udlånes og kan bestilles, men er p.t. udlånt, forventet leveringsdato fremgår af expectedDispatchdate. Resultat: gul lampe+dato.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = tom/ikke findes: materialet udlånes og kan bestilles, men udlånsstatus er ukendt (fx: undervejs). Resultat: gul lampe uden dato. Hvis biblioteket sender supplerende information i serviceNotes viser Netpunkt i dette tilfælde denne, fx: "Materialet er undervejs".
 • Hvis servicePolicy = '2': materialet er ikke til udlån. Resultat: rød lampe.
 • Hvis servicePolicy = '0' eller mangler : materialets udlånsstatus er ukendt eller for kompliceret til at oplyses i kodet form. Resultat: Gul lampe uden dato. Tekstbesked "Udlånsstatus oplyses ikke".

Hvis mere end ét bibView/targetBibpartId:
De returnerede værdier i alle servicePolicy-elementerne undersøges:

 • Hvis alle er '1' og der ikke findes expectedDispatchdate: gul lampe.
 • Hvis alle er '1' og der også findes expectedDispatchdate:
  • Hvis alle expectedDispatchdate = dags dato: grøn lampe.
  • Hvis mindst én expectedDispatchdate er forskellig fra dags dato: gul lampe.
  • Hvis alle er '2': ingen af materialeenhederne udlånes: rød lampe.
  • Hvis der er både '1' og '2' repræsenteret (eller nogle er uden servicePolicy): gul lampe.
  • Hvis der er et '0' repræsenteret (bare i et af elementerne): gul lampe.
 • Hvis elementet serviceNotes-112 findes og servicePolicy-109 = "1" udskrives indholdet foranstillet "Note:"

Hvis I har brug for at åbne for z39.50-trafik i jeres firewall ...
I kan se mere om hvordan I skal åbne for trafik fra DBC i dokumentet:
DBC's ip-adresser ved kommunikation med DanBib-/bibliotek.dk-systemerne.


Standarder:
Se mere om de benyttede standarder: http://www.danbib.dk/index.php?doc=standarder.

Visformater

Visformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.8.2006

Oversigtsformat

Én linie - oplysning om forfatter, titel, eventuelle sondringsdata, årstal, materialetype. Den røde prik angiver at der er lokaliseringer på posten.
Ved klik på linjen vises posten i et større format - du kan selv vælge hvilket andet format i Opsætning. Hvis du ikke vælger selv, vises den i standardformatet.

Standardformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, serietitel, klassifikation, emneord og evt. link til oversigt over anmeldelser.

Detaljeret format

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, fagkoder, evt. aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere (også i analyser), titel, opstilling, emneord, indhold og evt. henvisning til anmeldelse.

Verifikationsformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, klassemærke, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, evt. supplerende oplysninger om tidligere udgave. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, evt. serietitel, opstilling og evt. henvisning til anmeldelser.

Ved standardformat, detaljeret format og verifikationsformat kan man vælge at se lokaliseringer eller ej ('uden bestil')

Anmeldelsesformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, pris, henvisning til anmeldelser i kort form (værtspublikation, datering/nr. og sidetal, anmelder). Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Ved klik på Anmeldelse bliver anmeldelsen vist med link til værtspublikation og med bestilmuligheder.

Detaljeret musik

Materialetype, forfatter, titel, uddybende ophavsangivelse, væsentlige udøvere, forlag, publiceringsårstal, opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, pladenummer, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, supplerende oplysninger om indspilning og udgave, indholdsnote. På danske udgivelser som optages på fortegnelsen Danske Musikoptagelser, er der også angivelse af funktion for de væsentlige udøvere og oplysning om udøver/funktion på hver enkelt skæring.
Klikbare links på forfatter (også i analyser), opstilling, emneord, klassemærke og på evt. henvisning til anmeldelse.

Marc

Posten vises i fuldt danMARC2 format - alle registrerede oplysninger opstillet i nummerorden fra felt 001 - 999.
Links til at se alle poster i klyngen i danMARC2 format - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Postklynge

Detaljeret format (uden bestil) med mulighed for at få vist andre poster der evt. ligger i klyngen - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

  I forhold til danMARC2 adskiller MARC21 sig på en række punkter. Her skal kun nævnes de væsentligste:
 • Brug af styrefelter (control fields)
  I MARC21 er felterne 001-008 såkaldte styrefelter (control fields) hvoraf nogle har fast feltlængde. Felterne indeholder kodede data hvis betydning bl.a. afhænger af i hvilken position i feltet koden er placeret eller hvilken posttype der beskrives. Styrefelterne indeholder hverken indikatorer eller delfelter.
 • Brug af indikatorer
  I MARC21 anvendes betydningsbærende indikatorer sådan som det også var tilfældet i danMARC1-formatet. I danMARC2 er (næsten) alle indikatorer nulstillet og er i nogle tilfælde erstattet af delfelter.
 • Brug af ISBD-tegn frem for delfeltkoder
  I MARC21 er beskrivelsesfelterne ikke udspecificeret i så mange delfelter som i danMARC2. I stedet er det obligatorisk at inddatere ISBD-skilletegn. I danMARC2 kan alle ISBD-skilletegn genereres automatisk i de relevante visformater ud fra delfeltkoderne
 • Brug af alfabetiseringstegn
  danMARC2's metoder til angivelse af alfabetisering, alfabetiseringstegnet ¤ eller anvendelse af versaler som delfeltkoder kendes ikke i MARC21. I stedet angives det ved hjælp af en indikatorværdi hvor mange tegn i feltet, der skal ses bort fra ved alfabetiseringen
 • Henvisninger
  I danMARC2 er felterne 900-979 afsat til henvisninger. I MARC21 bibliographic format findes ikke tilsvarende felter, idet henvisninger forudsættes håndteret i fx MARC21 Authority format.
 • Håndtering af flerbindsstrukturer
  Der er i danMARC2 mulighed for at registrere flerbindsværker som poster på flere niveauer: som hovedposter, sektionsposter eller bindposter, eller man kan vælge en anden metode, nemlig at "indlejre" alle sektions- eller bindoplysninger i én og samme post. I MARC21 beskrives hoved-, sektions- og bindniveau altid i samme post.
  MARC21-dokumentation

  Acceptformater - formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.