FAQ

FAQ mdy fre, 23/11 2018 - 08:43

DDB-CMS FAQ

DDB-CMS FAQ mdy tir, 11/09 2018 - 11:16

Her opsamles alle relevante problemløsningsforslag som det løbende support-arbejde med DDB-CMS'et genererer.

Klik på det der måtte være relevant i spalten til venstre -

DIBS

DIBS hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 11:34

Redaktør-biblioteker skal lave en sag i kundeservice.dbc.dk om bede om at få aktiveret DIBS-modulerne. Webmaster-bibliotekerne har selv adgang til og ansvar for aktivering (se DDB's wiki: https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki).

Det er en forudsætning at der er lavet en kontrakt med DIBS om håndtering af betalinger før det kan sættes i drift. 

Se iøvrigt DDB's vejledning

Dev-site kan ikke slettes

Dev-site kan ikke slettes hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 13:02

For webmaster-biblioteker: Hvis man under generering af nyt dev-site oplever at processsen går i stå,  kan det have forskellige årsager. Normalt kan dev-sitet slettes i kontrolpanelet. Hvis sletning ikke kan gennemføres laves en sag hos DBC i: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC sørger for sletning så biblioteket kan starte processen på ny. 

GDPR

GDPR mdy tir, 11/09 2018 - 11:17

Huskelister - problemer

Huskelister - problemer hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 12:59

Hvis man oplever problemer med huskelister laves en sag i kundeservice.dbc.dk. Sagen sendes typisk videre til DDB som herefter tager sig af problemet i samarbejde med den tredjepart som har udviklet funktionaliteten. DDB kommunikerer herefter direkte med biblioteket. DBC beholder dog sagen åben i deres sagssystem indtil DDB melder den løst. 

Hvilken version CMS?

Hvilken version CMS? hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 11:46

Under "Indstillinger / Rapporter / Statusrapport" kan man se hvilken version ens DDB-CMS aktuelt kører på. Her ses versionsnummer på formen "ddb441". DDB udmelder ofte et andet nr. på formen "29.1"  som er den egentlige version. Webmaster-bibliotekerne som selv opdaterer deres sites, skal se efter den første type som vil være det software-pakkenavn der vælges i kontrolpanelet. 

Login-problemer

Login-problemer hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 12:46

Hvis man af en aller anden grund har mistet sin mulighed for at logge ind i CMS'et kan sitet's administrator eller lokaladministrator hjælpe med at generere et nyt password under "Indstillinger / Personer". 

Hvis det er administratoren eller lokal-administratoren som mangler mulighed for login laves en sag i: kundeservice.dbc.dk hvorefter DBC genererer og sender et nyt password til den pågældende. 

Nemid - aktivering af

Nemid - aktivering af hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 11:26

For redaktørbiblioteker gælder at der skal laves en sag i kundeservice.dbc.dk hvor det angives om både login- og selvoprettelse af bruger-modulerne ønskes aktiveret. 

Opdatering af DDB-CMS

Opdatering af DDB-CMS admin man, 10/09 2018 - 15:47

For redaktør-biblioteker skal enhver opdatering til en ny version bestilles hos: kundeservice.dbc.dk
Herefter kontakter DBC biblioteket for at lave en aftale.

For webmaster-biblioteker gælder at de selv vha. det i CMS'et indbyggede kontrolpanel selv skal forestå opdatering af nye versioner. Se evt. vejledning på DDB's wiki: 

https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_webmaster-kontrolpanel

Programmør-bibliotekerne står for alt på egen hånd. 

Oprettelse af redaktører mm.

Oprettelse af redaktører mm. hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 12:39

Når man har brug for at oprette en ny f.eks. redaktør, så anbefales det at oprette en ny bruger selvom vedkommende allerede er alm. bruger af CMS'et. 

Det kræver en alternativ mail-adresse som ikke bruges til andet end at være brugerens unikke ID i Drupal. Der er derfor ikke noget forgjort ved at anvende en privat adresse. 

Brugeren oprettes kan oprettes af admin/lokaladmin under "Indstillinger / Personer". 

Oversættelse af tekster

Oversættelse af tekster hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 11:39

De fleste tekster kan ændres/oversættes vha. Drupals indbyggede sproghåndteringsfunktion under Indstillinger / oversættelser. 

Se iøvrigt DDB's vejledning

SSL-certifikat - fornyelse

SSL-certifikat - fornyelse hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 12:52

Når biblioteket får besked fra certifikatudstederen - eller selv opdager - at biblioteks-sitet's sikkerhedscertifikat er tæt på at udløbe, skal der straks laves en sag hos DBC's kundeservice.dbc.dk.

DBC generer så et såkaldt certifikat-request som sendes til biblioteket. Biblioteket bestiller på grundlag af filen et nyt SSL-certifikat som DBC efterfølgende installerer på sitet's webserver. 

Styling mistet for cms'et

Styling mistet for cms'et hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 13:11

Hvis ddb-cms'et pludselig optræder uden layout og styling men kun som tektslinier kan det skyldes et kortvarigt problem som er blevet cached. Prøv først at se på cms'et i en anden browser. Hvis det her er OK slettes cachen i den første browser - hvorefter en ny test vil vise at sitet igen er i orden. 

Hvis problemet er mere sejlivet laves en sag hos DBC på:  kundeservice.dbc.dk

 

Widgets - tilføjelse

Widgets - tilføjelse hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 11:51

Tilføjelse af widgets er ikke en mulighed for redaktør-bibliotekerne hvor der ikke tilbydes individuel konfiguration.

Webmaster-bibliotekerne kan selv tilføje widgets hvis de ønsker det. Det er dog ikke noget DBC som standard tilbyder at hjælpe med. 

netpunkt

netpunkt mdy ons, 06/03 2019 - 14:07

Her finder I svar på ofte stillede spørgsmål om netpunkt

Indhold i netpunkts baser

Indhold i netpunkts baser mdy ons, 06/03 2019 - 14:09

Her finder I information om indhold i netpunkts baser.

 

Danbib

Basens indhold

DanBib er fælleskatalog for danske biblioteker samt for den danske nationalbibliografi. Den indeholder poster fra flere forskellige kilder:

 • Danske folkebibliotekers bestand
 • Danske forskningsbibliotekers materialer
 • Dansk BiblioteksCenter: dansk nationalbibliografi (Dansk Bogfortegnelse 1970- m.m.)
  Artikelbasen og Anmeldelsesbasen: registrering af danske avis- og tidsskriftsartikler fra 1981 - , ca. 2 millioner artikler og 901.000 anmeldelser fra 1990- (februar 2019).
 • Periodika generelt: oplysninger på alle nye periodika (ISDS) - 2 millioner poster (februar 2019)
 • Udenlandske poster: 2,7 millioner poster (indtil februar 2009) fra den britiske nationalbibliografi (BNB) og 12 millioner poster fra Library of Congress (LC) (februar 2019).
 • Dansk lokalbibliografi: 285.000 (februar 2019).
 • Retrokonverteret: Avis kronik index 1940-1944 (anmeldelser), Avis kronik index 1940-1978 (artikler og anmeldelser), Dansk tidsskrift index 1935-1978, Dansk artikelindeks 1979-1980, Dansk anmeldelsesindeks 1979-1990, Artikler i bogform 1951-1970, Artikler i bøger, 1981-1989, Bjørnum, Ove: Sangindeks. Bibliotekscentralen, 1981, Sangregistrant. Bibliotekscentralen, 1987.
 • Bøger 17,9 millioner
 • Periodika 3,4 millioner
 • Artikler/analyser 3,7 millioner
 • Musikindspilninger 1,1 mio.
 • Noder 637.000
 • Netdokumenter 2,9 mio.
 • 107.062 lektørudtalelser fra 1996-
 • 8.622 filmvurderinger fra 2008-
 • 3.365 multimedievurderinger fra 2008-

DanBibs poster er beriget med data fra Novelleregister, Eventyrindeks, Digtregister og Sangindeks.

Fordeling på materialetyper (februar 2019)

Basens omfang
Basen er på ialt ca. 38 millioner poster - ca. 29 millioner postklynger (="titler") (februar 2019).

Basens opdatering
Opdateres dagligt.

Producent
Dansk BiblioteksCenter.

Prisoplysninger

 

 

Materialevurderinger

Basens indhold

Basen med materialevurderinger indeholder vurderinger af forskellige materialetyper målrettet mod materialevalg, materialeorientering og formidling af materialet i folke- og skolebiblioteker.

Indholdet består af lektørudtalelser (vurderinger af bøger) og filmvurderinger, multimedievurderinger og diskodiagnoser (vurderinger af musik) udarbejdet fra 1996 og frem.

Materialevurderinger og lektørudtalelser er anmeldelser med en biblioteksfaglig vinkel. Materialevurderingerne og lektørudtalelserne er skrevet i en stram form efter et sæt retningslinjer.

Basens omfang
Basen indeholder (februar 2019):

Fra november 2017 udarbejdes ikke diskodiagnoser. Den årlige tilvækst er på ca. 4900 poster.

Basens opdatering
Ajourføres ugentligt.

Producent
DBC.

Prisoplysninger

 

Emneordsbasen

Basens indhold

Emneordsbasen er DBC's base over kontrollerede emneord.
Udover de kontrollerede emneord indeholder basen se- og se også-henvisninger samt forklarende noter til emneordene.
Fra Emneordsbasen er det muligt at søge videre med udvalgte emneord i DanBib og basen med materialevurderinger - forudsat at man har adgang til disse baser.

Basens omfang

Emneordsbasen udbygges i takt med DBC's løbende tildeling af emneord til de bibliografiske poster.
Basen indeholder juni 2018 ca. 79.000 emneordsposter.

Basens opdatering

Emneordsbasen opdateres dagligt.

Producent

DBC

Prisoplysninger - købes sammen med DBC's Indekseringsvejledninger og DK5web

 

 

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.

Basens omfang

Litteraturtolkningsbasen indeholder ca. 33.904 poster (oktober 2018).

Basens opdatering

Basen opdateres ugentligt med en forventet årlig tilvækst på ca. 400 poster.

Producent

Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af DBC.

Prisoplysninger