Søgning i andre baser

Søgning i andre baser admin man, 07/12 2015 - 14:16

Intro til Søgning i andre baser

ArticleFirst

ArticleFirst Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.08.2013 -

Kort information om søgning i ArticleFirst via netpunkt.dk.
Når du søger i ArticleFirst via netpunkt, søger du i OCLC's database, men med netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i ArticleFirst på netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til ArticleFirst
Indhold i ArticleFirst
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Hjælp til ArticleFirst

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i ArticleFirst

ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.
Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men OCLC ArticleFirst giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
Basen er et artikelindeks.
Ældste poster er fra 1990.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for ArticleFirst. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i ArticleFirst

Hvis du vil gøre dig fortrolig med ArticleFirst, skal du klikke på basen, læse den gule boks på forsiden og evt. kigge på flere hjælpetekster.
Klik på linket i den gule hjælpeboks til Liste over alle søgekoder eller brug genvejstasterne Alt+l uanset hvor du er i ArticleFirst på netpunkt.
Posterne fra ArticleFirst konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i netpunkts hjælpesystem.
Samsøgning: når du har lært ArticleFirst at kende ved at søge udelukkende i den, vil det være lettere at vurdere hvilke søgninger der går godt som samsøgning. Som hovedregel: kombinatoriske ordsøgninger (fritekst eller enkeltordssøgekoder) går godt. Ved frasesøgning, søgning på langordskoder og søgning på koder er risikoen for forskelle i søgemåde større, og vi anbefaler at du søger udelukkende i ArticleFirst (klik på basens navn i venstrerammen).
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC. Dels fordi lokaliseringerne ikke kan bruges aktivt til noget i netpunktsversionen, dels fordi det forbedrer svartiden væsentligt at undlade at få disse omfattende oplysninger med.

Genbrug

Aftalen med OCLC giver ikke adgang til "hent" eller "accept" via netpunkt.

Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Bestil i Statsbiblioteket
Ønsker man at sende en bestilling til Statsbiblioteket, er der en særlig bestilknap til dette. Det er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet til Statsbiblioteket.
Så kan SB skaffe materialet i Danmark eller fra udlandet. Denne mulighed er pt. gratis for alle folkebiblioteker (samt Færøerne, Grønland og Sydslesvig).

Bestil i DanBib
Linket Bestil i DanBib udfører en søgning på den pågældende post's periodikum (værtspublikation) i DanBib. Denne søgning rammer i langt de fleste tilfælde et eller flere periodika i DanBib (men kan selvfølgelig også give 0 fund).
Når man vælger at bestille på et af bibliotekerne der har tidsskriftet, vil oplysningerne om artiklen blive indsat i bestilblankettens felter.
Hvis man vælger et bibliotek med z-bestil, skal man som vanligt selv vælge hvilket bind/volume på dette bibliotek som indeholder den ønskede artikel.

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 29.01.2009

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Visning i Litteraturtolkninger
Bestil i DanBib

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Aktuelt omfang kan ses i Info-boksen på netpunkt.dk.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af Dansk BiblioteksCenter.

Søgning i Litteraturtolkninger

Søger du litteratur om et værk?
Søg fx em=ifølge loven
Søger du litteratur om en forfatter?
Søg fx em=krasilnikoff arthur

Visning i Litteraturtolkninger

Bemærk at de to formater standard og detaljeret er éns i Litteraturtolkninger og viser de vigtigste bibliografiske data.

Bestil i DanBib

Der er i Standardformat link til bestilling. Disse links dannes så man i DanBib rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i DanBib, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.

WorldCat

WorldCat Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 08.01.2015

Kort information om søgning i WorldCat via netpunkt.dk.
Når du søger i WorldCat via netpunkt, søger du i OCLC's database, men med netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i WorldCat på netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til WorldCat
Indhold i WorldCat
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via WorldCat i netpunkt

Hjælp til WorldCat

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i WorldCat

Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men A global library resource giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
WorldCat er en fælleskatalog for biblioteker over hele verden - flest dog i USA. I WorldCat er bl.a. registreret bøger, periodika, musikoptagelser, noder, websites, film og video, computer programmer og manuskripter.
Ældste poster er ældre end 1000 e.Kr.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for WorldCat. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i WorldCat

Vælg WorldCat under Vælg Database.
Hvis du vil gøre dig fortrolig med WorldCat, skal du læse teksten i boksen på forsiden og evt. kigge på flere hjælpetekster.
Klik på linket i hjælpeboksen til Liste over alle søgekoder eller brug genvejstasterne Alt+l uanset hvor du er i WorldCat på netpunkt.
Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i netpunkts hjælpesystem.
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC.

Genbrug

Aftalen mellem OCLC og DBC betyder bl.a. at alle offentlige danske biblioteker uden ekstraomkostninger frit kan genbruge bibliografiske poster fra WorldCat.

Genbrugets omfang beregnes af DBC ved optælling af antallet af poster i DanBib med OCLC Control Number i felt 035.

Eksempel
035 00 *a(OCoLC)173198721

jf. danMARC2-formatet.

Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra MARC21 til danMARC2 - så godt som dette nu lader sig gøre.

WorldCat genbrugsvejledning (pdf)

Der kan også genbruges fra WorldCat via Zpunkt. Se hvordan på:
Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra WorldCat, Libris og Bibsys
Når biblioteket genbruger poster fra WorldCat og henter dem i danMARC2 via DBCs konvertering, oprettes automatisk korrekt formaterede 035-felter.
Disse 035-felter må ikke slettes eller ændres ved den efterfølgende overførsel af poster til DBC (Basis eller DanBib).
Vi anbefaler endvidere, at biblioteket overfører et evt. LC-nummer til felt 036 (placeret i felt 010 i MARC21-formatet)

Bestilling via WorldCat i netpunkt

Bestilling i WorldCat-Netpunkt er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet, og kan kun sendes til biblioteker der i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib.
Bestil i Statsbiblioteket
Ønsker man at sende en bestilling til Statsbiblioteket, er der en særlig bestilknap til dette. Så kan SB skaffe materialet fra udlandet eller købe det ønskede materiale. Denne mulighed er pt. gratis for folkebiblioteker.
Bestil i andre biblioteker
Den åbne boks til Bestil kan bruges hvis man ønsker at sende til andre biblioteker end Statsbiblioteket - vel typisk som opfordring til køb. Man kan kun sende til de biblioteker som i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib, dvs. de skal kunne findes i Netpunkts biblioteksvejviser.
Bestilling direkte i USA
Ønsker I at bestille direkte i fx amerikanske biblioteker, skal I fortsat bruge OCLCs ILL-modul.