ArticleFirst

Sidst opdateret: 22.08.2013 -

Kort information om søgning i ArticleFirst via netpunkt.dk.
Når du søger i ArticleFirst via netpunkt, søger du i OCLC's database, men med netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i ArticleFirst på netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til ArticleFirst
Indhold i ArticleFirst
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Hjælp til ArticleFirst

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i ArticleFirst

ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.
Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men OCLC ArticleFirst giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
Basen er et artikelindeks.
Ældste poster er fra 1990.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for ArticleFirst. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i ArticleFirst

Hvis du vil gøre dig fortrolig med ArticleFirst, skal du klikke på basen, læse den gule boks på forsiden og evt. kigge på flere hjælpetekster.
Klik på linket i den gule hjælpeboks til Liste over alle søgekoder eller brug genvejstasterne Alt+l uanset hvor du er i ArticleFirst på netpunkt.
Posterne fra ArticleFirst konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i netpunkts hjælpesystem.
Samsøgning: når du har lært ArticleFirst at kende ved at søge udelukkende i den, vil det være lettere at vurdere hvilke søgninger der går godt som samsøgning. Som hovedregel: kombinatoriske ordsøgninger (fritekst eller enkeltordssøgekoder) går godt. Ved frasesøgning, søgning på langordskoder og søgning på koder er risikoen for forskelle i søgemåde større, og vi anbefaler at du søger udelukkende i ArticleFirst (klik på basens navn i venstrerammen).
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC. Dels fordi lokaliseringerne ikke kan bruges aktivt til noget i netpunktsversionen, dels fordi det forbedrer svartiden væsentligt at undlade at få disse omfattende oplysninger med.

Genbrug

Aftalen med OCLC giver ikke adgang til "hent" eller "accept" via netpunkt.

Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Bestil i Statsbiblioteket
Ønsker man at sende en bestilling til Statsbiblioteket, er der en særlig bestilknap til dette. Det er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet til Statsbiblioteket.
Så kan SB skaffe materialet i Danmark eller fra udlandet. Denne mulighed er pt. gratis for alle folkebiblioteker (samt Færøerne, Grønland og Sydslesvig).

Bestil i DanBib
Linket Bestil i DanBib udfører en søgning på den pågældende post's periodikum (værtspublikation) i DanBib. Denne søgning rammer i langt de fleste tilfælde et eller flere periodika i DanBib (men kan selvfølgelig også give 0 fund).
Når man vælger at bestille på et af bibliotekerne der har tidsskriftet, vil oplysningerne om artiklen blive indsat i bestilblankettens felter.
Hvis man vælger et bibliotek med z-bestil, skal man som vanligt selv vælge hvilket bind/volume på dette bibliotek som indeholder den ønskede artikel.