Historisk Atlas

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 5.800 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 hasImage
 Opdateringsfrekvens  Inaktiv
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150043
 Format: atlas
 Transfil: b=aquapr2,f=150043.atlas[dato og filnavn],o=atlas,c=latin1,t=hisatxml,m=[mailadresse]] 
 Kilde: Historisk Atlas
 Originalformat: Proprietær XML
 Encoding: ISO-8859-1
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

www.historiskatlas.dk

historiskatlas.dk skriver om sig selv:

"Historisk Atlas er en hjemmeside, hvor arkiver, biblioteker og museer i Region Syddanmark og Kulturregion Storstrøm formidler spændende lokalhistoriske steder."

Bidragydere til sitet er (også ifølge historiskatlas.dk):

 • Kulturarvsstyrelsen
 • Odense Kommune
 • Region Syddanmark
 • Undervisningsministeriet
 • Kulturregion Fyn
 • Kulturregion Vadehavet
 • Ribe 1300

Sitet er bygget op om et kort, hvor man har mulighed for at vælge et emne, en periode eller et geografisk sted som markeres på kortet. Herefter kan man klikke på en af markeringerne og læse mere om stedet og f.eks. få litteraturhenvisninger (der ser ud til at linke til bibliotek.dk via lokalid og lokalisering). Der vises endvidere billeder knyttet til det enkelte sted. Tekst og billeder ses i et pop-up vindue ovenpå atlasset.

Der findes ca. 4000 lokaliteter i brønden.

 

Brugsscenarier

Kilden implementeres ud fra to ønsker - generelt ønsker bibliotekerne at medtage data fra Historisk Atlas i Databrønden, og samtidig er kilden en del af http://wiki.dbc.dk/bin/view/Data/DigitaliseretKulturarv

Der er beskrevet nogle helt overordnede brugsscenarier i forbindelse med det projekt:

 1. En bruger får på Nationalmuseets hjemmeside mulighed for at søge på tværs af historiske data fra projektets leverandører. Dvs. der søges specifikt i den delmængde (Kulturarvs-delen) som projektet har tilført Brønden.
 2. En bruger får på Aalborg Stadsarkivs hjemmeside mulighed for at søge i Kulturarvs-delen af Brønden, såvel mht. søgning jf. pkt. 1, som specifikt i form af en søgning afgrænset geografisk til Aalborg Kommune.
 3. En bruger får på Helsingør Biblioteks hjemmeside mulighed for at søge jf. ovenstående punkter – samt mulighed for at søge på tværs af alle data i Brønden. Bibliotekerne får lokalt mulighed for at opsætte søgeadgange. Helsingør Bibliotek vælger på deres TING-hjemmeside at sætte Kulturarvs-delen op som afgrænset til et specielt faneblad, så adgang til søgeresultatet ikke interfererer med søgeresultatet fra den øvrige del af Brønden, men dog fremsøges i alle søgninger i Brønden.

I datagrundlaget findes link direkte ind til den enkelte lokalitet, og derfor har vi fået udtræk af metadata, og ikke fuld tekst.

Der findes ligeledes link til det første billede fra lokaliteten, som eventuelt kan vises i en grænseflade. Der er også mulighed for at angive højde og bredde på billede, hvis det skal opfylde en bestemt skærmopløsning for grænsefladen.

I posterne findes også angivelse af længde- og breddegrad, som overholder Googles standard. Det er således muligt at vise lokaliteten på et Google kort i grænsefladen, hvis man ønsker det.

 

Dataleverance

Data kom fra Historisk Atlas' webservice. Pt. er kilden inaktiv og opdateres ikke.

 

Mapning

 Element   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 ID  ac:identifier        
 Title  dc:title        
 Subjects  dc:subject        
 Periods  dc:subject        
 Url  dc:identifier    xsi:type  dcterms:URI  
 Intro  dcterms:abstract        
   ac:source  Historisk Atlas      
   dc:type  Netdokument  xsi:type  dkdcplus:BibDK-Type   
   dcterms:audience   voksenmaterialer       
   dc:publisher  Historisk Atlas      
 Latitude  dcterms:spatial    xsi:type  kml:coordinates*  Koordinator overholder Google standard og kan vises f.eks. via
 Google maps' api.
 Longitude  dcterms:spatial    xsi:type  kml:coordinates*  -
 Image - Url + Text           Første billede fra lokaliteten med url til billede og billedetekst. Efter billed
 url' kan angive højde eller bredde hvis man ønsker en bestemt opløsning. 

*kml:coordinates henviser til den standard, der benyttes til visning af koordinater. Læs mere om KML her http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language . Bemærk, at standarden har longitude først og dernæst latitude (hvilket umiddelbart er omvendt af hvad man normalt ser, når man ser koordinater fra Google Maps. Men Google Maps kan godt forstå kml standarden, hvis den er pakket rigtigt ind. Se eksempler her: https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut

 

Eksempler

Post i original XML

  <Geo status="Added">
   <Subjects>
    <string>Herregårde</string>
    <string>Nedlagte landsbyer</string>
    <string>Seværdigheder</string>
    <string>Litteratur</string>
    <string>Hartkornsudvikling</string>
    <string>Bebyggelser</string>
    <string>Statistiske data</string>
    <string>Referencer</string>
   </Subjects>
   <Periods>
    <string>Enevælde</string>
   </Periods>
   <ID>1</ID>
   <Title>Biskopstorp</Title>
   <Url>http://historiskatlas.dk/Biskopstorp_(1)</Url>
   <Latitude>54.944593001700200000000000000</Latitude>
   <Longitude>10.782067449968000000000000000</Longitude>
   <Intro>Landsbyen Biskopstorp lå ca. 4,5 km øst for Rudkøbing og bestod i slutningen af 1600-tallet af tre gårde.
 Omkring 1700 oprettedes hovedgården Biskopstorp af de tre bøndergårde, der var blevet lagt øde under svenskekrigene.</Intro>
   <Image>
    <Url>http://service.historiskatlas.dk/image/57107</Url>
    <Text>Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Biskopstorp</Text>
   </Image>
  </Geo>


Post i DKABM

 <dkabm:record>
  <ac:identifier>1|150043</ac:identifier>
  <ac:source>Historisk Atlas</ac:source>
  <dc:title>Biskopstorp</dc:title>
  <dc:title xsi:type="dkdcplus:full">Biskopstorp</dc:title>
  <dc:subject>Herregårde</dc:subject>
  <dc:subject>Nedlagte landsbyer</dc:subject>
  <dc:subject>Seværdigheder</dc:subject>
  <dc:subject>Litteratur</dc:subject>
  <dc:subject>Hartkornsudvikling</dc:subject>
  <dc:subject>Bebyggelser</dc:subject>
  <dc:subject>Statistiske data</dc:subject>
  <dc:subject>Referencer</dc:subject>
  <dc:subject>Enevælde</dc:subject>
  <dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre">nonfiktion</dc:subject>
  <dcterms:abstract>Landsbyen Biskopstorp lå ca. 4,5 km øst for Rudkøbing og bestod i slutningen af 1600-tallet af tre gårde.
 Omkring 1700 oprettedes hovedgården Biskopstorp af de tre bøndergårde, der var blevet lagt øde under svenskekrigene.</dcterms:abstract>
  <dcterms:audience>voksenmaterialer</dcterms:audience>
  <dc:publisher>Historisk Atlas</dc:publisher>
  <dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type">Netdokument</dc:type>
  <dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://historiskatlas.dk/Biskopstorp_(1)</dc:identifier>
  <dc:language>Dansk</dc:language>
  <dcterms:spatial xsi:type="kml:coordinates">10.782067449968000000000000000,54.944593001700200000000000000</dcterms:spatial>
 </dkabm:record>

 

Relationer

hasOnlineAccess

   Der er oprettet en hasOnlineAccess relation som indeholder URL'en fra dc:identifier.

hasImage

  Der dannes relation mellem posten og dens billede.