Historiens Verden

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 1.600 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til kilden 
 Opdateringsfrekvens  Poster http-hentes en gang pr. måned
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150062
 Format: hisver
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 XSEM-alias: DKABM
 Hostname: www.historiensverden.dk
 Status  I drift

 

Kontaktperson ved data

Leverandør, Ida Mose (imose@historisk-akademi.dk)

Ambassadør, Bente Christiansen (bentec@roskilde.dk)

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

HistoriensVerden.dk er en dansksproget historieportal, der dækker hele verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Portalen er bygget op af en række tekster, der gennemgår de forskellige verdenshistoriske epoker, og giver brugeren et historisk overblik samt en kronologisk gennemgang for at skabe forståelse og sammenhæng.

Udover de grundlæggende historietekster, suppleres epokerne med biografier, leksikonartikler og kilder samt et stort billedkartotek. På nuværende tidspunkt er den kronologiske afgrænsning op til år 2000 – derefter er udgivelsesplanen at dække 5-års perioder således at næste periode vil omfatte 2000-2005.

His­to­ri­ens Verden er pro­du­ce­ret af Det His­to­riske Akademi, som er en formidlingsvirksomhed, hvis fokus ligger inden for historie, religion og arkæologi.

 

Dataleverance

Data leveres i XML til DBC's http-server.

 

Mapning

 Kolonneoverskrift   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi 
 TEKST ID  ac:identifier  ID + submitter    
   ac:source  Historiens Verden    
 INDEX_TITEL  dc:title      
 FORFATTER  dc:creator    xsi:type  dkdcplus:aut
   dcterms:audience   voksenmaterialer  xsi:type  dkdcplus:BibDK-Type 
   dkdcplus:version      
   dc:type  Netpublikation    
   dc:publisher  Historisk Akademi     
   dc:format      
   dc:identifier      
   dc:language  Dansk    
 TYPE  dc:description      

 

Eksempel

Originaldata:

<TEKST ID="10568">
  <TITEL>Kinas kommunistiske stat</TITEL>
  <INDEX_TITEL>Kinas kommunistiske stat</INDEX_TITEL>
  <TYPE>Artikel</TYPE>
  <URL>http://www.historiensverden.dk/side/10568/</URL>
  <OPRETTET UNIXTIME="1439982534">20150819130854>/OPRETTET>
  <OPDATERET UNIXTIME="1441003075">20150831083755>/OPDATERET>
  <FORFATTERE>
    <FORFATTER INVERTERET="Brix, Jan">Jan Brix</FORFATTER>
    <FORFATTER INVERTERET="Madsen, Andreas">Andreas Madsen</FORFATTER>
  </FORFATTERE>
  <SOGEORD>
    <ORD>Mao Zedong</ORD>
    <ORD>Kommunisme</ORD>
    <ORD>Kina</ORD>
  </SOGEORD>
  <BILLEDE THUMB="http://www.historiensverden.dk/billeder/uploads/thumbs/5567">http://www.historiensverden.dk/billeder/uploads/5567</BILLEDE>
  <NEM_TEKST></NEM_TEKST>
  <MIDDEL_TEKST></MIDDEL_TEKST>
  <SVAR_TEKST>I anden halvdel af det 20. aarhundrede kom det til nogle store politiske, sociale og okonomiske omvaltninger i Asien.</SVAR_TEKST>
</TEKST>