Forsider

Sidst opdateret 07.11.2018

Forsider

DBC's Forsideservice er det tekniske grundlag for bibliotekernes digitale formidling ved brug af bogomslag. Servicen er baseret på levering af skanninger fra samarbejdspartnere samt egne skanninger. 

DBC – og DDB på vegne af bibliotekerne – har, hvor det har været muligt, indgået aftaler med relevante parter om de nødvendige tilladelser til visning af forsider. Såfremt man som ekstern part alligevel måtte mene, at man besidder rettigheder, som anses at blive krænkede gennem DBC's Forsideservice, bedes man kontakte DBC. Manglende billeder skyldes dog ikke nødvendigvis manglende rettigheder til forsidebilleder. 

De enkelte biblioteker tilslutter sig DBC’s Forsideservice via en abonnementsordning. 
 

Indhold

Forsideservice giver adgang til forsider. Servicen dækker i videst muligt omfang bibliotekskatalogiserede bøger, film og multimedier 2010 ff., indskannet eller leveret af samarbejdspartner, samt bibliotekskatalogiserede musiktitler, indskannet september 2012 ff. Desuden forsider fra Boghandlerforeningen for perioden før 2010. 

Pt. viser Danbib bog-, film-, musik- og multimedieforsider. I bibliotek.dk vises det samme som i Danbib.
 

Aftalegrundlaget

Aftalen vedr. brug af bogomslag på det kommunale område (folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre) foreligger på DDB's hjemmeside. Ifølge aftalen må bibliotekerne vise dem på deres websites (OPAC og hjemmesider og bibliotekets sociale medier, fx Facebook, Instagram m.fl.), under forudsætning af, at biblioteket har tiltrådt rammeaftalen via tilslutningsaftale med rettighedshaverorganisationen VISDA. Rammeaftalen omfatter ikke analog brug (fx kopiering af siderne til anvendelse i trykte medier, en folder eller lignende). Udleveringsformat for bogomslag er ifølge rammeaftalen mellem VISDA og DDB ikke længere omfattet af bestemte krav vedr. størrelse og opløsning. Dog må billedopløsningen ikke muliggøre professionel reproduktion.
DDB's hjemmeside kan man finde mere om biblioteker og omslag.

Aftalen på det statslige område er tilgængelig på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside.
 

Adgang og teknisk beskrivelse

opensource.dbc.dk er den tekniske dokumentation for Forsideservice placeret. Her ligger også en version, som kan testes uden en lokal klient.


Et eksempel på visning

Et eksempel på en post i bibliotek.dk med forside tilknyttet.
Og et eksempel på en forside fra et biblioteks OPAC.