Forsider

Sidst opdateret 01.03.2018

Forsideservicen (addi) gør det muligt at eksponere bl.a. bogforsider i bibliotekets publikumskatalog og på skolens eller bibliotekets website.
Dokumentation til servicen og aftalegrundlaget findes her.

Aftalegrundlaget
Indhold
Adgang og teknisk beskrivelse
Et eksempel på visning

Aftalegrundlaget

Aftalen vedr. brug af bogomslag på det kommunale område (folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre) foreligger på DDB's hjemmeside.
Iflg. aftalen vedr. forsider, må bibliotekerne vise dem på deres web-sites (OPAC og hjemmesider og bibliotekets sociale medier, fx Facebook, Instagram m.fl.), under forudsætning af, at biblioteket har tiltrådt rammeaftalen via tilslutningsaftale med rettighedshaverorganisationen VISDA. Rammeaftalen omfatter ikke analog brug (fx kopiering af siderne til anvendelse i trykte medier, en folder eller lignende). Udleveringsformat for bogomslag er ifølge rammeaftalen med DDB ikke længere omfattet af rigide krav om en bestemt opløsningsgrad mv. Dog må billedopløsningen ikke muliggøre professionel reproduktion.
DDB's hjemmeside kan man finde mere om biblioteker og omslag.

Aftalen på det statslige område er tilgængelig på Copydan Tekst & Nodes hjemmeside.


DBC's Forsideservice er det tekniske grundlag for bibliotekernes formidling ved brug af bogomslag og er baseret på egne skanninger samt levering af skanninger fra samarbejdspartnere. DBC - eller bibliotekerne selv - har, hvor det har været muligt, indgået aftaler med relevante parter om de nødvendige tilladelser til visning og scanning af forsider. Visning af forsider rummer i sig selv et element af markedsføring af produktet. Såfremt man som ekstern part alligevel måtte mene, at man besidder rettigheder som anses at blive krænkede gennem DBC's Forsideservice bedes man kontakte DBC. Manglende billeder skyldes dog ikke nødvendigvis manglende rettigheder til forsidebilleder. De enkelte biblioteker tilslutter sig forsideservicen i en abonnementsordning.

Indhold

Forsideservicen giver pt adgang til forsider, bagsider, kolofon og titelblad. Det indskannede dækker følgende: BKM titler (Bibliotekskatalogiserede materialer) for bøger, film og multimedier, indskannet af DBC fra 2010 ff. BKM musiktitler, indskannet fra september 2012 ff. Desuden rummes forsider fra Boghandlerforeningen for perioden før 2010. Servicen giver tillige adgang til forsidecovers for alle titler i Bibzoom.
Pt. viser DanBib bog, film, musik og multimedieforsider samt forsidecovers fra Bibzoom. I bibliotek.dk vises det samme som i DanBib + bagsider på bøger

Adgang og teknisk beskrivelse

opensource.dbc.dk er den tekniske dokumentation for Forsideservicen placeret. Her ligger også en version, som kan testes uden en lokal klient.

Et eksempel på visning

Et eksempel på en post i bibliotek.dk med forside tilknyttet.
Og et eksempel på en forside fra et biblioteks OPAC.