Erhvervsfilosofi

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  175 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess - link til artiklen
 Opdateringsfrekvens  Abonnementet er ophørt, kilden opdateres ikke mere
 Tekniske specifikationer   Submitter:150067
 Format: filosofi
 Transfil: b=aquapr2,f=150067.filosofi_[timestamp, etc].xml,t=xml,c=utf8,o=filosofi,m=kildepost@dbc.dk 
 Kilde (originalformat): XML og UTF-8
 Encoding: UTF-8
 XSEM-alias: DKABM

 Hostname:
 Status  Abonnement er ophørt

 

Kontaktpersoner for data

Leverandør, Joachim Kattrup (jk@erhvervsfilosofi.dk)

Ambassadør, Grete Halling (bibgh@herning.dk)

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Erhvervsfilosofisk tidsskrift i elektronisk form. Artiklerne omhandler emner som fx virksomhedernes sociale ansvar (CSR), omstilling og værdier i erhvervslivet. I tidsskriftet finder du aktuelle artikler om erhvervslivet bredt perspektiveret, det indeholder også enkelte boganmeldelser.

Målgruppen er ansatte, mellemledere og ledere i private og offentlige virksomheder samt videnmedarbejdere, der arbejder med erhvervsstof. Desuden kan studerende på handelshøjskoler og gymnasiale uddannelser med erhvervsopgaver tænkes som målgruppe.

 

Brugsscenarier

Virksomheder, Studerende på Handelshøjskole og gymnasiale uddannelser, ansatte og ledere i offentlige og private virksomheder.

Søgeeksempler: Panama papers, Bæredygtighed, Sygefravær, Stress, Cradle-2-cradle, Økologi, Fairtrade, Miljømærkning, Grøn omstilling, Big data, Deleøkonomi

 

Mapning

 Element   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Eksempel   Bemærkninger 
 post_id  ac:identifier        4086  
   ac:source  Erhvervsfilosofi.dk       Erhvervsfilosofi.dk  
 dc:modified_creator/[firstname|lastname]  dc:creator    xsi:type  dkdcplus:aut  Joachim Kattrup  Indsat af
 forbehandlingsprogram,
 data trukket ud af
 originaldatas dc:creator
 dc:modified_creator/[firstname|lastname]  dc:creator    xsi:type  oss:sort  Kattrup, Joachim  sort-form af navn kan
 dannes ud fra last_name,
 first_name
 author_last_name            
 dc:creator  dc:contributor          Hvis
 forbehandlingsprogrammet
 ikke kan bruge dc:creator til
 noget sættes den uændret i
 dc:contributor
 title  dc:title          
 title  dc:title    xsi:type  dkdcplus:full  SKI bryder potentielt
 udbudsretten i
 CSR-aftaler
 
           SKI bryder potentielt
 udbudsretten i
 CSR-aftaler
 
 link  dc:identifier    xsi:type  dcterms:URI  http://erhvervsfilosofi.dk 
 /2015/05/ski-bryder-
 udbudsretten-i-csr-
 aftale
r
 
 wp:post_date_gmt  dc:date        2014-12-09  Kun dato, ikke tidspunkt
 excerpt:encoded  dcterms:abstract          Staten og Kommunernes
 Indkøbscentral (SKI)
 udhuler respekten for
 virksomhedernes sociale
 ansvar (CSR) ved at stille
 krav til sine leverandører
 som mange alligevel ikke
 kan eller vil overholde.
 Selvom udbudsretten
 kræver opfølgning på
 aftalerne, undlader SKI at
 kontrollere om
 leverandørerne lever op til
 CSR forpligtelserne. SKI
 bryder, ifølge flere
 eksperter, derved
 udbudsretten og
 underminerer samtidig
 respekten for CSR.
 category domain="category" nicename="ansvar"  dc:subject          
 category domain="post_tag" nicename="csr"  dc:subject          
 category domain="category" nicename="csr-ledelse"  dc:subject          
   dc:language    xsi:type  dcterms:ISO639-2  dan  Tilføjes
   dc:language        Dansk  Tilføjes
 category domain="category" nicename="1-2015-1"   dcterms:isPartOf        Erhvervsfilosofi.dk # 1,
 2015, årgang 1
 
   dcterms:isPartOf    xsi:type  dkdcplus:ISSN  2445-8562  Tilføjes
   dc:type      dkdcplus:BibDK-Type   Artikel  Tilføjes.
 dc:type>Anmeldelse
 tilføjes, hvis der findes
 category
 domain="category"
 nicename="boganmeldelse" 
 i posten
   dcterms:audience         Voksenmaterialer  Tilføjes
   dc:publisher        Erhvervsfilosofi.dk