Ebsco Hobby Bases Reference Centers

  Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 57.000 poster for Small Engine Repair Reference Center
 Ca. 56.328 poster fra Home Improvement Reference Center
 Ca. 100.000 poster fra Hobbies & Crafts Reference Center 
 Dataformat i webservice
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess - link direkte til den enkelte artikel
 Opdateringsfrekvens  Forventet månedligt via Ebscos EIT API
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150010
 Format: smallengine, homeimpro
 Transfil: b=ticklerepo,f=150010.[filnavn og dato],c=utf8,o=[format],t=xml,m=[mail@email.com] 
 Kilde: Small Engine Repair Ref. Center, Home Improvement Ref. Center 
 Dataformat: XML
 Originalformat: DKABM
 Encoding: UTF-8
 Status  Under opsætning

 

Kontaktpersoner ved data

Leverandør, Ebsco: support@ebsco.com og Eerik Wirén: ewiren@ebsco.com

Ambassadør for Small Engine Repair Ref. Center, Lena Koustrup Schmidt

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Small Engine Repair Reference Center indeholder ca. 90.000 reparationsvejledninger til små terrængående køretøjer, både, motorcykler, motoriserede haveredskaber, generatorer, snescootere, traktorer m.m. Omfatter ca. 470 værker i fuld tekst (pdf-filer) med illustrationer. Basen er opdelt i 8 hovedkategorier med dertil hørende underemner.

I første omgang lægges ca. 57.000 poster registreret på artikelniveau i brønden.

 

Brugsscenarier

Produkterne henvender sig både til professionelle, ”gør-det-selv-folk” og entusiaster i forbindelse med motorcykler og mindre motoriserede maskiner. Kan anvendes som supplement til bibliotekernes bestand af reparationshåndbøger.

 

Mapning

Small Engine Repair Ref. Center

 Originalt XML tag  Indhold  Beskrivelse  DKABM tag  Scheme  Indhold til DKABM i brønden  Bemærkninger
 /records/rec recordID="349"/            
 ~/pdfLink  http://content.ebscohost.com 
 /ContentServer.asp?T=P&
 amp;P=AN&
 K=115841781&S=…
 link til pdf        
 ~/plink  http://search.ebscohost.com
 /login.aspx?direct=true&
 amp;db=s9h&
 AN=115841781&
 site=ehost-live
 link      http://search.ebscohost.com 
 /login.aspx?direct=true&
 amp;db=s9h&
 AN=115841781&
 site=ehost-live
 bruges til
 hasOnlineAccess 
 ~/header shortDbName="s9h" uiTerm="115841781"
 longDbName="Small Engine Repair Reference
 Center" uiTag="AN"
   Kildens navn  ac:source    Small Engine Repair Center  
 ~/header/controlInfo/bkinfo/isbn type="print"  9781620922255  værtspublikationens
 isbn
 dc:identifier  dkdcplus:ISBN  9781620922255  
 ~/header/controlInfo/jinfo/jid type="mid"  KAPT  kode for
 værtspublikationen
       
 ~/header/controlInfo/jinfo/jtl  Harley-Davidson
 FLS/FXS/FXC Softail Series,
 2011-2016
 Værtspublikationens 
 titel
 dcterms:isPartOf    Harley-Davidson
 FLS/FXS/FXC Softail Series,
 2011-2016
 & ændres til
 &, sidetal tages
 fra artinfo/ppf
 ~/header/controlInfo/jinfo/maglogo  N          
 ~/header/controlInfo/pubinfo/dt year="2016"
 month="01" day="01"
 2016  udgivelsesår  dc:date    2016  Evt?
 ~/header/controlInfo/pubinfo/dt year="2016"
 month="01" day="01"
   oprettet  dcterms:created    201160101  
 ~/header/controlInfo/pubinfo/pub  Haynes North America, Inc.  udgiver / forlag  dc:publisher  Haynes North
 America, Inc.
   
 ~/header/controlInfo/artinfo/ui  115841781  artiklens id nummer
 i databasen
 ac:identifier    115841781|150010  nr. fra <ui> |
 submitternr.
 ~/header/controlInfo/artinfo/ppf  13  startsidetal      se isPartOf ovenfor  sidenr. i
 værtspublikation,
 overføres til
 isPArtOf
 ~/header/controlInfo/artinfo/ppct  0  antal sider / omfang  dcterms:extent    < 1 side  antal sider, 0
 vises som 1/2
 side
 ~/header/controlInfo/artinfo/formats/fmt type="P"
 size="210KB"  /
   format  dc:format    Pdf, 210KB  P=Pdf
 size=210KB
 ~/header/controlInfo/artinfo/tig/atl  Chapter One --
 General Information.
 artiklens titel  dc:title    Chapter One --
 General Information
slutpunktum
 fjernes. og -- ?
 ~/header/controlInfo/artinfo/tig/atl  Chapter One --
 General Information.
 artiklens titel  dc:title  dkdcplus:full  Chapter One --
 General Information
 
 ~/header/controlInfo/artinfo/aug /            
 ~/header/controlInfo/artinfo/su  Technical manuals  emneord      forfatterens emneord,
 samme som nedenfor, dvs.
 disse konverteres ikke for at
 undgå dumblering af
 emneord
 
 ~/header/controlInfo/artinfo/sug/subj type="unclass"   Harley-Davidson motorcycle
 -- Maintenance & repair
 emneord  dc:subject    Harley-Davidson motorcycle
 -- Maintenance & repair
 &amp;
 ændres til &
 ~/header/controlInfo/artinfo/ab  The article presents
 information on the detailed
 and comprehensive manual
 for the 2011-2016 manufact
 abstract  dcterms:abstract    The article presents
 information on the detailed
 and comprehensive manual
 for the 2011-2016 manufact
 abstract afkortes
 til ca. 100 tegn.
 (Maks længde er
 500 tegn.)
 ~/header/controlInfo/artinfo/pubtype  Book  værtspublikationens
 type
 dc:description    Book  
 ~/header/controlInfo/artinfo/doctype  Article  artiklens type  dc:description    Article  *
     type i brønden  dc:type  dkdcplus:
 BibDK-Type
 Netdokument  tilføjes
 ~/header/controlInfo/artinfo/src  R          
 ~/header/controlInfo/language code="eng"  English  sprog  dc:language    Engelsk  kun Engelsk,
 eller både English
 og Engelsk ?
 ~/header/controlInfo/language code="eng"  English  sprog  dc:language  dcterms:ISO-639-2   eng  tilføjes
 ~/header/controlInfo/artinfo/holdings islocal="N" /            
     målgruppe  dcterms:audience     voksenmaterialer  tilføjes
 *antal og doctype kan være:            
 1               Abstract            
 54154       Article            
 1               Book Chapter            
 65             Chart/Diagram/Graph            
 2996         Instruction            
 2               Product Review            
 1               Table of Contents            
 1               Video Game Review