Data fra DBC

Sidst opdateret: 14. november 2018

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af dataleverancer

Download fra DanBib


Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.

Dataleverancer


Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Dataleverancer leveres både som standardleverancer og som individuelt tilpassede leverancer.

Kombileverancer


Kombileverancer er afløseren for de trykte seddelfortegnelser.

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

 

Hent af poster fra nyt eksternt Posthus

Vejledning til hent af poster fra nyt eksternt Posthus

DBC har migreret DBC’s Posthus til en ny platform. I den forbindelse er der udviklet et nyt eksternt rettet Posthus til afhentning af filer fra DBC.

Via webgrænseflade:
Det nye eksterne Posthus kan tilgås via det nye Netpunkt (Menu > Services > Posthus). Her er der tilgang til de filer der måtte ligge til afhentning for det biblioteksnummer, der er logget ind med i Netpunkt.
Klik på filnavnet for den ønskede fil og gem filen lokalt. For nuværende slettes filerne ikke, og er derfor til rådighed.

Automatiseret hent:
Det er muligt at opsætte et automatiseret flow for afhentning af filer. Det foregår via en REST-webservice med CURL-værktøjet på det eksterne Posthus. Vejledning til opsætning kan ses her: https://github.com/DBCDK/merkur/blob/master/API.md.

I en overgangsperiode vil filer blive lagt på enten det nye eller gamle Posthus. Den løbende migrering af de enkelte afhentningsflows til det nye Posthus vil ske i en dialog mellem bibliotekerne og DBC.