Data fra DBC

Sidst opdateret: 19. oktober 2010

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af dataleverancer

Download fra DanBib


Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.

Dataleverancer


Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Dataleverancer leveres både som standardleverancer og som individuelt tilpassede leverancer.

Kombileverancer


Kombileverancer er afløseren for de trykte seddelfortegnelser.

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse: