Danske Dyr og Verdens Dyr

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Opsagt - Danske Dyr: ca. 670 poster, Verdens Dyr: ca. 280 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Månedlige opdateringer hentes via http
 Tekniske
 specifikationer 
 Submitter: 150033
 Format: artikler
 CollectionIdentifier: 150033-dandyr & 150033-verdyr
 Transfil: b=aquapr2,f=150033.[filnavn],c=utf8,t=abmxml,o=artikler,m=kildepost@dbc.dk 
 Kilde: Condidact
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Status  Opsagt, ikke mere i drift og opdateres ikke mere

 

Kontaktperson for data

Jari Wiklund jaw@condidact.dk

Link: www.danske-dyr.dk og www.verdens-dyr.dk
Leverandør: ConDidact A/S

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

danske-dyr.dk er et site, der beskriver dyr, som lever i den danske natur

verdens-dyr.dk beskriver dyr fra hele verden

Der er beskrivelser af de enkelte dyr, deres udseende, udbredelse, føde, levevis, lyde, formering, deres plads i fødekæden og deres tilsvarende navn på en række andre sprog. Der er ligeledes temasider, der går mere i dybden med forskellige temaer inden for dyreliv, zoologi, levesteder og naturhistorier. Desuden er der beskrivelser af dyrerelaterede aktiviteter i naturen.

Posterne i Brønden består af metadata fra danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk, og rummer basale oplysninger som titel og emneord. Indeholder desuden også et link til den enkelte artikel på sitet, hvor man dog skal logge ind for at kunne læse artiklen.

 

Brugsscenarier

Målgruppen er børn og unge, men portalen kan også henvende sig til den voksne interesserede.

Der er adgang via skoler eller biblioteker. Kræver abonnement for at få adgang.

Eksempel på testpost fra Danske Dyr: 

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?action=search&query=rec.id=150033-dandyr:13731&agency=100200&profile=test&objectFormat=dkabm&outputType=xml&relationData=full&start=1&stepValue=200

Eksempel på testpost fra Verdens Dyr:

https://opensearch.addi.dk/b3.5_5.0/?action=search&query=rec.id=150033-verdyr:1382&agency=100200%20%20&profile=test&objectFormat=dkabm&outputType=xml&relationData=full&start=1&stepValue=200

 

Mapning

 Original data   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 ac:identifier  ac:identifier        
   ac:source  Verdens Dyr
 Danske Dyr
     I original data står der verdens-dyr.dk og danske-dyr.dk 
 Ændret for at forbedre søgbarheden
 dc:title  dc:title        
 dcterms:alternative   dcterms:alternative         
 dc:creator  dc:creator        
 dc:subject  dc:subject        
 dcterms:audience    børnematerialer       
 dc:publisher  dc:publisher        
 dc:date  dc:date        
 dc:type  dc:type        
 dc:identifier  dc:identifier        
 dc:language  dc:language        
 dc:rights  dc:rights