Danske Billeder

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 97.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 hasImage
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke pt.
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150042
 Format: dkbilled
 Transfil: b=aquapr2,f=150042[dato og filnavn],o=dkbilled,c=utf8,t=xml,m=[mailadresse]] 
 Kilde: danskebilleder.dk
 Originalformat: Proprietær XML, UTF-8 tegnsæt
 Encoding: UTF-8
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kontaktperson for data

Kitt Boding-Jensen ( kit@dengamleby.dk )

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Danskebilleder.dk er en billedplatform, som præsenterer billedsamlinger fra de deltagende arkiver og biblioteker.
Databasen opbygges stadig og indeholder kulturhistoriske billeder af steder, personer, foreninger, skoler, virksomheder mm.

Billederne er beskrevet med

  • kommunenavn
  • sted
  • adresse
  • årstal
  • korporationer
  • beskrivelse (fritekst af varierende omfang)
  • emneord (inkl. klassifikation)

Desuden er der oplysninger om tekniske data (størrelse på det fysiske billede samt noter om materialet) og arkivering (hvilken institution der ligger inde med det fysiske billede, inkl. billednr., journalnr. mv.)

På sitet kan man se billedet i elektronisk version, man kan danne/printe pdf-fil med billedet, hente billedet som jpg-fil

 

Mapning

 Element   DKABM element   Værdi   Attribut   Attributværdi   Bemærkninger 
 item@catalogid + @id  ac:identifier        
   dc:title        Findes ikke. Konstrueres ud fra feltet Beskrivelse, frem til første punktum 
 (men mindst 5 karakterer)
 Fotograf  dc:creator        Evt. plus funktionskode pht
 Kunstner  dc:creator        Evt. plus funktionskode pht
 Korporationer  dc:subject        
 Categories  dc:subject    xsi:type  dkdcplus:DK5(Text?)   $Categories:Emneord:
 Categories  dc:subject        $Categories:Ukontrollerede emneord:
 URL til Post  dc:identifier    xsi:type  dcterms:URI  
 Beskrivelse  dcterms:abstract        
 Sted  dcterms:spatial        
 Adresse          Evt. kombineres i dcterms:spatial med Sted
 Noter - Materiale  dc:description        
 Personbeskrivelser  dc:description        
 Årstal  dc:date        
   ac:source  Danske Billeder      
   dc:type  Netdokument  xsi:type  dkdcplus:BibDK-
 Type
 
 
   dcterms:audience   Voksenmaterialer       
   dc:language  Dansk      
   dc:language  dan  xsi:type  ISO639-2  
 Materialetype  dc:description        Materialetype for det beskrevne objekt, f.eks. Postkort, Maleri, Fotografi
 Google koordinater  dcterms:spatial    xsi:type  kml:coordinates*  Koordinator overholder Google standard og kan vises på et standard
 Google kort


*kml:coordinates henviser til den standard, der benyttes til visning af koordinater. Læs mere om KML her http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language . Bemærk, at standarden har longitude først og dernæst latitude (hvilket umiddelbart er omvendt af hvad man normalt ser, når man ser koordinater fra Google Maps. Men Google Maps kan godt forstå kml standarden, hvis den er pakket rigtigt ind. Se eksempler her: https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut

 

Relationer

hasOnlineAccess relation - med information fra URL til Post

hasImage relation - Eksempel på thumbnail link: http://www.danskebilleder.dk/db/T/Ringkøbing-Skjern/16?encoding=UTF-8&b=256