Ændring af søgemuligheder i DanBib

Sidst opdateret: 13.09.2012

DanBib har skiftet til ny "søgemaskine" april 2011 - dvs. at registre og måden søgningerne behandles på er ændret.
Formålet har været at få et mere moderne og hurtigere redskab.
Vi har forsøgt at ændringer kun er til det bedre, og at det meste set fra brugernes side fungerer som hidtil.
Nedenfor lidt om nyhederne som senere også vil komme i bibliotek.dk.
Information om de forskellige koder til materialetype og sprog findes også i Hjælp i netpunkt. Samtlige søgekoder kan som altid findes via link fra forsiden i DanBib - eller med alt+l.

Nye muligheder
Begrænsere er afskaffet
Anbefalet søgeadfærd
Mindre ændringer i registre

Nye muligheder

Ny søgekode: lff - funktionskoder

lff søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009.
Den kan fx bruges til skan på en forfatter hvor man så kan udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på.
Fx skan lff=buk swienty.
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med fo,
fx. fo=skousen og fo=indlæser
Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Nye data i søgekode: br - brugsret og tilgængelighed

br-registret er udvidet med netdokumenters tilgængelighed (008 *n) og kan søges således:

  • br=ou (online ubegrænset adgang)
  • br=od (online delvis begrænset adgang - fx efter login)
  • br=oi (online ingen adgang)

Samtidig er der kommet en ny tilsvarende langordskode: lbr

Ny søgekode: ll - let-tal

ll søger i let-tal. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Begrænsere er afskaffet

Begrænsere - en særlig slags søgekode som ikke kunne bruges alene - er afskaffet. Formålet med dem var at kunne lave søgninger på meget store mængder (fx alle bøger eller sprog=engelsk) uden at svartiden blev helt umulig. Dette kan nu klares uden at skulle lave disse særlige begrænsere. Mange har haft svært ved at forstå forskellene ved søgning med søgekode og med begrænser.

Anbefalet søgeadfærd

Svartiderne i det nye system er generelt forbedrede, men det kan alligevel være fornuftigt at advare mod særlige typer søgninger som ofte vil tage lang tid.
Selvom svartiderne når man afgrænser med sprog og materialetype er acceptable, anbefaler vi at man ikke blot automatisk bruger disse afgrænsninger. Hvis man laver en præcis verifikativ søgning, vil data fra forfatter og titel ofte være nok - og give hurtigst svartid.
Undgå også unødvendige afgrænsninger på fx artikler eller periodika hvis I har præcise data at søge på.
Vi vil også (som hidtil) fraråde afgrænsning på meget store grupper af årstal a la "større end 1930-", "mindre end 1990" eller lignende. Overvej om der ikke er bedre metoder til at udforme din søgning.

Mindre ændringer i registre

Søgekoder for lokaliseringer og ejer

Søgekoden lok: søger i bibliotekets poster (ejermarkering) suppleret med lokaliseringer
Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Søgekoder for materialetype og sprog

Søgning med sp: bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten.
Søgning med hs: søger i alle hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til.
Søgning med spr: søger kun i ét sprog pr. post (det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode.
Søgning med ma: her søges i alle angivne materialetyper i posten
Søgning med hm: her søges i alle hovedmaterialetyper i posten.

Andre nyheder

  • De særlige emneordstyper MeSH = Medical subject headings (ms - lms) og NAL = National Agricultural Library (ag - lag): søgekoderne for disse typer emneord fanger nu mere end hidtil.
  • Man kan søge på oclc-numre og lc-numre med koderne: oc og nl.