Lånesamarbejde

Lånesamarbejde Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 04.05.2017

DanBib-systemet tilbyder funktioner der understøtter bibliotekernes lånesamarbejde (ILL - Inter Library Loan).

Brugerrettet hjælp i Netpunkt, bibliotek.dk, BOB- og VIP-basen ligger i deres hjælpetekster. Informationen i Lånesamarbejde (se menuen til venstre) supplerer online-hjælpen, herunder især de forskellige muligheder der er for at DanBibs bestilsystem kan spille sammen med jeres lokale bibliotekssystem.

Principper og retningslinjer for lånesamarbejdet

 

BOB-vejledning

BOB-vejledning Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Vejledning (pdf-format) til daglig brug af BOB-basen og bestilsystemet, version marts 2014:

/sites/default/files/docs/bob_vejl.pdf.

Overblik over bestil

Overblik over bestil Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 2.06.2017


BOB-basen og VIP-basen

Bestilsystemet i DanBib og bibliotek.dk er bygget op omkring 2 systemer: "BOB-basen" og "Vip-Basen".

BOB-basen
Adgang: via netpunkt.dk under Services: BOB-basen
BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i bestilsystemet fra de grænseflader der afleverer bestillinger (netpunkt, Zpunkt, bibliotek.dk, Biblo.dk, lokale grænseflader via OpenOrder-webservicen).
BOB-vejledning (pdf)

VIP-basen
Adgang: via https://vip.dbc.dk
. VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, format og protokol for bestillinger, elektroniske adresser (fx mailadresser, http-adresser, z3950 mv), vejviseroplysninger m.m.

 • Introduktion til VIP , fra VIP-basens hjælpetekst. Der er hjælp til at udfylde de enkelte afsnit i VIP-basen ved at klikke på Hjælp i menubaren øverst på skærmbilledet, eller ved at klikke på informations-i'et ud for de enkelte afsnit.
 • Om lånertjek. Om brug af DBCs lånertjek-webservice ved adgang til forskellige online-produkter og i bibliotek.dk; herunder link til en vejledning i at oprette lånertjekmetoder i VIP-basen.

Til toppen


Standarder i lånesamarbejdet

En oversigt over de standarder DBC anvender til dataudveksling i bestilsystemet kan ses her: http://danbib.dk/index.php?doc=standarder.

Til toppen


Hvordan modtager vi bestillinger fra andre biblioteker?

Bestillinger fra andre biblioteker afsendt gennem DanBib (netpunkt, Zpunkt eller OpenOrder-webservicen) kan modtages på følgende måde:

 • Via http(s) efter iso18626-ILL-standarden - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via z39.50-Z-bestil - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via maskinlæsbar mail ("Ill0") - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • I BOB-basen - til manuel efterbehandling.
 • Som almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling.

I bestemmer selv - via valg i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån) - på hvilken måde I vil modtage bestillinger fra andre biblioteker. Dette bestemmes som regel af jeres lokale bibliotekssystem, og I kan få præcise informationer hos leverandøren af jeres system.

Til toppen


Hvordan modtager vi slutbrugerens bestillinger fra bibliotek.dk og Biblo.dk?

Bestillinger fra bibliotek.dk og Biblo (tidligere: Palles Gavebod) adskiller sig fra DanBib-bestillinger ved ikke at være 'bibliotek-til-bibliotek'-bestillinger ("ILL" - Inter Library Loan) men et "bestillingsønske" fra en slutbruger til brugerens lokale bibliotek (nemlig jer), som det er valgt i hhv. bibliotek.dk og Biblo.dk. Bestillinger kan modtages på følgende måde:

 • almindelig læsbar mail - manuel efterbehandling
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem
 • i BOB-basen - manuel efterbehandling. Fra BOB-basen kan en bibliotek.dk-bestilling viderestilles som en DanBib-bestilling til et andet bibliotek, I kan sende svar til låner via mail m.m
 • via NCIP-metoden - reserveringer og bestillinger oprettes direkte i jeres lokalsystem (kun for materialer lokaliseret til jeres bibliotek)

BOB-vejledning (pdf)
Bestilling direkte i lokalsystem med NCIP

I VIP-basens afsnit B. Slutbrugere 1. Bestillinger og lån bestemmer I hvordan I vil modtage bestillinger fra bibliotek.dk.

Til toppen


Hvordan besvarer vi bestillinger fra andre biblioteker?

 • Vi modtager bestillinger via http-iso18626: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender (i reglen) svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger automatisk via z39.50: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger ved opslag i BOB-basen (DanBib til os): BOB-basen indeholder funktioner til at sende svar på bestillinger. Svaret sendes til afsenderen enten som mail, http-iso18626 eller som z39.50-illanswer, alt efter modtagerens bibliotekssystem.
 • Vi modtager bestillinger via almindelig mail: send svar (reply) fra jeres mailprogram. Svarmailens "Til"-felt udfyldes automatisk med afsender-bibliotekets svarmailadresse.
 • Vi modtager bestillinger automatisk via maskinlæsbar mail: det lokale bibliotekssystem vil (som regel) automatisk behandle bestillingen, herunder sende svar til afsender-biblioteket.

Til toppen


Hvordan modtager vi svar på bestillinger til andre biblioteker

Det bibliotek der modtager bestillingen, bestemmer hvordan de vil svare på den:

 • De modtager DanBib-bestillinger automatisk (via https-iso18626 eller z39.50): deres bibliotekssystem returnerer svar automatisk. I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger i BOB-basen og bruger BOB-basens svar-funktion: I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger på mail: I modtager svaret manuelt som mail, uanset I har et bibliotekssystem der kan modtage automatiske svar (z39.50 eller iso18626).

I skal udfylde VIP-basen med en svar-mailadresse (i D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån), uanset om I bruger BOB-basen, mail eller z39.50 til at modtage bestillinger. Ellers har bestilsystemet nogle gange ingen steder at gøre af svaret.

Til toppen


Hvordan får vi opdateret eget fjernlånssystem med afgivne DanBib-bestillinger

I kan få information om afgivne bestillinger til andre biblioteker (en "kvittering") afsendt gennem DanBib (netpunkt eller BOB-basen) på følgende måde:

 • xml-format via https ("OrderReceipt"), til automatisk indlæsning i lokalsystem
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning i lokalsystem - kræver kryptering af mails!
 • i BOB-basen til manuel efterbehandling - se i BOB under "DanBib fra os"
 • almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling

Links til teknisk beskrivelse (wsdl og xsd) af OrderReceipt-service.

Om OrderReceipt: OrderReceipt-kontrakten beskriver ikke en service som DBC udstiller, men beskriver den service et lokalsystem skal udstille for at DBCs bestilsystem kan opdatere det med en xml-formateret kvittering ved hjælp af en https-request. Formatet for denne xml-kvittering samt de mulige svar den lokale service skal returnere (herunder de mulige fejlmeddelelser), er beskrevet i xsd'en.

Dokumentation for ill0form-format

I bestemmer i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån) om og hvordan samt på hvilke serveradresser/endpoints I ønsker at modtage kvitteringer for afgivne bestillinger. Som oftest bestemmes dette af jeres lokale bibliotekssystem.

Alle afgivne bestillinger kan også ses i BOB-basen under DanBib (afgivne)

Til toppen


Datasikkerhed omkring CPR-numre i bestillinger

NCIP-bestillinger, iso18626-bestillinger og OpenReceipt-kvitteringer kan kun sendes mellem DBCs bestilsystem og lokalsystemer via en "sikker forbindelse" med https-protokollen.

Hvis I udelukkende bruger BOB-basen til at håndtere bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger, behøver I ikke tænke på dette. Kommunikationen mellem jeres lokale browser og hhv. bibliotek.dk, netpunkt og BOB-basen foregår med "https"-protokollen, og er som sådan en "sikker forbindelse".

Hvis I ønsker at modtage bestillinger eller kvitteringer på mail indeholdende brugerens CPR-nummer eller andre personhenførbare data, skal mailen krypteres.

Teknisk dokumentation: om kryptering af mails fra BOB-systemet (DanBib og bibliotek.dk).

Til toppen

Nyt bestilsystem fra 1.6.2010

Nyt bestilsystem fra 1.6.2010 Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 8. november 2010

Denne side giver et overblik over de vigtigste ændringer i bestilsystemet pr. 1.6.2010.

Derudover er der link til to pdf-vejledninger beregnet til at printe og sidde med ved skærmen.

Vejledning i BOB - november 2010 (pdf).
Vejledning i ny VIP-base (pdf).

Indhold

Baggrund

Den 31. maj 2010 blev der lukket for det gamle BOB-system og hele det eksisterende bestilsystem skiftet ud med et nyt. Det vil sige at de programmer der styrer bestilflowet i DanBib, netpunkt.dk, zpunkt, bibliotek.dk og BOB-grænsefladen er skiftet ud og erstattet med et nyt programmel.

For jer på bibliotekerne betyder det:

 • Helt ny version af bob-grænsefladen: nyt udseende, nye måder at gøre tingene på, men ellers (stort set) med uændret funktionalitet og enkelte nye muligheder.
 • Ny version af vip-grænsefladen: der er flyttet rundt og kommet nye muligheder for valg og indstillinger. Fx kan bestilsystemet nu håndtere og formidle shipping-meddelelser via z3950
 • Ny version af bibliotek.dk: nu kan bibliotek.dk aflevere bestillinger direkte i lokalsystemerne ved hjælp af NCIP-standarden
 • Bestilsystemet kan nu også modtage og behandle bestillinger fra Biblo.dk.
 • For systemadministratorer: tekniske ændringer i formater, adresser m.v.

Selvom vi har ombygget hele maskineriet og maskinrummet med, har vi bestræbt os på at snitfladen til de lokale systemer er uændret.

Det vil sige:

 • I kan stadig modtage bestillinger og svar på bestillinger via z3950
 • I kan stadig modtage bestillinger, svar på bestillinger og kvitteringer via mail
 • I kan stadig modtage kvitteringer til eget system ved hjælp af maskinlæsbare, krypterede mailkvitteringer
 • I har stadig en BOB-grænseflade hvor I kan håndtere bibliotek.dk-bestillinger og søge ILL-bestillinger til og fra jeres bibliotek, hente manglende kvitteringer og hvad I ellers bruger BOB-grænsefladen til

Nedenfor kan I få et overblik over hvad det nye bestilsystem betyder for jer.

Ny BOB-grænseflade

Fra mandag aften den 31.5.2010 kl. ca. 18:00 vil alle bestillinger gå til det nye bestilsystem. Til at håndtere bestillingerne tager vi en helt ny BOB-grænseflade i brug. Den indeholder alle de funktioner og opdelinger I kender i dag, selvom den ser anderledes ud.

Nye funktioner i BOB er:

 • Adgang til BOB sker fra netpunkt.dk med sædvanlig adgangskode
 • Mulighed for at sortere nyeste bestilling først eller ældste bestilling først
 • Mulighed for at sortere på bestillinger til bibliotekets enkelte afhentningssteder
 • Link til søgning på titel i netpunkt, for kontrol af dobbeltposter

Genvejstaster til de vigtigste funktioner i BOB er på vej.

Vejledning i BOB (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side)..

Hvad med bestillinger i det gamle system?

Selve skiftet betyder et brud i bob-databasen. Bestillinger udført i det gamle og det nye system vil ikke ligge side om side. Der vil i en periode være adgang til den gamle BOB-grænseflade fra adressen http://oldbob.dbc.dk. Her kan I sende bestillinger, svare slutbrugere og søge bestillinger frem, men ikke sende svar på ILL-bestillinger eller hente manglende mailkvitteringer ("gensend").

Ny VIP-grænseflade

Vi sætter en ny version af VIP-grænsefladen i drift. Den indeholder en helt ny fordeling af de mange parametre. Der er også en række nye indstillinger som I kan - og i nogle tilfælde skal - slå til.

De nye muligheder er bl.a.:

 • Mulighed for at vælge NCIP som protokol til modtagelse af bestillinger på eget materiale fra bibliotek.dk.
 • Mulighed for at adskille parametre til modtagelse af bestillinger og modtagelse af svar på bestillinger. Man kan således (modsat i dag) vælge at få svar på bestillinger automatisk via z3950, selvom man har lukket for modtagelse af bestillinger
 • Mulighed for at vælge at modtage shipping-meddelelser (stregkoder) via z3950 som sendes fra långivende bibliotek til bestilsystemet.
 • ill0 og ill5-formaterne til maskinlæsbare mailbestillinger og -kvitteringer smelter sammen, så der kun er ét format.

En række indstillinger skal nu foretages på en anden måde, fx:

 • Skal filialer eller hovedbibliotek være afsender af bestillinger?
 • Filialer i folkebiblioteker skal nu have egne parametre for automatisk fjernlån. Nu kan en folkebiblioteksfilial altså vælge at have andre indstillinger for automatisk fjernlån end hovedbiblioteket, sådan som det indtil nu kun har været muligt for forskningsbiblioteker.

Den nye VIP-grænseflade vil være tilgængelig for rettelser og tilføjelser fra den 1.6.2010.

Vejledning i ny VIP-base (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side).

Vi sørger fra DBCs side for at jeres VIP-base er forudfyldt med de nye indstillinger, så bestilsystemet vil fungere uændret (i forhold til nu) mod jeres system. Fx vedrørende automatisk fjernlån, valg af afsender i bestillinger osv.

Ny version af bibliotek.dk med NCIP-bestilling

bibliotek.dk kan nu håndtere at et bibliotek modtager bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-standarden. bibliotek.dk overlader selve håndteringen og NCIP-kommunikationen til bestilsystemet bagved, men bibliotek.dk laver de indledende øvelser.

For brugeren betyder det at han ikke behøver at skifte til lokalkatalog for at reservere monografisk materiale.

NCIP er indrettet sådan at den kun kan håndtere bestillinger på monografisk katalogiseret materiale, hvorfor bestillinger på tidsskrifter og flerbindværker formateret i et bind ikke kan bestilles med NCIP.

Derfor undersøger bibliotek.dk først om materialet kan bestilles via NCIP - det sker med et z3950-holdingsopslag ned i jeres base. Herved kontrollerer bibliotek.dk at der ikke ligger flere udlånsenheder under det lokale faust-/id-nummer. Hvis der ikke gør det, er den god nok, og brugeren kan aflevere sin bestilling. Hvis der er flere udlånsenheder (fx tidsskrifthæfter), sendes brugeren med et link over i jeres lokale OPAC som i dag.

I vælger at modtage bestillinger på eget materiale via NCIP i VIP-basen (B. 1: bestillinger på egne materialer); det kan I gøre fra den 1.6.2010.

Bestillinger fra Palles Gavebod (nu Biblo)

DBC er af Styrelsen for Bibliotek og Medier blevet bedt om at levere infrastrukturen til bestillinger fra den nye børnesite Palles Gavebod. Til det formål har vi udviklet en helt ny webservice (Open Order Service), som gør det muligt fra en grænseflade at aflevere en bestilling, som efterfølgende behandles som om den var lavet i bibliotek.dk. Det betyder at bestillinger fra Palles Gavebod behandles efter de samme regler og indstillinger i VIP-basen som I har sat op for bibliotek.dk.

Webservicen laver de undersøgelser som bibliotek.dk-grænsefladen normalt laver: om brugerens bibliotek kan og/eller vil modtage en bestilling på det pågældende materiale, og linker brugeren til lokalkataloget hvis biblioteket ønsker dette. Hvis brugerens bibliotek vil modtage en bestilling, sørger webservicen for at sende den videre til bestilsystemet.
Information om Open Order-webservicen: http://oss.dbc.dk/.

Palles Gavebod-projektet foretrækker at brugerne kan bestille så nemt som muligt, uden unødvendige skift af grænseflade. Derfor håber de at alle biblioteker der kan og har mulighed for det, vælger at modtage bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-protokollen.

For systemadministratorer

Her er lidt tekniske oplysninger. Som hovedregel er der ikke nogle ændringer i interfacet mellem bestilsystemet og de lokale systemer.

Ny FROM-mailadresse i mails fra bestilsystemet

Mails fra bestilsystemet vil fra den 31.5.2010 have adresse ors@dbc.dk.

Nyt ill0format

Vi introducerer en række småændringer i det maskinlæsbare ill0-format, som udmeldt til systemleverandører i september 2009 på syslev-bloggen:
http://syslev.wordpress.com/2009/09/09/.

Først og fremmest smelter de to varianter ill0format og ill5format sammen, idet vi lægger ill5-felterne ind i ill0-formatet. Derudover er nogle andre småændringer.

Nummerering af bestillinger (Bestil-id)

De bestillinger der nummereres af DBC-bestilsystemet ligger mellem 1000000000 og 2000000000.Bestillinger der nummereres af andre klienter (fx lokale z3950-klienter), skal ligge uden for dette interval.

ip-adresser på opkald fra maskiner på DBC

Bestilsystemet skifter ikke ip-adresser i forhold til hvad der er dokumenteret på
http://www.danbib.dk/index.php?doc=z_ipadr.

Mere information

Vi sender løbende information:

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 15.05.2019

På denne side finder du generel information om automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger. Vejledning i at sætte VIP-basen op til automatisk fjernlån (både for afprøvning og drift) finder du her:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Generel information om VIP-basen:
VIP-vejledning (pdf)

Indhold

 

Hvad er formålet med automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger?

De vigtigste formål er:

 • At frigøre ressourcer på bibliotekerne ved at automatisere manuelt arbejde med bibliotek.dk-bestillinger.
 • At lånerne får det ønskede materiale hurtigere.
 • At bestillinger spredes mere ud til flere biblioteker.

Det opnår vi ved at en bibliotek.dk-bestilling kan laves til et fjernlån automatisk. Det vil sige: automatisk sendes til det bibliotek der først kan opfylde lånet (hvor materialet udlånes og står på hylden eller der er kortest reserveringskø). Derved overtager maskinerne arbejdet med at finde det bibliotek der først kan opfylde lånet. Et arbejde som ellers er lavet manuelt i BOB-basen eller Netpunkt.


Hvordan foregår det i praksis?

Systemet bygger på gensidig accept fra både låntager (det bibliotek der sender bibliotek.dk-bestillingen automatisk videre) og långiver (det bibliotek der modtager bestillingen som fjernlån automatisk).

Det indebærer at låntagende bibliotek via VIP-basen har kontrol over:

 • Hvilke bestillinger der automatisk sendes videre.
 • Hvilke biblioteker der modtager bestillingerne.

På samme måde har de långivende biblioteker kontrol over hvilke typer af bestillinger de vil modtage automatisk. De skal nemlig selv aktivt sige Ja til dette (også i VIP-basen). Så kun hvis begge parter siger ja til automatiske bestillinger bliver en bestilling sendt automatisk!

Bestillinger der - af den ene eller den anden grund - ikke kan automatiseres, sendes til brugerens bibliotek som en almindelig bibliotek.dk-bestilling. Og herfra kan den så gå videre til de långivende biblioteker; men altså først efter en manuel proces.

Det betyder - for de långivende biblioteker der siger Nej til at modtage bestillinger automatisk - at de måske modtager bestillingen alligevel! Men så først efter at den har været en tur omkring personale på det låntagende bibliotek.

Alle valg og indstillinger vedrørende automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger opretter biblioteket i VIP-basen, i afsnittet E. Automatisk fjernlån.

Når en bestilling ikke sendes automatisk videre, forsynes den med en note i BOB-grænsefladen til låntager om årsagen til dette (fx at ingen biblioteker ville levere automatisk, at det var for nyt osv.).


Låntagende bibliotek: hvilke bestillinger kan vi automatisere?

Som Låntagende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke bibliotek.dk-bestillinger der vil blive forsøgt bestilt automatisk. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetyper
 • hvor nyt er materialet
 • valg af långivende biblioteker
 • betingelse for automatisrering: materialet umiddelbart tilgængeligt eller oprettes reservering?

Materialetyper

Følgende materialetyper kan slås til eller fra:

 1. Bøger på dansk
 2. Bøger på andre sprog
 3. Lydmaterialer på cd
 4. Lydmaterialer på bånd
 5. Indspillet musik
 6. Noder
 7. Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D)
 8. Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, Nintendo, X-Box, DVD-rom)

Det betyder at andre materialetyper (først og fremmest tidsskrifter og artikler) ikke vil blive automatiseret.

Hvor nyt er materialet

Bibliotekerne kan sætte en nyhedsperiode (i antal dage) som betingelse for automatisk fjernlån. Det betyder at materialet ikke må være nyere end xx antal dage hvis det skal bestilles automatisk. Da bibliografiske poster ikke indeholder en udgivelsesdato (højest et udgivelsesår), bruger vi datoen for postens oprettelse i bibliotek.dk til at regne ud om et materiale er for nyt til at bestilles automatisk.

Valg af långivende biblioteker

En bibliotek.dk-bestilling videresendes kun automatisk til biblioteker der har sagt Ja til at modtage automatisk genererede bestillinger. I VIP-basen kan låntagende bibliotek vælge mellem de mulige långiver-biblioteker, enten Alle biblioteker eller udpege fra en liste over de mulige biblioteker.

Oprettes reservering?

For hver materialetype kan I vælge mellem Reserveres og Reserveres ikke. Reserveres betyder at bestilling sendes til hurtigste leverandør, selvom materialet er udlånt alle steder (der er kun gule lamper). I så fald vælges det långivende biblioteket med den korteste ventetid.

Vælger i Reserveres ikke for en materialetype, betyder det at bestillingen kun automatiseres hvis der blandt et af de långivende biblioteker er et ledigt eksemplar på hylden (grøn lampe). Hvis materialet er udlånt alle steder, bliver bestillingen ikke sendt automatisk. I må så håndtere den manuelt og selv vælge en leverandør.

Husk at kopiere ændringer i indstillinger i VIP-basen til filialer. I princippet kan de enkelte folkebiblioteksfilialer dog have egne indstillinger for automatisk fjernlån.


Långivende bibliotek: hvilke bestillinger vil vi modtage automatisk?

Som Långivende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke automatisk genererede bibliotek.dk-bestillinger de vil modtage fra de låntagende biblioteker. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetype
 • hvor nyt materialet er.

Materialekategorier og nyhedsindstillinger er de samme som for låntagende biblioteker.

Den mest restriktive vinder

Både som låntagende og långivende bibliotek kan I frit vælge mellem de mulige materialetyper og nyhedsperiode. Det er den mest restriktive der vinder, fx: hvis:

 • en låntager har sagt at materialet skal være mere end 30 dage gammelt
 • eneste långiver har sagt 180 dage
 • posten på materialet som låneren ønsker er 100 dage gammel

Så vil bestillingen ikke blive sendt automatisk til långiver.

Den sendes som almindelig bibliotek.dk-bestilling til låntagende bibliotek. Som manuelt tager stilling til hvor den skal sendes til. Fx til det långivende bibliotek med 180-dages-reglen, som så må tage stilling til om de vil låne materialet ud.


Hvordan udvælges långivende bibliotek?

Långivende bibliotek (det bibliotek der modtager bestillingen) vælges ud fra:

 1. Hvem blandt de lokaliserede biblioteker har sagt Ja til at modtage denne bestilling automatisk - og er disse biblioteker med på låntagende biblioteks liste over långivere?
 2. Hvem kan levere hurtigst?

Punkt 1. bestemmes ud fra den bibliografiske post samt bibliotekernes valg i VIP-basen.

Punkt 2. afgøres ved et holdingsopslag direkte mid lokalsystemet på de mulige biblioteker.

Holdingssopslag

En forudsætning for at et bibliotek kan optræde som Långiver i automatisk fjernlån er at det lokale bibliotekssystem kan besvare en holdingsforespørgsel (via z3950 eller http-iso20775). Det er den samme teknik som kendes fra Netpunkts funktion Vis lokal beholdning. For at være långiver skal I kort sagt have "farvede lamper" ud for jeres lokaliseringer i Netpunkt. Det er altså bibliotekets bibliotekssystem der afgør dette. Se mere om dette på DanBib-info-siden Vis lokal beholdning. Her finder du også et afsnit om teknikken bag et sådant opslag. 

Hvis flere biblioteker kan levere? Lånevejenes betydning.

Hvis svaret på holdingsopslaget er at flere biblioteker kan opfylde lånet med samme leveringsdato (enten straks eller senere), vil systemet sende bestillingen til det bibliotek der står øverst i låntagende biblioteks Lånevej. Dvs. står øverst i den tabel der sorterer låntagende biblioteks lokaliseringer i DanBib. Denne tabel kan hvert enkelt bibliotek selv redigere. Det sker i VIP-basens afsnit 2. Låneveje (under D. Lånesamarbejde). Se mere om redigering af låneveje i VIP-hjælpeteksten til 2. Låneveje.

Hvad med brugerens interessedato?

Når brugeren udfylder sin bestilling i bibliotek.dk, angiver hun en sidste interessedato for hvornår materialet ønskes. BOB-systemet sammenholder denne sidste interessedato med de leveringsdatoer som bibliotekerne oplyser i holdingsopslaget. Hvis intet bibliotek kan levere materialet inden udløbet af låneres interessedato, bliver bestillingen ikke automatiseret; men sendes til brugerens bibliotek til manuel opfølgning.


Hvad med filialbestillinger?.

I skal tage stilling til om de bestillinger, hvor en bruger har valgt en filial som afhentningssted, skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån, Afsender af bestilling. Skriv biblioteksnummer for det betjeningssted der skal være afsender af bestillinger (hovedbibliotek eller filial).

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.


Test eller drift?

I VIP-basen kan I som låntager at vælge mellem Test og Drift af automatisk fjernlån under de enkelte materialetyper. Når I vælger "Test" bliver bestillingerne ikke sendt automatisk til andre biblioteker, men I får skrevet noter i bestillingerne om resultatet af behandlingen: kandidat til automatisering eller automatiseres ikke, plus årsagen til dette.

I kan se en vejledning i at udfylde VIP-basen - på DanBib.dk-siden:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån.

Hvordan har andre biblioteker valgt?

I udviklingenen af systemet har vi fra DBC bl.a. arbejdet sammen med bibliotekerne i København, Roskilde, Vejle, Herning, Århus og Ålborg. Vi har efter aftale med disse seks biblioteker lavet en oversigt over hvordan de har udfyldt deres VIP-base mht. automatisk fjernlån (bemærk oplysningerne i skemaet er fra 2006 og kan have ændret sig):
Oversigt over seks bibliotekers VIP-baser (åbner i nyt vindue)

I skemaet er der også mailadresser på kontaktpersoner på de enkelte biblioteker. De svarer gerne på spørgsmål om deres valg.


Automatisk fjernlån af eget materiale

Automatisk fjernlån af eget materiale har kørt som forsøg i 2014, og er videreført i drift i 2015.
Rapport fra forsøget

I har mulighed for at lade bestilsystemet lave automatisk fjernlån ud af bestillinger på jeres egne udlånte materialer. Her skal I for hver materialetype kun vælge mellem:

 • Ja
 • Nej
 • Test

Betydning af disse valg:

 • Hvis I ikke under nogen omstændigheder ønsker automatisk fjernlån af eget materiale, vælg Nej - dette er også den fast forvalgte indstillling (default).
 • Hvis I ønsker at undersøge muligheder og konsekvenser af automatisk fjernlån af eget materiale, UDEN at bestillingerne sendes "rigtigt", vælg: Test.
 • Hvis I ønsker at deltage i forsøget og udnytte muligheden for automatisk fjernlån af eget materiale, vælg: Ja.

Vælger i Ja eller Test, ligger alle øvrige indstillinger fast i systemet i form af to profiler:

 1. Profil 1: tilpasset folkebiblioteker
 2. Profil 2: tilpasset FFU-biblioteker

ved at vælge en af disse to profiler sættes indstilling for:

 • Materialets alder: Profil 1: materialet skal være over 365 dage gammelt, profil 2: ingen krav til materialets alder
 • Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån
 • Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage (profil 1) / 10 dage (profil 2)

I BOB-grænsefladen kan bestillinger der er behandlet efter Automatisk fjernlån af egne materialer søges frem i dropdown-listen Automatisk fjernlån.

 


Kontakt

kundeservice.dbc.dk

 

 

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 29.01.2015

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån.

 1. Vælg 2. Låntager.
 2. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere bibliotek.dk-bestillinger på.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Sæt hak i Test eller Drift.
 5. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 6. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, vælger I ligeledes mellem Ja - Nej - Test.
  Se mere om automatisk fjernlån af eget materiale: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern#autfjerneget.
 7. Klik herefter på Gem ændringer.
 8. Til sidst skal I vælge långivere for de enkelte materialetyper som I har valgt at automatisere bestillinger på.
  1. Klik på Vælg långiver-biblioteker.
  2. I får nu en popup med mulighed for at vælge långivere blandt de biblioteker der har tilmeldt sig under 1. Långiver.
  3. Vælg enten Alle biblioteker eller fra listen.
  4. Klik på Tilføj markerede biblioteker (scroll ned i bunden af vinduet).

Test eller Drift?

Hvis I under en materialetype sætter hak ved Test, betyder det at bestillingerne ikke laves til automatisk fjernlån. I stedet forsynes de med en note om at de er kandidater til at blive automatiseret; samt biblioteksnummer på det bibliotek der ville have fået bestillingen på det tidspunkt.

Hvis I sætter hak ved Drift, betyder det at bibliotek.dk-bestillinger automatisk laves til fjernlån ud fra de betingelser som I selv (som låntager) og de långivende biblioteker har sat op i øvrigt. Hvis bestillingen automatiseres ses den ikke længere i BOB-basen under bibliotek.dk-bestillinger; men den vil ligger under DanBib fra os, ligesom I vil have fået sendt en kvittering til jeres fjernlånssystem. På samme måde som hvis I havde bestilt manuelt fra BOB-basen eller i Netpunkt.

I kan frit mikse Test og Drift for de enkelte materialetyper. I kan også løbende ændre de øvrige parametre (ja/nej til materialetype, nyhedsperiode, långiverbiblioteker)

Skal filialer vælge låntager-indstillinger?

 • Filialer i folkebiblioteker kan ikke vælge egne låntager-indstillinger.
 • Filialer i forskningsbiblioteker skal vælge og udfylde egne låntager-indstillinger.

Årsagen til denne forskel er at filialer i forskningsbiblioteker kan have egen bestand og lokaliseringer i Danbib og de kan være placeret i en helt anden geografisk region end hovedbiblioteket. Som følge af dette kan de derfor også have eget knudepunkt i kørselsordningen og sin egen sorteringsrækkefølge for lokaliseringer ("låneveje"), alt forskelligt fra hovedbiblioteket.

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer og kopiere dette til filialer, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-baser og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via z39.50 - og DBC har lagt jeres z39.50-adressen i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån: Z39.50-serveradresse).

Gå i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån:

 1. Vælg 1. Långiver.
 2. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i bibliotek.dk og DanBib (fx: 125010, 810011, 820012); ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

Afmærkning af bestillinger i BoB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BoB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Hvis I har valgt Drift

Hvis bestillingen er blevet automatiseret ser noten således ud (tallet i parentes er vores interne statuskoder som bruges af programmet):

 • Bestilt automatisk (0) - denne note kan ses i bestillingen i BOB-basen, under DanBib fra os samt i evt. ILL0-mailkvittering. I ILL0-formatet er den lagt i feltet 010:150

Hvis I har valgt Test

Hvis bestillingen er kandidat ser noten således ud:

 • Test af aut. fjernlån: denne bestilling er kandidat til at blive bestiltautomatisk (8) (715700) - det sekscifrede tal er biblioteksnummer på det bibliotek som BOB ville have valgt som modtager. I ILL0-mailformatet ligger noten i felt 010:150

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen (hvis I har valgt Drift) - eller forsøge at finde en potentiel långiver (hvis I har valgt Test). Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.

Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..

Bestilformater

Bestilformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 08.02.2016

DanBib og det lokale bibliotekssystem kan udveksle ill-meddelelser direkte. Nedenfor findes dokumentation af de tekniske udvekslingsformater.

Se også:

Bogbusser og bestil

Bogbusser og bestil Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 6. september 2016

Indhold:

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen
Bogbusholdepladser i bibliotek.dk-grænsefladen
Bogbusholdepladser i bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen

I VIP-basens afsnit B. (Slutbrugere) 4. (Beskeder til brugeren) indeholder punkt H. Bogbussens holdeplads muligheden for at lægge de enkelte bogbusholdepladser ind i strukturerede felter. Det gør I således:

 1. Klik på plus'et (+) efter Tilføj bogbusholdeplads
 2. Nu åbner et indtastningsfelt med ledetekst: Bogbusholdeplads - skriv navnet på holdepladsen her
 3. Klik på Gem ændringer nederst på siden
 4. Gentag punkt 1. og 2. for hver holdeplads (det giver noget scrolling op og ned!)
 5. Hvis I vil fjerne en holdeplads: klik på det røde minus til højre for holdepladsnavnet - klikke derefter på Gem ændringer nederst på siden

VIP-basen alfabetiserer ikke selv jeres bogbusholdepladser. De lægges ind i den rækkefølge I selv skriver dem ind.

Feltet Bogbusnote: dette felt i VIP-basen har hidtil været brugt til en kort tekstbesked vedr. bogbusvalg i bibliotek.dk. I kan stadig indtaste en tekstbesked her, men I kan ikke længere bruge feltet til at opregne alle bogbusholdepladserne (som enkelte biblioteker har gjort). Til det formål skal I bruge holdepladslisten. Bogbusnoten kan bruges til at indtaste en generel besked vedr. bogbusserne i jeres biblioteksvæsen

Bogbusholdepladserne i bibliotek.dk-grænsefladen

Hvis I har oprettet jeres bogbusholdepladser som liste i VIP-basen bliver brugeren i bibliotek.dk præsenteret for en drop-down-liste med holdepladser på bestillingens trin 2 (Valg af bibliotek). Fidusen er så at brugeren på trin 2 skal vælge en holdeplads inden bibliotek.dk går videre med bestillingen. Så ved at oprette bogbusholdepladserne som liste i VIP-basen sikrer i jer at informationen altid kommer med i bestillingen.

Tilsvarende bliver brugeren præsenteret for listen hvis han ønsker at gemme bogbussen som Favoritbibliotek i Mit bibliotek.dk.

Eksempel:


Hvordan ser I holdepladserne i bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger?

Bogbusholdepladserne optræder på lidt forskellig måde i bestillingerne, alt efter om det er bestillinger fra bibliotek.dk (i BOB-basen eller på mail), eller om det er DanBib-bestillinger; herunder også kvitteringer der downloades til eget fjernlånssystem.

I eksemplerne nedenfor har brugeren valgt Skarrild som bogbusholdeplads.

bibliotek.dk-bestillinger (BOB-basen og på mail)

I BOB-basen (bibliotek.dk-indbakke) og almindelig læsbar mail ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004)
   Gassum torsdag

I en NCIP Request Item-bestilling vil en bogbusholdeplads være formatteret således:

 <ToAgencyId>
  <UniqueAgencyId>
  <Scheme>http://biblstandard.dk/ncip/schemes/agencysubdiv/1.0/</Scheme>
   <Value>DK-773004_Gassum torsdag</Value>
  </UniqueAgencyId>
 </ToAgencyId>

En maskinlæsbar (ILL0) mail er formateret således:

  059:080 1
  059:060:061 Bogbussen
  059:060:062 773004
  059:060:063 773004
  059:060:159:160 Gassum torsdag
  059:060:159:161 Randers
  059:060:159:163 8900

DanBib-bestillinger, herunder downloadede kvitteringer

Bogbusholdepladsen overføres til DanBib-kvitteringen hvis:

 • bibliotek.dk-bestillingen fra BOB-basen sendes videre til et andet bibliotek, eller
 • hvis bibliotek.dk-bestillingen bliver lavet om til en automatisk fjernlånsbestilling.

I begge tilfælde vil bogbusholdepladsen stå i Bemærkninger-feltet i DanBib-kvitteringen, foranstillet en fast tekst: 'busholdeplads:' efterfulgt af blanktegn, således:

I BOB-basen (DanBib-afgivne) og almindelig læsbar mail ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004)
   Stemannsgade 2
   8900 Randers
   Gassum torsdag

En maskinlæsbar (ILL0/ILL5) mail er formateret således:

  010:150 busholdeplads: Gassum torsdag

En kvittering i OrderReceipt-xml-formatet ser således ud:

    <ubf:pickUpAgencyId>773004</ubf:pickUpAgencyId>
    <ubf:pickUpAgencySubdivision>Gassum torsdag</ubf:pickUpAgencySubdivision>

 

BOB og VIP

BOB og VIP Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 04.05.2011

Bestilsystemet i DanBib og bibliotek.dk er bygget op omkring to systemer: BOB-basen og Vip-Basen.

BOB-basen

BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i DanBib (netpunkt eller Zpunkt), bibliotek.dk og Biblo.dk. Det er BOB-systemet, der distribuerer bestillinger til modtagerbibliotekerne på den måde de ønsker det (ved opslag i BOB, på e-mail, som z39.50-transaktion eller vha. NCIP-metoden), ligesom BOB-systemet kan sættes op til at sende information om afgivne bestillinger til afsender-biblioteket (ved opslag i BOB eller som e-mail).

VIP-basen

VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, formater for bestillinger, elektroniske adresser (e-mail, url'er, z39.50-hostnames, NCIP-adresser), vejviseroplysninger m.m.

Filialbestillinger

Filialbestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 14. november 2017

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?

Indhold:


Hvad er en filialbestilling?
Når filialen er afsender

Når filialen er afhentningssted

Hvordan ændrer I filialer til/fra afsender/afhentningssted?

Ny BOB og biblioteker i professionshøjskoler, UC'er mv

Hvad er en filialbestilling?

Når I sender bestillinger til andre biblioteker - fra Netpunkt, fra BOB-basen eller som automatisk fjernlån fra fx bibliotek.dk - vil bestillingen være en filialbestilling når:

 • Filialen er logget ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login og har gemt sit eget filial-biblioteksnummer i Netpunkt-Opsætning - eller
 • Bestillingen er lavet i BOB-basen og der er valgt en filial som afhentningssted i bibliotek.dk - og filialen er logget ind i BOB med hovedbibliotekets nummer.
 • Bestillingen er lavet i bibliotek.dk af en bruger der har valgt en af jeres filialer som bestil-bibliotek

Det bibliotek der modtager en filialbestilling (långivende bibliotek) ser kun ét biblioteksnummer som afsender af bestillingen. Det gælder uanset hvordan biblioteket modtager bestillinger: via mail, i BOB-basen eller via automatiske systemer (fx iso18626 eller z3950).

Ser långivende bibliotek så filialens eller hovedbibliotekets biblioteksnummer? Det bestemmes af om bestillingen afsendes med filialen som afsender eller som afhentningssted. Denne forskel bestemmer også til hvem (dvs.: til hvilket biblioteksnummer) långivende biblioteket udlåner materialet.

Nedenfor kan I se:

 • Hvad er forskellen på at sende filialbestillinger med filialen som afsender eller afhentningssted? Både for det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) og for det der afsender bestillingen (låntagende bibliotek).
 • Hvordan kan I bestemme om jeres filialbestillinger skal sendes som det ene eller det andet?

Når filialen er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser kun filialens biblioteksnummer.

 • De udlåner materialet til filialens biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med filialen som modtager af materialet.

Det betyder for låntagende bibliotek:

 • Filialen skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort")
 • Fornyelse og annullering skal ske med filialens lånernummer.

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en z3950-bestilling:

requester-id = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek ser kun filialens biblioteksnummer.

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun filialens biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Når filialen er afsender vil kvitteringen til eget system alene indeholde information om afsender, dvs. filialens biblioteksnummer. Hovedbiblioteket er underforstået.

I BOB-basen (DanBib-Afgivne):

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt):

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758001</ord:requesterId>

I maskinlæsbart kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:063 710117
059:060:159:160 Annexstræde 2
059:060:159:161 Valby


Når filialen er afhentningssted - hovedbibliotek er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser alene hovedbibliotekets/biblioteksvæsnets biblioteksnummer. Al information der vedrører oplysninger om afhentningsstedet/filialen er filtreret væk.

Det betyder for det långivende bibliotek:

 • De udlåner materialet til hovedbibliotekets/væsnets biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med hovedbiblioteket som modtager af materialet.

Det betyder for det låntagende bibliotek:

 • Hovedbiblioteket skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort").
 • Fornyelse og annullering skal ske med hovedbibliotekets "lånerkort".

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en z-bestilling:

requester-id = DK-758000
(dette er eneste oplysning om afsender i en z-bestilling)

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-758000
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun hovedbibliotekets biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Kvittering til eget system vil indeholde information om både afsender (hovedbibliotek) og afhentningssted (filial).

Det ser sådan her ud i BOB-basen og på almindelig mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Afhentningssted:
Bov Bibliotek 758001

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt) ser det sådan her ud:

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758000</ord:requesterId>

Det ser sådan her ud i det maskinlæsbare kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:061 Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek (758000)
059:060:063 758000
059:060:159:160 Haderslevvej 3
059:060:159:161 Aabenraa
059:079 7
059:080 2
059:060:061 Bov Bibliotek
059:060:063 758001


Hvordan bestemmer I om filialer er afsender eller afhentningssted?

I skal rette to steder:

 1. - i Netpunkt opsætning
 2. - i VIP-basen
- som beskrevet herunder.

I Netpunkt: vælg filialbestilling

Som hovedregel benytter alle biblioteker i et biblioteksvæsen samme login til netpunkt: nemlig hovedbibliotekts. Da Netpunkt kun afleverer ét biblioteksnummer for afsender, når bestillingen sendes til bestilsystemet, skal filialens biblioteksnummer med i bestillingen. Det gøres via Netpunkt opsætning.

Når filialen logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login, skal den derfor gemme sit biblioteksnummer i Netpunkt-Opsætning sådan her:

 1. Gå ind i Netpunkt
 2. Vælg Opsætning
 3. Vælg faneblad Bestilling
 4. Skriv filialens biblioteksnummer i feltet Filialbestillinger …
 5. Klik på Gem opsætning
Dette skal I gøre på alle de arbejdsstationer hvorfra I ekspederer bestillinger fra filialen. Netpunkt-opsætning ligger i en cookie på den lokale maskine. I kan også skrive afsender-biblioteksnummeret direkte i bestil-blanketten i Netpunkt, men ved at gemme i Opsætning slipper I for at huske på det hele tiden.

I VIP-basen: vælg Afsender eller Afhentningssted

I VIP-basen bestemmer I om filialbestillinger skal sendes med filialen som afsender eller afhentningssted:

 1. Gå ind i filialens VIP-base. Hvis I går ind med hovedbibliotekets login får I adgang til de enkelte filialers VIP-baser i dropdownlisten Skift til. Den finder I på øverste menubånd (ved siden af Hjælp).
 2. Gå til afsnittet D. Lånesamabejde 1. Bestillinger og lån. A. . Bestillinger fra andre biblioteker - Afsender af bestilling. Her er en indtastningsboks hvor I skriver biblioteksnummer på det bibliotek der skal være afsender. Dvs.:
  • filialens biblioteksnummer (filialen er afsender) - eller:
  • hovedbibliotekets biblioteksnummer (hovedbiblioteket er afsender - filialen er afhentningssted). Eller:
  • et helt andet biblioteks biblioteksnummer. Dette bibliotek bliver afsender af bestillingen. Denne mulighed skal I kun bruge hvis et helt tredje bibliotek overtager ekspedition af fjernlån for jer.
 3. Klik på Gem ændringer, for at gemme jeres valg.
 4. Dette skal I gentage for alle de filialer hvor I ønsker at sætte denne indstilling.

Har I spørgsmål eller problemer med dette? Kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk.

Kryptering

Kryptering Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 10.01.2011

Nogle biblioteker ønsker at modtage mails fra bibliotek.dk eller DanBib-bestilsystemet med brugerens navn og/eller CPR-nummer (eller andre personhenførbare data). Det kan fx være:

 • bibliotek.dk-bestillinger modtaget på e-mail.
 • Mailkvitteringer for bestillinger udført i BOB-basen eller Netpunkt.

For at dette kan ske på sikker og lovlig vis tilbyder DBC at sende disse i form af S/MIME-krypterede mails.

For at vi kan sende krypterede mails til et bibliotekssystem skal vi have modtaget:

 • biblioteksnummer for bibliotek
 • mailadresse(r) som skal modtage krypterede mails
 • for hver mailadresse: et certifikat (offentlig nøgle)
 • udløbsdato for certifikatet
 • oplysning om 'base64-encoding'-oplysning skal fjernes fra mailheader eller ej (fjernes default)

Det er som regel leverandøren af jeres bibliotekssystem der sørger for dette, da dekrypteringen lokalt jo skal fungere sammen med det lokale bibliotekssystem.

Anmodning om registrering af mailadresse til kryptering + de øvrige oplysninger sendes til DBC's Kundeservice. DBC lægger disse oplysninger i en særlig skjult tabel i VIP-basen. Når vi har givet besked om at oplysningerne er lagt vil BOB være klar til at sende krypterede mails.

Kryptering vil derefter være i drift når biblioteket opdaterer VIP-basen med de mailadresser der skal modtage krypterede e-mails. Det kan fx være til DanBib-bestillinger og/eller -kvitteringer i D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån eller i B. Slutbrugere, 3. Bestillinger og lån. Husk også at kontrollere samme sted i VIP-basen den er sat rigtigt op med format for mailbestilling.

I øvrigt ...:

 • DBC går ud fra at biblioteket eller systemleverandøren selv genererer offentligt og privat certifikat.
 • Når certifikatet udløber: et certifikat har en begrænset gyldighed, fx 2 år. I - eller jeres leverandør - skal selv være opmærksom på fornyelse af certifikat i god tid inden det udløber. DBC skal have nyt certifikat 2-3 arbejdsdage inden udløbsdato, med forslag til installationstidspunkt. Hvis certifikatet udløber, sender bestilsystemet mailen i ukrypteret tilstand, med angivelse i mail-subject-feltet at 'CERTIFICATE IS OUT OF DATE'.
 • Når I skal ændre mailadresse: hvis I skal ændre en mailadresse der modtager krypterede e-mails fra DanBib-systemet, skal DBC modtage et nyt certifikat fra jer (da mailadressen i reglen indgår som en del af krypteringscertifikatet). DBC anbefaler at I kontakter leverandøren af jeres bibliotekssystem, hvis I skal ændre en mailadresse der p.t. modtager krypterede mails

Læs også hvad Datatilsynet skriver vedr.:
"Transmission af personoplysninger over Internet (07.01.2008)".

NORFRI og KVIK

NORFRI og KVIK Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

31. marts 2011

Indhold:


NORFRI og KVIK er to frivillige samarbejder omkring hurtig og/eller gratis ekspedition af fjernlån. Nedenfor kan du læse mere om disse samarbejder og hvordan jeres bibliotek kan bidrage til dem.

Om NORFRI-samarbejdet

Initiativet til NORFRI blev taget af det tidligere NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund) for en del år siden. Der er tale om en uformel sammenslutning uden beføjelser i øvrigt og uden noget andet formål end at levere gratis fjernlån og kopier mellem de nordiske lande på følgende vilkår:

 • Fag- og forskningsbiblioteker samt folkebiblioteker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan tilkendegive, at man vil levere gratis fjernlån og kopier til NORFRI-biblioteker i andet nordisk land. NORFRI omfatter ikke levering af bøger og kopier som fjernlån til biblioteker i eget land.
 • De normale låneveje følges ved bestilling, således at nationale ressourcer udtømmes inden bestilling sendes til andet nordisk land.
 • I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'NORFRI' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'NORFRI' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to NORFRI-biblioteker i hvert sit land.
 • Danske biblioteker der ønsker at være med i NORFRI, kan henvende sig til DBC's Kundeservice med anmodning om optagelse som NORFRI-bibliotek.
 • DBC registrerer det nye NORFRI-bibliotek i DanBib-systemet og informerer Nasjonalbiblioteket i Oslo, som vedligeholder NORFRI-listen i Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Bemærk: NOSP-lokaliseringer (nordiske bibliotekslokaliseringer) er fjernet fra DanBib marts 2011. Det betyder ikke at NORFRI er ophørt, men det er længere muligt at se lokaliseringer fra andre nordiske biblioteker i DanBib (Netpunkt eller Zpunkt).


Om KVIK-samarbejdet

KVIK-samarbejdet er et samarbejde mellem en række danske og nordiskeforskningsbiblioteker om hurtig levering af artikelkopier. De deltagendebiblioteker har forpligtet sig til at levere inden for 24 timer uden gebyrer af nogen art.

I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'KVIK' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'KVIK' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to KVIK-biblioteker.

Liste over KVIK-biblioteker

 • Det Administrative Bibliotek
 • ASB Bibliotek
 • Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek
 • Danmarks Pædagogiske Bibliotek
 • Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek
 • Handels- og IngeniørHøjskolens Bibliotek, Aarhus Universitet
 • Islands National og Universitetsbibliotek
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Luleå universitetsbibliotek
 • Lunds universitetsbibliotek, UB1
 • Odense Universitetshospital, Videncentret
 • Roskilde Universitetsbibliotek
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Odense
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Esbjerg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Kolding
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Slagelse
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Sønderborg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Teknisk Bibliotek

KVIK-samarbejdet har ikke etableret nogen hjemmeside, yderligereoplysninger hos projektkoordinatoren:
Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek
P.O. Box 2149
DK-1016 København K
Tlf: +45 33 47 44 44
E-mail: poer@kb.dk

Til toppen

Biblo

Biblo Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 9. november 2017

Biblo er de danske børnebibliotekers fælles site.
Det henvender sig til alle børn under 14 år.
Biblo er skabt og køres af de danske folkebiblioteker.
Se også: https://biblo.dk/om-biblo#!

Biblo indeholder en bestillingsfunktion hvor brugerne kan sende bestillinger til "sit" bibliotek.

Henvendelser om Biblo

Alle henvendelser om Biblo skal rettes til: DBCs kundeservice.

Bestillinger fra Biblo-brugere

VIP-indstillinger

Som udgangspunkt skal bibliotekerne intet gøre for at kunne modtage bestillinger fra Biblo. DBC's Open Order Service (som Biblo bruger) anvender de indstillinger i VIP som I har lavet til bibliotek.dk. Så hvis bestillinger til bibliotek.dk virker, så virker det også fra Biblo.
Biblo foretrækker at brugerne kan bestille så nemt som muligt, uden unødvendige skift af grænseflade. Derfor er det ønsket at alle biblioteker der kan og har mulighed for det, vælger at modtage bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-protokollen. .

Lånertjek

Lånertjek laves af Biblo ved brug af DBC's fælles lånertjekservice.
Fejl i forbindelse med lånertjek skal rapporteres til DBCs kundeservice.

Bestillinger

I BOB kan I se om en bestilling er fra Biblo ved at klikke på Detaljer i bestillingen.
Fejl i forbindelse med bestillinger skal rapporteres til DBCs kundeservice.

Søgning

Søgningen i Biblo sker via openSearch webservicen. 

Z39.50-ILL

Z39.50-ILL Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 19.09.2016

DanBibs bestilsystem kan udveksle ILL-beskeder ved hjælp af z39.50-protokollen i overensstemmelse med "danZIG"-profilen for beholdning og bestilling.

ILL-beskeder der understøttes af DBCs bestilsystem:

Yderligere information:

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 10. november 2015

Lokale firewalls kan have brug for at lave regler for hvilke maskiner man tillader at komme ind på forskellige adresser og portnumre. Her er en oversigt over de DBC-ip-adresser I ser hos jer for de forskellige services.

Den generelle anbefaling er at bibliotekerne i lokale firewalls - hvis man har brug for regler om indkommende trafik fra DBC - åbner for adgang til hele DBC's ip-interval: 193.111.162.0-193.111.162.255.
DBC har for nogle services etableret egentlig dobbeltdrift for at sikre os i forbindelse med fx brand. Derfor kan servicen afvikles på primære og sekundære driftmaskiner placeret i fysisk adskilte maskinstuer. Og vi har derfor brug for fx ved servernedbrud uden videre at kunne skifte mellem primære og sekundære maskiners ip-adresser.

z39.50-kommunikation

z39.50-opkald fra DBC vil komme fra følgende maskiner/adresser:

 • Holdingsopslag fra OpenHoldingStatus.addi.dk (webservicen) via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk). Dette gælder holdingsopslag fra alle systemer og ghrænseflader, hvor der skal anvendes z3950 mod lokalsystemet.
 • z-bestil (bestilling og svar på bestilling, ahipping, renew, cancel) via z3950: via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk)
 • Trafik fra DBC's interne net (fx bestil-systemets z39.50- og mailtrafik) kommer fra ip-adressen 193.111.162.2, alias gw.dbc.dk.

http(s)-kommunikation

Http(s)-kommunikation med DBC's systemer sker altid fra DBCs proxyserver på ip-adressen: 193.111.162.131, alias: phobos.dbc.dk.

Fx:

 • NCIP-lånertjek
 • NCIP-lånerstatus med fornyelse og annullering
 • http- og https-trafik fra bestilsystemet (iso18626, iso20775-holdingsopslag, OpenReceipt-kvittering)

Varsel ved ændringer

DBC vil bestræbe sig på at give et varsel på 5 arbejdsdage ved ændring af de faste ip-adresser der er dokumenteret på denne side. Dog kan skift mellem primære og sekundære driftmaskiner ske uden varsel. Vi informerer altid om ændringer på mailinglisten 'danbib-info' og på http://kundeservice.dbc.dk.

Servicedeklarationer

Servicedeklarationer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 27.05.2013

Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk's biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.

Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration.

Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.(citat: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark)

Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

Eksempler på servicedeklarationer for lånesamarbejde

Den korte version

 • Henvisning til retningslinjerne
 • Modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
 • Fakturerer erstatning af materiale efter 3 mdr.s overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
 • Lånetid andre biblioteker: 6 uger
 • Henvendelse: [tlf. og e-mail]

Uddannelsesbiblioteker

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig, at materiale ikke udlånes uanset afmærkning i DanBib. Dette sker, hvis det pågældende fagområde er fokus for opgaveskrivning på uddannelsesinstitutionen.
 • I så fald afvises bestilling uden nærmere forklaring

Betaling transport

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig at kunne fakturere forsendelsesomkostninger i de tilfælde, hvor det bestillende bibliotek ikke modtager materiale via den nationale kørselsordning

Erstatning

Udover den korte version:

 • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for bortkommet materiale ved returnering af dette
 • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. I så tilfælde fremgår dette af den fremsendte faktura
 • Erstatning for klargøring tilbagebetales dog ikke

Gebyr udlån generelt

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager generelt betaling for interurbanlån til andre kommuner, jf. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 dækkende alle materialetyper
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Gebyr udlån i visse tilfælde

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager betaling for interurban-lån til andre kommuner, jv. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 det omfang at en kommune tager betaling for fjernlån. I øvrige tilfælde opkræves ikke gebyr
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Statistik over bestillinger

Statistik over bestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 25. maj 2011

Statistik over bestillinger i DanBib (netpunkt, zpunkt), bibliotek.dk og Biblo.dk. Både samlet statistik, fordelt på sektorer (folke-, forsknings-) og for hvert enkelt bibliotek (søg på biblioteksnummer):

http://stat.bob.dbc.dk (åbner i et nyt vindue).

Bibliotek.dk og Danbib bestillinger: statistik efter overgang til nyt bestil-system pr. 11.12.2018 er uafklaret og leveres pt. ikke.