Kombileverancer

Kombileverancer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 19.02.2019

På denne side kan du læse om Kombileverancer og hvad de indeholder.

Indhold

Hvad er Kombileverancer?

Kombileverancer og dataleverancer

Mere om Kombileverancer


Hvad er Kombileverancer?

Kombileverancerne er et redskab der kan hjælpe jer til at opsætte nyhedslister til brug for materialevalget.
Kombileverancerne indeholder alle bibliotekskatalogiserede titler og er en måde at publicere bibliotekskatalogiseringen på.
Ved at kombinere fx materialetype, materialets målgruppe (børn/voksne) eller materialets relevans i forhold til særlige bibliotekstyper, fx skolebiblioteker, kan I sammensætte et materialevalgsgrundlag der passer præcist til jeres behov.

Læs mere om DBC's bibliotekskatalogisering (åbner i nyt vindue).

Til toppen

Materialetyper i Kombileverancerne

I opsætningen af Kombileverancer kan I vælge mellem en række materialetyper. Se beskrivelser af dem her:
Materialetyper i Kombileverancer

Til toppen

Hvordan leveres Kombileverancer?

I kan vælge mellen at få jeres Kombileverancer leveret som

  • dataleverancer formateret i danMARC2 på DBC's Posthus (acceptfiler)
  • mail
  • overført til jeres mapper i Materialevalg på Netpunkt - forudsat at I har adgang til dét

I kan vælge mellem at få poster leveret en gang om ugen (onsdag) eller én gang om måneden. Det sidste vil vi kun anbefale til forholdsvis snævre søgninger der må forventes kun at indeholde få poster pr. uge. Ellers bliver månedsleverancen for stor til at overskue.

Til toppen

Rettelsesmeddelelser mv.

Rettelsesmeddelelser er meddelelser om rettelser i poster, opstillingsdata mv. Meddelelser om eventuelle rettelser vil kunne ses i selve posterne - i felt 990*m.
BKR-koden har tidligere været brugt til på ugebasis at give bibliotekerne besked om rettelse af opstillingsdata og andre udvalgte rettelser og tilføjelser, fx omkatalogisering fra monografi til periodicum (eller omvendt). Men med overgangen til FBS er dette ikke længere aktuelt i folke- og skolebibliotekssammenhæng, idet DBCs poster bruges direkte lokalt og rettelser dermed automatisk er en del af lokalkatalogen i samme øjeblik, de er lavet. Brugen af katalogkoden ophører derfor fra uge 201901. Poster med en rettelsesnote vil være afmærket med katalogkoden BKR.

Læs mere om den reducerede brug af katalogkoden BKR

Andre meddelelser bliver offentliggjort på DBC's hjemmeside eller via mailinglisten Danbib-info.

Til toppen

Kombileverancer eller dataleverancer

Kombileverancerne er et supplement til de ugentlige dataleverancer med nye og ajourførte poster.

Hvilken forskel er der i indhold og omfang?

  • Kombileverancer: en nyhedsservice - indeholder kun nye poster. Indeholder kun bibliotekskatalogiserede poster.
  • Dataleverancer: beregnet til katalogvedligeholdelse - indeholder både nyoprettede poster og alle efterfølgende rettelser til disse poster. Indeholder både bibliotekskatalogiseringer og nationalbibliografiske poster.

Til toppen

Hvordan spiller det sammen med materialevalgssystemet?

Jeres brug af Kombileverancer vil bl.a. være afhængigt af hvilke redskaber I bruger i jeres materialevalg.

Har I Materialevalg på netpunkt vil I uden videre kunne få overført jeres Kombileverancer direkte til mapperne i Materialevalgssystemet.

Har I et materialevalgssystem hvor I indlæser hele "Nye og ajourførte poster" som kilde til de poster I henter over i materialevalgssystemet, vil det sandsynligvis være bedst for jer at fortsætte med det.
NB! Vær opmærksom på, at ændringer i katalogkoder og andre materialevalgskoder i posterne kan betyde, at I skal ændre jeres materialevalgssøgninger i den lokale base - se nærmere nedenfor.

Uanset hvilket materialevalgssystem I har, kan I med Kombileverancerne supplere med oversigter pr. mail (kan evt. printes) hvis der er specielle områder I gerne vil holde øje med, fx nye lydbogstitler eller computerspil.

Til toppen

Mere om Kombileverancer og materialevalgsdata

Vejledning til kombileverancer (åbner i nyt vindue)
Priser og abonnementsvilkår (åbner i nyt vindue)
Materialevalg generelt (åbner i nyt vindue)
Uddybende information om katalogkoder og materialevalgsoplysninger i danMARC2 (åbner i nyt vindue)

Ved fejl el.lign. kontakt Kundeservice

Til toppen

Kombileverancer - materialetyper

Kombileverancer - materialetyper Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 6.6.2008

På denne side beskriver vi indholdet af de materialetyper, som vi bruger i kombileverancerne.

Alle
Bøger
Årbøger
Ekspres-bøger
Ekspres-multimedier
Dansk bogfortegnelse
Musik
Noder
Al lyd
Lydbøger
Film og billeder
Film
Computerspil
Cd-rom - ikke spil
Netdokumenter
Andre materialer end bøger

Alle

Alle indeholder alle bibliotekskatalogiserede materialer, dvs. poster med katalogkode BKM eller NET. Vær opmærksom på, at hvis du afgrænser til skolerelevante materialer, får du også s-afmærkede titler fra DBF - skolebogsmaterialer, som ikke er bibliotekskatalogiserede.

Bøger

Bøger er bibliotekskatalogiserede bøger. Bøger er defineret som i DanBib, dvs. materialekoden er "bå". Årbøger er ikke inkluderet af denne søgning.
Bøger kan afgrænses til fag- eller skønlitteratur samt på bibliotekstype. Folkebiblioteker (grundniveau) svarer til a-markerede titler, mens Folkebiblioteker (udover grundniveau) svarer til y-(tidligere h)markerede titler.

Årbøger

Årbøger er bibliotekskatalogiserede årbøger. De er defineret som i DanBib, dvs. ma=åp. Årbøger kan afgrænses til fag- eller skønlitteratur

Ekspres-bøger

Ekspresbøger er bibliotekskatalogiserede bøger, som er ekspres-kodede og dermed til rådighed hurtigere end ved den normale registrering. Der er tale om udvalgte, aktuelle og bøger, som man forventer brugerne vil efterspørge. Eksprestitlerne tages også med i den ordinære leverance i den uge, de hører til.

Ekspresmultimedier

Ekspresmultimedier er bibliotekskatalogiserede multimedier, som er ekspreskodede. Alle multimedier får denne kode og er dermed med i kombileverancerne en uge før den almindelige registrering. Hovedmaterialet er cd-rom eller dvd-rom'er. Eksprestitlerne tages også med i den ordinære leverance i den uge, de hører til.

Dansk bogfortegnelse

Her finder I poster fra Dansk bogfortegnelse, der ikke også er bibliotekskatalogiserede - altså dem, der KUN er i bogfortegnelsen.

MusikBibliotekskatalogiseret musik - enten som cd eller dvd. Musikfilm, der er kodet for at det primære indhold er musik, vil også være med her - ellers kommer de med under søgning på film.

Noder

Bibliotekskatalogiserede noder i kombileverancer medtager materialer hvor enten den primære eller den sekundære materialetype er defineret som noder. Det sidstnævnte kan fx være sangbøger, som medtages her.

Al lyd

Al lyd er defineret som bibliotekskatalogiserede lydmaterialer, som ikke er musik. Det kan - udover egentlige lydbøger - være sprogkurser, dyrelyde, meditationskurser osv. Kategorien omfatter kun materialer hvor hovedmaterialet er lyd. Materialerne kan underdeles på fag- og skønlitteratur.

Lydbøger

Lydbøger omfatter de egentlige lydbøger, dvs indlæst tekst. Materialerne kan underdeles på fag- og skønlitteratur.

Film og billeder

Film og billeder omfatter både bibliotekskatalogiserede film og billeder. Eksempler på billeder kan være billedkort til sprogtræning og gengivelse af billedkunst på dvd.

Film

Film som kategori er de traditionelle film, forstået som "levende billeder". Film kan underdeles på fag- og spillefilm.

Computerspil

Bibliotekskatalogiserede computerspil på cd-rom og lign. uanset spillets platform.

Cd-rom - ikke spil

Cd-rom - ikke spil omfatter bibliotekskatalogiserede cd-rom'er og lign. (cd-rom, dvd-rom) bortset fra computerspil. Omfatter kun materialer, hvor cd-rom er primært materiale, dvs. fx ikke bøger, hvor der er vedlagt en cd-rom som bilag.

Netdokumenter

Netdokumenter er bibliotekskatalogiserede netpublikationer. Det primære materiale skal være "net".

Andre materialer end bøger

Andre materialer end bøger er bibliotekskatalogiserede materialer, som ikke er bøger. Der kan ikke skelnes mellem disse materialer - i givet fald må de enkelte materialetyper vælges som sin egen kombileverance.