Styling mistet for cms'et

Styling mistet for cms'et hae@dbc.dk tir, 11/09 2018 - 13:11

Hvis ddb-cms'et pludselig optræder uden layout og styling men kun som tektslinier kan det skyldes et kortvarigt problem som er blevet cached. Prøv først at se på cms'et i en anden browser. Hvis det her er OK slettes cachen i den første browser - hvorefter en ny test vil vise at sitet igen er i orden. 

Hvis problemet er mere sejlivet laves en sag hos DBC på:  kundeservice.dbc.dk