Visformater

Visformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.8.2006

Oversigtsformat

Én linie - oplysning om forfatter, titel, eventuelle sondringsdata, årstal, materialetype. Den røde prik angiver at der er lokaliseringer på posten.
Ved klik på linjen vises posten i et større format - du kan selv vælge hvilket andet format i Opsætning. Hvis du ikke vælger selv, vises den i standardformatet.

Standardformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, serietitel, klassifikation, emneord og evt. link til oversigt over anmeldelser.

Detaljeret format

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, fagkoder, evt. aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere (også i analyser), titel, opstilling, emneord, indhold og evt. henvisning til anmeldelse.

Verifikationsformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, klassemærke, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, evt. supplerende oplysninger om tidligere udgave. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, evt. serietitel, opstilling og evt. henvisning til anmeldelser.

Ved standardformat, detaljeret format og verifikationsformat kan man vælge at se lokaliseringer eller ej ('uden bestil')

Anmeldelsesformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, pris, henvisning til anmeldelser i kort form (værtspublikation, datering/nr. og sidetal, anmelder). Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Ved klik på Anmeldelse bliver anmeldelsen vist med link til værtspublikation og med bestilmuligheder.

Detaljeret musik

Materialetype, forfatter, titel, uddybende ophavsangivelse, væsentlige udøvere, forlag, publiceringsårstal, opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, pladenummer, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, supplerende oplysninger om indspilning og udgave, indholdsnote. På danske udgivelser som optages på fortegnelsen Danske Musikoptagelser, er der også angivelse af funktion for de væsentlige udøvere og oplysning om udøver/funktion på hver enkelt skæring.
Klikbare links på forfatter (også i analyser), opstilling, emneord, klassemærke og på evt. henvisning til anmeldelse.

Marc

Posten vises i fuldt danMARC2 format - alle registrerede oplysninger opstillet i nummerorden fra felt 001 - 999.
Links til at se alle poster i klyngen i danMARC2 format - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Postklynge

Detaljeret format (uden bestil) med mulighed for at få vist andre poster der evt. ligger i klyngen - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

  I forhold til danMARC2 adskiller MARC21 sig på en række punkter. Her skal kun nævnes de væsentligste:
 • Brug af styrefelter (control fields)
  I MARC21 er felterne 001-008 såkaldte styrefelter (control fields) hvoraf nogle har fast feltlængde. Felterne indeholder kodede data hvis betydning bl.a. afhænger af i hvilken position i feltet koden er placeret eller hvilken posttype der beskrives. Styrefelterne indeholder hverken indikatorer eller delfelter.
 • Brug af indikatorer
  I MARC21 anvendes betydningsbærende indikatorer sådan som det også var tilfældet i danMARC1-formatet. I danMARC2 er (næsten) alle indikatorer nulstillet og er i nogle tilfælde erstattet af delfelter.
 • Brug af ISBD-tegn frem for delfeltkoder
  I MARC21 er beskrivelsesfelterne ikke udspecificeret i så mange delfelter som i danMARC2. I stedet er det obligatorisk at inddatere ISBD-skilletegn. I danMARC2 kan alle ISBD-skilletegn genereres automatisk i de relevante visformater ud fra delfeltkoderne
 • Brug af alfabetiseringstegn
  danMARC2's metoder til angivelse af alfabetisering, alfabetiseringstegnet ¤ eller anvendelse af versaler som delfeltkoder kendes ikke i MARC21. I stedet angives det ved hjælp af en indikatorværdi hvor mange tegn i feltet, der skal ses bort fra ved alfabetiseringen
 • Henvisninger
  I danMARC2 er felterne 900-979 afsat til henvisninger. I MARC21 bibliographic format findes ikke tilsvarende felter, idet henvisninger forudsættes håndteret i fx MARC21 Authority format.
 • Håndtering af flerbindsstrukturer
  Der er i danMARC2 mulighed for at registrere flerbindsværker som poster på flere niveauer: som hovedposter, sektionsposter eller bindposter, eller man kan vælge en anden metode, nemlig at "indlejre" alle sektions- eller bindoplysninger i én og samme post. I MARC21 beskrives hoved-, sektions- og bindniveau altid i samme post.
  MARC21-dokumentation

  Acceptformater - formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.