Danbib.dk information

Danbib.dk information admin tor, 10/12 2015 - 11:27

Dette site giver information til bibliotekspersonale om DanBib, bibliotek.dk, andre baser på netpunkt og Z-punkt samt webservices.
Klik på et menupunkt til venstre for at få foldet et menupunkt ud.

Illustration uden indholdSøgning i DanBib og andre baser på netpunkt.dk sker fra www.netpunkt.dk, og kræver adgangskode.
Læs nærmere på DBCs hjemmeside.
Disse typer information finder du IKKE her, men på netpunkt.dk (åbner i nyt vindue - kræver adgangskode):

Adgang til DanBib

Adgang til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.01.2015

Netpunkt
Zpunkt
Åbningstider
Begge adgange kræver abonnement, hvor du får udleveret brugernavn og kodeord.

Salgsinformation om netpunkt

Her kan du se oplysning om abonnementstyper og priser.

Netpunkt

netpunkt.dk giver web-adgang til en række databaser. Her bruger du en browser til adgang.
DanBib er den mest brugte og mest udbyggede af baserne. Man kan lave en samtidig søgning i flere baser på én gang.
Der er også adgang til posthuset fra netpunkt hvor man kan hente og aflevere poster.
Samt adgang til services som danMARC2, Katalogiseringsregler og hjælp til brug af baserne.

Information til brug ved arbejde via netpunkt finder du på dette site under

 • DanBib generelt
 • DanBib via netpunkt

Zpunkt

Zpunkt er en netværksportal der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download. Her bruger du en lokal klient til at kalde op med.
DanBib er den mest brugte tjeneste.

Information til brug ved arbejde via Zpunkt finder du på dette site under

 • DanBib generelt
 • DanBib via Zpunkt

Salgsinformation om Zpunkt

Åbningstid

DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften alle dage 8-22 på nær helligdage, 1. maj og grundlovsdag hvor der er overvågning 8-16.Uden for den overvågede driftstid kan baserne lukkes fx for opgradering.
DBC annoncerer normalt sådanne lukninger på danbib-info-listen.
Tilmelding til nyhedslister - eNyheder

DanBib generelt

DanBib generelt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.01.2015

Information om DanBib er opdelt således:

 • DanBib generelt: information om indhold, aflevering af data til DBC, hentning af data fra DBC og anden information som gælder uanset adgangsform
 • Lånesamarbejde: overblik over bestilling, BOB og VIP
 • DanBib via netpunkt: informationer som kun vedrører web-adgangen
 • DanBib via Zpunkt: informationer som kun vedrører Z-adgangen

DanBib - et overblik

DanBib-konceptet
Dataleverandører
Datamodel
Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-konceptet

DanBib er det fælles bibliografiske overbygningssystem for det samlede danske biblioteksvæsen og omfatter en fælles bibliografisk database over nationalbibliografien og bestanden i alle danske biblioteker.
DanBib er både den nationale fælleskatalog og bibliotekernes digitale infrastruktur. Systemet omfatter også fælles funktioner vedrørende formidling af lånesamarbejdet, genbrug af bibliografiske data, verifikation samt gennemstilling til relevante udenlandske databaser.
Anvendelse af fælles tekniske og bibliografiske standarder binder DanBib og bibliotekernes lokale systemer sammen.

Dataleverandører

DanBib-basen er opbygget af leverancer fra følgende kilder:

 • Danske forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC (Dansk BiblioteksCenter).
 • ISSN Register - International registrant over periodica.
 • British National Bibliography 1981-2008
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff.

Læs mere om DanBibs indhold

Datamodel

Datamodellen i DanBib-basen bygger på princippet: "Én titel, én post".
Det vil ideelt set sige, at der for hver udgave af et materiale kun fås ét hit ved søgning i DanBib, uanset hvor mange der har afleveret en katalogisering af materialet. Det søges opnået ved at alle poster, der indlægges i DanBib matches med allerede eksisterende poster.
Mere om datamodel og match i DanBib.

Brugsret til data i DanBib - Aftaler

DanBib-systemet modtager bibliografiske poster (inkl. lokaliseringer og beholdninger) i standardiseret form fra alle fag- og forskningsbiblioteker mv. Fra folkebiblioteker modtages poster eller lokaliseringer fra de fleste biblioteker.

Dataene anvendes i lånesamarbejdet (bestil-system, BOB, lokale ILL-moduler).

Dataene anvendes derudover i katalogiseringssamarbejdet mellem alle danske biblioteker, dvs. primært til kopiering til eget brug i bibliotekets katalog.

DBC leverer fra DanBib data til andre biblioteksrelevante formål, fx. leveres poster til WorldCat.

I DanBib-systemet opbevares der ikke en identisk kopi af de poster DBC har modtaget fra bibliotekerne. Det betyder at DanBib ikke kan fungere som bibliotekets sikkerhedskopi. Mange biblioteker benytter dog muligheden for at få en kopi af deres poster som de ser ud i DanBib.

DBC har ret til vederlagsfrit på enhver måde at udnytte data indlagt i henhold til disse retningslinjer, herunder ret til at stille indlagte data til rådighed for andre end dataleverandøren.

Bibliotekets inddatering sker vederlagsfrit for DBC

Til toppen

Hjælp til DanBib

Hjælp til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 10.09.2015

Her finder du information om DanBib: På profblog.bibliotek.dk
Her fejlmelder du DanBib: Kundeservice


Kundeservice
Åbningstid
Nedbrud
Mailingliste
Information og dokumentation

Kundeservice

DBCs Kundeservice til DanBib kan kontaktes på:

Henvendelser, der modtages via kundeservice.dbc.dk i tidsrummet kl. 8.30 - 15.30 vil så vidt muligt blive behandlet samme dag - henvendelser vedr. driftsproblemer vil dog blive behandlet straks.
DBCs Kundeservice modtager alle former for spørgsmål om DanBib og DBCs øvrige elektroniske produkter og systemer.

Åbningstid

Åbningstider for DanBib i Netpunkt
DanBib er normalt åben for søgning, genbrug og bestillinger døgnet rundt.
Der er overvågning af driften i følgende tidsrum:

 • Alle dage kl. 8 - 22 på nær
 • Helligdage, Grundlovsdag, 1. maj, 24. og 31. december kl. 8-16

Til at foretage nødvendig servicering af serverparken fastsættes fire faste årlige servicevinduer. Der gives besked om disse via Kundeservice og på danbib-info-listen.

Nedbrud

- om Kundeservice, DanBib-info m.m. i forbindelse med "nedbrud"
Når du oplever, at "der er noget galt med DanBib", kan der være mange grunde til det. Det kan være problemer med en enkelt maskine eller det kan være generelle netproblemer. Problemet kan ligge hos DBC eller hos jer selv.
Brug denne rækkefølge til at lokalisere og få løst problemet:

1. Undersøg lokalt

Hvis du ikke kan få fat i Netpunkt eller andre webprodukter eller Zpunkt

 • spørg først lokalt: kan de andre kalde op?
 • ved systemadministratoren noget?

Hvis alle lokalt har samme problem og ingen kender noget til lokale omlægninger:

2. Står der noget om driftssituationen på Kundeservice-siden eller er der kommet en DanBib-info?

Har DBC et nedbrud, vil det altid stå på DBC Kundeservice.Er der tale om længerevarende nedbrud, vil vi sende en mail på mailinglisten DanBib-info (dog ikke hvis vi har mistet vores netforbindelse, så kan vi ikke sende mails!) - tjek derfor om der er kommet sådan en.
Men den hurtigste måde at orientere sig på er ved at tjekke kundeservice.dbc.dk.

DanBib-info mailinglisten bruges til at udsende information om nyheder, ændringer i DanBib og større driftsproblemer. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv. Sammen med www.danbib.dk og hjælpen i produkterne er listen hovedinformationskilden om DanBib.
Man kan tilmelde sig til denne nyhedsliste her: Mailinglister

3. Rapportér problemet på Kundeservice eller ring til DBCs Kundeservice - 44 86 77 11 - mandag - fredag 8.30-15.30.

Vi kan ofte være med til at identificere og lokalisere problemet, men ikke nødvendigvis løse det. Problemet kan være lokalt og så kan vi ikke altid hjælpe, men kan dog af og til give gode ideer til en løsning.
Kundeservice tjekker løbende, om der er henvendelser fra brugerne og besvarer dem pr. e-mail eller telefon. Hvis det drejer sig om driftsproblemer, kan du under normale omstændigheder regne med svar inden for ca. 1 time i Kundeservice's åbningstid - mandag-fredag, kl. 8.30-15.30.
Hvis der er netværksproblemer, kan der i nogle tilfælde ikke være adgang til fejlrapportering på Kundeservice - og vi kan heller ikke sende information ud til jer på DanBib-info listen. Så er telefonen faktisk den eneste mulighed! Klippes vores telefonforbindelse, vil der altid komme en besked på fra TeleDanmark.

Mailingliste

DanBib-info mailingliste

DanBib-info mailinglisten bruges til løbende at udsende information om driftsproblemer, nyheder og ændringer i DanBib. Det er en god måde at holde sig ajour på og få forklaringer på problemer mv.

Der kan være lige så mange abonnenter fra ét bibliotek, som I ønsker - alle kan tilmelde sig. I behøver altså ikke nøjes med en enkelt tilmelding til nyhedslisten. Netop i forbindelse med nedbrud er det vigtigt, at alle får informationerne med det samme.

Tilmelding til listen sker på DBC's hjemmeside

Information og dokumentation

Dette site, www.danbib.dk, giver den mest fyldige og dybtgående information om DanBib m.m. Søgefunktionen (øverst til højre) giver mulighed for hurtigt at finde dybt ned i informationerne på sitet.

Profblog

profblog.bibliotek.dk fortæller vi løbende om nyheder og giver tips til brug af DanBib og bibliotek.dk.

Hvordan får man information om DanBib?

profblog.bibliotek.dk kan I også finde en samlet oversigt over hvordan man får information om DanBib.

DanBib indhold

DanBib indhold Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 26.03.2015

Aktuel status for antal poster, baseindhold og ajourføring ses ved at klikke på den grønne info-knap i venstre spalte på netpunkt.dk.


Dataleverandører - overblik
Dataindhold

Dataleverandører - overblik

 • Danske forskningsbiblioteker Baseajourføring forskningsbiblioteker
 • Danske folkebiblioteker
 • Danske nationalbibliografiske poster fra DBC (Dansk BiblioteksCenter) - herunder Dansk Bogfortegnelse, Artikelbasen, Anmeldelsesbasen, Pladeanmeldelser, Avis Kronik Index, Dansk Tidsskrift Index, Dansk Artikelindeks, Sangindeks, Artikler i Bøger m.fl. Se detaljer om indhold ved at klikke på info-knappen i venstre spalte på netpunkt.dk. Løbende opdatering hver dag.
  Mere information om nationalbibliografien
 • Dansk Lokalbibliografi i DanBib
 • ISSN Register - International registrant over periodica. Opdateres ca. 1 gang månedligt.
 • British National Bibliography 1981-2008.
 • Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff. Bogposter opdateres dagligt, mens øvrige materialetyper opdateres 1 gang ugentligt.


NOSP:Lokaliseringer fra NOSP (Nordisk Samkatalog for Periodica) er på grund af forældelse og manglende ajourføring slettet i DanBib marts 2011. NOSP-kataloget indeholdt periodicabeholdninger fra øvrige nordiske landes biblioteker:

Dataindhold

Information om DBCs registrering af forskellige materialetyper

Materialerne registreres efter disse regler og standarder.
 

Indekser konverteret til DanBib

DanBib er beriget med søgbare data fra webindekserne:

Information om specielle datatyper

e-dokumenter - oversigt
ISBN-13

13-cifrede ISBN

13-cifrede ISBN Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 28.01.2015

Fra 2007 er det internationale standardbognummer - ISBN - 13-cifret.
se danMARC2 om ISBN.
Det 13-cifrede ISBN skal lagres og udveksles kompakt.

DBCs formatering

Før 2007:
Hvis der både er et 13-cifret og et 10-cifret ISBN, sættes numrene i hvert sit felt. Felt 021 med det 13-cifrede nummer sættes først (i delfelt e), og bindtype og pris knyttes til dette felt som beskrevet i danMARC2. Det 10-cifrede sættes i næste 021 delfelt a.
Fra 2007:
Når materialet er udgivet 2007 ff., betragtes det som en fejl at det har 10-cifret isbn, og det formateres derfor i 021 *x - i samme 021 som det 13-cifrede.
Eksempel fra post før 2007:
021 00 *e 9788759524565 *c hf. *d kr. 249,00
021 00 *a 87-595-2456-1
Eksempel fra post fra 2007:
021 00 *e 9788778027306 *c ib. *d kr. 249,00 *x 87-7802-730-6

Søgning i DanBib og bibliotek.dk

Brug søgekoden ib eller is - eller fritekst.

Netdokumenter

Netdokumenter Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 20.01.2015

På denne side kan ses information om de forskellige typer e-dokumenter som findes i bibliotek.dk og DanBib.
Generelt
DBC's netregistreringer
Folkebiblioteksposter
Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang
Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang
Elektroniske tidsskrifter
Fælles folkebibliotekslicenser
Poster fra Den Store Danske
Litteratursiden
Ebrary

Generelt

Poster kan indberettes i danMARC2 eller DKABM.
Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til indberetning af poster.
Se i øvrigt menupunktet Data til DBC - under DanBib generelt.
Alle netpublikationer kan findes i bibliotek.dk og DanBib ved søgning ma=xe.

DBC's netregistreringer

DBC registrerer mange forskellige slags netpublikationer, bl.a. e-bøger og andre boglignende netpublikationer samt hjemmesider, databaser og andre ikke-boglignende netpublikationer, artikler, film m.m..
DBCs beskrivelse af registrering af de forskellige materialetyper.
Juraports poster registreres af DBC.
BNG (Bibliotekernes NetGuide) ophørte registrering og aflevering med udgangen af 2010. Godt 1000 af posterne er udvalgt og overtaget af DBC og ligger nu som nationalbibliografiske poster.
Posterne kan findes med søgningen: kk=DBR2020*.

Elektroniske tidsskrifter

Fortegnelse over indekserede elektronisketidsskrifter til Dansk artikelindeks

Folkebiblioteksposter

Nogle folkebiblioteker afleverer poster eller lokaliseringer på netdokumenter på linie med andre poster.
Hvordan skal man indberette?
Hvis man indberetter en lokalisering på en eksisterende netregistrering, kanh-markering bruges til at angive at der er tale om en publikation medbegrænsning i adgangen.
Ved lokaliseringsindberetning på disse dokumenter anføres url'en i den lange note (også kaldet PIF-noten) på følgende måde:
<url> (angiver det enkelte biblioteks adgang til dokumentet)
eller, hvis der også er en særlig url til fjernadgang angives det sådan:
<url> ; Fjernadgang: <url>
OBS.: Den lange note i indberetningsformatet er ikke på nogen måde begrænset til periodicabeholdninger.

Kontakt os via kundeservice.dbc.dk hvis der er spørgsmål til indberetningen.

Forskningsbibliotekers poster uden fjernadgang

Mange forskningsbiblioteker afleverer poster på netressourcer på linie med andre poster.
Hvordan skal posterne se ud?
Url placeres i 856 u.

Forskningsbibliotekers poster med fjernadgang

Ordet Fjernadgang skal fremgå af 856 z (og url'en stå i 856 u) for at vi kan vise fjernadgangsurl'en.
Mærkningen af tilgængelighed sker ved brug af delfeltet 008 *n. Der sættesbestil-knap på alle poster med "b" eller "c" i 008 *n - dog ikke på e-bøger.

Fælles folkebibliotekslicenser

DDB informerer DBC om nye licenser. DBC vælger hvilken post licensoplysninger knyttes til og opgraderer i nogle tilfælde denne post med flere oplysninger.
Posterne forsynes IKKE med bestil-knap efter aftale med Licensguide.dk
Posterne kan findes med søgningen: kk=blg*

Poster fra Den Store Danske

DBC producerer poster med links til Den Store Danske i et samarbejde med Gyldendal.
Posterne kommer i DanBib og bibliotek.dk.
Selektion: der laves poster på artikler på mere end 800 typografiske enheder.
Indhold: Posten indeholder titel, emneord, de første ca. 200 tegn af artiklen, dato for seneste opdatering samt link til artiklen i Store Danske.
Søgbarhed: der kan søges på næsten alle data i posten, altså også de første 200 tegn i artiklen.
Antal poster primo 2015: ca. 30.000.

Litteratursiden

Litteratursiden.dk afleverer poster til bibliotek.dk og DanBib. Disse typer indlægges i bibliotek.dk: analyser, artikler og forfatterportrætter.
Posterne fra Litteratursiden får ejerkoden 150005 (ses i 001 *b). Primo 2015 er der godt 2000 poster.

Ebrary

Poster fra ebrary public library complete (primo 2015 ca. 25.000) og fra academic complete (primo 2015 ca 116.000) indlægges i bibliotek.dk. Posterne findes ikke i DanBib som samlet kilde, men kun hvis biblioteker har afleveret ebrary-poster.
Opdatering: månedligt.
Posterne får ikke bestilknap, men man kan se om éns folkebibliotek giver adgang ved at klikke på linket: Klik her for at se om dit folkebibliotek giver adgang.
Andre materialetyper: udover ovennævnte e-dokumenter kan man i bibliotek.dk også finde materialer fra disse tjenester: bibzoom, e-reolen, filmstriben og netlydbog.

Dansk Lokalbibliografi

Dansk Lokalbibliografi Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.12.2014

Kort information om søgning i DLB via netpunkt.dk og bibliotek.dk.
Poster fra Danske Lokalbibliografier er med i DanBib og bibliotek.dk.
Information som står i hjælpeteksterne til DanBib gentages IKKE her.

Indhold
Formatering
Søgning, opsætning og visning
Genbrug
VIP
Bestilling

Indhold

Posterne kommer fra 15 delbaser under Dansk Lokalbibliografi samt udtræk af lokalbibliografisk litteratur fra de københavnske folkebiblioteksbaser.
Artikelposterne medtager lokaliseringer fra DanBib base standard i så vidt omfang som muligt. Der vil derfor som regel være mange lokaliseringer på posterne.
Basen opdateres løbende med poster når DBC modtager poster fra leverandørerne.
Antal poster: 276.000 (marts 2017).
Antal poster i basen kan du fremover se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for DanBib. Vi opdaterer denne information månedligt.

Formatering

Oplysning om Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer er placeret i felt 033 b og a. Men det er ikke alle DLB-poster som indeholder disse oplysninger!

Søgning, opsætning og visning

Ved søgning i DanBib søges der som standard også i DLB-poster.
Under "DLB-baser" kan man i dropdown vælge en eller flere delbaser.Basen kan også vælges i Opsætning, hvis man ønsker den default.
Ved visning af posterne ses den lokalbibliografiske bases navn, fx Dansk Lokalbibliografi. Roskilde Amt
Regions-, amtskommune- eller kommune navn og nummer kan søges og skannes med søgekoderne kn og lkn.
Søgning i bibliotek.dk
Søgning i bibliotek.dk sker typisk som verifikationssøgning (forfatter, titel - hvis brugeren har fået opgivet en konkret reference) eller emnesøgning. DLB-posterne vil hyppigst komme frem ved søgning fx på Artikelsøg i emnefeltet på fx stednavn.
DLB-posterne kan søges specifikt i kommandosøgning (kk=dlb).

Genbrug

Posterne kan som andre poster i DanBib downloades med hent eller accept.

VIP

Hver lokalbibliografisk base har fået sin egen VIP-base som kan vedligeholdes på samme måde som bibliotekernes VIP-base.
Vi har sat alle til ikke at modtage bestillinger gennem DanBib i VIP afsnit D. Lånesamarbejde: 1. Bestillinger og lån.
Vi har tilføjet denne tekst: Modtager ikke bestillinger. Bestil gennem centralbibliotek. Teksten vises i netpunkt hvis man klikker på 'i' ud for lokaliseringerne.
I kan selv rette den hvis I ønsker at der skal stå noget andet. Flere biblioteker har på nuværende tidspunkt ændret i standard teksten og modtager bestillinger på lokalbibliografisk materiale.Den lokalbibliografiske lokalisering vises kun i de tilfælde hvor den er eneste lokalisering.

Bestilling

De fleste lokalbibliografiske samlinger modtager ikke bestillinger direkte. Hvis der ikke er andre lokaliseringer i posten, skal du bruge bestilboksen, og fx bestille hos det centralbibliotek som dækker området.

Datamodel og match

Datamodel og match Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 14.7.2011

Datamodel
Ny datamodel 2011
Matchning
Matchregler (hovedregler)

Datamodel

Datamodellen i DanBib bygger på det princip, at poster, der repræsenterer samme udgave at et værk, samles i en postklynge. Alle poster i klyngen er søgbare, men udgør ved søgning kun ét hit tilsammen.


Ved visning vises normalt kun den højst prioriterede post i klyngen. Prioriteringen bygger på en fast rækkefølge (se ..). Dog vil brugerens eget bibliotek altid komme først i rækkefølgen.Der er mulighed for at se alle poster i en klynge - enten ved videreklik fra marcformat, eller i postklyngeformatet (se også afsnittet visformater ).

Matchning


Alle poster, der indlægges i DanBib, søges matchet mod en eksisterende postklynge.Hvis ingen match findes, danner den nye post foreløbig sin egen postklynge


Selve matchningen bygger altid på en sammenligning mellem 2 poster, men alle poster i en klynge skal matche hinanden indbyrdes.


De grundlæggende forudsætninger for at 2 poster kan matche er, at de skal have samme

 • posttype (singlepost, hovedpost, bindpost)
 • bibliografisk kategori (monografi, periodica)
 • materialetype (bog, cd, video o.s.v.)


  Nedenfor gennemgås gennemgås en række matchregler, der afhænger af posttype m.v.
  Hvert regelsæt består af et antal betingelser, de 2 poster skal opfylde samt en angivelse af hvilke data, der i bekræftende fald skal sammenlignes, og hvilken form for overensstemmelse der kræves.

  I mange tilfælde vil posterne opfylde betingelserne i flere forskellige regelsæt. I så fald er det nok, at sammenligningen i ét af regelsættene falder positivt ud.

  Sammenligningsprincipper


  Generelt

  Ved sammenligning af dataelementer i 2 poster tages der kun hensyn til alfanumeriske tegn. Forskelle i mellemrum, bindestreger og andre skilletegn er således uden betydning.Forskelle med hensyn til store og små bogstaver er ligeledes uden betydning.


  Hvis et dataelement er gentaget (fx ISBN eller forfatter), er det normalt tilstrækkeligt, at ét af elementerne i den ene post stemmer overens med ét af elementerne i den anden post.


  Der bruges 3 forskellige grader af krav om overensstemmelse mellem tilsvarende dataelementer:

 • Kravet 'ens' betyder, at det pågældende dataelement enten skal være til stede og ens i de 2 poster, eller at det skal mangle i begge poster.
 • Kravet 'ens eller mangler' betyder, at hvis det pågældende dataelement er til stede i begge poster, skal det være ens, men det må godt være til stede i en ene post og mangle i den anden.
 • Kravet 'indeholdt' betyder, at det pågældende dataelement skal være til stede i begge poster, og at skal det ene genfindes som tekststreng i det andet.

  Grundprincipper ved sammenligninger af de enkelte elementer i katalogiseringen.


  Personlige forfattere

  Der tages kun hensyn til efternavn(e) + 1. bogstav i fornavn


  Titler

  Der tages højde for forskellige formateringsvarianter, således at hovedtitel + undertitel + udgiver formateret i ét felt kan matche de samme data formateret i flere felter.


  Udgaver

  Udgavebetegnelser normaliseres således at:

  • 'udgave' = 'udg.' = 'edition' = 'ed' ...o.s.v.
  • 1. udgave = ingen udgavebetegnelse
  • Ved nummererede udgaver ignoreres tillægsord som: 'reviderede' 'udvidede' o.s.v.
  • Oplagsbetegnelse ignoreres

  Forlag

  Der tages normalt kun hensyn til de 5 første tegn


  Årstal

  Ved årstalssammenligninger bruges såvel 260 *c som 008 *a og *z.Normalt kræves blot at sammenfaldende årstal skal kunne findes ét af stederne


  Sprogkoder

  Koderne 'und', 'mul' og 'mis' betragtes som = ingen sprogkode

  Matchregler (hovedregler)


  Periodica - med ISSN

  • ISSN skal være ens
  • Hovedtitel skal være ens

  Periodica - med eller uden ISSN

  Hovedregel:

  • ISSN skal være ens eller mangle
  • Titel skal være ens
  • Nøgletitel skal være ens eller mangle
  • Forfatter-/udgiveroplysninger skal være ens eller mangle
  • Sprogkode skal være ens eller mangle
  • Forlag skal være ens eller mangle
   eller
  • Forlag skal være indeholdt
  Der er en række varianter af hovedreglen, f.eks.:

  Hvis en post hverken indeholder forfatter/udgiver eller forlag, stilles der større krav end normalt til andre sammenligninger. I så fald gælder:

  • Nøgletitel skal være ens
  • Undertitel skal være ens
  • Serie skal være ens
  • Udgave skal være ens
  Monografier (boglige materialer)- med ISBN
  • ISBN skal være ens.
  • Titel skal være ens
  Monografier (boglige materialer) - med eller uden ISBN

  Hovedregel:

  • Titel skal være ens
  • Forfatter skal være ens
  • År skal være ens
  • Udgave skal være ens eller mangle
  • Serie skal være ens eller mangle
  • Sondringsdata skal være ens eller mangle
  • Undertitel skal være ens eller mangle
  • Sprogkode skal være ens eller mangle
  • Forlag skal være ens eller mangle
   eller
  • Forlag skal være indeholdt
  Musik (noder og fonogrammer)
  • Titel skal være ens (her bruges både hovedtitel og uniform titel/standardtitel)
  • Hovedophav (100/110) skal være ens
  • Bestillingsnr/pladenr skal være ens
  • Forlag skal være ens
  • Sondringsdata skal være ens eller mangle
  • Sprogkode skal være ens eller mangle
  AV-materialer
  • Titel skal være ens
  • Forfatter skal være ens
  • ISBN skal være ens eller mangle
  • Bestillingsnr. skal være ens
  • År skal være ens eller mangle
  • Udgave skal være ens eller mangle
  • Forlag skal være ens eller mangle
  • Specifik materialebetegnelse (300n) skal være ens eller mangle
  • Serie skal være ens eller mangle
  • Sondringsdata skal være ens eller mangle
  • Sprogkode skal være ens eller mangle
  Netdokumenter
  • Titel skal være ens
  • URL skal være ens
  Tidsskriftsartikler
  • Titel skal være ens
  • Undertitel skal være ens eller mangle
  • Forfatter skal være ens eller mangle
  • Værtspublikation skal være ens
  • År på værtspublikation skal være ens eller mangle
  Flerbindsværker
  Da poster med forskellig posttype aldrig kan matche, vil flerbindsværker formateret efter de 2 forskellige metoder i henholdsvis ét niveau og flere niveauer ikke matche med hinanden.


  Flerbindsværker formateret i ét niveau

  - matches efter de almindelige matchregler for monografier.


  Flerbindsværker i flere niveauer

  Det er altid bindposterne der er udgangspunkt for matchningen, men matchreglerne kigger på data fra hele posthierarkiet.


  Flerbindsværker med ISBN

  • ISBN skal være ens
  • Titel i hovedposter skal være ens
  • Bindnr. skal være ens
  Flerbindsværker uden ISBN

  Hovedregel:

  • Titel i hovedpost skal være ens
  • Bindnr. skal være ens
  • Undertitel i bindpost skal være ens
  • Forfatter skal være ens
  • År skal være ens
  • Forlag skal være ens
  • Udgave skal være ens eller mangle
  • Serie skal være ens eller mangle
  • Sondringsdata skal være ens eller mangle

DanBib-statistikker

DanBib-statistikker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.12.2014

Baseopdatering
Bestillingsstatistikker

Baseopdatering

DanBib opdateres løbende med nye poster og rettede poster.

 • dagligt med poster fra DBC og forskningsbibliotekerne
 • ugentligt med poster og lokaliseringer fra folkebibliotekerne
 • LC - ajourføres ugentligt - Books dog dagligt
 • ISSN - ajourføres ca. 12 gange årligt


Se:

 

Bestillingsstatistikker

Standarder - hvilke bruger DBC?

Standarder - hvilke bruger DBC? Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret af LJL 30.01.2018

Standarder - hvilke bruger DBC?

Denne side giver en oversigt over hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre.
 

Indledning
Dataudveksling
Konverteringsbeskrivelser
Søgning
Lånesamarbejde
Materialeanskaffelser

Se også Slots- og Kulturstyrelsens oversigt over biblioteksstandarder.

Indledning

Kulturstyrelsen udgiver og vedligeholder dokumentet Biblioteksstandarder i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

DBC benytter som udgangspunkt standarderne som beskrevet i Biblioteksstandarder i Danmark. I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.

Dataudveksling

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Format, der beskriver indholdet af den trans(aktions)fil, der sendes sammen med en fil med poster til DBCs posthus. Formatet er skræddersyet til dataudveksling mellem de danske biblioteker og DBC

Nærmere dokumenteret i PDF-fil

 

Tegnrepertoiret

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnrepertoiret:
danMARC2 tegnrepertoiret

 

ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 er et internationalt rammeformat for MARC-poster. Det bruges af Unimarc og MARC 21 samt af en række nationale formater, herunder danMARC2. ISO 2709 er det foretrukne udvekslingsformat i DanBib.

Læs nærmere under DanBib's ISO 2709 format

 

Linjeformat

Alternativt rammeformat for bibliografiske poster, som sendes til DanBib:
Linjeformat - danMARC2

 

ISO 25577 MarcXchange

Rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML. MarcXchange er en XML-variant af ISO 2709, og kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress  ISO 25577 MarcXchange

 

Extensible Markup Language (XML)

XML er et system- og platformsuafhængigt rammeformat for udveksling af data.

Læs nærmere hos W3C  Extensible Markup Language (XML)

Konverteringsbeskrivelser

Konvertering fra Dublin Core til danMARC2

Beskrivelserne kan beses hos Slots- og Kulturstyrelsen:
Styrelsen for Bibliotek og Mediers anbefalede konverteringsbeskrivelse Dublin Core til danMARC2.(pdf)

Søgning

Danbib understøtter den officielle danske Z39.50-profil i fuld udstrækning samt de danske Praksisregler for søgeveje.

Common Command Language (CCL)

ISO 8777 Commands for interactive text searching fra 1993 er udviklet til søgning i tegnbaserede systemer og udspringer af CCL. Sidste danske version er fra 2001 (DS/ISO 8777:2001). Søgesproget i baserne på netpunkt.dk lægger sig i vidt omfang op ad denne standard.

 

Contextual Query Language (CQL)

bibliotek.dk og Open Search-webservicen understøtter CQL på niveau 2 som søgesprog. CQL er et generelt sprog til internetsøgning, der kombinerer enkelheden fra f.eks. CCL og fritekstsøgning med mere komplekse muligheder, og er en del af SRU-specifikationen. Se generel beskrivelse af CQL på CQL: the Contextual Query Language: Specifications (SRU: Search/Retrieval via URL, Standards, Library of Congress)

Lånesamarbejde og fjernlån

ILL-transaktioner via z3950

DanBib-bestilsystemet understøtter holdingsrequest og udveksling af ILL-transaktioner (ILL-Request, ILL-Answer, Shipping, Renew, RenewAnswer, Cancel, CancelReply og Recall) via Z39.50, som beskrevet i danZIG Profile Specification 2007

Xml-dokumenter til z39.50-ILL-services valideres mod: XML-schema til ILL (fra december 2006)

 

ILL-transaktioner via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af ILL-transaktioner via https(s), som beskrevet i ISO 18626-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen), se Slots- og Kulturstyrelsen side: Lånesamarbejde - Interlibrary Loan.

 

Beholdningsdata via http(s)

DanBib-bestilsystemet understøtter udveksling af holdingsdata via https(s), som beskrevet i ISO 20775-standarden og den tilhørende danske profil (vedligeholdes af Slots- og Kulturstyrelsen).

Slots- og Kulturstyrelsen sider:

 

Beholdningsdata via z3950

Som svar på et holdingsrequest returneres beholdningsdata i et XML dokument udformet i henhold til XML-schema til holdingsformat (fra december 2006)

 

ILL0 -formatet

Bestilling og kvittering på mail anvender ILL0-formatet, som er baseret på ISO 8459 Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry.Udvekslingsformat for e-mail-bestillinger.

 

Kopi ("Kvittering") af afgiven ILL-bestilling

Bestilsystemet kan sende en xml-kvittering til låntager ved bestilling i netpunkt eller bibliotek.dk (automatisk fjernlån"). Kvitteringen sendes med http(s) POST, og er beskrevet i wsdl:OrderReceipt wsdl/

 

Lånertjek

Lånertjek (verifikation af låner i lokalsystem fra bibliotek.dk eller Netpunkt) understøttes via NCIP Lookup User Request dokumentation af bibliotek.dk-'lånertjek'.

 

Materialeanskaffelser

Materialeanskaffelser

Området dækker de processer der indgår i anskaffelser af udlånsmaterialer i biblioteket. Der er udarbejdet guidelines for brug af eksisterende internationale standarder i disse processer, fx afgivelse af bestilling. Se også kapitel 9.11 i Biblioteksstandarder i Danmark. Materialevalg på Netpunkt benytter Guidelines for use of EDItX documents in Danish libraries ved afgivelse af bestillinger og Specifikation af prisforespørgsel til opslag på priser hos leverandører samt Z39.50 til rekvirering af historiske/statistiske data fra lokale bibliotekssystemer til brug ved materialevalg.

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.02.2015

Tillægstal for skønlitteratur

Ved underdeling af skønlitteraturen anvendes et system af tillægstal, som adskilles fra det egentlige klassemærke ved en kort streg.

Tillægstallene for skønlitteratur består af to cifre, hvoraf det første angiver publiceringssproget, og det andet dels angiver digtarten, dels markerer antologiform.

1. ciffer betyder:

0 Skrifter på originalsproget
1 Skrifter oversat til fremmedsprog
2 Skrifter oversat til dansk

2. (og 3.) ciffer betyder:

0 Digte. Antologier
1 Digte. Værker af enkelte forfattere
2 Skuespil. Antologier
3 Skuespil. Værker af enkelte forfattere
4 Romaner og noveller. Antologier
5 Romaner og noveller før 1901. Værker af enkelte forfattere
6 Romaner og noveller fra 1901. Værker af enkelte forfattere
7 Humor, tegneserier etc. Antologier
8 Humor, tegneserier etc af enkelte forfattere
9 Børne- og ungdomsbøger90 Digte for børn. Antologier
91 Digte for børn. Enkelte forfattere
92 Børnekomedier. Antologier
93 Børnekomedier. Enkelte forfattere
94 Fortællinger for børn. Antologier
96 Fortællinger for børn. Enkelte forfattere
97 Humor, tegneserier etc. for børn. Antologier
98 Humor, tegneserier etc. for børn. Enkelte forfattere

Et par eksempler:

86-06 Romaner og noveller på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere fra 1901 - for voksne.

86-096 Fortællinger på dansk (som originalsprog) af enkelte forfattere - for børn.

86-09? Al skønlitteratur for børn og unge på dansk (som originalsprog).
 

Data til DBC

Data til DBC Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 13. februar 2015

Oversigt over dokumenter

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataoverførslen findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og bibliotek.dk

Hvordan kommer bibliotekernes data i DanBib og bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 13. februar 2015

- fra lokalsystem til DanBib/bibliotek.dk

DanBib og bibliotek.dk rummer data fra både forskningsbiblioteker (herunder universitetsbiblioteker, seminariebiblioteker samt øvrige statslige, amtskommunale + et antal private biblioteker) og folkebiblioteker. Med "data" menes både bibliografiske poster samt oplysninger om bibliotekets beholdning og bestand.

Men "postens vej" fra lokalsystem til DanBib eller bibliotek.dk er helt forskellige, alt efter om data stammer fra et forskningsbibliotek eller et folkebibliotek. Derfor er vores dokumentation og beskrivelser af disse arbejdsgange altid opdelt i hhv. "Vedrørende forskningsbiblioteker" og "Vedrørende folkebiblioteker". Når der er den forskel skyldes det, at folkebibliotekerne gennem lang tid har haft et udstrakt katalogiseringssamarbejde, herunder fælles id-nummersystem ("Faustnummer"), med bl.a. fælles navneforms- og dobbeltpostkontrol.

Herunder kan du læse en kort redegørelse for hvordan det foregår for de to forskellige sektorer:

Fra forskningsbibliotek til DanBib

Forskningsbibliotekerne eksporterer fulde bibliografiske poster, indeholdende alle oplysninger om beholdning, bestand og tilgængelighed i lånesamarbejdet. Posterne eksporteres via ftp til DBC's "posthusserver" på Internetadressen ftp://ftp.dbc.dk/datain. Posterne afleveres løbende (dagligt eller ugentligt) og vil i reglen være søgbare i DanBib / bibliotek.dk dagen efter indlæggelsen i databasen.

Fra folkebibliotek til DanBib / bibliotek.dk

For folkebibliotekerne findes 2 typer af eksport:

 • lokaliseringsindberetninger
 • bibliografiske poster

Lokaliseringsindberetninger fra folkebibliotekerne

Folkebibliotekernes lokaliseringer stammer fra "lokaliseringsindberetninger". En lokaliseringsindberetning er en "simpel" liste over faustnumre, som dækker bibliotekets bestand (total indberetning) eller tilvækst/afgang. Ud over faustnumre kan bibliotekerne også indsende oplysninger om tilgængelighed ("udlånes ikke") samt beholdning af periodica. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".

Bibliografiske poster fra folkebibliotekerne

Bibliografiske poster lægges i første omgang i DBC's egen produktionsbase "Basis2", som også er den base som DBC's egen katalogisering af nationalbibliografi m.m. foregår til. Her foretages faustnummerkontrol og sammenlægning af evt. dobbeltposter (2 folkebiblioteker har eksporteret samme post med forskelligt faustnummer).Fra Basis2 overføres bibliografiske poster til DanBib dagligt. Posterne optræder i DanBib som "DBC-poster" (base DBCkat - danMARC 001*b=870970) - det folkebibliotek der har eksporteret posten fremgår af biblioteksnummeret i felt 002*b.

Eksport af bibliografiske poster fra folkebiblioteker erstatter ikke en lokaliseringsindberetning på det pågældende faustnummer. Lokaliseringsindberetninger sendes via ftp til DBC's "posthusserver".

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib

Aflevering af data fra folkebibliotekerne til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 16. juni 2017

Indhold:

Aflevering til DanBib

En dataoverførsel består i princippet af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster) eller lokaliseringsindberetninger (faustnummer) - dvs. datafilen skal oprettes i jeres eget system
 2. en lille transaktions-fil ('transfil') - som - i struktureret form - indeholder tekniske oplysninger om datafilen, og som bruges af den automatiske behandling af datafilen på DBC's Posthus.

Du kan vælge mellem 2 forskellige metoder til at aflevere data til DanBib-basen på:

 1. I netpunkts 'DBC's Posthus' ved udfyldning af en webformular:
  Hvis I vælger denne metode skal I "kun" sørge for datafilen, mens webformularen automatisk danner en trans-fil med korrekt indhold (ud fra jeres udfyldning af formularen), og sørger for selve dataoverførslen til DBC's Posthus. Se mere nedenfor i afsnittet 'Hvordan afleverer du data'
 2. Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBCs posthus:
  Med denne metode skal I enten selv lave data- og transfiler ved "håndkraft" - samt selv sørge for ftp-overførslen - eller (mere almindeligt): jeres lokale bibliotekssystem har rutiner til dette. Metoden er nærmere beskrevet i dokumentet:
  Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker.
  En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i dokumentet:
  Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Spørg evt. leverandøren af jeres lokale bibliotekssystem, hvilken metode de anbefaler.

Til toppen


Hvilke data kan du aflevere?

Datafiler fra folkebiblioteker kan være følgende typer:

 1. lokaliseringsindberetninger på faustnummer
 2. bibliografiske poster i marcformat
 3. indberetning af supplerende emneord og noter til bibliografiske poster
 4. foreløbige poster

Til toppen


Hvilke formalia skal dine data overholde?

Datafiler skal udformes som 'plain text'-filer (uden teksformatering), og filnavne må ikke indeholde blanktegn eller underscore-tegn

Lokaliseringer

Lokaliseringer inkl. beholdningsnoter (også kaldet PIF-note eller lang note) indberettes på faustnummer og skal overholde nedenstående Bestillings- og indberetningsformat.

Lang note kan anvendes til alle beholdningsangivelser og er altså ikke begrænset til brug ved periodika.

Lokaliseringer til periodika skal ske på singleposten (PIF-posten).

Lokaliseringer kan indberettes dagligt og er visbare i DanBib dagen efter indberetning, men er dog først søgbare ugen efter, da lokaliseringsregistrene kun køres i weekenderne.
Lokaliseringer bør sendes løbende, gerne dagligt, for at undgå unødvendige fjernlån af ting som haves lokalt.

Bibliografiske poster

Nedenstående erstatter det tidligere dokument 'Retningslinier for folkebiblioteker om offline inddatering til DanBib' med underbilag.

Rammeaftale:

Før et folkebibliotek kan levere bibliografiske poster til DanBib skal DBC og leverandøren af det lokale bibliotekssystem have underskrevet en særlig rammeaftale. Der er p.t. rammeaftaler med: Axiell og Fujitsu.

Bibliografisk format:

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres i forhold til dette format og praksis for folkebiblioteker. Udover danMARC2 skal de bibliografiske poster overholde retningslinier i nyeste udgave af disse formateringsvejledninger:

DBC kan ændre i afleverede data og afvise poster, der ikke opfylder kravene. De afviste poster returneres til dig på print med bemærkninger om årsagen til afvisningen.
Afgrænsning:

Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper. Materialer der ikke indgår i det interurbane lånesamarbejde skal kun indberettes, hvis katalogiseringen har relevans for katalogiseringssamarbejdet. DBC kan afvise data, hvis katalogiseringen ikke er af fælles interesse.Materiale der er relevant for nationalbibliografien bør afleveres til registrering i DBC, i stedet for at man selv katalogiserer det. Kontakt: DBCs kundeservice

Niveau:

Nye titler skal katalogiseres efter de aktuelle regler for katalogisering, klassifikation og indeksering. Katalogiseringsniveauet skal svare til DBC's niveau for bibliotekskatalogisering.
Foreløbige poster indberettes på lavere niveau. Dette angives således: felt 008 delfelt v=4 samt felt 652 delfelt m=Uden klassemærke.
Andre biblioteker har mulighed for at supplere og 'overtage' bibliografiske poster - herunder også foreløbige poster. Det bibliotek der senest har opdateret en post har sin "ejerkode" i s10.

Titler, som kun findes registreret i kortkatalog og indberettes i forbindelse med en retrokonvertering, skal ikke omkatalogiseres efter de aktuelle regler, men kan afleveres formateret i danMARC2 ud fra den gamle katalogisering. Dog skal de som minimum indeholde oplysninger der skal bruges til dobbeltpostkontrol, verifikation m.m.:

 • Navneformer, serie, emneord og uniforme titler skal være verificeret som ved nye katalogiseringer.
 • Minimumsoplysninger er felterne: 004, 008, 009, 021, 100, 110, 239, 245, 260, 300, 440, 652 el. 654 i det omfang de er relevante.

Undervisning:

Biblioteket skal have modtaget den fornødne undervisning fra DBC

Teknisk format:

Som rammeformat anvendes ISO2709-format - se dokumentet:
IS02709-format.

Til toppen


Hvordan afleverer du data?

Metode 1: web-formular på DBCs posthus

Efter indlogning på DBCs posthus i netpunkt.dk kan du benytte en webformular til at sende data. Du finder den ved at åbne mappen 'Data til DBC' og derefter mappen 'Aflevering af data':

 • Angiv den type data det drejer sig om:
  - MARCposter fra folkebiblioteker
  - Lokaliseringsindberetninger fra folkebiblioteker
 • udfyld formularen
 • udpeg datafilen på det lokale system ved hjælp af "Gennemse"-funktionen
 • klik på 'Send'

Den udfyldte webformular genererer automatisk en korrekt 'transfil', der sendes til Posthuset sammen med datafilen ved klik på Send. Du får en mail som kvittering på at filen er modtaget på DBCs posthus.
Se eksempel på udfyldt webformular (GIF).

Du kan se flere oplysninger om aflevering af data via webformularen i 'Hjælp og info' på DBCs posthus i netpunkt.dk. Hvis du vil vide mere om transfiler, kan du se eksempler i dokumentet:
Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

Metode 2: datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i dokumentet:
Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

ftp-overførslens tekniske parametre er beskrevet i dokumentet:
Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp.

Dokumentation for selve transfil-formatet - inkl. alle tilladte parameterværdier - kan du se i dokumentet:
Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Til toppen


Behandling af filen på DBCs posthus

På DBCs Posthus sker følgende:

 • i DBCs posthus tjekkes der en gang i minuttet, om der er kommet nye datafiler
 • de enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet
  - hvis formatet er overholdt, sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK og filen sendes videre til intern behandling i DBC
  - hvis formatet ikke er overholdt, afvises hele filen, og en e-mail sendes til afsenderen med status not OK og besked om fejlens art
 • hvis mailen med resultatfilen ikke kan læses af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for folkebiblioteker.

  Til toppen


  Arbejdsgange

  Katalogisering lokalt:

  • første gang et bibliotek ønsker at indberette MARCposter kontaktes DBCs kundeservice
   (e-mail: kundeservice.dbc.dk)
  • hvilke materialer, der kan afleveres, aftales mellem biblioteket og DBC
  • umiddelbart før katalogisering kontrollerer du om titlen/udgaven er i DanBib 'DBCkat' eller i en ajourført basekopi. Alle ordningselementer (navne, serier, emneord og uniforme titler) skal kontrolleres for korrekt form. Du sikrer at visse formelle krav er overholdt ved hjælp af validering i dit lokale inddateringssystem. Det er beskrevet i Validering af lokale poster
  • posten tildeles et faustnummer i sekvensen 9 000 000 X - 9 999 999 X
  • posterne sendes til DBC i maskinlæsbar form. Udvekslingsformatet er danMARC2
  • posterne bør leveres løbende, helst ugentligt, for at minimere risikoen for dobbeltposter i DanBib på grund af sammenfald med indberetninger fra andre biblioteker
  Flerbindsværker:
  • flerbindsværker afleveres samlet. Hovedposten, eventuelle sektionsposter samt alle bindposter afleveres i denne rækkefølge
  • supplerende sektions-/bindposter kan afleveres uden hovedpost, hvis hovedposten allerede findes i DanBib, base 'DBCkat' (ejer:870970)
  • når du afleverer supplerende sektions-/bindposter til flerbindsværker som er indberettet af andre, skal dine sektions-/bindposter blot indeholde de korrekte faustnumre fra felt 013/014 i de eksisterende poster, som de optræder i DanBib 'DBCkat'. Det er vigtigt at faustnumrene er korrekte, da fejl som ikke fanges af DBC's validering kan betyde, at bindposter f.eks. tilføjes et forkert flerbindsværk
  Rettelse af egne katalogiseringer:
  • DBC forudsætter, at indsendte poster er kontrolleret og korrekturlæst lokalt, så efterfølgende rettelser begrænses til et minimum
  • rettelser af tidligere indsendte poster indberettes med det centrale faustnummer i felt 001a. Biblioteket rådes til at ajourføre den lokale base med 'Decentrale dataleverancer' eller ved download fra DanBib. DBC retter af og til navneformer, dk5-opstilling eller andet i posterne og disse rettelser vil blive overskrevet hvis biblioteket senere eksporterer en ikke ajourført post til DanBib
  Foreløbige poster:
 • Foreløbige poster er poster som oprettes på bestillingstidspunktet. (PDF-fil)Opdatering af ufuldstændige katalogiseringer:
  De ufuldstændige katalogiseringer, der findes i DanBib 'DBCkat' (gamle såvel som nye katalogiseringer) med særlig niveaumarkering (felt 008 v = 4), kan opdateres til den aktuelle standard. I så fald ændrer du felt 008 v til værdien: 0.

  Rettelser og tilføjelser til folkebiblioteksejede og ikke-folkebiblioteksejede poster:
  Se vejledning i dokumentet: Arbejdsgange ifm. rettelser og tilføjelser til folkebiblioteksejede og ikke-folkebiblioteksejede poster (PDF-fil 194 KB)

  Klassesæt:

  • Der kan kun oprettes én post på klassesæt. Denne post skal anvendes af efterfølgende biblioteker uanset om antallet afviger
  • posten laves som almindelig monografipost. Følgende formatkoder er obligatoriske, bl.a. af hensyn til match i DanBib:
   Felt 009 *aa *gxy *hxx
   Felt 245 … *ø Klassesæt
   Felt 300 *n 1 klassesæt à 20 bøger *a xx sider
  • det angivne antal på 20 er blot et eksempel
  • evt. afvigende antal eksemplarer kan angives i lang note ved lokaliseringsindberetningen

  Behandling af de fremsendte poster i Dansk BiblioteksCenter:

  • posterne gennemgår en maskinel behandling som er nærmere nedenfor i afsnittet: Validering af lokale poster
  • posterne gennemløber også en dobbeltpostkontrol.
  • posterne kan derefter indgå i DBCs dataleverancer.

  Terminer:

  • poster som DBC modtager senest torsdag kl. 12 vil normalt være søgbare i DanBib den efterfølgende mandag.
  • poster der fanges af dobbeltpostkontrol, eller poster som indeholder formelle fejl vil være færdigbehandlet senest 1 uge efter at DBC har modtaget dem. Det kan dog vare længere hvis der i en periode afleveres mange flere poster end normalt.

  Til toppen


  Validering af lokale poster

  Nedenfor henvises til danMARC2-felter og -delfelter, se den officielle danMARC2-dokumentation:
  danMARC2 : Edb-format til inddatering og udveksling af bibliografiske data i maskinlæsbar form

  1. Obligatoriske felter/delfelter

  De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

    001 00 a Faustnummer
    001 00 f Format
    004 00 a Kode for bibliografisk posttype
    004 00 r Kode for poststatus (kun 'n' eller 'c')
    008 00 t Kode for bibliografisk kategori ('p' ved periodica)/td>
    008 00 a Udgivelsesår (obligatorisk hvis 008 delfelt v=0)/td>
    008 00 v Kode for katalogiseringsniveau ('0' eller '4')/td>
    009 00 a Kode for generel materialebegnelse
    009 00 g Kode for specifik materialebegnelse
  (kun enkeltstående poster og hovedposter)
    245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel, undtagelse:
  - i bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme
  - i sektionsposter skal delfelt a, n eller begge forekomme
    s10 00 a Biblioteksnummer

  2. Tilladte felter/delfelter

  Hvilke numeriske felter det er tilladt at bruge kan du se i danMARC2, suppleret med felt s10. I DanBib 'DBCkat' anvendes dog ikke følgende felter: 012, 027, 029, 030, 033, 034, 035, 043, 048, 050, 060, 070, 079, 080, 085, 086, 087-089, 247, 248, 257, 518, 540, 559-595, 597-599, 860-879.

  Med hensyn til emnebehandling (felterne i 600-rækken) anvendes de felter, der vedrører DK5 (652 og 654) og de felter, der indeholder emneord tildelt efter DBC's emneindekseringsprincipper. Hvilke emneordsfelter, der anvendes kan du se i DBC's indekseringsvejledninger for faglitteratur, skønlitteratur og musik:

  Fra april 2014 anvendes herudover felterne 650 (Library of Congress og analoge emneord)og 651 (Library of Congress og analoge emneord indledt med geografisk navn)

  Med hensyn til :

  • brug af delfelter
  • ikke-tilladte felter
  • gentagelse af felter/delfelter
  henvises til reglerne i danMARC2. Ikke-tilladte felter/delfelter bliver filtreret fra inden posten indlægges i DanBib.

  3. Henvisningsfelter

  I henvisningsfelter 9-- skal der forekomme et delfelt z. Feltet, der henvises til i delfelt z, skal forekomme i posten.

  Katalogiseringsreglernes metode 2b til sammenkædning af henvisninger skal anvendes. Metoden er en tilføjelse i indledningen til felt 900-968 i danMARC2-dokumentationen, se:
  danMARC2: Felt 900-968 - Henvisninger.

  Eksempler findes blandt andet i de 3 formatvejledninger som bruges i forbindelse med formatundervisningen.

  4. Validering i øvrigt

  Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

    001 00 a Faustnummer
    013 00 a Faustnummer
    014 00 a Faustnummer
    021 00 a ISBN
    022 00 a ISSN

  Og der foretages modulus 13-check i følgende felt:

    021 00 e ISBN

  Når 009 a= 'a' (bogligt materiale) skal følgende felter/delfelter forekomme:

    008 00 t Kode for bibliografisk kategori
    008 00 b Kode for udgivelsesland
    008 00 l Kode for hovedsprog

  I aleneposter (enkeltbindsværker) med 009 a ikke = 's' samt i alle hovedposter skal forekomme:

    652 00 'm' eller 'o' DK5-opstillingsklassemærke
    - eller -
    654 00 'm' eller 'o' forældet DK-klassemærke

  I hovedposter må følgende felter ikke forekomme:

    008 00 t Kode for bibliografisk kategori
    014 00 a Faustnummer på hovedpost

  I bind- og sektionsposter må følgende felter/delfelter ikke forekomme:

    009 00 a Generel materialebetegnelse
    009 00 g Specifik materialebetegnelse
    038 00 (alle delfelter) Opstillingssignatur for børnelitteratur
    100 00 (alle delfelter) Opstillingselement (personnavn)
    110 00 (alle delfelter) Opstillingselement (korporationsnavn)
    652 00 m eller n og o  

  Når 009 a = 's' (musikoptagelser) skal følgende felter/delfelter forekomme:

    039 00 a Opstillingssignatur for musikoptagelser
    652 00 m DK5-hovedklassemærke

  Felt 014 skal forekomme netop én gang i bind- og sektionsposter. Feltet skal indeholde korrekt reference til hoved- og sektionsposter. Feltet må ikke forekomme i andre poster. Når en bindpost refererer til en sektionspost i felt 014 kan bindposten også indeholde et felt 013, der refererer til hovedposten.

  Felterne 100/110 kan ikke forekomme i samme post.

  Der tjekkes på alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet:

  • må feltet/delfeltet forekomme
  • er feltet/delfeltet obligatorisk
  • må feltet/delfeltet gentages
  • må feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
  • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

  Der foretages tjek på:

  • benyttede koder i delfelter til felterne 001-009 og 039
  • om lande- og sprogkoder følger Bilagsoversigten til danMARC2

  Fejlposter

  Poster med fejl i forhold til beskrivelsen i punkt 1, 3 og 4 vil blive afvist. Print med fejlens art angivet i felt e01 vil blive returneret til biblioteket. Faustnummer på dobbeltpost står i felt e99.
  Spørgsmål i forbindelse med formatering og validering kan rettes til: DBCs kundeservice

  Til toppen


  Faustnummerfelter

  Nøglefelter:
  Udover det entydige faustnummer i felt 001 a kan en post i tidens løb have været identificeret ved andre faustnumre. Centrale faustnumre bevares altid i 002 a. Det decentrale faustnummer - det nummer der i den indberettede post stod i 001 a - ertattes i 001 a af det centrale faustnummer, og det oprindelige bevares i 002 b,c,x.

    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 - Primært faustnummer
    001 a Faustnummer
    001 b Biblioteksnummer
    001 f Format
    Felt: Delfelt: Indhold:
    002 - Tidligere faustnumre
    002 a Faustnummer
    002 b Biblioteksnummer
    002 c Decentralt Faustnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Normal behandling af faustnumre i lokale poster:
  Ved en posts oprettelse i den lokale base tildeles et faustnummer fra sekvensen 9 000 000 X-9 999 999 X

  Ved postens behandling i DBC med efterfølgende indlæggelse i DanBib tildeles et faustnummer frasekvensen 4 000 000 X - 4 899 999 X. Det lokale faustnummer overføres til felt 002, og biblioteksnummer tilføjes for entydig identifikation.

  Alenepost:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- -
    002 c 9 --- --- -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Hovedpost:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --1 -
    002 c 9 --- --- -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret

  Bindpost 1:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- --2 -
    002 c 9 --- --2 -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret
    014 a 4 --- --1 -

  Bindpost 2:

   
    Felt: Delfelt: Indhold:
    001 a 4 --- --- --3 -
    002 c 9 --- --3 -
    002 b Biblioteksnummer
    002 x Delfelt b og c konkateneret
    014 a 4 --- --1 -
  5. DBC's supplerende danMARC2-postvalidering:

  Udover den validering der er nævnt under afsnit 4 gennemløber posterne yderligere en validering som her udlægges specielt med tanke på systemleverandører og andre systemansvarlige:DBC's danMARC2 postvalidering (pdf)

   

  Til toppen

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib

Aflevering af data fra fag- og forskningsbibliotekerne til DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 1.3.2017

Indhold:

Aflevering til DanBib

Der er to måder at aflevere data til DanBib-basen på:

 1. I netpunkt.dk's DBCs posthus via datafiler og en webformular
  Hvis du har brugerkode til netpunkt.dk, kan du på DBCs posthus se vejledningen i at udfylde webformularen.
 2. Via datafiler og transaktionsfiler med ftp til DBCs posthus
  Se Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbibliotekerVejledningen forudsætter, at du kan bruge ftp.
  En generel gennemgang af ftp-overførsel får du i Overførsel af data til DBCs posthus med ftp.

Poster fra fag- og forskningsbiblioteker og diverse udenlandske leverandører sendes efter modtagelsen direkte til DanBib-systemet. Posterne skal overholde formalia for bibliografiske data fra fag- og forskningsbiblioteker.

Bibliografiske poster for materialer, der ikke udlånes, bør indeholde oplysning om udlånsreglen i den pågældende post. Biblioteket skal vedligeholde lokaliseringsoplysningerne, dvs. fx aflevere en rettepost eller en slettepost, hvis materialet flyttes eller kasseres.

For at minimere antallet af dobbeltposter i DanBib bør posterne leveres løbende og regelmæssigt på et så tidligt tidspunkt som muligt, fx ugentligt.

Posterne afleveres med ejermarkering og lokaliseringsdata. Hvis biblioteket leverer poster/lokaliseringer for andre biblioteker, kan dette ske enten bibliotek for bibliotek eller i form af fællesposter indeholdende alle lokaliseringer. Se nærmere under Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Til toppen

Hvilke data kan du aflevere?

Du kan overføre bibliografiske poster. En dataoverførsel består af to filer:

 1. datafilen, som indeholder bibliografiske data (poster)
 2. en lille transaktions-fil, hvis indhold automatisk dannes af de oplysninger om datafilen, der angives i webformularen.

Til toppen

Hvilke formalia skal dine poster overholde?

Bibliografisk format:

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

De bibliografiske data skal følge det aktuelle danMARC2-format eller (efter nærmere aftale) danbibv2 (danMARC1). DBC afviser poster, der ikke opfylder kravene og returnerer dem med e-mail til den mailadresse, der er angivet i E-mail-boksen i webformularen. Se nærmere under Behandling af filen på DBCs posthus.

Andre formater: Hvis du har data i MARC21 eller andre formater du gerne vil konvertere til danMARC2, kan du abonnere på konvertering ved hjælp af DBC's konverteringsservice. Se nærmere under Konverteringsservice.

I DanBib er samtlige bibliografiske poster formateret i danMARC2, og bibliotekernes poster valideres ved afleveringen til DanBib-basen i forhold til dette format. Poster der ikke opfylder kravene i danMARC2 afvises. De bliver ikke lagt ind i DanBib, og du får dem retur.

Afgrænsning: Du kan aflevere bibliografiske data på alle materialetyper.

Niveau: Der er ikke defineret et minimumsformat. Katalogiseringsreglerne anbefaler dog, at bibliotekerne medtager mindst et minimum af oplysninger hvad angår afsnittene: Titel/Ophav, Udgave, Publicering/Distribution, Fysisk beskrivelse, Serie, Standardnummer/Anskaffelsesvilkår og de opslag, der hører til disse afsnit.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de formatmæssige krav i pkt. 1 under Validering af posterne.

Af hensyn til matchningen i DanBib, hvor forskellige dataleverandørers poster på samme publikation samles til én "klynge", anbefaler DBC, at bibliotekerne genbruger poster fra DanBib, så de bliver matchet korrekt ved afleveringen. ISBN/ISSN, hovedtitel, ophav og årstal (både originalår og genoptrykår) skal være korrekt inddateret for at sikre et godt matchresultat.

Teknisk format:

Som rammeformat kan du vælge mellem linjeformat eller ISO2709-format.

Til toppen

Hvilken poststruktur kan vælges for datafællesskaber?

Der findes to mulige poststrukturer for poster fra biblioteker i et katalog- og datafællesskab.

Enheds(biblioteks)post

Enhedspoststrukturen består i at I fremsender én bibliografisk post, der inkluderer lokaliseringer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har den pågældende titel

I praksis foregår det ved at I udpeger en postejer (dataleverandør)
Denne postejers biblioteksnummer skal I benytte ved eksport til DanBib og bibliotek.dk, hvorved det bliver placeret i felt 001 delfelt *b ved indlæggelsen
Derudover indsætter I et felt 096 med delfelt *z biblioteksnummer for alle de biblioteker i fællesskabet, der har titlen.

Postejeren i felt 001 delfelt *b kommer ikke automatisk til at fremstå som en lokalisering på alle de fremsendte poster.

Eksempel på en monografi med 3 lokaliseringer:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

096 00*a86*z890040

096 00*z895050

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer - men ikke postejeren:

001 00*a16044894*b890070*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

096 00*z890960

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

For periodika kan felt 980 gentages for hver lokalisering.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal jeres poster altid indeholde mindst ét 096-felt (inkl. delfelt *z) og altid et 096-felt for hvert bibliotek der har titlen.

Når I benytter enhedspoststrukturen, skal hvert 980-felt indeholde et delfelt *y, og der skal være et felt 096 delfelt *z for hvert biblioteksnummer i 980 delfelt *y.

Hvis I vælger denne struktur skal I meddele det til os, da vi skal trimme visningen til at opfatte postejerbiblioteksnummeret som et enhedspostbiblioteksnummer.

Hver sin post

Strukturen med individuelle poster består i, at I fremsender en bibliografisk post for hvert bibliotek i fællesskabet, der har den pågældende titel.

I praksis foregår det ved, at I udtrækker en kopi af posten for hvert bibliotek, som dermed bliver postejer (dataleverandør).
Hver postejers biblioteksnummer bruges ved eksport til DanBib og bibliotek.dk og placeres i felt 001 delfelt *b.

Posten vil ved sin blotte tilstedeværelse fungere som lokalisering for det pågældende bibliotek.

Eksempel på monografi med 3 lokaliseringer i den lokale base:

Post 1:

001 00*a517806*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a2-101-4009*z876543

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 2:

001 00*a517806*b890040*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

096 00*a86*z890040

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Post 3:

001 00*a517806*b895050*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*ur*a1997*z2000*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-14-29427-3*cib.*dkr. 198,00

100 00*a@Åmund*hJane*0

245 00*aKlinkevalstrilogien*eJane @Åmund

...

Eksempel på et periodikum med 3 lokaliseringer i lokalbasen:

Post 1:

001 00*a16044894*b890290*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890290

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y890290*d2005, nr. 1-*nNyeste nr. ikke til udlån

Post 2:

001 00*a16044894*b890960*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z890960

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

Post 3:

001 00*a16044894*b891220*c20050211145929*d20050113*fa*tFAUST

004 00*rc*ae

008 00*tp*uc*a2005*bdk*ct*hp*ib*ldan*v0

009 00*aa*gxx

022 00*a1604-4894*denkelteksemplarer gratis

082 00*a370.7*c21

096 00*z891220

245 00*aGjallerhorn*cpædagogisk tidsskrift

255 00*aNr. 1 (2005)-

260 00*aViborg*dRødevej 3, 8800*bCVU Midt-Vest*c2005-

500 00*a3 numre årligt

505 00*aTidsskrift

652 00*m37.17

710 00*0*aCVU Midt-Vest

980 00*y891220*d2005-*nUdlånes ikke

Når I benytter den individuelle poststruktur, behøver jeres poster kun at indeholde et 096-felt delfelt *z hvis felt 096 findes i posten.

Når I benytter den individuelle poststruktur og der er et felt 980, skal hvert 980-felt indeholde delfelt *y, og der skal være et felt 096 (inkl. delfelt *z).

Til toppen

Hvordan afleverer du poster?

Via webformular i netpunkt.dks Posthus

Efter indlogning på DBCs posthus i netpunkt.dk, kan en webformular benyttes til at sende data.
Du finder den ved at åbne mappen Data til DBC og derefter mappen Aflevering af data.

Angiv den type afleveringsdata det drejer sig om: MARCposter fra forskningsbibliotek og udfyld formularen.

Den udfyldte webformular genererer en lille transaktionsfil (transfil), der automatisk sendes til Posthuset sammen med datafilen ved klik på Send.

Oplysningerne i transfilen er nødvendige af hensyn til en korrekt håndtering af den fremsendte datafil, og det er meget vigtigt, at du angiver dem korrekt.

Det gælder især oplysningerne om rammeformat, danMARC-formattype, tegnsæt og e-mailadressen.

Indholdet af transfilen ser du på DBCs posthus under Status for afleverede data, når du klikker på transfilen.

Et genereret transfil-indhold kan f.eks. se sådan ud:

b=danbib,f=820010.015.sbk,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Hvis du vil vide mere om transfiler, kan du se eksempler i Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker.

Dokumentation for selve transfil-formatet inkl. alle tilladte parameterværdier kan du se i Transfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF).

Du kan se flere oplysninger om aflevering af data via webformularen i Hjælp og info på DBCs posthus i netpunkt.dk.

Via datafiler og transfiler med ftp til DBCs posthus

Metoden er beskrevet i Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker.

Til toppen

Hvordan retter og sletter du poster?

Generelt:

Omdrejningspunktet for vedligeholdelse af dine poster i DanBib er indholdet i felt 001 (delfelterne *a og *b) og felt 004 (delfelterne *r og *a).

Felt 004 *r indeholder koden for poststatus. Der findes koderne

 • 'n' (new)
 • 'c' (corrected)
 • 'd' (deleted)

I DanBib skelner vi ikke mellem værdien af koderne 'n' og 'c', da vi afgør om en post er ny eller en rettelse udfra kombinationen af felt 001 *a og *b. Hvis idnummeret i felt 001 *a findes for biblioteket i felt 001 *b, er posten en rettepost. Hvis kombinationen ikke findes i forvejen, er det en ny post i forhold til DanBib-basen.

Koden 'd' respekterer vi, og posten vil blive slettet når den lægges ind.

Vær opmærksom på, at idnummeret i felt 001 *a skal have eksakt samme indhold, som posten i DanBib. Dette gælder også henholdvis store og små bogstaver i idnummeret. Hvis idnummeret indeholder f.eks. et lille 'x' i DanBib, skal rette-/sletteposten også sendes med lille 'x' i felt 001 *a.

Du skal desuden være opmærksom på at du ikke kan slette hovedposter hvis der stadig findes "aktive" bind tilknyttet. Du kan godt slette hovedpost og bindposter på én gang ved at sende dem i samme fil.

På samme måde kan du kun sende nye bindposter, hvis der findes en aktiv hovedpost enten i samme fil eller i DanBib i forvejen.

Du må gerne sende "blandede" filer, der indeholder både nye, rettede og slettede poster.

Rettelser:

En rettelse af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal rettes i DanBib, og med 004 *r c (eller n).

Sletninger:

En sletning af en post i DanBib foregår ved at:

 • sende en post med eksakt samme indhold i felt 001 *a og *b som den post, der skal slettes i DanBib, og med 004 *r d.

Et eksempel:

001 00 *a x722005309 *b 876543 *f a

004 00 *r d *a e

Om du sender en slettepost som den fulde post eller kun som en minipost med felterne 001 og 004, er uden betydning for DanBib.

Det vigtigste er at felt 001 *a og *b sendes med eksakt samme indhold som den post, der skal slettes i DanBib.

Du sender rette- og sletteposter til DanBib ved at sende en fil til DBCs posthus som beskrevet under punktet Hvordan afleverer du poster?

Til toppen

Behandling af filen på DBCs posthus

 • I DBC's posthus tjekkes der en gang i minuttet, om der er kommet nye datafiler.
 • De enkelte datafiler tjekkes for fejl i forhold til rammeformatet:
  • hvis formatet er overholdt, sendes en e-mail fra den såkaldte Postmester til afsenderen med status OK, og filen sendes videre til den såkaldte Baseindlægger der er næste "dims" i indlæggelsesprocessen.
  • hvis formatet ikke er overholdt, afvises hele filen, og en e-mail sendes til afsenderen med status not OK og besked om fejlens art.
 • Baseindlæggerens opgave er at validere posterne i forhold til danMARC2, og efter endt validering oprettes der en resultatfil med oplysning om antallet af godkendte poster, med de afviste poster og med oplysning om hvilke fejl, der er tale om. Resultatfilen e-mailes til afsenderen og kan også ses i DBC's posthus.
 • Hvis mailen med resultatfilen ikke kan sendes af tekniske årsager, bliver biblioteket kontaktet af den ansvarlige for Data-ind for forskningsbiblioteker: Bodil Dalgaard-Møller.

Baseindlæggerens fejlmeddelelser er ikke altid umiddelbart gennemskuelige. Vi har samlet eksempler på nogle af de mere kryptiske fejl, som vi har lagt sammen med forslag til, hvad fejlmeddelelserne reelt kan dække over i Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren.

Til toppen

Arbejdsgange

Poster i danMARC2:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=marc2). Hvis filen indeholder poster i danMARC2-format, gennemløbes den af et lille forbehandlingsprogram, som indsætter data, der er nødvendige i DanBib.
Posterne valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Poster i danbibv2-format:

Når DBC modtager en datafil på DBCs posthus, tjekkes den medfølgende transfil for formatoplysninger (o=marc eller o=danmarc). Hvis filen indeholder poster i danbibv2-format, konverteres de til danMARC2 i et forbehandlingsprogram.
Posterne gennemløber derefter det samme lille forbehandlingsprogram som danMARC2-posterne og valideres herefter i forhold til danMARC2. Hvis posterne ikke opfylder kravene, får du dem retur.

Til toppen

Validering af posterne

1. Obligatoriske felter/delfelter

De indberettede poster skal indeholde følgende felter/delfelter:

001 00 a Lokalt ID-nummer
001 00 f Format
004 00 a Kode for bibliografisk posttype
004 00 r Kode for poststatus
008 00 t Kode for bibliografisk kategori (kun p er obligatorisk)
009 00 a Kode for generel materialebetegnelse
009 00 g Kode for specifik materialebetegnelse
    (kun enkeltstående poster og hovedposter)
245 00 a Hovedtitel/sektionstitel/bindtitel
    Undtagelse:
    I bindposter skal delfelt a, g eller begge forekomme

2. Validering i øvrigt

Der foretages modulus 11-check i følgende felter:

021 00 a ISBN
022 00 a ISSN

Der foretages tjek på valide datoer og årstal i følgende felter:

001 00 c Ajourføringstidspunkt
001 00 d Første oprettelsesdato
008 00 a Udgivelsesår
008 00 z Efterfølgende udgivelsesår

Derudover tjekkes alle felt- og delfeltnavne i forhold til danMARC2-formatet i forhold til:

 • må feltet/delfeltet forekomme
 • er feltet/delfeltet obligatorisk
 • må feltet/delfeltet gentages
 • må feltet/delfeltet kun forekomme i bestemte posttyper (f.eks. 022 kun i periodikaposter)
 • skal feltet/delfeltet altid forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt
 • må feltet/delfeltet aldrig forekomme samtidigt med et andet felt/delfelt

Der foretages tjek på alle de koder, der benyttes i felterne 001-009's delfelter.

Det tjekkes om linkfeltet 014 findes i bind- og sektionsposter og om ID-nummeret i linkfeltets delfelt a modsvares i en overliggende post fra biblioteket.

Stramning af brøndvalideringen - sommeren 2016

Begrundelsen for at indføre en strammere validering er, at den kommende brønd skal kunne understøtte både bibliotek.dk's, DanBibs og folkebibliotekernes lokale brug af posterne.

Denne multifunktion for de bibliografiske data kræver, at data opfylder danMARC2-formatets krav, da det vil være praktisk taget umuligt at lave individuelle tilpasninger i diverse grænsefladepræsentationer.

Hvor opdages den nye stramning?

Den vil ikke være synlig i de normale Baseindlæggertilbagemeldinger, I får, når I afleverer poster til DanBib.

Men I vil møde den i forbindelse med en nyoplægning af bibliotek.dk i brønden, hvor alle FFU-bibliotekernes poster bliver trukket ud fra DanBib-basen og lagt ind i den kommende bibliotek.dk-brønd.

Posterne passerer nemlig den nye og mere fintmaskede validering på vejen ned i denne nye brøndoplægning.

Valideringen referer stadig direkte til danMARC2-formatet, men det er nu blevet muligt at validere på dele af formatet, som ikke tidligere har været muligt.

Kørslen giver derfor nogle afvisninger, som sendes til bibliotekerne, efterhånden som de enkelte biblioteker lægges ind i den nye base.

Når en total fra et bibliotek er lagt ind i den nye base, vil de løbende DanBib-opdateringer også blive lagt ind i den nye base. Hvis der er afvisninger i de løbende opdatering, vil vi eftersende ekstra Baseindlægger-mails med fejlene, hvis de ikke samtidigt er fejlet i DanBibs validering og dermed medtaget i den normale Baseindlægger-mail.

Selve oplægningen og ibrugtagningen af den kommende brøndoplægning løber hen over sommeren, så I vil i en periode kunne rette de fejl, I modtager.

Det er i alles interesse, at bibliotekernes poster er så valide som overhovedet muligt, så vi håber, I opfatter stramningen som en mulighed for at få ryddet op i gamle synder i jeres poster.

Det er også i alles interesse, at brønd-bibliotek.dk (og lidt senere også brønd-DanBib) er så komplette som muligt, så vi håber samtidigt på forståelse for, at det er vigtigt at rette de fejlede poster, så de fortsat kan være synlige - også i den kommende brøndversion.

Eksempler på fejltyper opstået ved stramningen

 • Forekomst af 009 *a og *g i sektions- og bindposter
 • Tegnsætfejl, hvor @-encodningen ikke repræsenterer en korrekt unicode-værdi (fx @Schneider som udgiver)
 • Forkert rækkefølge af store og små delfelter ved validering (fx 440 ... *vnr. 50 *V 50)
 • Manglende lille delfelt efter et stort delfelt (fx 710 *Arbejdstilsynet) - mangler reelt en delfeltkode
 • Brug af delfeltkoderne 0-9 i lokalt definerede felter, hvor kun delfeltkoderne a-z er tilladte
 • Forekomst af flere koder i ét delfelt i felterne 004-008 (fx 008 *tma)
 • Brug af felt 500 i monografiposter - må kun bruges i periodikaposter
 • Manglende indhold i andre delfelter end *i (Indledende tekst) i fx 5xx-felterne og 86x-felterne
 • Ulovligt delfeltindhold i felt 020 *a (fx 020 *aGBA) - skal være en landekode (fx gb)
 • Manglende delfelt *a i forfatterfelterne (fx 700 *hPeter - efternavnet står typisk i foregående 700-felt)

Til toppen

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren

Eksempler på poster afvist af Baseindlæggeren Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 5.4.2006

Hvad er fejlen - når du ikke forstår fejlmeddelelsen?

Indhold:

Generelt om valideringen og fejlmeddelelser

Valideringen respekterer danMARC2-formatets anvisninger vedr. felters og delfelters mulighed for at kunne gentages. Derudover er der forskellig validering for de forskellige posttyper (004 00 *a) og bibliografiske kategorier (008 00 *t). Tjek derfor først koderne i disse 2 delfelter, hvis du ikke forstår fejlmeddelelsen.

Posten valideres for alle tilstedeværende fejl. Derfor vil alle fejl fremgå af fejlmeddelelserne, første gang posten afvises

Til toppen

FEJL: Ukendt felt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af posttypekode og felt 022

001 00*a000011646*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a????*bse*lswe*v4

009 00*aa*gxx

022 00*a1400-7339

097 00*aGruppe 5

222 00*aNoterat

245 00*aNoterat

260 00*aStockholm*bSvenskt visarkiv

e01 00*aUkendt felt [022/0]*b100*c022/0

Fejlen er ikke, at felt 022 er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 008 00 *tm. Felt 022 er ikke tilladt i monografiposter. Skulle posten mon have været en periodikapost i stedet?

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kombination af postkodetype og felterne 016 og 557

001 00*a91423510*b159050*fa

004 00*rc*ae

008 00*ta*uf*a1994*rap*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

016 00*a20864524

032 00*xDLB

033 00*a410*bÆblerød Kommune

033 00*a445*bÆblerød Kommune

100 00*aGormsen*hEskild

245 00*aTanker på en gammel vej

300 00*as. 25-29*bill.

504 00*aEn vandring på Borrevej, som går fra vest ind mod Gamborg kan fortælle

      en mængde historier

557 00*aVends*j1994*z0907-7391*V1994*v1994

652 00*m46.4*bBorrevej

666 00*eGamborg*eBorrevej*fveje

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aFelt 008/0 indeholder ulovligt delfelt (r).*b104*c008/0

e01 02*aUkendt felt [016/0]*b100*c016/0

e01 03*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke, at felt 016 og 557 og diverse delfelter er ukendt generelt, men at det er inddateret i en post, der er kodet med 004 *ae. Felt 016 og 557 er ikke tilladt i enkeltstående poster. Skulle posten mon have været en i-analyse-post i stedet (004 *ai)?

Til toppen

FEJL: Obligatorisk felt mangler

001 00*a000011798*b876543*c19931028*d19931013*fa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*uf*a1993*bus*dz*leng*v0

009 00*aa*gxx

021 00*c096352790B

100 00*aNielsen*hRick

245 00*aGuitars of the Stars*eby Bill Rich and Rick Nielsen*bVolume 1, Rick

       Nielsen

260 00*c1993*aRockford, IL USA*bGots

300 00*a181 sider*bill.*c31 x 19,5 cm

631 00*ainstrumentsamlinger*aguitar*aelguitar

700 00*aRich*hBill

700 00*aNielsen*hRick

e01 00*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 01*aObligatorisk felt 014 mangler*b102

Fejlen er hverken, at felt 100 er ukendt, eller at felt 014 altid er obligatorisk. Men posten er kodet med 004 00 *ab, og i forhold til bindpostindhold er fejlene korrekte. Posten er forøvrigt fejlformateret, da en bindpost ikke kan formateres på denne måde i felt 245

Til toppen

FEJL: Delfelt <> er ulovligt gentaget

001 00*a000021286*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1824*bde*lger*v4

009 00*aa*gxx

097 00*aGruppe 12

100 00*aWeber*hGottfried

245 00*aVersuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst zum

       Selbstunterricht, I-IV

248 00*gI*k270 s.*gII*k311 s.*gIII*k170 s.*gIV*k164 s.

260 00*aMainz*c1824

631 00*amusikteori

e01 00*aDelfelt g er ulovligt gentaget (248).*b108*c248/0

Fejlen er, at delfelt g er gentaget, og det er ikke tilladt ifølge danMARC2. Hele felt 248 skal gentages for hvert bind. Som nævnt ovenfor respekterer valideringen formatets oplysninger om, hvad der må/ikke må gentages

Til toppen

FEJL: Ulovligt indhold af delfelt

Eksempel 1: Årsag: Ulovlig kombination af tilladte koder

001 00*a000037253*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*ta*a2005*leng*v4

009 00*aa*gxx

245 00*aToftanes*cthe paleoecology of a Fareose landnám farm*eKim

       Vickers ... [et al.]

557 00*aHuman Ecology*vVol. 33, No. 5, 2005*ks. 685-710

630 00*aarkæologi

630 00*apalæoøkologi

630 00*anordboere

630 00*alandbrug

633 00*aFærøerne

700 00*aVickers*hKim

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt t i felt 008*b201*c008/0

e01 01*aUkendt felt [557/0]*b100*c557/0

Fejlen er ikke specielt gennemskuelig, men det er koden i 004 00 *a, der udløser de 2 fejlmeddelelser. Koden burde have været i og ikke e, da posten ser ud til at være en I-analyse. Eksemplet viser også, at der valideres på koderne i felterne 001-009

Eksempel 2: Årsag: Ulovlig kode for posttype

001 00*aD386607035*b876543*c20051102140819*fa

004 00*rc*aa

008 00*tm*a1999*bdk*ldan*v0

009 00*aa*gxx

021 00*a87-7266-229-8*chf.*dkr. 188,00 net.

100 00*aHøy-Nielsen*hAja

245 00*aSygeplejersker i en provins......

260 00*a[Kbh.]*c1999*kNordvestgrafik*bDansk Sygeplejeråd

300 00*a223 sider*bill.

440 00*aSygeplejehistoriske småskrifter

630 00*aSygeplejersker*aMedicinhistorie

e01 00*aUlovligt indhold af delfelt a i felt 004*b201*c004/0

e01 01*aUkendt felt [008/0]*b100*c008/0

e01 02*aUkendt felt [009/0]*b100*c009/0

e01 03*aUkendt felt [100/0]*b100*c100/0

e01 04*aUkendt felt [245/0]*b100*c245/0

Fejlen er heller ikke her specielt gennemskuelig, men det er den ulovlige kode i 004 00 *a, der udløser alle 5 fejlmeddelelser. Koden burde have været e og ikke a, da det ser ud til at være en enkeltstående post. Valideringen kender ingen regler for poster af typen a og kan derfor ikke validere posten. Eksemplet viser også indirekte, hvilke felter der er obligatoriske i DanBib

Til toppen

FEJL: Ulovligt tegn, delfelt <> i felt <>

001 00*a0246553*b876543*fa

004 00*rc*ae

008 00*tm*a003n*e1*bdk*ldan*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a87-90947-16-9

096 00*a69.87*z876543

245 00*aArbejder du med jord fra Københavns Kommune*eMiljøkontrollen

260 00*aKbh.*bMiljøkontrollen*c2003

300 00*a36 sider

710 00*sMiljøkontrollen Kalvebod Miljøcenter

e01 00*aUlovligt tegn, delfelt a i felt 008*b211*c008/0

Fejlen er nærmest ugennemskuelig, men i den oprindelige post er der inddateret 008 *a2003*un, og det er den ulovlige kode n i delfelt *u, der udløser fejlmeddelelsen. 008 delfelt *a og delfelt *u behandles samlet i forbehandlingen. Derfor ser det ud til, at der har været inddateret et n i delfelt *a. Hvis koden i delfelt *u rettes til en korrekt kode eller evt. slettes, vil posten blive godkendt af valideringen. Eksemplet viser også, at der valideres på tegnindhold i felt 008 delfelterne *a og *z

Til toppen

FEJL: Der mangler et lille delfelt efter *<>

001 00*a0024384*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a1919*ldan*v4

009 00*aa*gxx

088 00*a33.5359

096 00*a33.5359*bTa

100 00*aTanner*hVäinö

245 00*aDet hvide rædsels-regimente i Finland*Ahvide rædsels-regimente i

       Finland*cforsvarstale holdt for Raadstueretten i Helsingfors den 17. marts

       1919 i anledning af anklage, rejst mod Socialdemokratiets partistyrelse for

       partiets valgmanifest*eaf Väinö Tanner

260 00*aKbh.*bSocialdemokratisk Ungdomsforbunds Forlag*c1919

300 00*a62 s.

e01 00*aDer mangler et lille delfelt efter *A, 245/0*b218*c245/0

I dette tilfælde er fejlen ikke, at delfelt *a mangler, men at *a står før *A i felt 245. Ifølge danMARC2 skal et stort (alfabetiserings)delfelt følges umiddelbart af det tilsvarende lille delfelt

Til toppen

FEJL: Fejl i ISBN

001 00*a000465904*b876543*fa

004 00*rn*ae

008 00*tm*a2005*bgb*leng*v4

009 00*aa*gxx

021 00*a0-47149103-9

021 00*e9780471491039

080 00*a556.3

080 00*a(035)

245 00*aEncyclopedia of hydrological sciences

260 00*aChichester*bJohn Wiley and Sons Ltd*c2005

300 00*a5 bd.

504 00*aAcademic, research and practising hydrologists

517 00*aundergraduate

517 00*apostgraduate

517 00*aresearch/professional

650 00*aHydrology - Encyclopedias

700 00*aAnderson*hMalcolm G.

e01 00*aFejl i ISBN, felt 021, delfelt a*b212*c021/0

e01 00*aFejl i EAN, felt 021, delfelt e*b221*c021/1

Fejlen er umiddelbart forståelig, men vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er et fejlagtigt tal, der udløser den. Det kan også være antallet eller placeringen af bindestereger, som der er tilfældet for det første 021-felt. Der valideres på både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN. Vær derfor opmærksom på, om ISBN'et står i det korrekte delfelt

Til toppen

FEJL: reference unknown

001 00*a000011756*b876543*d20000317*faa*tFAUST

004 00*rn*ab

008 00*tm*v0

009 00*aa*gxx

014 00*a42183288

021 00*a1-85828-635-2*chf.*dkr. 270,00

096 00*aGruppe 4c

245 00*gVolume 1*aAfrica, Europe and the Middle East

260 00*c1999

300 00*ax, 762 sider*bill.

512 00*aPå omslaget: An A-Z of the music, musicians and discs

e01 00*areference in 014 00 a to 42183288 unknown

Fejlen består i, at der ikke findes en post med indholdet af 014 00 *a i denne post som idnummer i 001 00 *a i en anden post for dette bibliotek i hverken basen eller den fil, der valideres. Valideringen tjekker, om relationen mellem bindposten og den overliggende post er korrekt

Fejlmeddelelse kan også dukke op ved sletning af bindposter

001 00*a21075302*b876540*c20000830173103*d19951011*fa

004 00*rd*ab

008 00*tm*uf*a1995*lmul*v0

014 00*a21075159

021 00*dKr. 187,50

041 00*adan*aita*udan

245 00*gNr. 3*aMetadon - aktiv dødshjælp?*eide & manus Ulla Kampmann

      *fproducer Marie Berthelsen

300 00*n1 kassette*l30 min.

631 00*astofmisbrugere

631 00*abehandling

631 00*aafvænning

631 00*amisbrug

631 00*anarkobehandling

631 00*aItalien

631 00*aDanmark

631 00*ametadonbehandling

652 00*m38.88

e01 00*areference in 014 00 a to 21075159 unknown

Fejlen opstår i denne betydning for det meste fordi den overliggende post, som bindet peger på via 014 00 *a, allerede er slettemarkeret i basen. Valideringen tjekker nemlig også, om relationen i bindposten peger på en "aktiv" overliggende post, uanset om bindposten er slettemarkeret eller ej.

Til toppen


Andre dokumenter om dataoverførsel

Skal du have det fulde overblik over dokumenter vedr. dataoverførsel til DBC, skal du starte her:

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp

Overførsel af data til DBCs Posthus med ftp Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 21. juni 2012

Hvem skal bruge denne vejledning?

Denne vejledning skal bruges:

 • hvis du ønsker at foretage manuel overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk Bibliotekscenter ved hjælp af ftp, eller
 • hvis du ønsker at automatisere overførsel af data- og transfiler fra lokalt bibliotekssystem til Dansk BiblioteksCenter ved hjælp af ftp

Vejledningen skal ikke bruges, hvis I anvender DBC Posthus' web-formular, når I overfører data til DBC. Vi anbefaler at I bruger DBCs Posthus' web-formular, hvis det lokale bibliotekssystem ikke indeholder faciliteter til automatisk ftp-overførsel, herunder automatisk dannelse af både data- og transfiler.

Se DBCs posthus web-formular til indberetning af poster - kræver adgangskode til Netpunkt.

Indhold:

Princippet i dataoverførsel til DBC - datafil og transfil

En dataoverførsel fra lokal base til DanBib/DBC sker ved at der fra det lokale system sendes 2 filer ved hjælp af ftp:

 • selve datafilen - indeholder de data der skal behandles (fx poster eller folkebibliotekernes lokaliseringer)
 • en transaktionsfil ('trans-fil') - en lille tekstfil, der i kodet form indeholder oplysninger om datafilen, der overføres, fx om datafilens format, forskellige administrative oplysninger, m.m.

Oplysningerne i transfilen bruges i den automatiske databehandling, der finder sted efter at filen er modtaget på DBCs Posthus.

Selve ftp-overførslen - herunder også automatisk oprettelse af data- og transfiler - kan ske helt automatisk fra det lokale bibliotekssystemet, ved hjælp af dets indbyggede rutiner. Overførslen kan dog også ske helt manuelt, enten fra en PC (med et grafisk ftp-program eller fra en kommandoprompt), eller direkte fra en server (fx en Unix-server). Ved manuel overførsel skal I selv udforme transfil og sørge for korrekt datafil.

Vigtigt: Datafilen sendes først til DBCs Posthus, efterfulgt af transfilen - altid i den rækkefølge!

Til toppen


Opkaldsparametre for ftp-overførsel

Uanset om man laver ftp-overførslen fra en PC eller en server - eller om der kaldes op fra en kommandopromt eller med et grafisk (Windows)-program - skal følgende opkaldsparametre anvendes:

 • ftp-adresse/hostname på DBCs server: ftp.dbc.dk
 • login: ftp
 • password: ftp (fx - der skal mindst være ét tegn, kan også være initialer)
 • transfermode: binary (af hensyn til tegn udover ASCII-tegn i datafilerne)
 • directory på ftp-server: filerne skal placeres i følgende directory: /datain

Hvad sker der når trans- og datafiler ankommer til DBCs Posthus?

DBCs posthus undersøger med ca. 1 minuts interval, om der er kommet nye filer, som behandles på følgende måde:

 • datafiler undersøges for fejl i forhold til det valgte rammeformat - overholder data ikke den angivne protokol, vil hele datafilen blive afvist . En e-mail sendes til afsenderen med besked om fejlens art
 • hvis datafilen/-erne er OK sendes de videre til behandling
 • datafiler med bibliografiske poster: afviste poster samt oplysning om fejlens art lægges i en resultatfil. Denne fil oplyser også antallet af godkendte poster. Filen sendes med e-mail til afsenderen (anvender mailadressen i transfilen) og kan også ses på DBC Posthus.
 • datafiler med bestillinger: bestillingsfiler tjekkes for, om de overholder formatet for bestillinger. Er formatet ikke overholdt sendes en e-mail til afsenderen. Hvis det af tekniske årsager ikke er muligt at sende denne mail, vil biblioteket blive kontaktet af DBC

Vigtigt: Datafiler i datain-kataloget kan overskrives af nye filer med samme navn. Send derfor ikke nye filer med samme navn, før I har modtaget den første e-mail med status OK. Filer der strander i datain-kataloget vil automatisk blive fjernet efter 14 dage.

Til toppen


Eksempel på ftp-overførsel fra kommandoprompt

Nedenstående eksempel på tegnbaseret opkald til DBCs ftp-server kan anvendes både hvis overførslen sker fra tegnbaseret ftp-program på en PC eller fra en server, fx en UNIX-server. De ordrer brugeren skriver, står i eksemplerne sådan her: ftp. En indtastet kommando afsluttes med "Enter" eller "Return". Der sendes i eksemplet følgende filer:

 • datafil: 820020.034hs
 • transfil: 820020.trans

ftp>open ftp.dbc.dk
Connected to pan.dbc.dk.
220 pan FTP server (SunOS 5.7) ready
User (pan.dbc.dk:(none)): ftp
331 Guest login ok, send ident as password:
Password: ftp
230 Guest login ok, access restrictions apply.
ftp>binary
200 Type set to I.
ftp>send 820020.034hs datain/820020.034hs
local: 820020.034hs remote: datain/82002.034hs
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.034hs
226 Transfer complete.
24167 bytes sent in 0.01 seconds (2.4e+03 Kbytes/s)
ftp>send 820020.trans datain/820020.trans
local: 820020.trans remote: datain/820020.trans
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for datain/820020.trans.
226 Transfer complete.
173 bytes sent in 0.02 seconds (8.4 Kbytes/s)
ftp>quit
221 Goodbye.

Til toppen


Eksempel på automatisk overførsel ved brug af '.netrc'

ftp-overførsler kan automatiseres på mange måder. En af dem er ved hjælp af funktionen '.netrc' fra et UNIX-system.'.netrc' tilbyder at man automatisk, og uden at skulle give password, kan benytte ftp. Man opretter filen .netrc, som er en tekstfil, der skal se således ud:

 • machine ftp.dbc.dk login ftp password ftp

Filen .netrc skal være "read-only" for ejeren. Dette gøres med kommandoen:

 • $chmod 400 .netrc

Nu oprettes - fx i samme directory - en fil: "ftp.ordre" - det er en tekstfil, fx med følgende indhold:

 • binary
 • send 034hs datain/820020.034hs
 • send 820020.trans datain/820020.trans

Herefter kan man overføre filerne ved at skrive:

 • ftp>open ftp.dbc.dk < ftp.ordre

Denne ordre nedlægger også selv forbindelsen. Næste gang der skal overføres, er det kun nødvendigt at skrive ovenstående linie. Denne kommando kan så startes automatisk med et "cron"-job, fx til automatisk overførsel hver dag, hver uge eller hvad man nu ønsker. Nærmere vejledning i ".netrc" findes i online UNIX-manualen under "man netrc".

Til toppen


Kontakt DBC når I sender data første gang

Vi anbefaler at biblioteker (og bibliotekssystemer), der ikke har afleveret data til DBC før, altid kontakter DBC for at aftale testkørsler, inden egentlige dataleverancer går i gang.

Kontakt:

Transfil-format til udveksling af data med DanBib

Transfil-format til udveksling af data med DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Se mere om transfil-formatet her: Transfilformatet

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for folkebiblioteker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 27. juni 2011

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for folkebiblioteker:


Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linie for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinie med teksten 'slut'

Linier og felter:

 • hver linie indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linien
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

 • biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
  710100.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:

 • 710100.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - seTransfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)Folkebiblioteker anvender kun de felter som er beskrevet her nedenfor:

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.rec.0603,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bibliografisk format> - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse af fil på DBCs posthus

Kun disse fire felter benyttes og er obligatoriske for dataoverførsel fra folkebiblioteker. DBCs posthus læser filen sådan:

Eksempel 2: transfil for flere datafiler med obligatoriske felter for danMARC2-poster fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.nr16,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr17,o=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
b=folk,f=715700.nr18,0=marc2,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linie) med poster til DanBib DBCkat fra et folkebibliotek.

Eksempel 3: transfil med med obligatoriske felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

Som ved eksempel 2 kan der sendes flere datafiler med én transfil

 • b = <base> - b=folk angiver at posterne skal sendes til DanBib DBCkat
 • f = <filnavn> - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 715700 = Gentofte Bibliotekerne)
 • o = <bestillings- og indberetningsformat> - o=lok angiver at lokaliseringer er sendt i bestillings- og indberetningsformatet
 • m = <e-mail-adresse til modtager af kvitteringer> - m=xxyy@gentofte.bibnet.dk angiver modtager af kvitteringsmail for modtagelse på DBCs posthus

Eksempel 4: transfil med med obligatoriske samt valgfrie felter for lokaliseringer fra folkebiblioteker

b=folk,f=715700.mrc,o=lok,m=xxyy@gentofte.bibnet.dk,M=xxyy@gentofte.bibnet.dk,i=xxyy
slut

I forhold til eksempel 3 er anvendt følgende 2 felter udover de obligatoriske:

 • M = <e-mail-adresse 2, til modtager af logfiler på mail> - M=xxyy@gentofte.bibnet.dk, modtager af logfil på mail som kvittering for indlæsning (kørsel) af datafil (hvis denne mailadresse ikke anføres sendes mail med logtil til m= )
 • i = <initialer> - initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker

Vejledning i udformning af transfiler ved ftp-dataoverførsel til DBC - for fag- og forskningsbiblioteker Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 13.2.2007

Hvem skal bruge denne vejledning?
Denne vejledning skal I bruge, hvis I selv skal danne transfiler lokalt og ønsker at sende data- og transfiler med ftp fra lokalt bibliotekssystem. I skal ikke følge denne vejledning, hvis I anvender DBCs posthus' webformular, når I sender bibliografiske poster til DanBib, eller hvis jeres bibliotekssystem har automatiske rutiner til dannelse af trans- og datafiler.

Vejledningen beskriver, hvordan I danner en korrekt transfil til ftp-overførsel fra jeres lokale maskine til DBC's server. Ved denne metode er det lokale system selv ansvarlig for indhold af både data- og transfil, samt ansvarlig for at filerne sendes i den rigtige rækkefølge

Indhold:

Hvad er en transfil

Transfilens opbygning

Navngivning af en transfil

Eksempler på transfiler for fag- og forskningsbiblioteker:

Hvad er en transfil?

En dataoverførsel til DBC består af to filer:

 • én eller flere datafiler
 • en transaktionsfil ('transfil')

Datafilen rummer selve de data der skal indlægges i DanBib, dvs. bibliografiske poster. Transfilen rummer alene tekniske og administrative oplysninger til brug for den automatiske databehandling, som datafilerne skal gennemgå på DBCs posthus. Fx filnavne på de datafiler, der er sendt sammen med transfilen, oplysning om datafilens tekniske format, rammeformat., tegnsæt m.v.

Til toppen

Transfilens opbygning

Transfilen er en tekstfil som består af:

 • én linje for hver datafil, der skal overføres
 • en slutlinje med teksten 'slut' (OBS! skal afsluttes med linjeskift)

Linjer og felter:

 • hver linje indholder et antal felter adskilt med komma
 • hvert felt består af et enkelt tegn, der identificerer feltet, et lighedstegn og et feltindhold
 • der skelnes imellem store og små bogstaver
 • blanktegn må ikke forekomme i linjen
 • nogle af felterne er obligatoriske

Til toppen

Navngivning af en transfil:

En transfil navngives således:

biblioteksnumme.evt. løbenummer.trans - fx:
820010.015.trans

Som det fremgår kan løbenummer udelades, fx:
820010.trans

Til toppen

Eksempler

Eksemplerne i dette afsnit kan give en idé om, hvordan I lokalt skal udforme jeres transfiler efter behov, dvs. alt efter hvilket bibliografisk format (danMARC2 eller andre formater) og teknisk format (iso2709 eller linjeformat) posternes sendes i.

For den fuldstændige dokumentation af transfil-formatet - med beskrivelse af alle felter og mulige værdier - seTransfil-format til udveksling af data med DanBib (PDF)

Eksempel 1: transfil med obligatoriske felter for fag- og forskningsbiblioteker

b=danbib,f=820010.015.sbk,o=marc2,m=ud@sbk.bib.dk
slut

Her er brugt følgende felter i transfilen:

 • b = - b=danbib angiver at posterne skal sendes til DanBib
 • f = - filnavnet skal altid begynde med biblioteksnummer (her: 820010 = Statsbiblioteket i Århus)
 • o = - o=marc2 angiver at posterne er sendt i danMARC2
 • m = - m=ud@sbk.bib.dk angiver Statsbibliotekets modtager af kvitteringerne

Disse fire felter er obligatoriske for dataoverførsel fra fag- og forskningsbiblioteker.Hvis der kun anvendes disse fire felter går DBC's Posthus ud fra følgende:

Eksempel 2: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=820010.nr16,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddf
b=danbib,f=820010.nr17,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddg
b=danbib,f=820010.nr18,t=iso,c=latin-1,o=marc2,m=ole@sb.bib.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=ddh
slut

I eksempel 2 angiver transfilen, at der er sendt flere datafiler (nemlig 3 - 1 pr. linje) med poster til DanBib fra et forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 1 er anvendt følgende felter ud over de obligatoriske:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt iso2709
 • c = tegnsæt, her anvendt latin-1 (iso8859-1)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus
 • i = initialer

Eksempel 3: transfil med felter vedr. formater, tegnsæt og ekstra mailadresse

b=danbib,f=831350.mrc,t=lin,c=cp850,o=marc2,m=aarhus.sia@aaa.dk,M=dl@sb.bib.dk,i=kl
slut

I eksempel 3 angiver transfilen, at der er sendt en datafil med poster til DanBib fra et fag- eller forskningsbibliotek. I forhold til eksempel 2 er anvendt følgende værdier:

 • t = teknisk format (‘rammeformat), her anvendt linjeformat
 • c = tegnsæt, her anvendt CP850-tegnsæt (IBM)
 • M = e-mail-adresse 2, modtager af 2. kvitteringsmail fra DBCs posthus placeret på en anden institution end den ftp-ansvarlige
 • i = initialer

Til toppen

Andre relevante dokumenter

Vil du have et overblik over alle dokumenter vedr. aflevering af data til DanBib m.v., så start med:

Til toppen

ISO2709-format

ISO2709-format Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 18.06.2009

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem edb-systemer.

Poster kan afleveres og modtages i danMARC2 i ISO2709-format.

DBCs anvendelse af danMARC2 i ISO2709-formatet afviger enkelte steder fra standarden:

DBCs ISO2709-format:

Tegnsættet er ISO 8859-1 jfr. DanBib tegnsæt ('referencetegnsættet')

 • alle felter indeholder indikatorer og delfelter
 • Værdiområde for feltkoder:
  • '001'-'z99' (kun første tegn kan være bogstav)
 • Værdiområde for indikator 1 og 2:
  • '0'
 • Værdiområde for delfeltkoder:
  • 'A'-'Å' og 'a'-'å'

Postetiket:

Position  
0-4 postlængde
5 poststatus, dannes ud fra indholdet af felt 004 *r
6 materialetype, dannes ud fra indholdet af felt 009 *a
7 bibliografisk kategori, se nedenfor
8 posttype, dannes ud fra indholdet i 004 *a
9 fast blank (udefineret)
10 indikatorlængde = '2'
11 delfeltlængde = '2'
12-16 startadresse bibliografiske data
17 kode for katalogiseringsniveau, dannes ud fra indholdet af felt 008 *v, værdier: ('0','1','3','4','7','8','9') - hvis mangler: '4'
18-19 fast blank (udefineret)
20 længde af feltlængde i adresseliste = '4'
21 længde af feltstartadresse i adresseliste = '5'
22 længde i tal af "the implementation-defined portion" = '0'
23 fast blank (udefineret)

Indholdet i postetiket, pos. 7:

008*t som er: pos. 7
m monografi m
s samlingsværk m
p periodicum p
a analyse a
h hjælpepost h

Hvis 008 *t mangler afhænger position 7 af indholdet af 004 *a:

 • hvis 004*a indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'a'
 • hvis 004*a ikke indeholder 'i' sættes pos. 7 til 'm'

Hvis dit system ikke kan håndtere ISO2709-formatet, kan DBC modtage og aflevere poster i en anden type rammeformat (postindpakning): det linjeformat, der er defineret i danMARC2-formatet.

Til toppen

Linjeformat - danMARC2

Linjeformat - danMARC2 Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.6.2004

danMARC2 er officiel dansk standard for udveksling af bibliografiske poster.

Den officielle danMARC2-standard - som publiceres af Styrelsen for Bibliotek og Medier - beskriver i bilag F "Dansk linjeformat for udveksling af bibliografiske poster".

DBC kan aflevere og modtage poster i dette linjeformat, der har følgende linjebillede:

001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
008 00 *t . *a....
009 00 *a . *g ..
245 00 *a ......
       efterfølgende linje ....... (indledt med 4 blanktegn)
260 00 *a .....
$
001 00 *a ....
004 00 *r . *a .
.
.
$

Ved download fra DanBib med formatet "stdhentdm2" udleveres posterne også i dette linjeformat, dog er markering af poststart og postslut forskellige fra standardens beskrivelse. Der tilføjes desuden filstart og filslut:
@0001
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0002
[ID-nummer]
[postfelter i overensstemmelse med danMARC2]
@0003
@0004

@0001: START OF FILE (Filstart)
@0002: START OF TEXT (Poststart)
@0003: END OF TEXT (Postslut)
@0004: END OF FILE (Filstart)

Det mest udbredte rammeformat til udveksling af danMARC2-poster er dog ikke linjeformatet men i stedet ISO2709-formatet.

Til toppen

DanBib tegnsæt

DanBib tegnsæt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Tegnsætområdet har i tidens løb været udsat for forskellige ændringer og modifikationer. I det følgende navngives og illustreres de væsentligste tegnsæt. De kombinationer af tegnsæt og rammeformat som anvendes eller forventes anvendt i DanBib, er beskrevet nedenfor.
De hidtil anvendte tegnsæt kan alle afbildes ind i Fællestegnsættet, som hidtil har været anvendt som referencetegnsæt. Som nyt referencetegnsæt er valgt ISO 10646 - det universelle multioktet kodede tegnsæt - også benævnte UCS.
I vedlagte bilag beskrives og gengives afbildning af de hidtil anvendte tegnsæt ind i referencetegnsættet, dvs. afbildning fra Fællestegnsættet til UCS og den anvendte kodning i DanBib-tegnsættet.
Bilaget kan downloades som Word(7)-dokument og som PDF - dokument.

DBC-høstning fra bibliotekers OAI-repositorier (p.t. kun til bibliotek.dk)

DBC-høstning fra bibliotekers OAI-repositorier (p.t. kun til bibliotek.dk) bdm@dbc.dk ons, 12/10 2016 - 15:36

Formål

DBC tilbyder nu at sætte en OAI-høstning af et biblioteks repositorie op.

En OAI-høstning fra et FFU-biblioteks repositorium vil gå i stedet for den velkendte afleveringsmetode via ftp bestående af en datafil og en transfil sendt fra biblioteket til DBC's posthus.

P.t. vil en høstning kun opdatere indholdet i brønden (bibliotek.dk).

DanBib vil fortsat skulle opdateres via ftp til DBC's posthus, indtil DanBib migreres til brønd-miljøet i løbet af 2017

Forudsætninger

En aftale om automatisk DBC-høstning fra et biblioteks OAI-repositorium indebærer , at repositoriet kan opfylde følgende betingelser.

Tilgang:

Repositoriet skal være tilgængeligt via en stabil URL og skal kunne tilgåes døgnet rundt.

DBC skal på forhånd orienteres om eventuelle ændringer i adgangsbetingelser,  indholdsstruktur samt evt (midlertidig) nedtagning.

Samling(er):

Samlinger, der skal høstes af DBC, skal have stabile navne indeholdende det ISIL-biblioteksnummer, posterne skal kendes under i fælleskatalogen.

Der skal være en separat samling pr. biblioteksnummer, hvis repositoriet indeholder poster fra flere biblioteksnumre.

Numrene skal korrespondere med biblioteksoplysninger i VIP-basen.

Rammeformat:

Posterne skal være være tilgængelige i XML (danmarcXchange: http://slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/bibliotek/Standarder/Katalogisering_og_metadata/Guidelines_for_exchange_of_danMARC2_records_in_MarcXchange.pdf)

Indholdsformat:

Indholdsformatet skal være de officielle felter i danMARC2 (http://www.kat-format.dk/danMARC2/).

Tegnsæt:

XML-posterne skal være i UTF8.

Det gælder alle tegn og dermed også de tegnværdier, der i DanBib-tegnsættet er repræsenteret via @-encoding.

Vær derfor opmærksom på fx. uncombined underscore i URL'er. Dette tegn skal være repræsenteret som den rigtige Unicode-værdi og ikke @0332

Delete-poster:

1) Metode 1

Poster, der ønskes slettet i DanBib/bibliotek.dk, kan oplægges med danMARC2-poststatuskoden 004 *rd.

2) Metode 2

DELETE-markering uden metadata (især for Aleph-biblioteker) - et eksempel fra KB:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <record xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <header status="deleted">
            <identifier>urn:repox.ist.utl.pt:marcX810010:oai:rex.kb.dk:KGL01-008927231</identifier>
            <datestamp>2016-07-01</datestamp>
            <setSpec>marcX810010</setSpec>
        </header>
        <about>
            <oaiProvenance:provenance xmlns:oaiProvenance="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance http://www.openarchives.org/OAI/2.0/provenance.xsd">
                <oaiProvenance:originDescription altered="true" harvestDate="2016-07-01">
                    <oaiProvenance:baseURL>http://aleph-00.kb.dk/OAI</oaiProvenance:baseURL>
                    <oaiProvenance:identifier>oai:rex.kb.dk:KGL01-008927231</oaiProvenance:identifier>
                    <oaiProvenance:datestamp>2016-07-01</oaiProvenance:datestamp>
                    <oaiProvenance:metadataNamespace>http://www.loc.gov/MARC21/slim</oaiProvenance:metadataNamespace>
                </oaiProvenance:originDescription>
            </oaiProvenance:provenance>
        </about>
    </record>

Hoved-bind-poster:

Strukturen er endnu ikke afklaret i forhold til, om der skal benyttes embedning af eller linkning mellem postniveauer

Opdateringer/Totaler:

Det skal være muligt kun at høste poster, der er nye/rørt siden sidste høstning.

Repositoriet skal kunne acceptere angivelser af både Fra-dato og Til-dato i én forespørgsel.

Validering:

Posterne vil blive valideret efter det officielle danMARC2-format.

Returmails vedr. høstningen - inkl. fejlede poster - vil blive sendt til mailadresser hentet i VIP under Vejviser pkt. D Returmail: afviste poster og Returmail: dataoverførsler

 

 

Data fra DBC

Data fra DBC Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 14. november 2018

Du kan få poster fra DanBib til dit lokale bibliotekssystem på forskellige måder: Du kan enten downloade dem direkte fra Danbib eller du kan få dem i form af dataleverancer

Download fra DanBib


Download bruges her i betydningen: Overførsel af poster fra DanBib til indlæggelse i lokalt bibliotekssystem. Download bruges som supplement eller alternativ til faste eller individuelle dataleverancer fra DanBib.

Dataleverancer


Dataleverancer er udtræk af bibliografiske poster fra DanBib beregnet til indlæsning i lokale bibliotekskataloger.
Dataleverancer leveres både som standardleverancer og som individuelt tilpassede leverancer.

Kombileverancer


Kombileverancer er afløseren for de trykte seddelfortegnelser.

Tekniske vejledninger

Til dokumentation af dataleverancer og downloadformater findes også en række dokumenter med teknisk dokumentation. Ønsker du at gå direkte til de disse uden at konsultere vejledningerne ovenfor, er her direkte links til disse:

 

Hent af poster fra nyt eksternt Posthus

Vejledning til hent af poster fra nyt eksternt Posthus

DBC har migreret DBC’s Posthus til en ny platform. I den forbindelse er der udviklet et nyt eksternt rettet Posthus til afhentning af filer fra DBC.

Via webgrænseflade:
Det nye eksterne Posthus kan tilgås via det nye Netpunkt (Menu > Services > Posthus). Her er der tilgang til de filer der måtte ligge til afhentning for det biblioteksnummer, der er logget ind med i Netpunkt.
Klik på filnavnet for den ønskede fil og gem filen lokalt. For nuværende slettes filerne ikke, og er derfor til rådighed.

Automatiseret hent:
Det er muligt at opsætte et automatiseret flow for afhentning af filer. Det foregår via en REST-webservice med CURL-værktøjet på det eksterne Posthus. Vejledning til opsætning kan ses her: https://github.com/DBCDK/merkur/blob/master/API.md.

I en overgangsperiode vil filer blive lagt på enten det nye eller gamle Posthus. Den løbende migrering af de enkelte afhentningsflows til det nye Posthus vil ske i en dialog mellem bibliotekerne og DBC.

 

 

Søgning i data fra webindekser

Søgning i data fra webindekser Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 31.01.2017

Indekseringen til webindekserne ophørte mellem 2007-2010.

Data fra indekserne er - bortset fra Forbrugerindeks - bevaret i et vist omfang.

Nedenfor beskrives hvordan data fra indekserne søges afhængig af, hvordan data er lagt ind.
 

Noveller
Digte
Eventyr
Sange
Gør det selv-indeks
Forbrugerindeks
 

Noveller

Fra 2008

Fra 2008 indekseres novellesamlinger med forfatter og titel i indholdsnoten (530 *d og *t).

Danbib og bibliotek.dk:

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst
 • evt. formbetegnelse ma=no(noveller).

ex:
ma=no og ti=stjernehimmel
fo=sigurd og ti=cykeltur

Før 2008

Novellesamlinger fra før 2008 er indekseret med forfatter og titel i indholdsnoten, men uden delfeltbetegnelse. Ældre novellesamlinger kan mangle indholdsnote.

Danbib:

 • no(note)
 • fritekst

Ex: no=helle og no=stavgang

bibliotek.dk:

 • ti(titel)
 • no(note)
 • fritekst.

Ex: no=helle og no=stavgang

Noveller fra Novelleregister

Noveller fra Novelleregister er registreret i noten i felt 534 *d og *t.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg på novellens titel med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=NOV198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Digte

Fra 2008

Fra 2008 indekseres digte i digtsamlinger i indholdsnoten (530 *t). I de tilfælde hvor der ikke er en titel, registreres første linje af digtet.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg med

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst og evt. formbetegnelse ma=di(digte).

Ex: ti=pincetten på ærten og ma=di

Før 2008

Digtsamlinger fra før 2008 kan søges på digtsamlingens titel i Danbib og bibliotek.dk.

Digte fra Digtregister

Digte fra Digtregister er registreret i noten i felt 534 *d og *t.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg på digtets titel med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=DIG198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Eventyr

Fra 2008

Fra 2008 indekseres eventyrsamlinger med titel og forfatter i indholdsnoten (530 *d og *t).

Danbib og bibliotek.dk:
Søg med

 • ti(titel)
 • fo(forfatter)
 • no(note)
 • fritekst.

Der er ingen formbetegnelse for eventyr.

Kunsteventyr klassificeres i DK5 som skønlitteratur, mens folkeeventyr klassificeres i 39.12.
Bibliotekskatalogiserede kunsteventyr har fået emneordet "eventyr" siden 1991, mens bibliotekskatalogiserede folkeeventyr har fået emneordet "eventyr" siden midten af 1980'erne.

Ex:
akallabeth og dk=sk
ti=sivhætte og dk=39.12
ti=banyon? og em=eventyr

Før 2008

Eventyrsamlinger som er indekseret før 2008 er indekseret med titel og forfatter i noten. Ældre eventyrsamlinger kan mangle indholdsnote.

Danbib: Søg med

 • no(note)
 • fritekst

Ex: DanBib: no=fyrst skildpadde

bibliotek.dk: Søg med

 • ti(titel)
 • no(note)
 • fritekst.

Ex: ti=fyrst skildpadde eller no=fyrst skildpadde

Eventyr fra Eventyrindeks

Eventyr fra Eventyrindeks er registreret i noten i felt 534 *d og *t.
Typenummer (eventyrklassifikation) er også overført og optræder i parentes efter eventyrets navn. Numrene refererer til Antti Aarne og Stith Thompson: The types of the folktale, Helsinki 1961.

Danbib og bibliotek.dk:
Søg eventyrtitler med

 • ti eller lti(titel)
 • no(note)
 • fritekst

Posterne kan kendes på og søges med katalogkoden kk=EVE198507, men søg blot på den titel du leder efter.

Sange

Fra 2010 indekseres sangbøger med sangtitler og forfattere i indholdsnoten.
Sangens første linje indekseres ikke længere.

Fra 2010

Danbib:

 • Sang: Søg med ti(titel) eller no(note) og fo(forfatter)
 • Node: Søg med ti(titel) og fo(forfatter) og ma=mu
 • Sangbog: Søg med ti(titel) og dk5 (78.6, 78.69, 78.7, 78.8)


Ex:
Sang: ti=vårvise og fo=sebastian
Node: ti=vårvise og fo=sebastian og ma=mu
Sangbog: ti=åh abe og dk=78.69

bibliotek.dk:

 • Sang: Søg med ti(titel) eller no(note) og fo(forfatter)
 • Node: Søg med ti(titel) og fo(forfatter) og ma=mu
 • Sangbog: Søg med ti(titel) og dk5 (78.6, 78.69, 78.7, 78.8)


Ex:
Node - brug nodesiden: forfatter=sebastian og titel=vårvise
Sangbog: titel=åh abe og emne=sangbøger

Før 2010

Udenlandske sangbøger er indekseret med titler i analytisk note (795 *a).

Danske sangbøger:
Sangbøger med kun én nodelinje og titler: Indekseret med titler i analytisk note .
Sangbøger med kun én nodelinje og flere titler: Sangtitlerne er ikke registreret.
Sangbøger med egentlige noder: Indekseret med titler i analytisk note.

Danbib og bibliotek.dk:
Forsøg med

 • ti(titel)
 • no(note) eller fritekst.

Eller prøv Sangindeks.
Hele sangtekster fra før 2010 kan findes i Sangindeks.
I Sangindeks blev første linje af sange indekseret - udover titel/forfatter.

Forsøg evt. også med emneord:
Ex:
em=tyrkiske sange
em=salmer
em=cajunsange

Andre ex:
Node:
bille banke og dk=78.69
no=fuglekvidder og ma=mu

Sangbog: ti=også til fint og dk=78.6

Gør det selv-indeks

Gør det selv-indeks er ophørt, men en stor del af artiklerne fra 1990-2009 kan findes i bibliotek.dk og DanBib.

Artikler fra værtspublikationer der ikke længere er tilgængelige i Danmark og artikler hvor emnet ikke længere er relevant (fx artikler om EDB fra 1990) er udeladt.

Der registreres hvad der omfattes af nationalbibliografien, dvs danske bøger får emneord på bogens niveau, ikke på kapitelniveau.

Søgning i DanBib

Brug katalogkoden kk=gds eller emneordet "gør det selv".

Fx: kk=gds og em=terrasser

eller

lem=gør det selv og spiseborde

Søgning i bibliotek.dk

Brug emneordet "gør det selv".

Fx: lem="gør det selv" and badeværelser

Forbrugerindeks

Forbrugerindeks er ophørt. Efter en høring på profblog.bibliotek.dk i 2010 blev det besluttet hverken at videreføre Forbrugerindeks eller konvertere data til bibliotek.dk/DanBib.

danMARC2 tegnrepertoiret

danMARC2 tegnrepertoiret Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.05.2012

Tegnrepertoiret tager udgangspunkt i ISO 8859-1 (også kaldet Latin-1). Dette tegnsæt rummer de almindeligt brugte vesteuropæiske tegn, herunder de danske æ, ø og å. Det mangler imidlertid en række tegn, som ofte benyttes i bibliografiske poster, fx græske tegn.

Ved at benytte en særlig metode er det gjort muligt tillige at repræsentere alle tegn fra multioktet tegnsættet ISO 10646 (også kendt som Unicode). Omvendt kan ethvert tegn i danMARC2 tegnrepertoiret oversættes til et Unicode-tegn.

Metoden er beskrevet i danMARC2s bilag K:
danMARC2 character repertoire (åbner i nyt vindue)

En uddybende beskrivelse på dansk:
danMARC2 tegnrepertoiret (pdf - åbner i nyt vindue)


Ovenstående erstatter:
DanBib, tegnrepertoire, referencetegnsæt og kodning (pdf - åbner i nyt vindue)


Note vedrørende Basis

Basis har altid kørt med et meget begrænset udsnit af danMARC2 tegnrepertoiret. Udsnittet svarer så nogenlunde til tegnmængden i det gamle fællestegnsæt fra tiderne før det nuværende danMARC2 tegnrepertoire.

Nogle af de seneste ændringer berører imidlertid dette udsnit, men er endnu ikke implementeret i Basis. Det betyder at både dataleverancer og indberetninger fortsat skal ske efter den hidtidige praksis angivet i DanBib, tegnrepertoire, referencetegnsæt og kodning (pdf - åbner i nyt vindue).

Ændringerne skal naturligvis implementeres i Basis, og på sigt skal hele tegnrepertoiret kunne håndteres.
Terminer herfor vil blive udmeldt, når de er fastlagt.

Fusioner i forskningsbibliotekerne

Fusioner i forskningsbibliotekerne Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Senest opdateret: 29.1.2009

Sammenlægninger og fusioner af forskningsbiblioteker (fx universitetsbiblioteker, uddannelsesbiblioteker, Professionshøjskoler m.v.) sker løbende. Denne side beskriver hvilke forhold I skal tage i betragtning i forhold til DBC: opdatering og sletning af poster i baserne, lånesamarbejdet gennem bibliotek.dk og Netpunkt, biblioteksvejviser og VIP-base m.v.

Indhold:


Navneskift - biblioteksnummerskift

Som udgangspunkt beholder bibliotekerne i en fusion deres hidtidige biblioteksnummer. Dog kan et navneskift komme på tale. Kulturstyrelsen udpeger et hovedbibliotek efter fusionen, mens de øvrige biblioteker får status af filialer.

Disse ændringer vil også slå igennem i forhold til Netpunkt, bibliotek.dk, vejviseren, BOB-base m.v.

Da de nye filialer beholder deres hidtidige biblioteksnummer, har de mulighed for fortsat at stå med selvstændige lokaliseringer i bibliotek.dk og DanBib. Det kræver at de stadig (efter sammenlægning) vedligeholder deres lokale baser i DanBib og bibliotek.dk med opdateringer. Men ofte vil en fusion bevirke at det nye biblioteksvæsen beslutter sig for at sammenlægge bibliotekskatalogerne til én selvstændig base. Derved fremstår biblioteket med kun én lokalisering i DanBib og bibliotek.dk, og de gamle lokaliseringer fjernes. Det er dog helt op til det enkelte bibliotek hvad de vælger.

Kontakt evt. DBC (att Bodil Dalgaard Møller).

Til toppen af siden


VIP-basen og det nye biblioteksvæsen

DBC gemmer oplysninger om biblioteker i VIP-basen (https://vip.dbc.dk). Herfra henter Netpunkt, bibliotek.dk, Biblioteksvejviser m.v. oplysninger om det enkelte bibliotek.

VIP-basen og Kulturstyrelsens biblioteksregister, BIBBAS

VIP-basen er bygget op så den afspejler Kulturstyrelsens biblioteksregister BIBBAS. Det betyder at Kulturstyrelsen vedligeholder VIP med stamdata vedr. bibliotekerne. Først og fremmest: biblioteksnavn, biblioteksnummer, om biblioteket er et lovbibliotek, oplysninger om kørselsordning, administrative data fælles for det samlede biblioteksvæsen, hvordan bibliotekerne hænger sammen i væsen, hovedbibliotek og filialer. Kulturstyrelsen opdaterer VIP-basen normalt hver mandag.

Alle offentlige biblioteker i Danmark har adgang til VIP-basen. Har I glemt eller forlagt jeres VIP-password: henvend jer til kundeservice.dbc.dk

Bibliotekernes egne VIP-data

Bibliotekerne vedligeholder selv de VIP-data som Netpunkt, bibliotek.dk og BOB-systemet bruger til fx opslag i Vejviser (navn-, adresse- og kontaktoplysninger på de enkelte betjeningssteder), oplysninger til brug for lånesamarbejdet (mailadresser, z39.50-adresser, url'er til opslag i lokalt bibliotekssystem), osv.

Væsen, hovedbibliotek, filialer, lokaliseringer

For hvert bibliotek er der i VIP-basen en beskrivelse af dets Biblioteksvæsen samt en beskrivelse af de enkelte betjeningssteder. Et af betjeningsstederne er så udnævnt til at være hovedbibliotek , og de øvrige er filialer.

Hvis væsnet har lokaliseringer i DanBib og bibliotek.dk, er det en stor fordel for funktionalitet i netpunkt.dk og bibliotek.dk at lokaliseringerne samles på hovedbibliotekets biblioteksnummer.

Beskrivelsen af et biblioteksvæsen rummer de data der er fælles for hele bibliotekssystemet (fx navn på leder, officiel mailadresse). Væsen og hovedbibliotek har samme biblioteksnummer, og de har ofte også samme postadresse m.v.; men de kan have forskellige adresser. I VIP-basen ligger hovedbibliotekets og væsnets oplysninger adskilt, og I skal selv vedligeholde vejviseroplysninger vedr. hovedbiblioteket. Også selvom de er identiske med biblioteksvæsnets (fx: Postadresse).

Kig selv i VIP-basen

Den nemmeste måde at illustrere det på er at I selv kigger i VIP-basen for et konkret bibliotek. Log ind i VIP-basen og gå ind i afsnittet A. Om biblioteket 1. Vejviser. En række data står i redigerbare inputfelter; det er de data I selv kan redigere og ændre i. En række data vises blot på skærmen. De står i ikke-redigerbare felter. Det er de data som Kulturstyrelsen vedligeholder, og som I ikke selv kan ændre i. De kan kun ændres ved henvendelse til Kulturstyrelsen. Det er først og fremmest oplysninger vedr. biblioteksvæsen, men også sådan noget som knudepunkt i kørselsordningen.

Har I glemt eller forlagt jeres VIP-password, så få et nyt hos kundeservice.dbc.dk.

Til toppen af siden


Sammenlægning uden skift af biblioteksnummer

Som udgangspunkt tildeler Kultursrtyrelsen ikke nye biblioteksnumre til de biblioteker der fusioneres. Det betyder så at de enkelte biblioteker også beholder deres Netpunkt, BOB- og VIP-adgangskode. Og de enkelte biblioteker kan beholde deres evt. poster/lokaliseringer i DanBib.

For anvendelsen af de enkelte produkter betyder dette:

Netpunkt/fjernlånsbestilling

 • Hvert bibliotek beholder sin adgangskode til Netpunkt.
 • Hvert bibliotek har mulighed for at sammensætte sit eget Netpunkt-abonnement.

Filialernes bestillinger bliver til filialbestillinger. VIGTIGT: det betyder at I for hver enkelt filial skal tage tage stilling til hvordan modtageren af bestillinger fra filialen skal se afsenderen af bestillingen:

 1. skal hovedbiblioteket være afsender?
 2. skal filialen være afsender?
 • ad 1) Hvis hovedbiblioteket er afsender ser modtageren af bestillingen kun hovedbibliotekets biblioteksnummer. De vil udlåne materialet - og udskrive køreseddel - til hovedbiblioteket. Filalens biblioteksnummer vil kun optræde som afhentningssted i en evt. mailkvittering til biblioteket eller i BOB-basen under DanBib afgivne.
 • ad 2) Hvis filialen er afsender, ser modtageren af bestillingen filialens biblioteksnummer; og vil udlåne til denne.

Dette valg - om en filial eller hovedbibliotek skal stå som afsender af filialens bestillinger - markerer I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde 1. Bestillinger C Afsender i bestilllingen for hver enkelt filial. Så vil det slå igennem for alle filialens bestillinger, uanset om de er skabt i Netpunkt, i BOB-basen eller ved automatisk fjernlån af en bibliotek.dk-bestilling.

Se nærmere i vejledningen Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted? på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=filialbest_afs

Adgang til VIP-basen efter sammenlægningen

Det nye hovedbibliotek har adgang til alle bibliotekernes VIP-baser. Det sker fra drop-downlisten Skift til: betjeningssted øverst på VIP-basens skærmbillede.

De enkelte biblioteker kan logge ind i VIP med deres eget biblioteksnummer og VIP-adgangskode, men har så kun adgang til at ændre i filialens egne data.

Adgang til BOB-basen efter sammenlægningen

 • Adgang til BOB-basen sker med biblioteksvæsnets adgangskode.
 • Hvis et betjeningssted kun ønsker at se og håndtere "egne" bestillinger, sker filtreringen via menuen i grænsefladen.
 • Hvis en filial videresender egne bestillinger fra BOB-basen, er det vigtigt at de vælger om filialen skal være afsender eller afhentningssted, jfr Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.
 • Se mere om BOB i BOb-vejledningen: http://www.danbib.dk/index.php?doc=bobvejl.

Til toppen af siden


Sammenlægning med skift af biblioteksnummer

Som nævnt får de fusionerede biblioteker som udgangspunkt ikke nyt biblioteksnummer af Kulturstyrelsen. Men man kan dog anmode om det, fx hvis man lokalt etablerer helt ny, fælles database og kun ønsker at optræde med én lokalisering i bibliotek.dk og DanBib.

Det er dog en større omlægning i både det lokale og centrale bibliotekssystem, og det kræver normalt omkørsel af hele den bibliografiske database, både lokalt og i bibliotek.dk og DanBib.

Hvis det kommer på tale, skal I først kontakte Kulturstyrelsen om biblioteksnumre biblioteksregister@bibliotekogmedier.dkog dernæst kontakte DBC for at aftale en særlig køreplan for omlægningen; henvend jer til kundeservice.dbc.dk.

Hvis der ved en fusion vælges at lade de nye filialer få nye biblioteksnumre, vil DBC kun oprette én Netpunkt-adgangskode for det samlede væsen. Det betyder at filialerne logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets biblioteksnummer og adgangskode. Og alle biblioteker i væsnet har den samme sammensætning af netpunkt-abonnement. Hvis de nye filialer i forbindelse med fjernlån ønsker at oprette filialbestillinger skal de:

 1. Rette afsender på Netpunkt-bestil-blanketten til filialens nummer.
 2. Udfylde VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde 1. Bestillinger, feltet D. Afsender i bestillinger (kun for filialer)

Se vedledning i dette: http://www.danbib.dk/filialbest_afs - samt afsnittet Netpunkt/fjernlånsbestilling ovenfor.

Til toppen af siden

DanBib historie

DanBib historie Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.03.2015

På denne side vil vi samle materiale som kan være med til at belyse DanBibs historie og udvikling.

 


Ideen om DanBib blev født af Per Mogens Petersen i 1990.
I 1994 var første version en realitet.

Rutenet for Bibliotheca Danica - lavet til Accessionskatalogens 100 års jubilæum i 2002. Prøv at føre musen henover pilene i rutenettet.

Blogs:
Bibliotekssamarbejde via Marc Blog tilegnet det danske Marcformat i anledning af dets 40 års jubilæum i 2012.

Katalogsamarbejde Denne blog tager udgangspunkt i projektet "DanBib som ægte fælleskatalog". I projektet indgår Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Styrelsen for Bibliotek og Medier samt DBC.

Jørgen Rishøj fortæller i tekst og billeder om et arbejdsliv i DBC gennem næsten 45 år: Jørgens hjørne

Bøger og artikler
"I fællesskabets tjeneste" - Per Mogens Petersen har i en artikel beskrevet de første tyve år af dansk biblioteks-IT-historie (i "Kommunikation erstatter transport : den digitale revolution i danske forskningsbiblioteker 1980-2005 : festskrift til Karl Krarup". Museum Tusculanum, 2005.).

Artiklen kan læses her på en danbib.dk-look-alike-side udgivet i anledning af Tommy Schomackers 60 års fødselsdag. Siden rummer også andre (festlige) bidrag til DanBib's historie:
I fællesskabets tjeneste : fra SAMKAT til DanBib, fra FEK til DBC

"Veje til viden : bibliotekssamarbejde i 75 år". DBC, 2014.
Udgivet i forbindelse med DBC's 75-års jubilæum
Indhold: Mogens Brabrand Jensen: DBCs nye virkelighed. Serviceorienteret arkitektur. Michel Steen-Hansen: Intet samfund uden bibliotek. Anne Mette Rahbek: Kulturarv for alle. Jane Wiis: DBC som leverandør af digital infrastruktur. Databrønd. Carsten H. Andersen: Linked open data : fra cataloguing til catalinking. Bibliografiske publiceringsformer. Per Mogens Petersen: Trædesten. Kim Østrup: Det åbne internet, åbne standarder og den globale modernitet. Standardisering og fælles fodslag : katalogiseringsregler og teknisk samspil / Leif Andresen og Hanne Hørl Hansen. Jens Thorhauge: Fællesskab og videndeling : Danbib og bibliotek.dk som afsæt for DBC. Bibliotelk.dk. Christian Boesgaard: Matematik, maskiner og metadata. Michael v. Cotta-Schønberg: Verdensbibliotekets historie fra år 2025 til 2075. DBC gennem 75 år
bibliotek.dk
bibliotek.dk's historie - tidslinje der viser hvordan bibliotek.dk har set ud i perioden 2000 - 2010. Man kan år for år følge bibliotek.dk's udvikling fra at være et relativt enkelt værktøj med få funktioner til at fremstå som et ganske omfattende site med masser af forskellige muligheder.
Derudover er der på tidslinjen henvisninger til artikler, opgaver mm om bibliotek.dk - helt fra starten.

Lånesamarbejde

Lånesamarbejde Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 04.05.2017

DanBib-systemet tilbyder funktioner der understøtter bibliotekernes lånesamarbejde (ILL - Inter Library Loan).

Brugerrettet hjælp i Netpunkt, bibliotek.dk, BOB- og VIP-basen ligger i deres hjælpetekster. Informationen i Lånesamarbejde (se menuen til venstre) supplerer online-hjælpen, herunder især de forskellige muligheder der er for at DanBibs bestilsystem kan spille sammen med jeres lokale bibliotekssystem.

 

BOB-vejledning

BOB-vejledning Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Vejledning (pdf-format) til daglig brug af BOB-basen og bestilsystemet, version marts 2014:

/sites/default/files/docs/bob_vejl.pdf.

Overblik over bestil

Overblik over bestil Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 2.06.2017


BOB-basen og VIP-basen

Bestilsystemet i DanBib og bibliotek.dk er bygget op omkring 2 systemer: "BOB-basen" og "Vip-Basen".

BOB-basen
Adgang: via netpunkt.dk under Services: BOB-basen
BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i bestilsystemet fra de grænseflader der afleverer bestillinger (netpunkt, Zpunkt, bibliotek.dk, Biblo.dk, lokale grænseflader via OpenOrder-webservicen).
BOB-vejledning (pdf)

VIP-basen
Adgang: via https://vip.dbc.dk
. VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, format og protokol for bestillinger, elektroniske adresser (fx mailadresser, http-adresser, z3950 mv), vejviseroplysninger m.m.

 • Introduktion til VIP , fra VIP-basens hjælpetekst. Der er hjælp til at udfylde de enkelte afsnit i VIP-basen ved at klikke på Hjælp i menubaren øverst på skærmbilledet, eller ved at klikke på informations-i'et ud for de enkelte afsnit.
 • Om lånertjek. Om brug af DBCs lånertjek-webservice ved adgang til forskellige online-produkter og i bibliotek.dk; herunder link til en vejledning i at oprette lånertjekmetoder i VIP-basen.

Til toppen


Standarder i lånesamarbejdet

En oversigt over de standarder DBC anvender til dataudveksling i bestilsystemet kan ses her: http://danbib.dk/index.php?doc=standarder.

Til toppen


Hvordan modtager vi bestillinger fra andre biblioteker?

Bestillinger fra andre biblioteker afsendt gennem DanBib (netpunkt, Zpunkt eller OpenOrder-webservicen) kan modtages på følgende måde:

 • Via http(s) efter iso18626-ILL-standarden - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via z39.50-Z-bestil - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • Via maskinlæsbar mail ("Ill0") - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem.
 • I BOB-basen - til manuel efterbehandling.
 • Som almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling.

I bestemmer selv - via valg i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån) - på hvilken måde I vil modtage bestillinger fra andre biblioteker. Dette bestemmes som regel af jeres lokale bibliotekssystem, og I kan få præcise informationer hos leverandøren af jeres system.

Til toppen


Hvordan modtager vi slutbrugerens bestillinger fra bibliotek.dk og Biblo.dk?

Bestillinger fra bibliotek.dk og Biblo (tidligere: Palles Gavebod) adskiller sig fra DanBib-bestillinger ved ikke at være 'bibliotek-til-bibliotek'-bestillinger ("ILL" - Inter Library Loan) men et "bestillingsønske" fra en slutbruger til brugerens lokale bibliotek (nemlig jer), som det er valgt i hhv. bibliotek.dk og Biblo.dk. Bestillinger kan modtages på følgende måde:

 • almindelig læsbar mail - manuel efterbehandling
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning og behandling i lokalsystem
 • i BOB-basen - manuel efterbehandling. Fra BOB-basen kan en bibliotek.dk-bestilling viderestilles som en DanBib-bestilling til et andet bibliotek, I kan sende svar til låner via mail m.m
 • via NCIP-metoden - reserveringer og bestillinger oprettes direkte i jeres lokalsystem (kun for materialer lokaliseret til jeres bibliotek)

BOB-vejledning (pdf)
Bestilling direkte i lokalsystem med NCIP

I VIP-basens afsnit B. Slutbrugere 1. Bestillinger og lån bestemmer I hvordan I vil modtage bestillinger fra bibliotek.dk.

Til toppen


Hvordan besvarer vi bestillinger fra andre biblioteker?

 • Vi modtager bestillinger via http-iso18626: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender (i reglen) svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger automatisk via z39.50: det lokale bibliotekssystem behandler bestillingen automatisk og sender svar til afsender-biblioteket. Er bestillinger sendt via DBCs bestilsystem, vil de tillige kunne ses i BOB-basen under "DanBib til os".
 • Vi modtager bestillinger ved opslag i BOB-basen (DanBib til os): BOB-basen indeholder funktioner til at sende svar på bestillinger. Svaret sendes til afsenderen enten som mail, http-iso18626 eller som z39.50-illanswer, alt efter modtagerens bibliotekssystem.
 • Vi modtager bestillinger via almindelig mail: send svar (reply) fra jeres mailprogram. Svarmailens "Til"-felt udfyldes automatisk med afsender-bibliotekets svarmailadresse.
 • Vi modtager bestillinger automatisk via maskinlæsbar mail: det lokale bibliotekssystem vil (som regel) automatisk behandle bestillingen, herunder sende svar til afsender-biblioteket.

Til toppen


Hvordan modtager vi svar på bestillinger til andre biblioteker

Det bibliotek der modtager bestillingen, bestemmer hvordan de vil svare på den:

 • De modtager DanBib-bestillinger automatisk (via https-iso18626 eller z39.50): deres bibliotekssystem returnerer svar automatisk. I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger i BOB-basen og bruger BOB-basens svar-funktion: I modtager svaret automatisk i jeres lokalsystem, hvis I er et z39.50- eller et https-iso18626-bibliotek. Hvis I modtager svar-på-bestillinger via mail, vil I få det som mail.
 • De modtager DanBib-bestillinger på mail: I modtager svaret manuelt som mail, uanset I har et bibliotekssystem der kan modtage automatiske svar (z39.50 eller iso18626).

I skal udfylde VIP-basen med en svar-mailadresse (i D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån), uanset om I bruger BOB-basen, mail eller z39.50 til at modtage bestillinger. Ellers har bestilsystemet nogle gange ingen steder at gøre af svaret.

Til toppen


Hvordan får vi opdateret eget fjernlånssystem med afgivne DanBib-bestillinger

I kan få information om afgivne bestillinger til andre biblioteker (en "kvittering") afsendt gennem DanBib (netpunkt eller BOB-basen) på følgende måde:

 • xml-format via https ("OrderReceipt"), til automatisk indlæsning i lokalsystem
 • maskinlæsbar mail - til automatisk indlæsning i lokalsystem - kræver kryptering af mails!
 • i BOB-basen til manuel efterbehandling - se i BOB under "DanBib fra os"
 • almindelig læsbar mail - til manuel efterbehandling

Links til teknisk beskrivelse (wsdl og xsd) af OrderReceipt-service.

Om OrderReceipt: OrderReceipt-kontrakten beskriver ikke en service som DBC udstiller, men beskriver den service et lokalsystem skal udstille for at DBCs bestilsystem kan opdatere det med en xml-formateret kvittering ved hjælp af en https-request. Formatet for denne xml-kvittering samt de mulige svar den lokale service skal returnere (herunder de mulige fejlmeddelelser), er beskrevet i xsd'en.

Dokumentation for ill0form-format

I bestemmer i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån) om og hvordan samt på hvilke serveradresser/endpoints I ønsker at modtage kvitteringer for afgivne bestillinger. Som oftest bestemmes dette af jeres lokale bibliotekssystem.

Alle afgivne bestillinger kan også ses i BOB-basen under DanBib (afgivne)

Til toppen


Datasikkerhed omkring CPR-numre i bestillinger

NCIP-bestillinger, iso18626-bestillinger og OpenReceipt-kvitteringer kan kun sendes mellem DBCs bestilsystem og lokalsystemer via en "sikker forbindelse" med https-protokollen.

Hvis I udelukkende bruger BOB-basen til at håndtere bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger, behøver I ikke tænke på dette. Kommunikationen mellem jeres lokale browser og hhv. bibliotek.dk, netpunkt og BOB-basen foregår med "https"-protokollen, og er som sådan en "sikker forbindelse".

Hvis I ønsker at modtage bestillinger eller kvitteringer på mail indeholdende brugerens CPR-nummer eller andre personhenførbare data, skal mailen krypteres.

Teknisk dokumentation: om kryptering af mails fra BOB-systemet (DanBib og bibliotek.dk).

Til toppen

Nyt bestilsystem fra 1.6.2010

Nyt bestilsystem fra 1.6.2010 Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 8. november 2010

Denne side giver et overblik over de vigtigste ændringer i bestilsystemet pr. 1.6.2010.

Derudover er der link til to pdf-vejledninger beregnet til at printe og sidde med ved skærmen.

Vejledning i BOB - november 2010 (pdf).
Vejledning i ny VIP-base (pdf).

Indhold

Baggrund

Den 31. maj 2010 blev der lukket for det gamle BOB-system og hele det eksisterende bestilsystem skiftet ud med et nyt. Det vil sige at de programmer der styrer bestilflowet i DanBib, netpunkt.dk, zpunkt, bibliotek.dk og BOB-grænsefladen er skiftet ud og erstattet med et nyt programmel.

For jer på bibliotekerne betyder det:

 • Helt ny version af bob-grænsefladen: nyt udseende, nye måder at gøre tingene på, men ellers (stort set) med uændret funktionalitet og enkelte nye muligheder.
 • Ny version af vip-grænsefladen: der er flyttet rundt og kommet nye muligheder for valg og indstillinger. Fx kan bestilsystemet nu håndtere og formidle shipping-meddelelser via z3950
 • Ny version af bibliotek.dk: nu kan bibliotek.dk aflevere bestillinger direkte i lokalsystemerne ved hjælp af NCIP-standarden
 • Bestilsystemet kan nu også modtage og behandle bestillinger fra Biblo.dk.
 • For systemadministratorer: tekniske ændringer i formater, adresser m.v.

Selvom vi har ombygget hele maskineriet og maskinrummet med, har vi bestræbt os på at snitfladen til de lokale systemer er uændret.

Det vil sige:

 • I kan stadig modtage bestillinger og svar på bestillinger via z3950
 • I kan stadig modtage bestillinger, svar på bestillinger og kvitteringer via mail
 • I kan stadig modtage kvitteringer til eget system ved hjælp af maskinlæsbare, krypterede mailkvitteringer
 • I har stadig en BOB-grænseflade hvor I kan håndtere bibliotek.dk-bestillinger og søge ILL-bestillinger til og fra jeres bibliotek, hente manglende kvitteringer og hvad I ellers bruger BOB-grænsefladen til

Nedenfor kan I få et overblik over hvad det nye bestilsystem betyder for jer.

Ny BOB-grænseflade

Fra mandag aften den 31.5.2010 kl. ca. 18:00 vil alle bestillinger gå til det nye bestilsystem. Til at håndtere bestillingerne tager vi en helt ny BOB-grænseflade i brug. Den indeholder alle de funktioner og opdelinger I kender i dag, selvom den ser anderledes ud.

Nye funktioner i BOB er:

 • Adgang til BOB sker fra netpunkt.dk med sædvanlig adgangskode
 • Mulighed for at sortere nyeste bestilling først eller ældste bestilling først
 • Mulighed for at sortere på bestillinger til bibliotekets enkelte afhentningssteder
 • Link til søgning på titel i netpunkt, for kontrol af dobbeltposter

Genvejstaster til de vigtigste funktioner i BOB er på vej.

Vejledning i BOB (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side)..

Hvad med bestillinger i det gamle system?

Selve skiftet betyder et brud i bob-databasen. Bestillinger udført i det gamle og det nye system vil ikke ligge side om side. Der vil i en periode være adgang til den gamle BOB-grænseflade fra adressen http://oldbob.dbc.dk. Her kan I sende bestillinger, svare slutbrugere og søge bestillinger frem, men ikke sende svar på ILL-bestillinger eller hente manglende mailkvitteringer ("gensend").

Ny VIP-grænseflade

Vi sætter en ny version af VIP-grænsefladen i drift. Den indeholder en helt ny fordeling af de mange parametre. Der er også en række nye indstillinger som I kan - og i nogle tilfælde skal - slå til.

De nye muligheder er bl.a.:

 • Mulighed for at vælge NCIP som protokol til modtagelse af bestillinger på eget materiale fra bibliotek.dk.
 • Mulighed for at adskille parametre til modtagelse af bestillinger og modtagelse af svar på bestillinger. Man kan således (modsat i dag) vælge at få svar på bestillinger automatisk via z3950, selvom man har lukket for modtagelse af bestillinger
 • Mulighed for at vælge at modtage shipping-meddelelser (stregkoder) via z3950 som sendes fra långivende bibliotek til bestilsystemet.
 • ill0 og ill5-formaterne til maskinlæsbare mailbestillinger og -kvitteringer smelter sammen, så der kun er ét format.

En række indstillinger skal nu foretages på en anden måde, fx:

 • Skal filialer eller hovedbibliotek være afsender af bestillinger?
 • Filialer i folkebiblioteker skal nu have egne parametre for automatisk fjernlån. Nu kan en folkebiblioteksfilial altså vælge at have andre indstillinger for automatisk fjernlån end hovedbiblioteket, sådan som det indtil nu kun har været muligt for forskningsbiblioteker.

Den nye VIP-grænseflade vil være tilgængelig for rettelser og tilføjelser fra den 1.6.2010.

Vejledning i ny VIP-base (pdf) (samme som der er link til øverst på denne side).

Vi sørger fra DBCs side for at jeres VIP-base er forudfyldt med de nye indstillinger, så bestilsystemet vil fungere uændret (i forhold til nu) mod jeres system. Fx vedrørende automatisk fjernlån, valg af afsender i bestillinger osv.

Ny version af bibliotek.dk med NCIP-bestilling

bibliotek.dk kan nu håndtere at et bibliotek modtager bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-standarden. bibliotek.dk overlader selve håndteringen og NCIP-kommunikationen til bestilsystemet bagved, men bibliotek.dk laver de indledende øvelser.

For brugeren betyder det at han ikke behøver at skifte til lokalkatalog for at reservere monografisk materiale.

NCIP er indrettet sådan at den kun kan håndtere bestillinger på monografisk katalogiseret materiale, hvorfor bestillinger på tidsskrifter og flerbindværker formateret i et bind ikke kan bestilles med NCIP.

Derfor undersøger bibliotek.dk først om materialet kan bestilles via NCIP - det sker med et z3950-holdingsopslag ned i jeres base. Herved kontrollerer bibliotek.dk at der ikke ligger flere udlånsenheder under det lokale faust-/id-nummer. Hvis der ikke gør det, er den god nok, og brugeren kan aflevere sin bestilling. Hvis der er flere udlånsenheder (fx tidsskrifthæfter), sendes brugeren med et link over i jeres lokale OPAC som i dag.

I vælger at modtage bestillinger på eget materiale via NCIP i VIP-basen (B. 1: bestillinger på egne materialer); det kan I gøre fra den 1.6.2010.

Bestillinger fra Palles Gavebod (nu Biblo)

DBC er af Styrelsen for Bibliotek og Medier blevet bedt om at levere infrastrukturen til bestillinger fra den nye børnesite Palles Gavebod. Til det formål har vi udviklet en helt ny webservice (Open Order Service), som gør det muligt fra en grænseflade at aflevere en bestilling, som efterfølgende behandles som om den var lavet i bibliotek.dk. Det betyder at bestillinger fra Palles Gavebod behandles efter de samme regler og indstillinger i VIP-basen som I har sat op for bibliotek.dk.

Webservicen laver de undersøgelser som bibliotek.dk-grænsefladen normalt laver: om brugerens bibliotek kan og/eller vil modtage en bestilling på det pågældende materiale, og linker brugeren til lokalkataloget hvis biblioteket ønsker dette. Hvis brugerens bibliotek vil modtage en bestilling, sørger webservicen for at sende den videre til bestilsystemet.
Information om Open Order-webservicen: http://oss.dbc.dk/.

Palles Gavebod-projektet foretrækker at brugerne kan bestille så nemt som muligt, uden unødvendige skift af grænseflade. Derfor håber de at alle biblioteker der kan og har mulighed for det, vælger at modtage bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-protokollen.

For systemadministratorer

Her er lidt tekniske oplysninger. Som hovedregel er der ikke nogle ændringer i interfacet mellem bestilsystemet og de lokale systemer.

Ny FROM-mailadresse i mails fra bestilsystemet

Mails fra bestilsystemet vil fra den 31.5.2010 have adresse ors@dbc.dk.

Nyt ill0format

Vi introducerer en række småændringer i det maskinlæsbare ill0-format, som udmeldt til systemleverandører i september 2009 på syslev-bloggen:
http://syslev.wordpress.com/2009/09/09/.

Først og fremmest smelter de to varianter ill0format og ill5format sammen, idet vi lægger ill5-felterne ind i ill0-formatet. Derudover er nogle andre småændringer.

Nummerering af bestillinger (Bestil-id)

De bestillinger der nummereres af DBC-bestilsystemet ligger mellem 1000000000 og 2000000000.Bestillinger der nummereres af andre klienter (fx lokale z3950-klienter), skal ligge uden for dette interval.

ip-adresser på opkald fra maskiner på DBC

Bestilsystemet skifter ikke ip-adresser i forhold til hvad der er dokumenteret på
http://www.danbib.dk/index.php?doc=z_ipadr.

Mere information

Vi sender løbende information:

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 26.01.2016

På denne side finder du generel information om automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger. Vejledning i at sætte VIP-basen op til automatisk fjernlån (både for afprøvning og drift) finder du her:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Generel information om VIP-basen:
VIP-vejledning (pdf)

Indhold

 

Hvad er formålet med automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger?

De vigtigste formål er:

 • At frigøre ressourcer på bibliotekerne ved at automatisere manuelt arbejde med bibliotek.dk-bestillinger.
 • At lånerne får det ønskede materiale hurtigere.
 • At bestillinger spredes mere ud til flere biblioteker.

Det opnår vi ved at en bibliotek.dk-bestilling kan laves til et fjernlån automatisk. Det vil sige: automatisk sendes til det bibliotek der først kan opfylde lånet (hvor materialet udlånes og står på hylden eller der er kortest reserveringskø). Derved overtager maskinerne arbejdet med at finde det bibliotek der først kan opfylde lånet. Et arbejde som ellers er lavet manuelt i BOB-basen eller Netpunkt.


Hvordan foregår det i praksis?

Systemet bygger på gensidig accept fra både låntager (det bibliotek der sender bibliotek.dk-bestillingen automatisk videre) og långiver (det bibliotek der modtager bestillingen som fjernlån automatisk).

Det indebærer at låntagende bibliotek via VIP-basen har kontrol over:

 • Hvilke bestillinger der automatisk sendes videre.
 • Hvilke biblioteker der modtager bestillingerne.

På samme måde har de långivende biblioteker kontrol over hvilke typer af bestillinger de vil modtage automatisk. De skal nemlig selv aktivt sige Ja til dette (også i VIP-basen). Så kun hvis begge parter siger ja til automatiske bestillinger bliver en bestilling sendt automatisk!

Bestillinger der - af den ene eller den anden grund - ikke kan automatiseres, sendes til brugerens bibliotek som en almindelig bibliotek.dk-bestilling. Og herfra kan den så gå videre til de långivende biblioteker; men altså først efter en manuel proces.

Det betyder - for de långivende biblioteker der siger Nej til at modtage bestillinger automatisk - at de måske modtager bestillingen alligevel! Men så først efter at den har været en tur omkring personale på det låntagende bibliotek.

Alle valg og indstillinger vedrørende automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger opretter biblioteket i VIP-basen, i afsnittet E. Automatisk fjernlån.

Når en bestilling ikke sendes automatisk videre, forsynes den med en note i BOB-grænsefladen til låntager om årsagen til dette (fx at ingen biblioteker ville levere automatisk, at det var for nyt osv.).


Låntagende bibliotek: hvilke bestillinger kan vi automatisere?

Som Låntagende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke bibliotek.dk-bestillinger der vil blive forsøgt bestilt automatisk. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetyper
 • hvor nyt er materialet
 • valg af långivende biblioteker
 • betingelse for automatisrering: materialet umiddelbart tilgængeligt eller oprettes reservering?

Materialetyper

Følgende materialetyper kan slås til eller fra:

 1. Bøger på dansk
 2. Bøger på andre sprog
 3. Lydmaterialer på cd
 4. Lydmaterialer på bånd
 5. Indspillet musik
 6. Noder
 7. Video/dvd (brugsretskategori A,B,C+ og D)
 8. Cd-rom, herunder: Spil (PlayStation, Nintendo, X-Box, DVD-rom)

Det betyder at andre materialetyper (først og fremmest tidsskrifter og artikler) ikke vil blive automatiseret.

Hvor nyt er materialet

Bibliotekerne kan sætte en nyhedsperiode (i antal dage) som betingelse for automatisk fjernlån. Det betyder at materialet ikke må være nyere end xx antal dage hvis det skal bestilles automatisk. Da bibliografiske poster ikke indeholder en udgivelsesdato (højest et udgivelsesår), bruger vi datoen for postens oprettelse i bibliotek.dk til at regne ud om et materiale er for nyt til at bestilles automatisk.

Valg af långivende biblioteker

En bibliotek.dk-bestilling videresendes kun automatisk til biblioteker der har sagt Ja til at modtage automatisk genererede bestillinger. I VIP-basen kan låntagende bibliotek vælge mellem de mulige långiver-biblioteker, enten Alle biblioteker eller udpege fra en liste over de mulige biblioteker.

Oprettes reservering?

For hver materialetype kan I vælge mellem Reserveres og Reserveres ikke. Reserveres betyder at bestilling sendes til hurtigste leverandør, selvom materialet er udlånt alle steder (der er kun gule lamper). I så fald vælges det långivende biblioteket med den korteste ventetid.

Vælger i Reserveres ikke for en materialetype, betyder det at bestillingen kun automatiseres hvis der blandt et af de långivende biblioteker er et ledigt eksemplar på hylden (grøn lampe). Hvis materialet er udlånt alle steder, bliver bestillingen ikke sendt automatisk. I må så håndtere den manuelt og selv vælge en leverandør.

Husk at kopiere ændringer i indstillinger i VIP-basen til filialer. I princippet kan de enkelte folkebiblioteksfilialer dog have egne indstillinger for automatisk fjernlån.


Långivende bibliotek: hvilke bestillinger vil vi modtage automatisk?

Som Långivende bibliotek bestemmer biblioteket i VIP-basen hvilke automatisk genererede bibliotek.dk-bestillinger de vil modtage fra de låntagende biblioteker. De mulige indstillinger omfatter:

 • materialetype
 • hvor nyt materialet er.

Materialekategorier og nyhedsindstillinger er de samme som for låntagende biblioteker.

Den mest restriktive vinder

Både som låntagende og långivende bibliotek kan I frit vælge mellem de mulige materialetyper og nyhedsperiode. Det er den mest restriktive der vinder, fx: hvis:

 • en låntager har sagt at materialet skal være mere end 30 dage gammelt
 • eneste långiver har sagt 180 dage
 • posten på materialet som låneren ønsker er 100 dage gammel

Så vil bestillingen ikke blive sendt automatisk til långiver.

Den sendes som almindelig bibliotek.dk-bestilling til låntagende bibliotek. Som manuelt tager stilling til hvor den skal sendes til. Fx til det långivende bibliotek med 180-dages-reglen, som så må tage stilling til om de vil låne materialet ud.


Hvordan udvælges långivende bibliotek?

Långivende bibliotek (det bibliotek der modtager bestillingen) vælges ud fra:

 1. Hvem blandt de lokaliserede biblioteker har sagt Ja til at modtage denne bestilling automatisk - og er disse biblioteker med på låntagende biblioteks liste over långivere?
 2. Hvem kan levere hurtigst?

Punkt 1. bestemmes ud fra den bibliografiske post samt bibliotekernes valg i VIP-basen.

Punkt 2. afgøres ved et holdingsopslag direkte mid lokalsystemet på de mulige biblioteker.

Holdingssopslag

En forudsætning for at et bibliotek kan optræde som Långiver i automatisk fjernlån er at det lokale bibliotekssystem kan besvare en holdingsforespørgsel (via z3950 eller http-iso20775). Det er den samme teknik som kendes fra Netpunkts funktion Vis lokal beholdning. For at være långiver skal I kort sagt have "farvede lamper" ud for jeres lokaliseringer i Netpunkt. Det er altså bibliotekets bibliotekssystem der afgør dette. Se mere om dette på DanBib-info-siden Vis lokal beholdning. Her finder du også et afsnit om teknikken bag et sådant opslag. 

Hvis flere biblioteker kan levere? Lånevejenes betydning.

Hvis svaret på holdingsopslaget er at flere biblioteker kan opfylde lånet med samme leveringsdato (enten straks eller senere), vil systemet sende bestillingen til det bibliotek der står øverst i låntagende biblioteks Lånevej. Dvs. står øverst i den tabel der sorterer låntagende biblioteks lokaliseringer i DanBib. Denne tabel kan hvert enkelt bibliotek selv redigere. Det sker i VIP-basens afsnit 2. Låneveje (under D. Lånesamarbejde). Se mere om redigering af låneveje i VIP-hjælpeteksten til 2. Låneveje.

Hvad med brugerens interessedato?

Når brugeren udfylder sin bestilling i bibliotek.dk, angiver hun en sidste interessedato for hvornår materialet ønskes. BOB-systemet sammenholder denne sidste interessedato med de leveringsdatoer som bibliotekerne oplyser i holdingsopslaget. Hvis intet bibliotek kan levere materialet inden udløbet af låneres interessedato, bliver bestillingen ikke automatiseret; men sendes til brugerens bibliotek til manuel opfølgning.


Hvad med filialbestillinger?.

I skal tage stilling til om de bestillinger, hvor en bruger har valgt en filial som afhentningssted, skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån, Afsender af bestilling. Skriv biblioteksnummer for det betjeningssted der skal være afsender af bestillinger (hovedbibliotek eller filial).

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.


Test eller drift?

I VIP-basen kan I som låntager at vælge mellem Test og Drift af automatisk fjernlån under de enkelte materialetyper. Når I vælger "Test" bliver bestillingerne ikke sendt automatisk til andre biblioteker, men I får skrevet noter i bestillingerne om resultatet af behandlingen: kandidat til automatisering eller automatiseres ikke, plus årsagen til dette.

I kan se en vejledning i at udfylde VIP-basen - på DanBib.dk-siden:
Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån.

Hvordan har andre biblioteker valgt?

I udviklingenen af systemet har vi fra DBC bl.a. arbejdet sammen med bibliotekerne i København, Roskilde, Vejle, Herning, Århus og Ålborg. Vi har efter aftale med disse seks biblioteker lavet en oversigt over hvordan de har udfyldt deres VIP-base mht. automatisk fjernlån (bemærk oplysningerne i skemaet er fra 2006 og kan have ændret sig):
Oversigt over seks bibliotekers VIP-baser (åbner i nyt vindue)

I skemaet er der også mailadresser på kontaktpersoner på de enkelte biblioteker. De svarer gerne på spørgsmål om deres valg.


Automatisk fjernlån af eget materiale

Automatisk fjernlån af eget materiale har kørt som forsøg i 2014, og er videreført i drift i 2015.
Rapport fra forsøget

I har mulighed for at lade bestilsystemet lave automatisk fjernlån ud af bestillinger på jeres egne udlånte materialer. Her skal I for hver materialetype kun vælge mellem:

 • Ja
 • Nej
 • Test

Betydning af disse valg:

 • Hvis I ikke under nogen omstændigheder ønsker automatisk fjernlån af eget materiale, vælg Nej - dette er også den fast forvalgte indstillling (default).
 • Hvis I ønsker at undersøge muligheder og konsekvenser af automatisk fjernlån af eget materiale, UDEN at bestillingerne sendes "rigtigt", vælg: Test.
 • Hvis I ønsker at deltage i forsøget og udnytte muligheden for automatisk fjernlån af eget materiale, vælg: Ja.

Vælger i Ja eller Test, ligger alle øvrige indstillinger fast i systemet i form af to profiler:

 1. Profil 1: tilpasset folkebiblioteker
 2. Profil 2: tilpasset FFU-biblioteker

ved at vælge en af disse to profiler sættes indstilling for:

 • Materialets alder: Profil 1: materialet skal være over 365 dage gammelt, profil 2: ingen krav til materialets alder
 • Reservering oprettes ikke: Materialet skal være hjemme (på hylden) i långivende biblioteker, for at bestilling på eget materiale laves til fjernlån
 • Tilgængelighed lokalt: Bestilsystemet forsøger ikke automatisk fjernlån af eget materiale hvis materialet forventes afleveret i eget bibliotek inden for 14 dage (profil 1) / 10 dage (profil 2)

I BOB-grænsefladen kan bestillinger der er behandlet efter Automatisk fjernlån af egne materialer søges frem i dropdown-listen Automatisk fjernlån.

 


Kontakt

kundeservice.dbc.dk

 

 

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån

Vejledning i opsætning af automatisk fjernlån Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 29.01.2015

Denne side beskriver hvordan I sætter VIP-basen op til automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Generel information om automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger:
Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger

Indhold:

Låntager og långiver

Hvert enkelt bibliotek kan være både långiver og låntager i forbindelse med automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Låntager: Modtager bibliotek.dk-bestilling fra slutbruger og sender fjernlånsbestilling automatisk til långiver.

Långiver: Modtager fjernlånsbestillinger automatisk.

Udfyld VIP som låntager

Begynd med at gå ind i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån.

 1. Vælg 2. Låntager.
 2. Sæt hak ved de materialetyper som I ønsker at automatisere bibliotek.dk-bestillinger på.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Sæt hak i Test eller Drift.
 5. Vælg for hver materialetype mellem Reserveres og Reserveres ikke
 6. Hvis I ønsker automatisk fjernlån af eget materiale for den pågældende materialetype, vælger I ligeledes mellem Ja - Nej - Test.
  Se mere om automatisk fjernlån af eget materiale: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern#autfjerneget.
 7. Klik herefter på Gem ændringer.
 8. Til sidst skal I vælge långivere for de enkelte materialetyper som I har valgt at automatisere bestillinger på.
  1. Klik på Vælg långiver-biblioteker.
  2. I får nu en popup med mulighed for at vælge långivere blandt de biblioteker der har tilmeldt sig under 1. Långiver.
  3. Vælg enten Alle biblioteker eller fra listen.
  4. Klik på Tilføj markerede biblioteker (scroll ned i bunden af vinduet).

Test eller Drift?

Hvis I under en materialetype sætter hak ved Test, betyder det at bestillingerne ikke laves til automatisk fjernlån. I stedet forsynes de med en note om at de er kandidater til at blive automatiseret; samt biblioteksnummer på det bibliotek der ville have fået bestillingen på det tidspunkt.

Hvis I sætter hak ved Drift, betyder det at bibliotek.dk-bestillinger automatisk laves til fjernlån ud fra de betingelser som I selv (som låntager) og de långivende biblioteker har sat op i øvrigt. Hvis bestillingen automatiseres ses den ikke længere i BOB-basen under bibliotek.dk-bestillinger; men den vil ligger under DanBib fra os, ligesom I vil have fået sendt en kvittering til jeres fjernlånssystem. På samme måde som hvis I havde bestilt manuelt fra BOB-basen eller i Netpunkt.

I kan frit mikse Test og Drift for de enkelte materialetyper. I kan også løbende ændre de øvrige parametre (ja/nej til materialetype, nyhedsperiode, långiverbiblioteker)

Skal filialer vælge låntager-indstillinger?

 • Filialer i folkebiblioteker kan ikke vælge egne låntager-indstillinger.
 • Filialer i forskningsbiblioteker skal vælge og udfylde egne låntager-indstillinger.

Årsagen til denne forskel er at filialer i forskningsbiblioteker kan have egen bestand og lokaliseringer i Danbib og de kan være placeret i en helt anden geografisk region end hovedbiblioteket. Som følge af dette kan de derfor også have eget knudepunkt i kørselsordningen og sin egen sorteringsrækkefølge for lokaliseringer ("låneveje"), alt forskelligt fra hovedbiblioteket.

Alle skal tage stilling til filialbestillinger!

- uanset om I er et folkebiblioteks- eller forskningsbiblioteksvæsen med filialer. Hvis I har filialer der kan vælges som afhentningssted i bibliotek.dk: I skal tage stilling til om filialbestillinger skal have hovedbiblioteket eller filialen som afsender af den automatiske bestilling. Det gør I i VIP-basens afsnit D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån, under punktet 'Afsender af bestilling'. Her kan I indsætte hovedbibliotekets biblioteksnummer og kopiere dette til filialer, eller I kan skifte til de enkelte filialers VIP-baser og indsætte den enkelte filials biblioteksnummer. Hvis værdien ikke er sat bliver hovedbiblioteket afsender.

Se mere om hvordan I gør dette:
Om filialbestillinger.

Udfyld VIP som långiver

I kan kun slå jer til som långiver hvis jeres bibliotekssystem kan besvare et beholdningsopslag via z39.50 - og DBC har lagt jeres z39.50-adressen i VIP-basen (D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån: Z39.50-serveradresse).

Gå i VIP-basens afsnit E. Automatisk fjernlån:

 1. Vælg 1. Långiver.
 2. Sæt hak ved de materialetyper hvor I ønsker at stå som modtager af automatiske fjernlånsbestillinger.
 3. Angiv hvor nyt materialet må være.
 4. Klik herefter på Gem ændringer.

Skal filialer vælge långiver-indstillinger?

Kun hvis filialen har selvstændige lokaliseringer med eget biblioteksnummer i bibliotek.dk og DanBib (fx: 125010, 810011, 820012); ellers ikke! Det vil sige at folkebiblioteker kun sætter långiver-indstillinger for hovedbiblioteket. Forskningsbiblioteker hvor filialer/betjeningssteder har egen lokalisering, skal sætte långiver-parametre for hvert biblioteksnummer der har egne lokaliseringer.

Afmærkning af bestillinger i BoB (statuskoder)

Når I har slået jer til som låntager for en materialetype, vil de enkelte bestillinger på denne materialetype i BoB-basen (eller bestillinger på mail) indeholde en note i Bemærkninger-feltet som fortæller om resultatet.

Hvis I har valgt Drift

Hvis bestillingen er blevet automatiseret ser noten således ud (tallet i parentes er vores interne statuskoder som bruges af programmet):

 • Bestilt automatisk (0) - denne note kan ses i bestillingen i BOB-basen, under DanBib fra os samt i evt. ILL0-mailkvittering. I ILL0-formatet er den lagt i feltet 010:150

Hvis I har valgt Test

Hvis bestillingen er kandidat ser noten således ud:

 • Test af aut. fjernlån: denne bestilling er kandidat til at blive bestiltautomatisk (8) (715700) - det sekscifrede tal er biblioteksnummer på det bibliotek som BOB ville have valgt som modtager. I ILL0-mailformatet ligger noten i felt 010:150

Bestillinger der ikke automatiseres

Systemet vil - hvis I har meldt jer som låntager - altid forsøge at automatisere bestillingen (hvis I har valgt Drift) - eller forsøge at finde en potentiel långiver (hvis I har valgt Test). Men alle jeres valg gør at det nogle gange ikke lykkes. Når det sker sætter vi én af følgende noter:

 • Materialet er for nyt til aut (5) (dvs. for ny for jer/låntager, sammenlign note 7)
 • Ingen långivere til materialet (6) (dvs. ingen blandt de potentielle långivere udlåner denne materialetype automatisk)
 • Ikke aut: For nyt for långivere (7) (sammenlign note 5, for nyt for låntager. Det er den mest restriktive der vinder!)
 • Posten kan ikke bestilles automatisk (9) (dvs. af tekniske årsager, materialet er fordelt på flere udlånsenheder og kan ikke håndteres automatisk)
 • Materialet udlånes ikke (10) (dvs. der er røde lamper overalt; kun til brug på læsesal m.v.)
 • Kan ikke aut. efter opslag (11) (fx fordi ingen långiver-biblioteker oplyser forventet leveringsdato for dette materiale, typisk undervejsmateriale, eller der er flere årsager)
 • Kan ikke lev. inden interessedato (12)
 • Bestilling ikke aut., årsag: fejl (13) (fx fordi beholdningsopslag i lokalsystemer ikke har givet brugbare svar)
 • Intet ledigt ex. fundet (14) (dvs. noten optræder kun hvis bibliotekt har valgt Reserveres ikke for den pågældende materialetype).

BOB-programmet undersøger materialets tilgængelighed i mange biblioteker ad gangen. Der kan derfor være flere forskellige årsager til at bestilling ikke automatiseres. Fx: ét bibliotek låner ikke materialet ud, et andet udlåner det men det er for nyt, på det tredje kan det ikke leveres inden lånerens interessedato osv. Hvis der er flere årsager til manglende automatisering skriver BOB kun én note i bestillingen; i dette tilfælde vælges note 11: Kan ikke aut. efter opslag (11).

Mere information

Læs mere om automatisk fjernlån af bibliotek.dk bestillinger på: http://www.danbib.dk/index.php?doc=autfjern.

Kontakt: http://kundeservice.dbc.dk..

Bestilformater

Bestilformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 08.02.2016

DanBib og det lokale bibliotekssystem kan udveksle ill-meddelelser direkte. Nedenfor findes dokumentation af de tekniske udvekslingsformater.

Se også:

Bogbusser og bestil

Bogbusser og bestil Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 6. september 2016

Indhold:

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen
Bogbusholdepladser i bibliotek.dk-grænsefladen
Bogbusholdepladser i bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen

I VIP-basens afsnit B. (Slutbrugere) 4. (Beskeder til brugeren) indeholder punkt H. Bogbussens holdeplads muligheden for at lægge de enkelte bogbusholdepladser ind i strukturerede felter. Det gør I således:

 1. Klik på plus'et (+) efter Tilføj bogbusholdeplads
 2. Nu åbner et indtastningsfelt med ledetekst: Bogbusholdeplads - skriv navnet på holdepladsen her
 3. Klik på Gem ændringer nederst på siden
 4. Gentag punkt 1. og 2. for hver holdeplads (det giver noget scrolling op og ned!)
 5. Hvis I vil fjerne en holdeplads: klik på det røde minus til højre for holdepladsnavnet - klikke derefter på Gem ændringer nederst på siden

VIP-basen alfabetiserer ikke selv jeres bogbusholdepladser. De lægges ind i den rækkefølge I selv skriver dem ind.

Feltet Bogbusnote: dette felt i VIP-basen har hidtil været brugt til en kort tekstbesked vedr. bogbusvalg i bibliotek.dk. I kan stadig indtaste en tekstbesked her, men I kan ikke længere bruge feltet til at opregne alle bogbusholdepladserne (som enkelte biblioteker har gjort). Til det formål skal I bruge holdepladslisten. Bogbusnoten kan bruges til at indtaste en generel besked vedr. bogbusserne i jeres biblioteksvæsen

Bogbusholdepladserne i bibliotek.dk-grænsefladen

Hvis I har oprettet jeres bogbusholdepladser som liste i VIP-basen bliver brugeren i bibliotek.dk præsenteret for en drop-down-liste med holdepladser på bestillingens trin 2 (Valg af bibliotek). Fidusen er så at brugeren på trin 2 skal vælge en holdeplads inden bibliotek.dk går videre med bestillingen. Så ved at oprette bogbusholdepladserne som liste i VIP-basen sikrer i jer at informationen altid kommer med i bestillingen.

Tilsvarende bliver brugeren præsenteret for listen hvis han ønsker at gemme bogbussen som Favoritbibliotek i Mit bibliotek.dk.

Eksempel:


Hvordan ser I holdepladserne i bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger?

Bogbusholdepladserne optræder på lidt forskellig måde i bestillingerne, alt efter om det er bestillinger fra bibliotek.dk (i BOB-basen eller på mail), eller om det er DanBib-bestillinger; herunder også kvitteringer der downloades til eget fjernlånssystem.

I eksemplerne nedenfor har brugeren valgt Skarrild som bogbusholdeplads.

bibliotek.dk-bestillinger (BOB-basen og på mail)

I BOB-basen (bibliotek.dk-indbakke) og almindelig læsbar mail ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004)
   Gassum torsdag

I en NCIP Request Item-bestilling vil en bogbusholdeplads være formatteret således:

 <ToAgencyId>
  <UniqueAgencyId>
  <Scheme>http://biblstandard.dk/ncip/schemes/agencysubdiv/1.0/</Scheme>
   <Value>DK-773004_Gassum torsdag</Value>
  </UniqueAgencyId>
 </ToAgencyId>

En maskinlæsbar (ILL0) mail er formateret således:

  059:080 1
  059:060:061 Bogbussen
  059:060:062 773004
  059:060:063 773004
  059:060:159:160 Gassum torsdag
  059:060:159:161 Randers
  059:060:159:163 8900

DanBib-bestillinger, herunder downloadede kvitteringer

Bogbusholdepladsen overføres til DanBib-kvitteringen hvis:

 • bibliotek.dk-bestillingen fra BOB-basen sendes videre til et andet bibliotek, eller
 • hvis bibliotek.dk-bestillingen bliver lavet om til en automatisk fjernlånsbestilling.

I begge tilfælde vil bogbusholdepladsen stå i Bemærkninger-feltet i DanBib-kvitteringen, foranstillet en fast tekst: 'busholdeplads:' efterfulgt af blanktegn, således:

I BOB-basen (DanBib-afgivne) og almindelig læsbar mail ser det således ud:

  Afhentningssted:
   Bogbussen (773004)
   Stemannsgade 2
   8900 Randers
   Gassum torsdag

En maskinlæsbar (ILL0/ILL5) mail er formateret således:

  010:150 busholdeplads: Gassum torsdag

En kvittering i OrderReceipt-xml-formatet ser således ud:

    <ubf:pickUpAgencyId>773004</ubf:pickUpAgencyId>
    <ubf:pickUpAgencySubdivision>Gassum torsdag</ubf:pickUpAgencySubdivision>

 

BOB og VIP

BOB og VIP Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 04.05.2011

Bestilsystemet i DanBib og bibliotek.dk er bygget op omkring to systemer: BOB-basen og Vip-Basen.

BOB-basen

BOB-basen opsamler alle bestillinger, der genereres i DanBib (netpunkt eller Zpunkt), bibliotek.dk og Biblo.dk. Det er BOB-systemet, der distribuerer bestillinger til modtagerbibliotekerne på den måde de ønsker det (ved opslag i BOB, på e-mail, som z39.50-transaktion eller vha. NCIP-metoden), ligesom BOB-systemet kan sættes op til at sende information om afgivne bestillinger til afsender-biblioteket (ved opslag i BOB eller som e-mail).

VIP-basen

VIP-basen indeholder - for hvert bibliotek - de parametre, som bestilsystemet skal bruge for at kunne fungere efter bibliotekets ønsker og valg: hvordan bestillinger ønskes modtaget, formater for bestillinger, elektroniske adresser (e-mail, url'er, z39.50-hostnames, NCIP-adresser), vejviseroplysninger m.m.

Filialbestillinger

Filialbestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 14. november 2017

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?

Indhold:


Hvad er en filialbestilling?
Når filialen er afsender

Når filialen er afhentningssted

Hvordan ændrer I filialer til/fra afsender/afhentningssted?

Ny BOB og biblioteker i professionshøjskoler, UC'er mv

Hvad er en filialbestilling?

Når I sender bestillinger til andre biblioteker - fra Netpunkt, fra BOB-basen eller som automatisk fjernlån fra fx bibliotek.dk - vil bestillingen være en filialbestilling når:

 • Filialen er logget ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login og har gemt sit eget filial-biblioteksnummer i Netpunkt-Opsætning - eller
 • Bestillingen er lavet i BOB-basen og der er valgt en filial som afhentningssted i bibliotek.dk - og filialen er logget ind i BOB med hovedbibliotekets nummer.
 • Bestillingen er lavet i bibliotek.dk af en bruger der har valgt en af jeres filialer som bestil-bibliotek

Det bibliotek der modtager en filialbestilling (långivende bibliotek) ser kun ét biblioteksnummer som afsender af bestillingen. Det gælder uanset hvordan biblioteket modtager bestillinger: via mail, i BOB-basen eller via automatiske systemer (fx iso18626 eller z3950).

Ser långivende bibliotek så filialens eller hovedbibliotekets biblioteksnummer? Det bestemmes af om bestillingen afsendes med filialen som afsender eller som afhentningssted. Denne forskel bestemmer også til hvem (dvs.: til hvilket biblioteksnummer) långivende biblioteket udlåner materialet.

Nedenfor kan I se:

 • Hvad er forskellen på at sende filialbestillinger med filialen som afsender eller afhentningssted? Både for det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) og for det der afsender bestillingen (låntagende bibliotek).
 • Hvordan kan I bestemme om jeres filialbestillinger skal sendes som det ene eller det andet?

Når filialen er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser kun filialens biblioteksnummer.

 • De udlåner materialet til filialens biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med filialen som modtager af materialet.

Det betyder for låntagende bibliotek:

 • Filialen skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort")
 • Fornyelse og annullering skal ske med filialens lånernummer.

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en z3950-bestilling:

requester-id = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek ser kun filialens biblioteksnummer.

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-710117
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun filialens biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Når filialen er afsender vil kvitteringen til eget system alene indeholde information om afsender, dvs. filialens biblioteksnummer. Hovedbiblioteket er underforstået.

I BOB-basen (DanBib-Afgivne):

Bestilt af:
710117-710117
Københavns Kommunes Biblioteker - Valby Bibliotek (710117) (J)

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt):

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758001</ord:requesterId>

I maskinlæsbart kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:063 710117
059:060:159:160 Annexstræde 2
059:060:159:161 Valby


Når filialen er afhentningssted - hovedbibliotek er afsender

Det bibliotek der modtager bestillingen (långivende bibliotek) ser alene hovedbibliotekets/biblioteksvæsnets biblioteksnummer. Al information der vedrører oplysninger om afhentningsstedet/filialen er filtreret væk.

Det betyder for det långivende bibliotek:

 • De udlåner materialet til hovedbibliotekets/væsnets biblioteksnummer.
 • Køresedler udskrives med hovedbiblioteket som modtager af materialet.

Det betyder for det låntagende bibliotek:

 • Hovedbiblioteket skal være oprettet i långivende biblioteks lånerregister (have "lånerkort").
 • Fornyelse og annullering skal ske med hovedbibliotekets "lånerkort".

Sådan ser bestillingen ud for det långivende bibliotek

I en z-bestilling:

requester-id = DK-758000
(dette er eneste oplysning om afsender i en z-bestilling)

I en iso18626-bestilling

requestingAgencyId = DK-758000
- dvs. långivende bibliotek (supplyingAgency) ser kun hovedbibliotekets biblioteksnummer.

I BOB-basen eller på mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Sådan ser det ud i kvittering til eget system

Kvittering til eget system vil indeholde information om både afsender (hovedbibliotek) og afhentningssted (filial).

Det ser sådan her ud i BOB-basen og på almindelig mail:

Bestilt af:
758000-758000
Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek

Afhentningssted:
Bov Bibliotek 758001

I maskinlæsbart kvitteringsformat i xml (OpenReceipt) ser det sådan her ud:

<ord:pickUpAgencyId>DK-758001</ord:pickUpAgencyId>
<ord:requesterId>DK-758000</ord:requesterId>

Det ser sådan her ud i det maskinlæsbare kvitteringsformat på mail (IILL0):

059:079 0
059:080 2
059:060:061 Aabenraa Bibliotekerne - Aabenraa Bibliotek (758000)
059:060:063 758000
059:060:159:160 Haderslevvej 3
059:060:159:161 Aabenraa
059:079 7
059:080 2
059:060:061 Bov Bibliotek
059:060:063 758001


Hvordan bestemmer I om filialer er afsender eller afhentningssted?

I skal rette to steder:

 1. - i Netpunkt opsætning
 2. - i VIP-basen
- som beskrevet herunder.

I Netpunkt: vælg filialbestilling

Som hovedregel benytter alle biblioteker i et biblioteksvæsen samme login til netpunkt: nemlig hovedbibliotekts. Da Netpunkt kun afleverer ét biblioteksnummer for afsender, når bestillingen sendes til bestilsystemet, skal filialens biblioteksnummer med i bestillingen. Det gøres via Netpunkt opsætning.

Når filialen logger ind i Netpunkt med hovedbibliotekets login, skal den derfor gemme sit biblioteksnummer i Netpunkt-Opsætning sådan her:

 1. Gå ind i Netpunkt
 2. Vælg Opsætning
 3. Vælg faneblad Bestilling
 4. Skriv filialens biblioteksnummer i feltet Filialbestillinger …
 5. Klik på Gem opsætning
Dette skal I gøre på alle de arbejdsstationer hvorfra I ekspederer bestillinger fra filialen. Netpunkt-opsætning ligger i en cookie på den lokale maskine. I kan også skrive afsender-biblioteksnummeret direkte i bestil-blanketten i Netpunkt, men ved at gemme i Opsætning slipper I for at huske på det hele tiden.

I VIP-basen: vælg Afsender eller Afhentningssted

I VIP-basen bestemmer I om filialbestillinger skal sendes med filialen som afsender eller afhentningssted:

 1. Gå ind i filialens VIP-base. Hvis I går ind med hovedbibliotekets login får I adgang til de enkelte filialers VIP-baser i dropdownlisten Skift til. Den finder I på øverste menubånd (ved siden af Hjælp).
 2. Gå til afsnittet D. Lånesamabejde 1. Bestillinger og lån. A. . Bestillinger fra andre biblioteker - Afsender af bestilling. Her er en indtastningsboks hvor I skriver biblioteksnummer på det bibliotek der skal være afsender. Dvs.:
  • filialens biblioteksnummer (filialen er afsender) - eller:
  • hovedbibliotekets biblioteksnummer (hovedbiblioteket er afsender - filialen er afhentningssted). Eller:
  • et helt andet biblioteks biblioteksnummer. Dette bibliotek bliver afsender af bestillingen. Denne mulighed skal I kun bruge hvis et helt tredje bibliotek overtager ekspedition af fjernlån for jer.
 3. Klik på Gem ændringer, for at gemme jeres valg.
 4. Dette skal I gentage for alle de filialer hvor I ønsker at sætte denne indstilling.

Har I spørgsmål eller problemer med dette? Kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk.

Kryptering

Kryptering Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 10.01.2011

Nogle biblioteker ønsker at modtage mails fra bibliotek.dk eller DanBib-bestilsystemet med brugerens navn og/eller CPR-nummer (eller andre personhenførbare data). Det kan fx være:

 • bibliotek.dk-bestillinger modtaget på e-mail.
 • Mailkvitteringer for bestillinger udført i BOB-basen eller Netpunkt.

For at dette kan ske på sikker og lovlig vis tilbyder DBC at sende disse i form af S/MIME-krypterede mails.

For at vi kan sende krypterede mails til et bibliotekssystem skal vi have modtaget:

 • biblioteksnummer for bibliotek
 • mailadresse(r) som skal modtage krypterede mails
 • for hver mailadresse: et certifikat (offentlig nøgle)
 • udløbsdato for certifikatet
 • oplysning om 'base64-encoding'-oplysning skal fjernes fra mailheader eller ej (fjernes default)

Det er som regel leverandøren af jeres bibliotekssystem der sørger for dette, da dekrypteringen lokalt jo skal fungere sammen med det lokale bibliotekssystem.

Anmodning om registrering af mailadresse til kryptering + de øvrige oplysninger sendes til DBC's Kundeservice. DBC lægger disse oplysninger i en særlig skjult tabel i VIP-basen. Når vi har givet besked om at oplysningerne er lagt vil BOB være klar til at sende krypterede mails.

Kryptering vil derefter være i drift når biblioteket opdaterer VIP-basen med de mailadresser der skal modtage krypterede e-mails. Det kan fx være til DanBib-bestillinger og/eller -kvitteringer i D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån eller i B. Slutbrugere, 3. Bestillinger og lån. Husk også at kontrollere samme sted i VIP-basen den er sat rigtigt op med format for mailbestilling.

I øvrigt ...:

 • DBC går ud fra at biblioteket eller systemleverandøren selv genererer offentligt og privat certifikat.
 • Når certifikatet udløber: et certifikat har en begrænset gyldighed, fx 2 år. I - eller jeres leverandør - skal selv være opmærksom på fornyelse af certifikat i god tid inden det udløber. DBC skal have nyt certifikat 2-3 arbejdsdage inden udløbsdato, med forslag til installationstidspunkt. Hvis certifikatet udløber, sender bestilsystemet mailen i ukrypteret tilstand, med angivelse i mail-subject-feltet at 'CERTIFICATE IS OUT OF DATE'.
 • Når I skal ændre mailadresse: hvis I skal ændre en mailadresse der modtager krypterede e-mails fra DanBib-systemet, skal DBC modtage et nyt certifikat fra jer (da mailadressen i reglen indgår som en del af krypteringscertifikatet). DBC anbefaler at I kontakter leverandøren af jeres bibliotekssystem, hvis I skal ændre en mailadresse der p.t. modtager krypterede mails

Læs også hvad Datatilsynet skriver vedr.:
"Transmission af personoplysninger over Internet (07.01.2008)".

NORFRI og KVIK

NORFRI og KVIK Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

31. marts 2011

Indhold:


NORFRI og KVIK er to frivillige samarbejder omkring hurtig og/eller gratis ekspedition af fjernlån. Nedenfor kan du læse mere om disse samarbejder og hvordan jeres bibliotek kan bidrage til dem.

Om NORFRI-samarbejdet

Initiativet til NORFRI blev taget af det tidligere NVBF (Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund) for en del år siden. Der er tale om en uformel sammenslutning uden beføjelser i øvrigt og uden noget andet formål end at levere gratis fjernlån og kopier mellem de nordiske lande på følgende vilkår:

 • Fag- og forskningsbiblioteker samt folkebiblioteker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige kan tilkendegive, at man vil levere gratis fjernlån og kopier til NORFRI-biblioteker i andet nordisk land. NORFRI omfatter ikke levering af bøger og kopier som fjernlån til biblioteker i eget land.
 • De normale låneveje følges ved bestilling, således at nationale ressourcer udtømmes inden bestilling sendes til andet nordisk land.
 • I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'NORFRI' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'NORFRI' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to NORFRI-biblioteker i hvert sit land.
 • Danske biblioteker der ønsker at være med i NORFRI, kan henvende sig til DBC's Kundeservice med anmodning om optagelse som NORFRI-bibliotek.
 • DBC registrerer det nye NORFRI-bibliotek i DanBib-systemet og informerer Nasjonalbiblioteket i Oslo, som vedligeholder NORFRI-listen i Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser

Bemærk: NOSP-lokaliseringer (nordiske bibliotekslokaliseringer) er fjernet fra DanBib marts 2011. Det betyder ikke at NORFRI er ophørt, men det er længere muligt at se lokaliseringer fra andre nordiske biblioteker i DanBib (Netpunkt eller Zpunkt).


Om KVIK-samarbejdet

KVIK-samarbejdet er et samarbejde mellem en række danske og nordiskeforskningsbiblioteker om hurtig levering af artikelkopier. De deltagendebiblioteker har forpligtet sig til at levere inden for 24 timer uden gebyrer af nogen art.

I DanBib (Netpunkt) ses markeringen 'KVIK' ud for den enkelte lokalisering. Bestilsystemet udfylder automatisk bestillingen med 'KVIK' i Bemærkninger-feltet, når bestilling går mellem to KVIK-biblioteker.

Liste over KVIK-biblioteker

 • Det Administrative Bibliotek
 • ASB Bibliotek
 • Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek
 • Danmarks Pædagogiske Bibliotek
 • Det Farmaceutiske Fakultetsbibliotek
 • Handels- og IngeniørHøjskolens Bibliotek, Aarhus Universitet
 • Islands National og Universitetsbibliotek
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Luleå universitetsbibliotek
 • Lunds universitetsbibliotek, UB1
 • Odense Universitetshospital, Videncentret
 • Roskilde Universitetsbibliotek
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Odense
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Esbjerg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Kolding
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Slagelse
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Sønderborg
 • Syddansk Universitetsbibliotek, Teknisk Bibliotek

KVIK-samarbejdet har ikke etableret nogen hjemmeside, yderligereoplysninger hos projektkoordinatoren:
Poul Erlandsen, Det Kongelige Bibliotek
P.O. Box 2149
DK-1016 København K
Tlf: +45 33 47 44 44
E-mail: poer@kb.dk

Til toppen

Biblo

Biblo Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 9. november 2017

Biblo er de danske børnebibliotekers fælles site.
Det henvender sig til alle børn under 14 år.
Biblo er skabt og køres af de danske folkebiblioteker.
Se også: https://biblo.dk/om-biblo#!

Biblo indeholder en bestillingsfunktion hvor brugerne kan sende bestillinger til "sit" bibliotek.

Henvendelser om Biblo

Alle henvendelser om Biblo skal rettes til: DBCs kundeservice.

Bestillinger fra Biblo-brugere

VIP-indstillinger

Som udgangspunkt skal bibliotekerne intet gøre for at kunne modtage bestillinger fra Biblo. DBC's Open Order Service (som Biblo bruger) anvender de indstillinger i VIP som I har lavet til bibliotek.dk. Så hvis bestillinger til bibliotek.dk virker, så virker det også fra Biblo.
Biblo foretrækker at brugerne kan bestille så nemt som muligt, uden unødvendige skift af grænseflade. Derfor er det ønsket at alle biblioteker der kan og har mulighed for det, vælger at modtage bestillinger på eget materiale ved hjælp af NCIP-protokollen. .

Lånertjek

Lånertjek laves af Biblo ved brug af DBC's fælles lånertjekservice.
Fejl i forbindelse med lånertjek skal rapporteres til DBCs kundeservice.

Bestillinger

I BOB kan I se om en bestilling er fra Biblo ved at klikke på Detaljer i bestillingen.
Fejl i forbindelse med bestillinger skal rapporteres til DBCs kundeservice.

Søgning

Søgningen i Biblo sker via openSearch webservicen. 

Z39.50-ILL

Z39.50-ILL Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 19.09.2016

DanBibs bestilsystem kan udveksle ILL-beskeder ved hjælp af z39.50-protokollen i overensstemmelse med "danZIG"-profilen for beholdning og bestilling.

ILL-beskeder der understøttes af DBCs bestilsystem:

Yderligere information:

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer

DBC's ip-adresser ved kommunikation med lokale systemer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 10. november 2015

Lokale firewalls kan have brug for at lave regler for hvilke maskiner man tillader at komme ind på forskellige adresser og portnumre. Her er en oversigt over de DBC-ip-adresser I ser hos jer for de forskellige services.

Den generelle anbefaling er at bibliotekerne i lokale firewalls - hvis man har brug for regler om indkommende trafik fra DBC - åbner for adgang til hele DBC's ip-interval: 193.111.162.0-193.111.162.255.
DBC har for nogle services etableret egentlig dobbeltdrift for at sikre os i forbindelse med fx brand. Derfor kan servicen afvikles på primære og sekundære driftmaskiner placeret i fysisk adskilte maskinstuer. Og vi har derfor brug for fx ved servernedbrud uden videre at kunne skifte mellem primære og sekundære maskiners ip-adresser.

z39.50-kommunikation

z39.50-opkald fra DBC vil komme fra følgende maskiner/adresser:

 • Holdingsopslag fra OpenHoldingStatus.addi.dk (webservicen) via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk). Dette gælder holdingsopslag fra alle systemer og ghrænseflader, hvor der skal anvendes z3950 mod lokalsystemet.
 • z-bestil (bestilling og svar på bestilling, ahipping, renew, cancel) via z3950: via tcp fra ip:
  193.111.162.2 (gw.dbc.dk)
 • Trafik fra DBC's interne net (fx bestil-systemets z39.50- og mailtrafik) kommer fra ip-adressen 193.111.162.2, alias gw.dbc.dk.

http(s)-kommunikation

Http(s)-kommunikation med DBC's systemer sker altid fra DBCs proxyserver på ip-adressen: 193.111.162.131, alias: phobos.dbc.dk.

Fx:

 • NCIP-lånertjek
 • NCIP-lånerstatus med fornyelse og annullering
 • http- og https-trafik fra bestilsystemet (iso18626, iso20775-holdingsopslag, OpenReceipt-kvittering)

Varsel ved ændringer

DBC vil bestræbe sig på at give et varsel på 5 arbejdsdage ved ændring af de faste ip-adresser der er dokumenteret på denne side. Dog kan skift mellem primære og sekundære driftmaskiner ske uden varsel. Vi informerer altid om ændringer på mailinglisten 'danbib-info' og på http://kundeservice.dbc.dk.

Servicedeklarationer

Servicedeklarationer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 27.05.2013

Det anbefales, at alle biblioteker i en servicedeklaration for biblioteksbrugerne beskriver betjeningsniveauet med hensyn til fremskaffelse af materialer fra andre biblioteker. Bibliotek.dk's biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.

Det anbefales endvidere, at alle biblioteker i en servicedeklaration over for andre biblioteker kort beskriver betjeningsniveauet i forbindelse med lånesamarbejdet. Det anbefales særligt, at eventuel fravigelse af nærværende retningslinjer eksplicit beskrives i bibliotekets servicedeklaration.

Netpunkts biblioteksvejviser indeholder mulighed for link til en sådan servicedeklaration.(citat: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark)

Retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde

Eksempler på servicedeklarationer for lånesamarbejde

Den korte version

 • Henvisning til retningslinjerne
 • Modtager ikke bestilling af titler under anskaffelse
 • Fakturerer erstatning af materiale efter 3 mdr.s overskridelse af lånetiden. Udgift til klargøring kræves ikke erstattet
 • Lånetid andre biblioteker: 6 uger
 • Henvendelse: [tlf. og e-mail]

Uddannelsesbiblioteker

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig, at materiale ikke udlånes uanset afmærkning i DanBib. Dette sker, hvis det pågældende fagområde er fokus for opgaveskrivning på uddannelsesinstitutionen.
 • I så fald afvises bestilling uden nærmere forklaring

Betaling transport

Udover den korte version:

 • Biblioteket forbeholder sig at kunne fakturere forsendelsesomkostninger i de tilfælde, hvor det bestillende bibliotek ikke modtager materiale via den nationale kørselsordning

Erstatning

Udover den korte version:

 • Biblioteket vil normalt ikke tilbagebetale erstatninger for bortkommet materiale ved returnering af dette
 • I undtagelsestilfælde tilbyder biblioteket dog dette. I så tilfælde fremgår dette af den fremsendte faktura
 • Erstatning for klargøring tilbagebetales dog ikke

Gebyr udlån generelt

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager generelt betaling for interurbanlån til andre kommuner, jf. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 dækkende alle materialetyper
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Gebyr udlån i visse tilfælde

Udover den korte version:

 • Biblioteket tager betaling for interurban-lån til andre kommuner, jv. lov § 22 og bekendtgørelse § 8 det omfang at en kommune tager betaling for fjernlån. I øvrige tilfælde opkræves ikke gebyr
 • Omkostninger til forsendelse med post opkræves med beløb til porto

Statistik over bestillinger

Statistik over bestillinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 25. maj 2011

Statistik over bestillinger i DanBib (netpunkt, zpunkt), bibliotek.dk og Biblo.dk. Både samlet statistik, fordelt på sektorer (folke-, forsknings-) og for hvert enkelt bibliotek (søg på biblioteksnummer):

http://stat.bob.dbc.dk (åbner i et nyt vindue).

DanBib via netpunkt

DanBib via netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Her finder du information om DanBib, som kun vedrører adgang via netpunkt.dk.
Brug menuen til venstre til at finde information om basens indhold (DanBib generelt), bestilsystemet m.v.
Information om hvordan du konkret arbejder på netpunkt, ser du i hjælpeteksterne på brugergrænsefladen og i Hjælp på netpunkt.
Under Services på netpunkt (nederste venstre fløj) finder du links til generelle standarder og vejledninger som fx
danMARC2
Katalogiseringsregler
Praksisregler

 

Søgning i DanBib

Søgning i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 03.03.2016

Hovedkilderne til information om søgning i DanBib via netpunkt er
- tekster på selve brugergrænsefladen
- ekstra hjælpevinduer som åbnes fra grænsefladen
- Hjælp øverst i skærmbilledet på netpunkt.dk.
Søgesproget i DanBib svarer i vidt omfang til ccl (ISO8777) - med hensyn til booleske operatorer, trunkering m.v.
Langt de fleste af de omtalte muligheder kan også bruges i bibliotek.dk.
Her er søgesproget dog fra 2014 cql - Kommandosøgning i bibliotek.dk

På denne side får du information om søgeveje, og hjælp til søgning på forskellige typer data.

Søgeveje - oversigter over alle søgekoder

Søgekoder i DanBib - oversigt (link til oversigt i hjælpetekst på netpunkt)
Søgekoder i DanBib - oversigt over søgekodehierarkier (PDF-dokument)
Praksisregler for søgeveje (Styrelsen for Bibliotek og Medier, 2018) -
(regelsættet bag DanBibs søgeveje)
(pdf)

Funktioner og søgekoder

Her kan du finde hjælp til brug af et udvalg af søgekoderne.

Anmeldelse af et kendt værk - anmelder

Hjælp til søgning efter anmeldelser

Artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans - BKM

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008 *n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang - 009*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang - 009*n=b - fx efter login)
 • br=oi (online ingen adgang - 009*n=c)

Der findes en tilsvarende langordskode: lbr

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+: br=c+
Brugsretskategorier

Emneord - DBC's emneordspraksis

Sprogbrug i DBCs emneord

Funktionskoder

Funktionskode søges med lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009 - og senere i andre materialetyper.
Den kan fx bruges til skan på en forfatter hvor man så kan udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på. Fx:
skan lff=buk swienty.
skan lff=joof hella.
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med fo,
fx. fo=skousen og fo=indlæser

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb,
fx fb=ida jessen og fb=oversætter - med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, fx en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=oversætter bruges som søgekode.

Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt - søg på funktionskoder for at få alle opdateringer
Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet

Indekser

Overblik over søgning på data fra de tidligere webindekser

Katalogkode

Katalogkode søges som: kk=
Alle katalogkoder (danMARC2 - bilag G)
Katalogkoder til materialevalg

Let-tal

Let-tal søges med ll. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Lokaliseringer og ejerkode

Søgekoden lok: søger i bibliotekets poster (ejermarkering) suppleret med lokaliseringer
Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Materialetyper

Søges som: ma= (søger i alle angivne materialetyper i posten).
Søges som: hm= (her søges i hovedmaterialetype i posten).
Alle koder for materialetype

Målgrupper - anbefalet aldersgruppe - PEGI - Medierådet - niveaukoder

Angivelse af målgruppe og aldersgruppe

Numre

Oversigt over søgekoder der søger i forskellige typer numre

Pladeanmeldelser

Om udvælgelse og registreringsniveau på Pladeanmeldelser

Skolebiblioteksrelevante materialer

Oversigt over markering af skolebiblioteksrelevans

Sprog

Søges som: sp= (bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten).
Søges som: hs= (søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til).
Søges som: spr= (søger kun i ét sprog pr. post - det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode).
Alle koder for sprog (danMARC2 - bilag C)

Søgning på tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges som: dk=
Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges som: ul=
Alle koder for landenavne (danMARC2 - bilag C)

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges som: uu=
kk=bkm201504 og uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2015, som er førsteudgivelser.

 

Sprogbrug i DBCs emneord

Sprogbrug i DBCs emneord Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 17.02.2015

Substantiver fremfor verber

fx:

 • sorg (i stedet for sørge)
 • reparation (i stedet for reparere)

- om muligt i ubestemt flertal, fx:

 • børn
 • læger
 • relikvier

Dansk fremfor fremmedord

fx:

 • kræft (i stedet for cancer)
 • fosterudvikling (i stedet for embryologi)

- bortset fra når fremmedordet har vundet hævd, fx:

 • anoreksi

Stednavne:

Stednavne i direkte form (fx Frankrig, Spanien) foretrækkes, men i visse tilfælde gives den adjektiviske form, fx:

 • latinamerikansk dans
 • dansk litteratur
 • tyske mindretal

- men:

 • landsbyer
 • Danmark (i stedet for danske landsbyer)

Læs meget mere om principperne i DBC's indekseringsvejledninger

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser

Hjælp til søgning efter artikler og anmeldelser Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 03.03.2015

Søg ikke forgæves på artikler eller anmeldelser som slet ikke findes i DanBib!
Læs mere om indholdet i Artikelbasen og Anmeldelsesbasen i DanBib.
Søgning på artikler og anmeldelser
Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Visformater - anmeldelser
Pladeanmeldelser

Søgning på artikler og anmeldelser

 • vp:værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering

Materialetyper:

 • kode for avisartikel: ai - søg fx: somalia? og ma=ai
 • kode for tidsskriftartikel: ap - søg fx: aktiekurs? og ma=ap
 • kode for anmeldelse: am - søg fx:
  lvp=politiken 2015 2015 01 04? ikke ma=anm

Anmeldelsesbasen - søgekoder m.m.

Jeg skal finde anmeldelser af et kendt værk - letteste metode!
Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk (på forfatter, titel eller andre data) - så er der link til anmeldelser i alle visformater pånær Oversigtsformat.
Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret i DanBib som en del af anmeldelsesregistreringen. I så fald kan man have glæde af søgekoderne nedenfor.
Hvis der er mange udgaver af et værk, kan det tage lidt tid at finde den udgave, hvor anmeldelserne er koblet på (i bibliotek.dk ser du anmeldelserne på værkniveau, så brug evt. den i stedet). Du kan også have glæde af en af de specielle anmeldelsessøgekoder:
ri og lri - anmeldt værks titel.
rf og lrf - anmeldt værks titel.
Et eksempel: lri=lucca? finder anmeldelser af romanen Lucca.
Bemærk!
Hvis man ønsker at kombinere data på et anmeldt værk med data fraanmeldelsen, kan man kombinere:
fx: rf=als roald og rc=vinterberg
- så ser man, om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als. Men der skal bruges særlige søgekoder for at kunne kombinere "på tværs":
rc og lrc - anmeldere (ikke med i fo)
ri og lri - anmeldt værks titel
rf og lrf - anmeldt værks ophav - det kan også være et teater, et udstillingssted eller en instruktør
em og lem - kan bruges til anmeldt værks titel

Visformater - anmeldelser

Link med teksten Henvisning til anmeldelser ses i disse formater:
Standard, Detaljeret, Verifikation og Detaljeret musik.
I Anmeldelsesformat ses det anmeldte værk i kort form og den enkelte anmeldelse i kort form med link til hver anmeldelse med flere oplysninger og mulighed for bestilling.

Pladeanmeldelser

Pladeanmeldelser - indhold

Pladeanmeldelser er en del af DanBib, som kan sammenlignes med Anmeldelsesbasen. Pladeanmeldelsesbasen rummer registreringer af anmeldelser af indspillet musik fra en række danske aviser og danske og udenlandske tidsskrifter og websites. Indekseringen startede i 1984.
Registreringerne fra danske aviser og tidsskrifter er siden 1999 en del af nationalbibliografien. Registreringerne var oprindelig tænkt til brug for bibliotekernes materialevalg, men efter en omlægning i 2006, hvor antallet af kilder blev forøget væsentligt og registreringerne udvidet med citater og ratings ("stjerner"), er ideen også at understøtte formidlingen.
Mere om Pladeanmeldelsers indhold
Om DBC's musikservice, herunder G- og M-fortegnelse, nationalbibliografisk registrering m.m.

Hvordan registreres pladeanmeldelser?

Der oprettes en post på det anmeldte værk (når en sådan ikke allerede findes), hvortil registreringen af anmeldelsen knyttes (på same måde som bindposter i et flerbindsværk).Som regel vil posten på det anmeldte værk være (eller ende med at være) en fuldstændig registrering af materialet, men som minimum oprettes en post med hovedudøver/musikgruppe/komponist, hovedtitel (evt. værk), plademærke, materialetype.
Om den enkelte anmeldelse registreres:

 • hvor og hvornår anmeldelsen er publiceret ("værtspublikationsoplysninger")
 • anmeldelsens forfatter
 • rating (hvis publikationen bruger et stjernesystem el. lign.)
 • et citat (som regel, efter skøn)


I ældre pladeanmeldelsesposter ses ikke alle disse oplysninger.

Hvordan ses pladeanmeldelserne i DanBib?

Ønsker man at se henvisninger til anmeldelser, søger man på det anmeldte værk - så er der link til anmeldelser i alle visformater pånær Oversigtsformat.
Hvis der til den viste post hører anmeldelser vises - under Links - linket
Få henvisning til anmeldelser.
Klik på dette - herefter vises de enkelte anmeldelser med bl.a. stjerner, citater, link til Infomedia (hele anmeldelsen) og bestilmulighed.
Man kan også vælge at få vist hele søgeresultatet i Anmeldelsesformat med stjerner, citater og links.
På den måde kan man fx få et overblik over anmeldelser til ugens musiktitler på BKM-fortegnelsen eller sammenligne anmeldelser af flere udgivelser af samme kunstner eller flere indspilninger af samme værk.
Fx: kk=bkm201440 og ma=lm

Denne metode kan dog ikke bruges til anmeldelser fra før 2000 (som ikke er matchet med en "rigtig" katalogisering af den anmeldte udgivelse) eller senere anmeldelser af udgivelser, som ikke har fået en fuld katalogisering. I så fald kan koderne ri/lri (anmeldt titel), rf/lrf (anmeldt ophav) eller rc/lrc (anmelder) bruges.

Links til Infomedia i artikelposter

Links til Infomedia i artikelposter Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.09.2015

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende aviser:

 • Aktuelt fra 1996-april 2001 (avisen ophørt)
 • Berlingske Tidende fra 1990-
 • Information fra september 1997-
 • JyllandsPosten fra 1996-
 • Kristeligt Dagblad fra 2001-
 • Politiken fra 1990-
 • Weekendavisen fra 1990-

En række avisers ældre poster har fået link til Infomedia ved et retroprojekt i 2014 (typisk artikler fra perioden 1990-2004). Dækningen i denne periode er ikke 100%, men snarere 90% af de indekserede artikler, og indtil videre kun nogle af anmeldelserne fra denne periode.
Læs mere på profblog.bibliotek.dk om ældre aviser med link til Infomedia

DBC indsætter id-numre fra Infomedia i poster fra følgende tidsskrifter:

 • Berlingske Nyhedsmagasin (fra januar 2011-november 2011 (indgår derefter i Berlingske tidende))
 • Computerworld (fra august 2011)
 • Danske Kommuner (fra maj 2011)
 • Ingeniøren (fra august 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Mandag morgen fra april 2011-2012, nr. 23. Ophørt i trykt udgave, indekseres herefter kun i online version
 • Mandag morgen [online] fra 2012, nr. 24 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Mandag morgen Navigation fra 2012, nr. 1 - link til både hjemmeside (adgangsbegrænsning) og Infomedia
 • Sygeplejersken (fra september 2011)
 • Ugebrevet A4 (fra januar 2011 - link til Infomedia og til nettet)
 • Ugeskrift for læger fra januar 2010 - Årg. 175, nr. 50 (2013). Indeksering af trykt udgave ophørt, indekseres fra og med 2014 i ren online version, hvor der ikke linkes til Infomedia
 • Videnskab.dk [online] fra januar 2012

Ordningen gælder artikler og anmeldelser (pt. kun avisanmeldelser). Hvis posten indeholder et id-nummer dannes et link til Infomedia.
November 2014 er ca. 400.000 poster forsynet med id-numre. Tilvæksten er på cirka 1800 nye poster pr. måned.

Adgang til Infomedia via bibliotek.dk

Læs om adgang fra bibliotek.dk

Adgang til Infomedia via DanBib

Man får adgang til Infomedia via DanBib ved at tegne abonnement hos DBC. Abonnementet dækker DBCs udgift til etablering af links i DanBib.
Læs om abonnement på DBC's hjemmeside
Man skal i forvejen være abonnent med publikumsadgang på Infomedia for at kunne tegne abonnementet hos DBC.
DBC har indgået en aftale med Infomedia om denne service og betaler afgift for den til Infomedia.

Generelt om indeksering til Artikelbasen

Der indekseres ca. 28.000 artikler pr. år til Dansk artikelindeks, fordelt på ca. 12.500 avisartikler og 15.500 tidsskriftartikler.
Der indekseres de 7 landsdækkende aviser og ca. 650 tidsskrifter.
Der udgives cirka 8.000 tidsskrifter i Danmark, så der sker en hård udvælgelse, idet kun ca. 10% af tidsskrifterne indekseres.
Indekseringen finansieres via nationalbibliografiaftalen med staten, hvilket er med til at sætte en ramme for antallet af indekserede aviser og tidsskrifter.For aviserne har det været nødvendig med en tilsvarende hård udvælgelsesproces for at holde antallet på de ca. 12.500 artikler om året.
Det betyder, at det ikke er alt i Infomedia, som findes i Artikelbasen/bibliotek.dk.
Oversigt over indekserede aviser og tidsskrifter
Læs mere om selektion af artikler og anmeldelser

Angivelse af biblioteksrelevans

Angivelse af biblioteksrelevans Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.02.2015

Biblioteksrelevans
Materialevurdering/lektørudtalelse
Målgruppe
Anbefalet aldersgruppe
PEGI-mærkning
Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord
Angivelse af niveaukoder på faglitteratur
Medierådet - restriktioner for børn
Brugsretskategorier til video og dvd
Postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)
Her beskrives DBC's praksis på området. Søgeeksemplerne nedenfor er i DanBib via netpunkt, men koderne kan også bruges i bibliotek.dk. I bibliotek.dk skal dog bruges den syntaks som gælder dér, fx engelske operatorer og anførselstegn rundt om søgeudtryk. Kommandosøgning i bibliotek.dk (nyt vindue)

Biblioteksrelevans

Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én kode: BKM
Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.
Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- .
BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202.
Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX
Søgekode for katalogkoder: kk
kk=bkm201503 - søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2015.

Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

Kan søges med søgekoden sf.

Materialevurdering/lektørudtalelse

Posterne afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l - materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m - materialer hvortil der findes en multimedievurderingvurdering
 • n - materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o - materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Kan søges med søgekoden sf.
kk=bkm201503 og sf=l

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærere i folkeskolen og skolebestyrelser.
Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe.
Mærkning foretages af DBC's medarbejdere.
Koder for målgruppe

 • v - materialer for voksne
 • b - materialer for børn
 • s - materialer for skoler

Søgekode for målgruppe: sf
kk=bkm201504 og sf=s

OBS! Husk at der også findes skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse (DBF).
Disse søges fx:
kk=dbf201504 ikke kk=bkm201504 og sf=s

Fra 1999-2007 fandtes også disse mærkninger:

 • f - av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom'er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k - musik - klassiske standardværker - kun brugt fra 2000-2006.

Søges med søgekoden ka eller sf.

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til - op til og med 16 år.
Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til formidling, højtlæsning eller selvlæsning for en given aldersgruppe.
"Formidling for" bruges restriktivt på faglitterære bøger hvor indholdet henvender sig til barnet, men hvor teksten ikke forventes at kunne læses/forstås af barnet. Kan også bruges på faglitterære bøger til større børn om f.eks. et svært emne.
Søges med søgekoden em eller nb.
em=højtlæsning og em=5 årem=formidling og em=8 år
em=selvlæsning og em=9 år
Man kan søge materialer på denne måde for materialer fra 1980'erne og frem. Ældre noter som fx "Fra 9 år" er konverteret så der lægges to år mere til (for 9år, for 10år, for 11år) - dog er højeste betegnelse for 16 år.

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Hvis bøger indeholder angivelse af målgruppe eller brugerniveau, angives dette i posten. Fx:
for hf, for jurastuderende, for udlændinge, for 6. klasse.
Søgekoder: kun målgruppe/niveau - nb og lnb. Kan også søges med em og som fritekst. Det er en god ide at skanne i lnb for at få en fornemmelse for betegnelserne.
Læs evt. mere i DBC's indekseringsvejledning for faglitteratur (nyt vindue)
Film og cd-rom'er: søgning i poster fra oktober 2006 og frem kan også foretages med søgekoden ra.

Eksempel på søgning:
Søgning på titler der anbefales til børn fra 14 år og opefter:
ra=14

Angivelse af niveaukoder for faglitteratur

Fra april 2010 har DBC sat niveau på al faglitteratur der bliver bibliotekskatalogiseret- der anvendes følgende koder:
01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Derudover er ca. 60.000 DBC-poster fra perioden 2000-2010 beriget med en (eller flere) af ovenstående koder.
Koderne er søgbare med koden nv i DanBib og i bibliotek.dk:
nv=05
Læs mere i Bibliografisk nyt (nyt vindue).

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år.
Oplysningerne er søgbare med rp fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI (nyt vindue)
Eksempel på søgning:
Søgning på titler der frarådes til børn under 7 år:
rp=7
De to afmærkninger kan evt kombineres ved at starte med lektøranbefalingen og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af Pegimærkningen - her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
ra=12 ikke (rp=16 eller rp=18)

Medierådets aldersklassificeringer

rb (aldersklassificeringer for børn - fra Medierådet)
Søgning på Medierådets film aldersklassificeringer ("forbudt for børn" - "begrænset adgang" - "tilladt for") sker med søgekoden rb. De anvendte koder er: 0, 7, 11 eller 15 år.
0 betyder "tilladt for alle".
Læs evt. mere hos Medierådet (nyt vindue)
Oplysningerne findes fra 1998.

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br.
Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, fx. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc.
Eksempel på søgning:
Titler med brugsretskategori c+:
br=c+
Information om brugsretskategorier (nyt vindue)

Koder for postens udgivelsesstatus (ny titel, udgave og oplag)

 • nt - ny titel - ikke tidligere registreret af DBC
 • nu - ny udgave af tidligere registreret titel
 • op - oplag af tidligere registreret titel


Søgekode for postens udgivelsesstatus: uu
kk=bkm201504 og uu=nt
Søger alle BKM titler fra uge 4, 2015, som er førsteudgivelser.

 

Numre

Numre Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.02.2015

nr - bredeste søgemulighed
Søger i alle typer af numre. Udover ID- og standardnumre også pladenumre, og AV-bestillingsnumre m.v.
Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges dog uden blanktegn.
id
Søger på id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 001a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001*a
(til forskel fra søgekode nr, der søger alle numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
ld
Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller Faustnummer) i 014a.
Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014*a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer)
(søgekoden nr omfatter IKKE disse id-numre).
Med denne søgekode kan faustnumre søges med eller uden de eksisterende blanktegn i nummeret.
tf
Søger i tidligere og lokale FAUST- og id-numre i felt 014*a
is
Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.)
Indgår også i fritekstsøgning.
Søgekoderne is, ib og in: bindestreger kan skrives eller erstattes af ingenting, fx
is=87-418-5933-2 eller is=8741859332.
Hvis du søger fritekst skal du søge nummeret uden bindestreger og blanktegn.Hvis du vil søge nummeret som det står i posten, skal du benytte søgekoden nr
ib
Søger i 10- og 13-cifrede ISBN
Læs mere om13-cifrede ISBN
in
Søger i ISSN i felt 022*a
im
Søger i ISMN i felt 028*a
ir
Søger i ISRN i felt 027*a
co
Søger i CODEN i felt 030*a
bc
Søger i stregkoder (EAN-numre)i felt 023*a
Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer, men kan IKKE søges med denne kode. Det søges med søgekoden ib eller is.
oc
Søger i oclc-numre i felt 021*a
nl
Søger i lc-numre i felt 021*a

Ændring af søgemuligheder i DanBib

Ændring af søgemuligheder i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 13.09.2012

DanBib har skiftet til ny "søgemaskine" april 2011 - dvs. at registre og måden søgningerne behandles på er ændret.
Formålet har været at få et mere moderne og hurtigere redskab.
Vi har forsøgt at ændringer kun er til det bedre, og at det meste set fra brugernes side fungerer som hidtil.
Nedenfor lidt om nyhederne som senere også vil komme i bibliotek.dk.
Information om de forskellige koder til materialetype og sprog findes også i Hjælp i netpunkt. Samtlige søgekoder kan som altid findes via link fra forsiden i DanBib - eller med alt+l.

Nye muligheder
Begrænsere er afskaffet
Anbefalet søgeadfærd
Mindre ændringer i registre

Nye muligheder

Ny søgekode: lff - funktionskoder

lff søger i de funktionskoder som blev indført i DBC's katalogiseringer juni 2009.
Den kan fx bruges til skan på en forfatter hvor man så kan udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på.
Fx skan lff=buk swienty.
Bemærk at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med fo,
fx. fo=skousen og fo=indlæser
Læs mere om funktionskoder på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Nye data i søgekode: br - brugsret og tilgængelighed

br-registret er udvidet med netdokumenters tilgængelighed (008 *n) og kan søges således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang)
 • br=od (online delvis begrænset adgang - fx efter login)
 • br=oi (online ingen adgang)

Samtidig er der kommet en ny tilsvarende langordskode: lbr

Ny søgekode: ll - let-tal

ll søger i let-tal. Inddatering af let-tal startede 1. november 2009.
Bemærk derfor at den kun er nyttig hvis I søger i nyere materialer.
Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Læs mere om let-tal på DBC's hjemmeside - Bibliografisk Nyt

Begrænsere er afskaffet

Begrænsere - en særlig slags søgekode som ikke kunne bruges alene - er afskaffet. Formålet med dem var at kunne lave søgninger på meget store mængder (fx alle bøger eller sprog=engelsk) uden at svartiden blev helt umulig. Dette kan nu klares uden at skulle lave disse særlige begrænsere. Mange har haft svært ved at forstå forskellene ved søgning med søgekode og med begrænser.

Anbefalet søgeadfærd

Svartiderne i det nye system er generelt forbedrede, men det kan alligevel være fornuftigt at advare mod særlige typer søgninger som ofte vil tage lang tid.
Selvom svartiderne når man afgrænser med sprog og materialetype er acceptable, anbefaler vi at man ikke blot automatisk bruger disse afgrænsninger. Hvis man laver en præcis verifikativ søgning, vil data fra forfatter og titel ofte være nok - og give hurtigst svartid.
Undgå også unødvendige afgrænsninger på fx artikler eller periodika hvis I har præcise data at søge på.
Vi vil også (som hidtil) fraråde afgrænsning på meget store grupper af årstal a la "større end 1930-", "mindre end 1990" eller lignende. Overvej om der ikke er bedre metoder til at udforme din søgning.

Mindre ændringer i registre

Søgekoder for lokaliseringer og ejer

Søgekoden lok: søger i bibliotekets poster (ejermarkering) suppleret med lokaliseringer
Søgekoden ln: søger i bibliotekets lokaliseringer og kun dem.

Søgekoder for materialetype og sprog

Søgning med sp: bredeste sprogsøgekode - søger i alle sprog nævnt i posten.
Søgning med hs: søger i alle hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er fx for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til.
Søgning med spr: søger kun i ét sprog pr. post (det sprog der står i 008 delfelt l). Altså den snævreste sprogsøgekode.
Søgning med ma: her søges i alle angivne materialetyper i posten
Søgning med hm: her søges i alle hovedmaterialetyper i posten.

Andre nyheder

 • De særlige emneordstyper MeSH = Medical subject headings (ms - lms) og NAL = National Agricultural Library (ag - lag): søgekoderne for disse typer emneord fanger nu mere end hidtil.
 • Man kan søge på oclc-numre og lc-numre med koderne: oc og nl.

Visning i DanBib

Visning i DanBib Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 06.02.2015


Visformater
Definer dine egne visformater
Opsætning
Værkvisning
Links: Læs om forfatteren, Videre på nettet
Søgeresultater i andre baser
Emneoversigt
Links til Infomedia

Visformater

Hvordan dine visformater skal se ud, bestemmer du i Opsætning.
Klik på fanebladet Opsætning Vis& Kurv og vælg hvad der skal vises i Oversigtsformat, Standardformat og Detaljeret format.

Oversigt

Typisk én linie på værkniveau hvis du ikke i Opsætning klikker ekstra data af.

Standard

Som standard vises kort version af forfatter og titel samt korte oplysninger om hver udgave inkl. brugsretskategorier. Mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Detaljeret

Hovedparten af postens oplysninger inkl. mulighed for at folde Links og Lokaliseringer ud. "Vis beholdning" - hvad betyder farverne?

Anmeldelsesformat

Kort format hvor anmeldelser til posterne vises i oversigtsform. En del vises med ratings fra aviser og tidsskrifter samt links til Infomedia.

Marc

Det nationale indholdsformat danMARC2 der ligger bag de øvrige formater. Hvordan oplysningerne i en post skal være søgbare, styres bl.a. ved hjælp af felter og delfelter.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Acceptformater

Formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.

Definer dine egne visformater

Du kan selv bestemme hvilke oplysninger der default skal vises i de tre grundformater: Oversigt, Standard og Detaljeret.
Og du kan bestemme hvilket af disse formater der default skal vises.
Oplysninger du vælger ikke at få vist default, kan du klikke dig frem til ved at bruge knapper til: Se mere, Links og Lokaliseringer.

De definitioner du laver, gælder også for formater via Kurv - altså til print, mail og filoverførsel.


Læs hjælpeteksten til Opsætning Vis & Kurv inden du går i gang.

Opsætning

I Opsætning kan vælges de indstillinger som du vil bruge som default-indstillinger.

Du kan vælge om højre- og venstrefløjene skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Du kan vælge om punktet Databaser (under Præciser) skal vises udfoldet eller foldet sammen.
Der er mange muligheder for at definere visning
Bestilling, accept og hent: her er nogle af opsætningsmuligheder flyttet til VIP efter råd fra den sparringsgruppe der har været med i netpunktudviklingen. Klik på spørgsmålstegnene for at se præcis hvilket VIP-felt du skal bruge.

Værkvisning

Posterne i DanBib vises samlet i værkklynger på samme måde som i bibliotek.dk. Det betyder at alle udgaver af et værk samles i én klynge - også forskellige materialetyper, men ikke forskellige sprog. Dannelse af klyngerne sker automatisk, formateringen er den samme som altid, så der kan være udgaver der af en eller anden grund ikke kommer med, og sikkert også "sorte får" som ikke skulle være i klyngen.
Nogle materialetyper værkmatcher ikke: film og spil matches ikke med bøger, og artikler værkmatches ikke med noget.

Alle poster vises med de data som er på "værkniveau" øverst:
Ophav, titel, indholdsbeskrivelse, emneord o.l.
Dernæst vises de enkelte manifestationer med udgavespecifikke oplysninger (hvis man har defineret at man ønsker dem):
Materialetype, forlag, udgivelsesår, serie, lokaliseringer o.l.
Manifestationerne vises én materialetype ad gangen: først bøger, så lydbøger osv.
Brug af værkvisning giver store fordele hvis man vil have overblik over i hvilke former og udgaver et værk er kommet. Men det betyder også at en "uskyldig" visning af "10 poster" kan omfatte mere end 1000 poster.
Nej tak til værkvisning?
Gå i Opsætning - Vis & Kurv - vælg Nej under Brug værkvisning.
Sortering inden for værket er som i bibliotek.dk. Ved musik og skønlitteratur vises manifestationerne med dem med flest lokaliseringer øverst.
Ved alle andre materialetyper vises den nyeste øverst.

Links: Læs om forfatteren, Søg videre på nettet

I blokken med links kan der optræde flere typer links:

 • Links til netversion (gratis eller betalingsbelagt)
 • Videre på nettet: Links til en række kilder på nettet. Bemærk at det er automatisk dannede links til potentielt relevante kilder for posten. Der er ikke lavet opslag på forhånd for at tjekke om der faktisk er relevante fund.
 • Søg litteratur om: Emnesøgning på forfatternavnet i posten. Linket dannes kun hvis denne emnesøgning faktisk giver fund.

Søgeresultater i andre baser

Man kan under punktet Databaser i Præcisér-fanen se antal fund i andre baser (de baser man har adgang til). Klik på Databaser og resultaterne hentes.
Ønsker man at se resultaterne straks ved visning, kan det defineres i Opsætning at Databaser skal vises udfoldet.

Emneoversigt

Emneoversigten produceret til bibliotek.dk findes også i DanBib.
Den kan være en hurtig indgang til at finde relevant materiale om et emne som ikke lader sig finde med en quick and dirty-søgning.
Nederst på siderne i Emneoversigten er der en søgefunktion som dels søger i kategorier, dels i DanBib.

Genbrug fra Netpunkt

Genbrug fra Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 21. marts 2005

I DanBib via netpunkt kan du hente poster på to måder:

 • accept
 • hent

Yderligere information om 'accept', 'hent', opsætning af Netpunkt til genbrug og downloadformater finder du under "DanBib generelt - Data fra DBC":
Download af poster i danMARC format fra DanBib.

Bestil i DanBib - Netpunkt

Bestil i DanBib - Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 15.12.2014

Generelt om Bestil i DanBib

En generel indføring i DanBib-systemets ILL-funktioner kan du få fra menupunktet:
Lånesamarbejde (ILL) (brug menuen i venstre side).

Bestil i DanBib via netpunkt - hvordan?

Bestil-funktionen i Netpunkt-DanBib kan aktiveres fra de visformater, der indeholder lokaliseringer, fx 'Standard' og 'Detaljeret'. I Netpunkt-opsætning kan I trimme en lang række parametre for, hvordan funktionen skal virke i praksis. Fx:

 • antal lokaliseringer
 • interessedato (interval og 'skriv-selv' eller valg med mus)
 • ønskes reservering eller ej
 • ønskes mailkvittering for bestilling til download i eget system
 • m.m.

Se flere informationer i Netpunkts 'Hjælp og Info' under: 'Hvordan bruger jeg Opsætning'?

Lånertjek i Netpunkt

Se mere om lånertjek ved bestilling i Netpunkt i dokumentet: Lånertjek i Netpunkt bestil

Hvordan bestemmer vi rækkefølgen af lokaliseringer?

Det kan I bestemme ved at rette i VIP-basens afsnit Låneveje (i D. Lånesamarbejde, 2. Låneveje).
VIP-basens hjælpetekst til afsnit: Låneveje (i afsnit D. Lånesamarbejde).

Vis beholdning ("lamper")

Se mere om visning af lokal beholdning i DanBib i dokumentet: Vis lokal beholdning i Netpunkt/DanBib

Køresedler

Biblioteker tilsluttet den landsdækkende kørselsordning af biblioteksmaterialer mellem biblioteker, skal anvende en printet køreseddel til brug for forsendelsen. Køreseddel kan udskrives fra Netpunkt Vejviser (søg på biblioteksnavn eller -nummer) eller fra BOB-basens brugergrænseflade under indgåede DanBib-bestillinger. Denne køreseddel overholder de krav der stilles af Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Læs mere om kørselsordningen på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside:
http://slks.dk/biblioteker/nationale-ordninger/koerselsordning/

Filialer og bestillinger

Filialbestillinger - skal filialen være afsender eller afhentningssted?.

Om trimning af VIP-basen.

Bogbusser og bestillinger

Bogbusser, bogbusholdepladser og bestillinger.

Opret bogbusholdepladser i VIP-basen til brug for bibliotek.dk, og få dem med i kvitteringer fra DanBib-bestillinger.

Lånertjek i Netpunkt

Lånertjek i Netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28. oktober 2013

Hvad er lånertjek?

Formålet med lånertjek er at sikre at I kun afsender bestillinger via netpunkt fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for at det kan ske er at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de offcielle lånertjekmetoder.

Lånertjekket fra Netpunkt er specielt ved at det ikke sender PIN-kode med, så jeres system skal kunne svare på en lånertjek-forespørgsel uden brug af PINkode.

Hvis I er i tvivl om noget af dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem

Lånertjek og VIP-basen

Lånertjek sker ved at netpunkt kalder den fælles lånertjek-webservice, og det er den webservice der slår op i det lokale bibliotekssystem og kontrollerer lånerens data inden bestillingen sendes. I slår lånertjek i netpunkt til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP B.3 Lånertjekmetoder); I har muligvis allerede en I kan genbruge til netpunkt
 2. Sæt hak i Brug fælles lånertjekservice ud for netpunkt.dk i VIP-basens afsnit om Fælles lånertjekservice (VIP H.3 B. Fælles lånertjekservice) og derefter: Vælg en lånertjekmetode
 3. Udfyld parametrene til "Bestillinger fra ukendte lånere" i VIP B. 1. D. Lånertjek og ukendt låner.

Se den generelle vejledning i lånertjek og VIP-basen:
Fjernadgang, lånertjek og VIP-basen - generel vejledning (PDF)

Specielt for netpunkt.dk

Hvis I har lånertjek slået til, vises på bestilblanketten i Netpunkt et link ud for låner-id-feltet: Tjek låner. Når du klikker på dette (eller benytter genvejen alt+t) laver Netpunkt et opslag i jeres lånerregister, og I får med det samme at vide om låneren allerede er indmeldt eller ej.

Retur-tasten i lånerID-feltet

På Netpunkt-bestilblanketten betyder et tast på Retur normalt Udfør bestilling (dvs bestillingen sendes). Men hvis du står i et lånerID-felt med lånertjek betyder et Retur-tast Tjek låner (svarende til at du museklikker på knappen Tjek låner eller taster genvejen alt+t).

Dette er især en fordel hvis I indtaster lånerID ved at skanne med en håndskanner fra et lånerkort (fx cpr-nummer fra et sygesikringskort). Håndskannerens indbyggede Retur vil da bevirke at du indtaster lånerID'et og laver lånertjekket i én og samme arbejdsgang - forudsat håndskanneren har indbygget retur (hvad de ofte har i bibliotekssystemer).

Brugsretskategorier

Brugsretskategorier Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.01.2008

Generelt
Brugsret: A
Brugsret: B
Brugsret: C
Brugsret: C+
Brugsret: D
Brugsret: E
Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Generelt

Brugsretten varierer fra titel til titel. Den fremgår ved hver enkelt titel som en angivelse af brugsret.
Det fremgår ligeledes i posten hvornår en film tidligst må udlånes, hvis der er karenstid på den.
Brugsretten forudsætter altid en aftale mellem biblioteksleverandør og rettighedshaver.
Enhver kopiering er strafbar.

Brugsret: A

Udlån fra folke- og skolebiblioteker samt amtscentre med henblik på visning i private hjem. Offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: B

Udlån fra folke- og skolebiblioteker samt amtscentre med henblik på visning i private hjem. Ikke-offentlig forevisning på biblioteket og på institutioner, hvor biblioteket udøver sædvanlig biblioteksbetjening.
Ved ikke-offentlig (ikke-kommercielle) forevisninger er der følgende begrænsninger af forevisningsmulighederne:

 • Offentlig adgang er ikke tilladt, dvs. at der kun må forevises for en veldefineret og kendt kreds
 • Der må ikke opkræves entré
 • Der må ikke tilgå pressen information
 • Der må ikke annonceres, plakateres eller på anden måde bekendtgøres over for en ubestemt kreds.

Alle andre forevisninger, der ikke overholder ovennævnte begrænsninger, betegnes som offentlige forevisninger.
Filmene kan indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: C

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, men henblik på visning i private hjem.Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: C+

Kommercielle spillefilm som må udlånes fra folke- og forskningsbiblioteker og iøvrigt gennem det almindelig landsdækkende interurbane lånesamarbejde.

Brugsret: D

Udlån til privatpersoner fra folk- og skolebiblioteker med henblik på visning i private hjem.
Filmene må indgå i det interurbane lånesamarbejde mellem danske biblioteker.

Brugsret: E

Denne kode bruges ikke fra 2008- .
Udlån til privatpersoner fra det folkebibliotek (kommunale biblioteksvæsen), der har anskaffet videogrammet, med henblik på visning i private hjem.
Må ikke gøres til genstand for udlån mod brugerbetaling. Gælder p.t. musik videoer fra Sony Music.
Filmene må ikke indgå i det interurbane lånesamarbejde.

Afmærkninger ang. benyttelse af videogrammer

Nedenstående koder blev indtil 2008 brugt i den daværende av-fortegnelse:

 • 0 Der foreligger ingen oplysninger fra forlag/producent
 • 1 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution og med gratis adgang
 • 2 Til offentlig forevisning på den indkøbende institution mod entre
 • 3 Til lukket forevisning på den indkøbende institution
 • 4 Til brug i organiseret undervisning afviklet af den institution, der har købt videogrammet
 • 5a Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes via det interurbane lånesamarbejde
 • 5b Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må udlånes inden for det regionale betjeningsfællesskab, hvorunder det indkøbende folkebibliotek hører
 • 5c Til udlån - til enkeltpersoner til privat brug. Må kun udlånes af det indkøbende folkebibliotek
 • 6 Til udlån - fra den indkøbende institution til forevisning i undervisningsinstitutioner (herunder voksenundervisnig), andre institutioner, forevisninger fx børneinstitutioner, plejehjem, sportsklubber.

Vis beholdning - hvad betyder farverne?

Vis beholdning - hvad betyder farverne? Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 23. april 2013

Biblioteker der kan vise udlånsstatus, præsenteres i Netpunkt og BOB-basen med en hvid firkant foran biblioteksnavn i lokaliseringerne. Ved klik på linket Vis lokal beholdning ændres de hvide firkanter til grønne, gule eller røde ikoner (som trafiklys), alt efter materialets tilgængelighed. Her kan du se mere om hvad farverne betyder. Der er også teknisk dokumentation for systemleverandører og implementører.Hvad betyder farverne?

 • grøn: materialet udlånes (fjernlånes) og er hjemme
 • gul: materialet udlånes med forbehold
 • rød: materialet udlånes ikke

Hvis Netpunkt/BOB slet ikke finder noget ved opslaget, vises et 'Z' efterfulgt af teksten: 'Udlånsstatus oplyses ikke'.

'Gul: udlånes med forbehold'

 • hvis der står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men er udlånt, og forventes disponibelt til udlån den angivne dato
 • hvis der ikke står en dato efter gul lampe: materialet udlånes, men disponibel dato opgives ikke. Fordi:
  • disponibel dato kendes ikke (fx hvis materialet er undervejs)
  • disponibel dato angives ikke (fx ved tidsskrifthæfter eller bind i flerbindsværker). Klik på 'Slå op for at se detaljerne i bibliotekets webkatalog.

Netpunkt henter informationerne direkte fra de lokale bibliotekssystemer ved hjælp af 'z39.50-holdings-opslag'.

Eksempel 1: hvide firkanter før klik på 'Vis lokal beholdning'

Eksempel 2: samme post efter klik på 'Vis lokal beholdning'

Når der er klikket på 'Vis lokal beholdning' vises de farvede lamper:

Eksempel 3: eksempel med gul lampe uden dato og rød lampe


Teknisk dokumentation

Nedenstående dokumentation beskriver kravene til det lokale bibliotekssystem for både at kunne vise lokal beholdning i Netpunkt/BOB og for at kunne være långiver i automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger. Automatisk fjernlån bygger på samme teknik som trafikslysene i Netpunkt. Om automatisk fjernlån, se: Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger.

Tekniske forudsætninger i lokal server: Bibliotekssystemet skal understøtte en z39.50-search på lokalt id-nummer og understøtte z39.50-present i holdings-xml-format, som beskrevet i danZIG-profilen: http://www.bs.dk/danzigprofil (åbner i nyt vindue). Det vil sige understøtte følgende oid'er og attributter:

 • record schema: OID: 1.2.840.10003.13.7.4 (ZIG holdings)
 • record syntax: OID: 1.2.840.10003.5.109.10 (xml)
 • element set name: B3 (detailed holdings information)
 • rpn: @attr 4=103 @attr BIB1 1=12 "[lokal-id]"

XML-schema til holdingsformat (åbner i nyt vindue): http://www.bs.dk/standards/HoldingsSchema8.xsd

.

Bibliotekssystemet behøver således ikke at understøtte bestilling/ILL via z39.50-xml ("Z-bestil") for at få vist holdings i Netpunkt. Det er nok at kunne besvare search/present som angivet ovenfor. Z-adressen til holdingsopslag lægger DBC i VIP-basen (D. Lånesamarbejde 1. Bestillinger og lån, felt til (z39.50) serveradresse). Biblioteket kan altså godt fortsætte med at modtage bestillinger på mail eller i BOB-basen og alligevel vise holdings i Netpunkt.

Hvordan tolker Netpunkt de returnerede holdings?

Netpunkt præsenterer resultatet forskelligt afhængigt af om der returneres ét eller mere end ét 'bibView/targetBibpartId'-element i xml-holdings.

 • Poster med ét 'bibView/targetBibpartId' er monografisk materiale i ét bind/én udlånsenhed.
 • Poster med mere end ét 'bibView/targetBibpartId' er materiale hvor den bibliografiske post i lokalsystemet dækker over flere bind/udlånsenheder (som fx tidsskrifthæfter, bind i flerbindsværker i 248-poster, sammensatte materialer der udlånes hver for sig osv.).

Hvis kun ét bibView/targetBibpartId:

 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = dags dato: materiale udlånes og er hjemme. Resultat: grøn lampe.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate > dags dato: materialet udlånes og kan bestilles, men er p.t. udlånt, forventet leveringsdato fremgår af expectedDispatchdate. Resultat: gul lampe+dato.
 • Hvis servicePolicy = '1' og expectedDispatchdate = tom/ikke findes: materialet udlånes og kan bestilles, men udlånsstatus er ukendt (fx: undervejs). Resultat: gul lampe uden dato. Hvis biblioteket sender supplerende information i serviceNotes viser Netpunkt i dette tilfælde denne, fx: "Materialet er undervejs".
 • Hvis servicePolicy = '2': materialet er ikke til udlån. Resultat: rød lampe.
 • Hvis servicePolicy = '0' eller mangler : materialets udlånsstatus er ukendt eller for kompliceret til at oplyses i kodet form. Resultat: Gul lampe uden dato. Tekstbesked "Udlånsstatus oplyses ikke".

Hvis mere end ét bibView/targetBibpartId:
De returnerede værdier i alle servicePolicy-elementerne undersøges:

 • Hvis alle er '1' og der ikke findes expectedDispatchdate: gul lampe.
 • Hvis alle er '1' og der også findes expectedDispatchdate:
  • Hvis alle expectedDispatchdate = dags dato: grøn lampe.
  • Hvis mindst én expectedDispatchdate er forskellig fra dags dato: gul lampe.
  • Hvis alle er '2': ingen af materialeenhederne udlånes: rød lampe.
  • Hvis der er både '1' og '2' repræsenteret (eller nogle er uden servicePolicy): gul lampe.
  • Hvis der er et '0' repræsenteret (bare i et af elementerne): gul lampe.
 • Hvis elementet serviceNotes-112 findes og servicePolicy-109 = "1" udskrives indholdet foranstillet "Note:"

Hvis I har brug for at åbne for z39.50-trafik i jeres firewall ...
I kan se mere om hvordan I skal åbne for trafik fra DBC i dokumentet:
DBC's ip-adresser ved kommunikation med DanBib-/bibliotek.dk-systemerne.


Standarder:
Se mere om de benyttede standarder: http://www.danbib.dk/index.php?doc=standarder.

Visformater

Visformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 25.8.2006

Oversigtsformat

Én linie - oplysning om forfatter, titel, eventuelle sondringsdata, årstal, materialetype. Den røde prik angiver at der er lokaliseringer på posten.
Ved klik på linjen vises posten i et større format - du kan selv vælge hvilket andet format i Opsætning. Hvis du ikke vælger selv, vises den i standardformatet.

Standardformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, serietitel, klassifikation, emneord og evt. link til oversigt over anmeldelser.

Detaljeret format

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillings-signatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, indholdsnoter, lix-tal, fagkoder, evt. aldersangivelse. Musikposter har også oplysning om udøvere, pladenummer og supplerende oplysninger om indspilning og udgave.
Klikbare links på forfattere (også i analyser), titel, opstilling, emneord, indhold og evt. henvisning til anmeldelse.

Verifikationsformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, IS-nummer., opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, klassemærke, katalogkoder, pris, evt. henvisning til anmeldelser, evt. supplerende oplysninger om tidligere udgave. Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Klikbare links på forfatter, evt. serietitel, opstilling og evt. henvisning til anmeldelser.

Ved standardformat, detaljeret format og verifikationsformat kan man vælge at se lokaliseringer eller ej ('uden bestil')

Anmeldelsesformat

Materialetype, forfatter, titel, udgavebetegnelse, forlag, årstal, sidetal, evt. serietitel, pris, henvisning til anmeldelser i kort form (værtspublikation, datering/nr. og sidetal, anmelder). Musikposter har også oplysning om udøvere og pladenummer.
Ved klik på Anmeldelse bliver anmeldelsen vist med link til værtspublikation og med bestilmuligheder.

Detaljeret musik

Materialetype, forfatter, titel, uddybende ophavsangivelse, væsentlige udøvere, forlag, publiceringsårstal, opstillingssignatur (folkebiblioteker), faustnummer, katalogkoder, pris, pladenummer, evt. henvisning til anmeldelser, emneord, klassemærke, supplerende oplysninger om indspilning og udgave, indholdsnote. På danske udgivelser som optages på fortegnelsen Danske Musikoptagelser, er der også angivelse af funktion for de væsentlige udøvere og oplysning om udøver/funktion på hver enkelt skæring.
Klikbare links på forfatter (også i analyser), opstilling, emneord, klassemærke og på evt. henvisning til anmeldelse.

Marc

Posten vises i fuldt danMARC2 format - alle registrerede oplysninger opstillet i nummerorden fra felt 001 - 999.
Links til at se alle poster i klyngen i danMARC2 format - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

Marc til kopiering

Marcformat beregnet til download. Det er et marcformat som svarer til danMARC2's beskrivelse af linjeformat til download, dvs. med postsluttegn, max linjelængde på 79 tegn m.v.

Postklynge

Detaljeret format (uden bestil) med mulighed for at få vist andre poster der evt. ligger i klyngen - læs om klynger i informationen om datamodel og match.

MARC21

MARC21 kan anvendes til alle materiale- og posttyper og består i realiteten af et helt kompleks af formater:

 • Bibliographic (bibliografiske poster)
 • Authority (autoritetsposter for navne, uniforme titler og emneord
 • Holdings (selvstændig poster til beholdningsoplysninger)
 • Classification (hjælpeposter for klassifikationsnotationer)
 • Community information (poster, som beskriver ikke-bibliografiske ressourcer, fx organisationer og begivenheder)

  I forhold til danMARC2 adskiller MARC21 sig på en række punkter. Her skal kun nævnes de væsentligste:
 • Brug af styrefelter (control fields)
  I MARC21 er felterne 001-008 såkaldte styrefelter (control fields) hvoraf nogle har fast feltlængde. Felterne indeholder kodede data hvis betydning bl.a. afhænger af i hvilken position i feltet koden er placeret eller hvilken posttype der beskrives. Styrefelterne indeholder hverken indikatorer eller delfelter.
 • Brug af indikatorer
  I MARC21 anvendes betydningsbærende indikatorer sådan som det også var tilfældet i danMARC1-formatet. I danMARC2 er (næsten) alle indikatorer nulstillet og er i nogle tilfælde erstattet af delfelter.
 • Brug af ISBD-tegn frem for delfeltkoder
  I MARC21 er beskrivelsesfelterne ikke udspecificeret i så mange delfelter som i danMARC2. I stedet er det obligatorisk at inddatere ISBD-skilletegn. I danMARC2 kan alle ISBD-skilletegn genereres automatisk i de relevante visformater ud fra delfeltkoderne
 • Brug af alfabetiseringstegn
  danMARC2's metoder til angivelse af alfabetisering, alfabetiseringstegnet ¤ eller anvendelse af versaler som delfeltkoder kendes ikke i MARC21. I stedet angives det ved hjælp af en indikatorværdi hvor mange tegn i feltet, der skal ses bort fra ved alfabetiseringen
 • Henvisninger
  I danMARC2 er felterne 900-979 afsat til henvisninger. I MARC21 bibliographic format findes ikke tilsvarende felter, idet henvisninger forudsættes håndteret i fx MARC21 Authority format.
 • Håndtering af flerbindsstrukturer
  Der er i danMARC2 mulighed for at registrere flerbindsværker som poster på flere niveauer: som hovedposter, sektionsposter eller bindposter, eller man kan vælge en anden metode, nemlig at "indlejre" alle sektions- eller bindoplysninger i én og samme post. I MARC21 beskrives hoved-, sektions- og bindniveau altid i samme post.
  MARC21-dokumentation

  Acceptformater - formater til download af poster. Format vælges i Opsætning.

DanBib via Zpunkt

DanBib via Zpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Zpunkt er en netværksportal, der giver biblioteker med en Z39.50-klient mulighed for opkobling til en del af DBC's bibliografiske tjenester med henblik på især søgning og download. Her bruger du altså en lokal klient til at kalde op med.

DanBib er den mest brugte af tjenesterne, og Zpunkt kan give adgang til det samme som webservicen OpenSearch.
Det er kun grænsefladen, der er forskellig.

Adgangen til DanBib og de øvrige tjenester via Zpunkt kræver brugerkode.

Til brug for testopsætninger har du mulighed for at benytte DBCs test-target uden brugerkode og med adgang til en testdatabrønd med poster fra DanBib.

Detaljeret information om adgangen via Zpunkt finder du under

Opsætning af z-klient

Opsætning af z-klient Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 23. april 2013

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med DanBib og andre DBC-baser

Indhold:

Generelt

Adgang

Søgning og visning

Genbrug/download

Bestil

Generelt

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

 • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
 • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

DBCs target hedder Zpunkt.
Formalia vedr. adgangsmuligheder findes under Adgang - Zpunkt.

De tekniske specifikationer kan ses i
Zpunkt - tekniske parametre for driftversion.
Adgang til DanBib m.fl. via Zpunkt kræver brugerkode. Se nærmere under Adgang

Der findes også en test-target til Zpunkt, som kan benyttes uden brugerkode. De tekniske specifikationer for denne testadgang kan ses i
Zpunkt - tekniske parametre for testversion.

Til toppen

Adgang

Adgang til DanBib m.fl. via Zpunkt kræver som nævnt brugerkode og password.

Brugerkode/password er opbygget i 'V3-style' og er den samme der giver adgang til netpunkt.

Brugerkoden:
Brugerkoden består af følgende elementer:
'user-id', 'group-id' og 'password' i denne rækkefølge:

 • User-ID=netpunkt
 • Group-ID=[biblioteksnummer]
 • Password=[tilsendt kodeord]

Fx: netpunkt/716700/pumpluft

Til toppen

Søgning og visning

En z-klient har en standardopsætning, som systemleverandøren er ansvarlig for.
Denne opsætning kan normalt trimmes indenfor nogle givne rammer.

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogleattributkombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i DanBib med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Zpunkt som via søgning i netpunkt.dk, da Zpunkt opfylder kravene i danZIG-profilen.
Klienten har derudover mulighed for at benytte de supplerende DBC-søgekoder

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten, der bestemmer, hvor mange vis-formater, der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra DanBib og andre DBC-baser
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra DanBib:

 • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
 • MARC21
 • Kort og langt tekstformat (SUTRS brief og full i Z39.50-sprog)

Formaterne afviger en del fra visning i netpunkt.dk, da det forudsættes, at det er klienten, der udformer avancerede vis-formater.

Til toppen

Genbrug/download

Genbrug/download i Z39.50-sammenhæng er pt. det samme som visning ("present"), da en "visning" af en post indebærer, at posten sendes fra target til klient i det ønskede vis-format, hvorefter klienten "klarer resten".

En z-klient beregnet til genbrug vil i de fleste tilfælde være sat op til at bede om danMARC2-poster til visning, men alle de ovennævnte formater vil være til rådighed.

Hvis det lokale system har problemer med at håndtere standard-danMARC2-formatet, vil det være muligt at købe sig til et specialformat.

Til toppen

Bestil

- fra egen klient til DBCs bestilsystem:

Dokumentation for valgte standarder ses i danZIG-profilen (på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Z-klienten skal kalde op til DanBib via Zpunkt (z3950.dbc.dk:210/danbib). Klienten skal her være sat op til at kunne hente poster i "Holdingsformat" i XML:

 • record schema: ZIG Holdings abstract schema (OID: 1.2.840.10003.13.7.2, vil blive ændret til 1.2.840.10003.13.7.4 i løbet af 2013, jfr Danzig-rettelse udsendt 27.3.2013: http://biblstandard.dk/danzig/specupdate.htm.
 • element set name: B2:[biblioteksnummer] eller element set name: B2
 • record syntax: xml (OID: 1.2.840.10003.5.109.10)

Element set name angives som: B2:[biblioteksnummer], fx: B2:762100. Derved vises holdings i den rækkefølge som det er bestemt af bibliotekets "låneveje", dvs. sortering af lokaliseringer som biblioteket har valgt i VIP-basens afsnit om Låneveje (i D. Lånesamarbejde). Hvis ':[biblioteksnummer] ikke angives i elemenet set name, vises holdings i en default-rækkefølge.

Se mere i dokumentet:
Bestil-systemet i overblik.

- fra DanBib til egen Z-server

Uanset om I benytter egen Z-klient til at søge og bestille i DanBib (eller I fx bruger Netpunkt til dette), kan I benytte en lokal Z-server til at modtage illrequest (bestillinger) fra DanBib (netpunkt/BOB-basen) og afsende automatiske svar retur (illanswer) på disse bestillinger - hvis jeres lokale system har denne facilitet. Se nærmere beskrivelse af hvad der kræves i dokumentet:
Nyt "ILL-XML"-bibliotek?

Til toppen

Nye søgemuligheder via Zpunkt

Nye søgemuligheder via Zpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.05.2011

DanBib har skiftet til ny "søgemaskine" april 2011 - dvs. at registre og måden søgningerne behandles på er ændret.
Formålet har været at få et mere moderne og hurtigere redskab.
Vi har forsøgt at ændringer kun er til det bedre, og at det meste set fra brugernes side fungerer som hidtil.
Ændringer beskrevet på denne side gælder for Zpunkt.
Skiftet forudsætter ingen ændringer i bibliotekernes Z-klientopsætning mod base danbib.

Nye muligheder

Basevalg - OBS!

Vær opmærksom på, at jeres basevalg hedder danbib (ikke danbib efterfulgt af et tal)

Begrænsere

Vi har afskaffet de såkaldte begrænsere (restrictors), der altid har været en søgemæssig kilde til undren.

Sprog

BIB1 1:54 (sp-søgekoden i netpunkt.dk) rammer fremover ALTID et register og søger i ALLE sprogkoder ALTID (og ikke som nu kun i en enkelt sprogkode pr. post, når argumentet har stået sidst i søgestrengen)DBC1 1:217 (hs-søgekoden i netpunkt.dk) kan anbefales, hvis du kun ønsker at søge i hovedsprog i posterne.

Bibliografisk type

BIB1 1:1001 (kat-søgekoden i netpunkt.dk) rammer nu et register. Det giver ingen indholdsmæssig ændring i resultatet, men kan efter skiftet give lidt længere svartider, da "afgrænsningen" fremover resulterer i en kombinatorisk søgning.

Materialetype

BIB1 1:1031 (ma-søgekoden i netpunkt.dk) rammer fremover ALTID et register og søger i ALLE materialetyper ALTID (og ikke som nu kun i en enkelt materialekode pr. post, når argumentet har stået sidst i søgestrengen)DAN1 1:38 (hm-søgekoden i netpunkt.dk) kan anbefales, hvis du kun ønsker at søge i hovedmateriale i posterne.

Nye muligheder i form af nye søgekoder m.v.

Læs mere om de nye søgekoder og muligheder.

Generel information om DanBib via Zpunkt

Zpunkt mod eksterne databaser

Zpunkt mod eksterne databaser lho tor, 21/04 2016 - 15:12

Sidst opdateret: 05.03.2009

Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra WorldCat, Libris og Bibsys

Når du søger i WorldCat, Libris eller Bibsys via Zpunkt, søger du i henholdsvis den amerikanske, svenske eller norske database, men med dit eget bibliotekssystems brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan stille en MARC21-danMARC2-konvertering til rådighed.
Derudover tilbyder vi en oversigt over de Z39.50-attributkombinationer som DBC anvender ved søgning i baserne via netpunkt-klienten.

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys
Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys
Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys
Visning og dermed Genbrug
Links til basernes Z39.50-dokumentation

Hjælp til WorldCat, Libris og Bibsys

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i WorldCat, Libris og Bibsys

Aktuelt indhold kan ses på netpunkt.dk ved at klikke på "i" ved baserne. Derudover henviser vi til de tre baser for detaljerede oplysninger om indholdet.

For WorldCat findes et stort dokumentationskompleks.
På www.danbib.dk-siden Hvad kan du finde oplysninger om i WorldCat? kan du læse lidt mere DanBib-information om WorldCat og finde et link til WorldCat-dokumentation.

For Libris kan LIBRIS - Nationella bibliotekssystem - Om LIBRIS give nogle informationer.
Kort fortalt er LIBRIS Sveriges nationale bibliotekssystem for forskningsbibliotekerne.
Der kan ikke skannes i Libris via Z39.50

For Bibsys kan BIBSYS - Om os give nogle informationer.
Kort fortalt er BIBSYS fælleskatalog for alle norske universitetsbiblioteker, Nasjonalbiblioteket og en række andre norske fag- og forskningsbiblioteker.

Søgning i WorldCat, Libris og Bibsys

Du søger med de søgekoder og attributkombinationer som de tre basers Z39.50-targets stiller til rådighed.
Det kræver derfor en specifik opsætning af din Z39.50-klient at kunne udnytte adgangen via Zpunkt
På netpunkt.dk benytter vi:
WorldCat - attributkombinationer til søgning
WorldCat - attributkombinationer til skanning
Libris - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til søgning
Bibsys - attributkombinationer til skanning
Specielle søgeforhold kan du se ved at gå til baserne på netpunkt.

Visning og dermed Genbrug

Visning ("present") af poster via Z39.50 er ensbetydende med overførsel af posten til din Z39.50-klient.
Vi tilbyder din klient disse muligheder på z3950.dbc.dk port 210:

 1. WorldCat-basen - kaldes med base WorldCat (case sensitive)
 2. Libris-basen - kaldes med base libris
 3. Bibsys-basen - kaldes med base bibsys

Fra alle tre baser kan du hente poster i disse "present"-formater:

 1. Poster i danMARC2
 2. Poster i MARC21
 3. Poster i SUTRS

Benyt disse format-OID'er og elementsetnames:

Hentning af poster i danMARC2:
format-OID 1.2.840.10003.5.14
(evt. angivelse af elements dm2 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i MARC21:
format-OID 1.2.840.10003.5.10
(evt. angivelse af elements marc21 hvis ønsket i klienten)

Hentning af poster i SUTRS:
format-OID 1.2.840.10003.5.101
elements f3 (giver det der svarer til full) eller
elements f1 (giver det der svarer til brief)

Links til basernes Z39.50-dokumentation

Supplerende oplysninger:
WorldCat: Kompleks dokumentation men start evt. her: Z39.50 Configuration Guide for OCLC Z39.50 Cataloging
WorldCat: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses på:
Searching Tips for OCLC Z39.50 Cataloging med tilhørende videreklik.
Libris: Kortfattet dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
LIBRIS via Z39.50
Bibsys: Dokumentation for Z39.50-adgangen kan ses på:
BIBSYS Z39.50 Service Description
Bibsys: De registre (use-attributter) Z39.50-adgangen stiller til rådighed kan ses i sin fulde udstrækning på:
NorZIG Z39.50 Profile version 2.

 

Bibliotek.dk

Bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 5.04.2015

bibliotek.dk-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Information som står i HJÆLP på bibliotek.dk gentages IKKE her.

Brugerne af bibliotek.dk kan få hjælp og information:

Bibliotekerne kan få hjælp til og informationer om bibliotek.dk:

 • ved at læse Hjælp, Om bibliotek.dk og Presserum på bibliotek.dk og disse tekster på www.danbib.dk

 • ved at læse og abonnere på bloggen profblog.bibliotek.dk

 • ved at abonnere på mailinglisten danbib-info
 • ved at bruge kundeservice.dbc.dk eller ringe til 44 86 77 11

Slots- og Kulturstyrelsens dokumenter om bibliotek.dk
(åbner alle i nyt vindue)

 

 

Hjælp til bibliotek.dk

Hjælp til bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.12.2014

Brugerne af bibliotek.dk kan få hjælp ved at:

 • læse Hjælp og Om bibliotek.dk på bibliotek.dk
 • få hjælp på sit eget bibliotek
 • få hjælp fra Biblioteksvagten (link fra forsiden på bibliotek.dk)
 • ved at bruge Kundeservice eller link under Kontakt på bibliotek.dk
 • læse blog.bibliotek.dk
 • ved at abonnere på mailinglisten bibinfo - Tilmelding til bibinfo

Bibliotekerne kan få hjælp til bibliotek.dk sådan:

 

Bestil i bibliotek.dk

Bestil i bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Senest opdateret 16.02.2015

Bestilsystemet i bibliotek.dk er tæt vævet sammen med bestilsystemet i DanBib, og bruger de samme hjælpesystemer, som VIP-basen og BOB-basen.

Bestilling direkte i lokalsystem fra bibliotek.dk med NCIP

Bestilling direkte i lokalsystem fra bibliotek.dk med NCIP Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: november 2017

Dette dokument beskriver hvad en NCIP-bestilling er, hvordan I slår det til og hvordan I håndterer NCIP-bestillinger fra bibliotek.dk og Biblo.dk

Indhold

Hvad er NCIP?

NCIP står for "Niso Circulation Interchange Protocol". Niso er den amerikanske standardiseringsorganisation (svarende til Dansk Standard i Danmark), og Circulation Interchange protokollen er en standard for alle de services der beskriver et bibliotekssystem kontakt med en slutbruger: oprettelse af bruger, udlån, aflevering, fornyelse, hjemkaldelse, mv. I Danmark har Styrelsen for Bibliotek og Medier sammen med systemleverandørerne aftalt retningslinjer ("Guidelines") for danske bibliotekers brug af NCIP-protokollen til bla:

 • lånertjek
 • se oversigt over bestillinger
 • forny bestilling
 • annuller bestilling
 • opret bestilling

NCIP-bestil betyder altså at bestillinger på eget materiale kan oprettes direkte i lokalsystemet fra bibliotek.dk.

Forskellen til z3950-bestilling, -fornyelse og -annullering er at NCIP handler om transaktioner mellem en slutbruger og et bibliotekssystem, hvor z3950 beskriver transaktioner mellem biblioteker og bibliotekssystemer indbyrdes i forbindelse med "inter library loan".

NCIP er en serviceorienteret protokol. Det vil sige: hvis et bibliotekssystem understøtter funktioner med NCIP-services, bliver det muligt at lade en bruger udføre disse funktioner fra en hvilken som helst brugergrænseflade mod lokalsystemet.

Fordelen for brugeren er altså at man kan blive i den valgte grænseflade (fx bibliotek.dk eller Biblo.dk), og der oprette bestillinger, se oversigt over bestillinger, forny og annullere i lokalsystemet, uden at skulle skifte brugergrænseflade.

Hvad erstatter NCIP-bestillinger?

Bestilling med NCIP kan kun ske på materiale som er lokaliseret til brugerens bibliotek. For at modtage bestillinger via NCIP skal biblioteket sige 'ja' til at modtage bestillinger på eget materiale gennem bibliotek.dk. Hvis I hidtil har sagt 'nej' til dette, er brugeren blevet dirigeret til jeres lokale web-grænseflade og gennemført bestillingen dér. Når I skifter til NCIP, bestiller brugeren i bibliotek.dk, og skal altså ikke over i jeres lokale webkatalog.

Kan I modtage NCIP-bestillinger?

Følgende leverandører af bibliotekssystemer i Danmark understøtter NCIP Request Item (bestilling:

 • Fælles Biblioteks System FBS (Cicero)
 • DDELibra: ok
 • Aleph: ok

Andre biblioteker og bibliotekssystemer:

I må spørge jeres leverandør om mulighederne for NCIP-bestilling.

Kom i gang med NCIP-bestillinger

Slå NCIP-bestilling til i VIP-basen

 • Gå til VIP-basen (vip.dbc.dk), B. Slutbrugere, 1. Bestillinger og lån, B. bestillinger på bibliotekets egne materialer.
 • Sæt hak i "NCIP" (i stedet for fx "BOB" eller "Mail").
 • Klik på Gem ændringer, nederst.
 • Hvis I har filialer: Klik på "Kopier til filialer" ud for B. bestillinger til bibliotekets egne materialer.

Hvor ser I bestillingerne?

bibliotek.dk sender bestillingen videre til bestilsystemet, som derefter overtager behandlingen. Først hentes NCIP-serveradresse i VIP-basen, bestillingen downloades til lokalsystemet, systemet modtager svar fra lokalsystemet og opdaterer til sidst BOB-basen med bestilling+svar.

 • Hvis bestilling er oprettet i lokalsystemet, ligger den altså nu i det lokale system med en kopi af bestilling+svar i BOB-basen.
 • Hvis bestillingen er afvist af lokalsystemet, ligger bestilling+svar alene i BOB-basen.

Hvis bestilling/reservering oprettes i lokalsystemet

Hvis reserveringen gennemføres, modtager BOB et positivt svar fra lokalsystemet. Svaret oversætter BOB til: "Bestilling/reservering oprettet" og gemmer også den forventede leveringsdato som lokalsystemet har returneret i svaret. Derefter afslutter BOB bestillingen og lægger den under fanebladet 'bibliotek.dk - afsluttede lokaliseret til eget bibliotek'.

I har i reglen ikke brug for at se den i BOB-basen, bortset fra evt fejlfinding.

Hvis bestilling ikke oprettes i lokalsystemet

Hvis bestilling ikke kan oprettes, returnerer lokalsystemet et negativt svar til BOB, og bestillingen ligger nu under "Åbne bestillinger - lokaliseret til eget bibliotek" (eller under "Alle åbne"). Lokalsystemet returnerer i svaret også en årsag til at materialet ikke kan bestilles eller reserveres. Disse kan ses under "Status Detaljer" i BOB.

Der er flere muligheder for fejlmeddelelser:

 • Brugeren har bestilt samme materiale i forvejen: Reservering findes allerede
 • Der er bestilt et tidsskrift, eller materialet haves ikke: Materiale er ikke i beholdning
 • Brugeren findes ikke i lånerregistret: Ukendt bruger
 • Se også beskrivelse i BOB-vejledningen: http://www.danbib.dk/bobvejl

Hvis I bruger BOBs 'Gensend' ved NCIP-bestillinger, sendes en ny NCIP request Item mod jeres NCIP-server, så en afvist bestilling kan lægges ind igen, fx hvis I gør en ukendt bruger kendt i jeres system.

Mere information

Har I brug for mere information, kontakt:
http://kundeservice.dbc.dk

Bestilling i bibliotek.dk - trin for trin

Bestilling i bibliotek.dk - trin for trin Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 09.02.2015

Bestilling i bibliotek.dk set fra brugerens side
Her beskrives de trin brugeren kommer igennem, og hvordan bibliotekerne kan tilrette mulighederne.

En bestilling i bibliotek.dk forløber i 4 trin efter klik på Bestil:

 1. Find bibliotek (søgning i vejviser) og vælg bibliotek (udpeg bibliotek efter søgning og bekræft valg)
 2. Indtastning af personlige låneoplysninger
  Hvis brugeren er logget ind og har gemt bibliotek og personlige data, springes disse trin over - data ER udfyldt på trin 2.
 3. Godkend bestilling
 4. Kvittering for bestilling

Bestil trin 1 : Find bibliotek og Vælg bibliotek

På trin 1 laver brugeren en søgning i bibliotek.dk's Biblioteksvejviser, finder sit bibliotek i søgeresultatet og bekræfter sit valg. Hvis I synes, søgemulighederne til jeres bibliotek er for dårlige - I savner fx alternative navne eller adresser - skal I gå ind i VIP-basen (under A. Om biblioteket 3. Søgning af bibliotek) og lave de ekstra søgemuligheder. I kan se flere oplysninger i VIP-basens hjælpetekst.

Bestil trin 2: Personlige låneroplysninger

Brugeren bliver bedt om at indtaste en række personlige oplysninger (CPR-nummer eller andet låner-ID, navn m.v.). Hvilke indtastningsfelter der vises til personlige oplysninger, bestemmer I ved valg i VIP-basens afsnit B Slutbrugere 2 Lånerdata.

Kontrol af lånerindtastning kan ske ved hjælp af lånertjek: opslag af indtastet låner-ID i lokalt lånerregister inden bestillingen sendes.
Læs mere om lånertjek

De beskeder brugeren får på trin 2, skabes ud fra fire slags oplysninger:

 1. Den type materiale brugeren har valgt.
 2. Det bibliotek brugeren har valgt.
 3. Om det valgte bibliotek har det valgte materiale.
 4. De afmærkninger og beskeder som bibliotekerne har lagt ind i VIP-basens afsnit B. Slutbruger 4. Beskeder til brugeren.

Prøver brugeren fx at bestille en DVD, og biblioteket har sagt 'Betinget ja' i VIP-basen til udlån af disse (i B. Slutbrugere, 1. Bestillinger og lån (egne og andres materialer)) vises den besked som biblioteket har lagt ind i VIP-basen samme sted. Tilsvarende for alle andre materialetyper.

De felter til indtastning af låneroplysninger der kommer frem på trin 2, er på samme måde bestemt af bibliotekernes valg i VIP-basens felter i B. Slutbruger 2. Lånerdata. Bemærk, at I altid skal have et lånerID (navn er ikke nok) som obligatorisk felt ellers fejler bestillingen.

Hvis brugeren bestiller materiale som er lokaliseret til jeres bibliotek er der to muligheder:

 1. Jeres bibliotek har sagt 'ja' (i VIP-basens afsnit 'Bestillinger, egne materialer') til at modtage bestillinger vai bibliotek.dk på materiale I selv har: materialet kan bestilles i bibliotek.dk, og bestillingen lægger sig automatisk i jeres system - eller overføres på anden vis til jer alt efter hvad I selv har angivet i VIP.
 2. Jeres bibliotek har sagt 'nej' (i VIP-basens afsnit B, 1. Bestillinger og lån 'Bestillinger på bibliotekets egne materialer') til at modtage bestillinger på materiale I selv har: materialet kan ikke bestilles i bibliotek.dk, og der dannes et link til posten i jeres lokale web-katalog (hvis I har udfyldt feltet "Link til videresøgning i bibliotekets katalog" i A. Om biblioteket, 2. Links til lokalsystem). Brugeren bestiller derefter i jeres eget web-katalog og må logge ind her.

Se VIP-basens hjælpetekst til Lånerdata
Se VIP-basens hjælpetekst til Bestilling

Bestil trin 3 og 4: bekræft bestilling og kvittering

På trin 3 skal brugeren kontrollere de indtastede oplysninger fra trin 2, og i trin 4 får han en kvittering på skærmen. Som han kan vælge at få tilsendt i en mail eller printe ud.
På skærmkvitteringen vises de beskeder, som I har tastet ind i VIP-basens afsnit B. Slutbrugere, 4.Beskeder til brugeren om bestillingens gang (Kvitteringstekster til brugeren).

Bestilforbehold

Bestilforbehold Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 11.02.2015

Brugeren mødes af forskellige beskeder om forbehold alt efter hvilken post de ser - fx hvilken type video/dvd der er tale om, om posten er håndbogsmarkeret, et netdokument osv.

Bestilling af video og dvd
Netdokumenter
Forbeholdt lånere på Nota
Håndbogsmarkerede materialer
Nye materialer
Udenlandske musikposter uden lokaliseringer
Andre poster uden lokaliseringer

Bestilling af video og dvd

I poster der er mærket med kategori c (i 021 *b) står denne besked:

OBS! kan kun lånes direkte på de biblioteker der har den - ofte kun af denne kommunes borgere.

Der er ikke bestilknap til disse poster, men en knap med "Se hvilke biblioteker der har materialet" samt - hvis man har et Favoritbibliotek som har den - et link til opslag i lokalkatalog.

I poster som er mærket som salgskassette (i 021 *b), er der ikke bestilknap, og der står denne besked:

Dette materiale udlånes ikke fra bibliotekerne

På alle de resterende dvd'er og videoer står denne besked:

Der er ikke fri låneret for videoer, men det vil dog være muligt at skaffe visse videoer fra andre biblioteker.

Netdokumenter

I poster med netdokumenter er der som hovedregel ingen Bestilknap. Man kan godt lægge posten i Huskelisten (for at kunne printe eller maile posterne), men forsøger man at bestille, får man Adgang via Internet.
Er netdokumentet betalingsbelagt, får man - hvis der er tale om en folkebibliotekslicens - et link:

Klik her for at se om dit folkebibliotek giver dig adgang

I 2015 blev denne funktion udvidet til forskningsbibliotekernes licenser.

Forbeholdt lånere på Nota (tidl. Danmarks Blindebibliotek)

Visse materialer er forbeholdt lånere på Nota - de er mærket således:

Kun for indmeldte brugere på Nota.

Posten har ikke bestil-knap, men link til titlen i Notas katalog E17.

Håndbogsmarkerede materialer

Hvis alle lokaliseringer på en post er markeret som håndbog/ikke til hjemlån, fås denne besked ved klik på Bestil:

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Hvis eget biblioteks materiale er håndbogsmarkeret/ikke til hjemlån - men andre biblioteker udlåner materialet - kan brugeren afgive bestilling i bibliotek.dk "som om" eget bibliotek ikke har materialet. Dvs der sendes en bestilling til biblioteket, eller den lægges i BOB-basen, eller den forsøges automatiseret.

I forskningsbibliotekernes materialer er det alene forekomsten af feltet 096 *u der betyder "udlånes ikke". Bibliotek.dk læser eller tolker ikke evt. noter eller tekster i feltet, som fx "Begrænset udlån".

I folkebibliotekernes materialer er det 'h'-markeringen i lokaliseringsindberetningen der betyder "udlånes ikke".

Nye materialer

Posterne kommer i bibliotek.dk (og i DanBib), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, fås denne besked på trin 3:

Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Udenlandske musikposter uden lokaliseringer

Der findes i bibliotek.dk et mindre antal poster på udenlandske fonogrammer, som ikke er lokaliseret til danske biblioteker. Posterne er lavet, fordi der er registreret anmeldelser af fonogrammet. Disse poster har bestilknap selvom de altså ikke findes på et dansk bibliotek. Vi mener det giver større problemer uden bestilmulighed (det har været sådan i en periode). Brugerne undrer sig over hvorfor de kan læse en anmeldelse (måske stærkt anbefalende), men så ikke får mulighed for at bestille. Så disse bestillinger må betragtes som input til materialevalget.

Andre poster uden lokaliseringer

Der kan være andre poster som af den ene eller anden grund - midlertidigt eller permanent - ikke har lokaliseringer. I så fald vises een af disse beskeder:

Ingen biblioteker har tilsyneladende materialet. Prøv evt. at henvende dig til dit lokale bibliotek for at høre om der er muligheder for at skaffe det alligevel.Hvis der er en bestil-knap, bruger du blot den.

eller

Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver.

Bestilling på værkniveau og bestilling af konkrete udgaver. Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 09.02.2015


Indhold


Om bestil og værkmatch i bibliotek.dk

Ind imellem modtager DBC's Kundeservice henvendelser fra brugere som har haft problemer med at fremskaffe en konkret udgave af en titel. De har i bibliotek.dk valgt at bestille en en konkret udgave (fordi de skal bruge den), og oplever så at deres bibliotek ikke respekterer dette valg og giver dem en anden. Bibliotekets reaktion er så oftest: "Jamen vi er vant til at brugerne er ligeglade med udgaven".

I bibliotek.dk skelner vi mellem værkbestil (en hvilken som helst udgave kan bruges) og udgavebestil (en bestemt udgave skal bruges - velvidende der findes andre). I dette dokument beskriver vi hvordan bibliotek.dk og bestilsystemet fungerer i forhold til disse valg.

Som det forhåbentlig fremgår, forøger vi i vores design at tilgodese begge situationer:

 • Forhindre utilsigtet udgavebestilling (udgavebestilling ved en "fejl"/et uheld)
 • Give brugerne mulighed for at gennemtvinge bestilling af en konkret udgave når de ønsker det.

Tre forskellige scenarier.

Bestilling i bibliotek.dk forhold til værkbestil eller udgavebestil kan give sig udslag i tre forskellige scenarier:

 1. Bestilling på værkniveau af titel der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil uanset udgave
 2. Bestilling af konkret udgave i post der er værkmatchet - brugeren vælger Bestil denne udgave
 3. Bestilling af titel der ikke er værkmatchet - brugeren vælger også Bestil denne udgave
Nedenfor beskrives bestilforløbet ud fra disse tre scenarier.

Bestilling på værkniveau

Dette er nok det mest almindelige scenarie i bibliotek.dk:
Brugeren laver en søgning og får vist et resultat hvor de forskellige udgaver er lagt sammen i en post (værkmatchet). På skærmen ses i det korte format kun én bestilknap: Vælg og bestil. Når brugeren klikker på denne, skal han klikke på bestil ud for den materialetype han ønsker.
Så undersøger bibliotek.dk samtlige udgaver i værkposten for at se om en eller flere af udgaverne haves på brugerens bibliotek - i så fald lægges bestillingen i brugerens bibliotek's system.
Hvis dette ikke er tilfældet, sendes bestillingen videre (automatisk fjernlån eller anden placering i BOB). Når bestillingen lander i BOB-basen, er den mærket med Andre udgaver kan bruges (værkbestil). Og det har brugeren godkendt med sit valg af bestilknap på grænsefladen.

Bestilling af konkret udgave af værkmatchet titel

Brugeren finder en post der er værkmatchet. Der er i det korte format kun Vælg og bestilknap til værkbestil. For at bestille en konkret udgave skal brugeren gøre således:

 • Enten klikke på Vælg og bestil - og her klikke på "Ønsker du én bestemt udgave: klik på Mere information" - så folder posten sig ud.
 • Eller klikke på postens titel - så foldes posten ud i fuldt format. Hvis der er rigtig mange udgaver, skal brugeren først klikke på Vis alle udgaver
 • Vælge en bestilknap ud for den udgave han ønsker

Når denne bestilling lander i BOB-basen, er den mærket med brugerens valg: Kun den bestilte udgave kan bruges

Bestilling af titel der ikke er værkmatchet

Brugeren finder en post i bibliotek.dk der ikke er værkmatchet, dvs. kun indeholder en enkelt udgave. Her stilles brugeren over for muligheden for enten at bruge Vælg og bestil - eller bruge bestilknappen i udfoldet format, men beskeden i BOB vil være Kun den bestilte udgave kan bruges i begge tilfælde.

Information om udgave i BOB-basen

Hvis brugeren har valgt at bestille en eller anden udgave - lige meget hvilken - vises i BOB-basen: Andre udgaver kan bruges (værkbestil).
Denne oplysning vises lige efter Interessedato.

Hvis brugeren har valgt én bestemt udgave, vises i BOB-basen: Kun den bestilte udgave kan bruges.

Til toppen

Kopiservice via bibliotek.dk

Kopiservice via bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.02.2017

Alle bibliotek.dk-brugere kan bruge Kopiservice fra Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Digital levering hvis deres afhentningsbibliotek har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Print udleveret af biblioteket hvis dette ikke har tegnet abonnement.
Det Kgl. Biblioteks information om Artikelservice
Her kan du læse mere om hvordan denne service fungerer for bibliotek.dk-brugeren.

 • Hvad kan man få kopi af?
 • Digitale eller printede kopier
 • Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  Hvad kan man få kopi af?

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopier af artikler fra alle sine trykte tidsskrifter. Det Kgl. Bibliotek har via pligtafleveringen alle danske tidsskrifter i sin bestand, plus et stort antal udenlandske tidsskrifter.

  Digitale eller printede kopier

  Det Kgl. Bibliotek leverer kopierne på to forskellige måder:

  • Digital kopi direkte til låneren - afhentningsbiblioteket har abonnement på Kopiservice
  • Printet kopi - leveres digitalt til brugerens afhentningsbibliotek, men må ikke udleveres digitalt - afhentningsbiblioteket har ikke abonnement på Kopiservice

   

  Digital kopi

  Det Kgl. Bibliotek leverer artikelkopier til brugeren på grundlag af en aftale mellem staten og COPYDAN.
  Hvis brugeren skal have den digitale kopi, skal han være registreret låner på et folkebibliotek som har tegnet abonnement på servicen hos Det Kgl. Bibliotek .
  Læs om Digital artikelservice hos Det Kgl. Bibliotek

  Det Kgl. Bibliotek skanner artiklen når de modtager bestillingen - hvis den ikke allerede er skannet. Efter skanning lagres den i pdf-format på en server. Brugeren modtager en mail med en digital kopi af artiklen. Artiklen kan læses fra skærmen eller printes på egen printer.

  Printet kopi

  Hvis brugerens afhentningsbibliotek ikke har tegnet abonnement hos Det Kgl. Bibliotek, leveres den digitale kopi til biblioteket. Biblioteket må ikke videresende den digitale kopi til låneren, men må printe en kopi til låneren. Den printede kopi kan sendes til låneren eller låneren kan hente den - det er bibliotekets valg.

  Denne metode må også bruges hvis  Det Kgl. Bibliotek af andre grunde ikke kan eller må levere en digital kopi.

  Bibliotek.dk's brugergrænseflade

  I bibliotek.dk ses et rødt link "Kopiservice" ved alle Det Kgl. Biblioteks tidsskrifter og artikelposter på artikler i tidsskrifter som  Det Kgl. Bibliotek har.
  Brugeren skal være logget ind for at bruge funktionen (er man ikke det får man et link til login ved klik på Kopiservice). Brugeren skal også have et folkebibliotek som afhentningsbibliotek og have gemt brugerid og pinkode - som ved andre bestillinger.
  Herefter foregår bestillingen - set fra brugerens side - som en normal bestilling.
  Artikelposter og tidsskriftposter har stadig den almindelige bestilknap (hvor man bestiller på sit afhentningsbibliotek) - samt evt. link til Infomedia. Disse andre leveringsformer kan altså stadig bruges

  Hvor hurtigt går det?

  Det Kgl. Bibliotek oplyser følgende leveringstider:

  • Digital levering:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.
  • Leveringstid til bibliotek:
   • Inden for få minutter hvis artiklen er skannet i forvejen.
   • Inden for ½-2 dage hvis artiklen ikke er skannet i forvejen. Evt. længere hvis tidsskriftet er udlånt.

    

  Indmeldelse på Det Kgl. Bibliotek

  Brugere kan stadig oprette sig selv som lånere på Det Kgl. Bibliotek :
  Oprettelse som låner på Det Kgl. Bibliotek

Viderestil til fællesskaber

Viderestil til fællesskaber Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Senest opdateret: 14.03.2014.

Indhold


bibliotek.dk og viderestilling til lokale fællesskaber

bibliotek.dk indeholder en mulighed for at linke til et andet biblioteks OPAC - eller til et af flere i et fællesskab. Fx hvis det bestilte materiale ikke er anskaffet af brugerens eget bibliotek, men findes på et af fællesskabsbibliotekerne. Derved opnås at bestillinger dirigeres ned i fællesskabsbibliotekernes OPAC's, i stedet for at blive til et fjernlån.

Systemet understøtter ikke NCIP-bestillinger - brugeren skal altså skifte til en anden grænseflade.

Hvis ingen i fællesskabet har materialet, sendes bestillingen til bestilsystemet som forsøger at lave den til automatisk fjernlån. Og hvis det ikke lykkes, lægges den i bibliotekets BOB-base som bibliotek.dk-bestilling til videre behandling.

Eksempel: FYNBIB

FYNBIB er et fællesskab mellem Assens Bibliotekerne, Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek og Nordfyns Biblioteker. Når fx Faaborg-Midtfyn ikke har det bestilte materiale - men det haves på et af fællesskabsbibliotekerne - linker bibliotek.dk til dette. Det sker på bestillingens trin 2 i bibliotek.dk, som vist i dette eksempel:

Hvordan opretter man sådan et fællesskab?

Det kræver at de enkelte bibliotekssystemer i fællesskabet kender hinandens lånere, og altså tillader at fællesskabsbibliotekerne kan oprette bestillinger i fællesskabsbibliotekets OPAC ud fra sædvanlige lånerdata (fx CPR-nummer og PINkode i "moderbiblioteket").

For at få bibliotek.dk til at linke til fællesskabsbibliotekerne kræver det at hvert fællesskabsbibliotek registrerer de øvrige biblioteker i fællesskabet i VIP-basen ved hjælp af to parametre:

 • biblioteksnummer på fællesskabsbibliotek
 • url til viderelink til fællesskabsbiblioteket

Denne url kan være den samme url som bruges til almindeligt opslag på en post i den lokale OPAC - eller det kan være en særlig url, fx til et regionalt fælleskatalog (som fx 'FYNBIB').

Registrering af fællesskab sker i VIP-basens afsnit C. bibliotek.dk 2. Viderestilling til fællesskaber.
Se mere i VIP-basen og i VIP-hjælpen.

Flere muligheder

Et fællesskab defineres i bibliotek.dk altså alene ved at hvert bibliotek opretter sit fællesskab i VIP-basen. Det gør mulighederne fleksible, fx:

 • Et bibliotek kan godt være medlem af flere fællesskaber. Som eksempel kan et folkebibliotek både være med i et regionalt fællesskab af andre folkebiblioteker og have et (andet) fællesskab med et lokalt uddannelsesbibliotek.
 • Et fællesskab kan godt kun gå den ene vej: fx kan et antal biblioteker have fællesskab med et større bibliotek, uden at det større bibliotek opretter fællesskab med de små i sin VIP-base.

bibliotek.dk videoguides

bibliotek.dk videoguides lho tor, 01/09 2016 - 13:42

Sidst opdateret: 6.09.2016

bibliotek.dk's videoguides kan ses her: bibliotek.dk's YouTube kanal eller her: https://vimeo.com/danskbibliotekscenter.
bibliotek.dk's YouTube kanal er der også mulighed for at finde andre bibliotekers og brugeres videoguides til bibliotek.dk.

 

bibliotek.dk har produceret 7 videoguides af ca. 2 minutters varighed. Husk at sætte lyd på.

1. Tips til søgning (Trunkering, Facetter, Sortering, Detaljer, Gem i huskeliste, 0 hits)

2. Opret bibliotek.dk login (Opret login, Favoritbibliotek, Lånerstatus)

3. Sådan bestiller du i bibliotek.dk (Vælg og bestil, Bestilling trin for trin)

4. Sådan finder du artikler i bibliotek.dk (Søgning, Afgrænsning, Adgang via internet, Bestil kopi (digital eller printet), Videnskabelige artikler)

5. Sådan finder du en lydbog, en film, en node eller andre materialer (Gennemgang af søgesiderne og deres forskellige muligheder)

6. Jeg vil gerne finde en god bog (herunder Karrusel, Emneoversigt, Find titler der ligner, Andre der har lånt, Anmeldelser.)

7. Og endelig: bibliotek.dk – kort fortalt. Reklamespot velegnet til storskærm uden lyd. Med fokus på: Find artikler til opgaven, Find rejsebøger, Anmeldelser, Gem i huskeliste, Lånerstatus.

Vi sender gerne indlejringskoden til vores bibliotek.dk videoguides, så I kan indsætte dem til direkte afspilning på jeres hjemmeside eller youtubekanal eller andre steder.
Eller I kan selv hente koden ved at klikke på 'Del' under filmen på YouTube, dernæst 'Indlejring', kopier koden, tilpas evt. bredde og højde (fx en minivisning 300 x 200) og indsæt den på jeres side.

Fra YouTube er der også mulighed for at dele filmene til jeres facebookside.

Det er også muligt at downloade og dele filmene via https://vimeo.com/danskbibliotekscenter og http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/introfilm-til-bibliotek.dk.

Og endelig er der lavet en samlet præsentation af videoguides 1-6 med indholdsfortegnelse og navigation.

Ønsker du at få den samlede udgave af bibliotek.dk introfilmene til upload på egen server, så kontakt Laura Holm (lho@dbc.dk) for at få filpakken tilsendt.

Linket til præsentationen er: http://pr.dbc.dk/bibliotekdk_introfilm/index.html

bibliotek.dk med navigation

Filmene er produceret i samarbejde med Monokrom

Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til bibliotek.dk videoguides.

 

Biblioteksvejviser

Biblioteksvejviser Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 30.05.2007

Hvis man bruger Biblioteksvejviser uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem bibliotek.dk. Det er i så fald angivet med rødt:
Biblioteket modtager ikke bestillinger fra bibliotek.dk.
Det samme sker hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek. Man kommer i så fald ikke længere end til Bestil trin 2.
Biblioteksvejviser kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Færøerne og Grønland er ikke med i bibliotek.dk fordi biblioteksloven ikke gælder for dem.
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Links fra vejviseren til Findvej.dk

Webservice til VIP-basen

Til VIP-basen findes en webservice. Webservicen er en søgeservice baseret på SRU-standarden (http://www.loc.gov/standards/sru/). Webservicen kan tilgås enten via http GET (SRU/GET) eller via SOAP (SRU/SOAP).
I kan søge på biblioteksnummer, navn, type (fx Folkebibliotek eller Forskningsbibliotek) og opdateringsdato.
Webservicen til VIP-basen blev i 2004 udviklet i en demo-version i forbindelse med et DEFF-projekt. I januar 2008 er webservicen blevet udvidet med mulighed for at hente z39.50-oplysninger til brug i lånersamarbejdet (kræver login).
Læs mere om afprøvning af webservice til VIP-basen

Findvej.dk

Findvej.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 5.10.2007

I bibliotek.dk's Biblioteksvejviser er der link til at se bibliotekernes placering på kort - på findvej.dk.

Om findvej.dk

Løsningen er blevet til i et samarbejde mellem DBC og findvej.dk. Findvej.dk er baseret på Google Maps-værktøjer og adresser fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Findvej.dk har en blog hvor man kan følge udviklingen af produktet: blog.findvej.dk
Helt elementært virker løsningen ved at der dannes et link af findvej.dk's adresse - www.findvej.dk - og den adresse, I har registreret i VIP-basen, dvs. gade, husnummer og postnummer.

Bogbusser

For bogbusser vises hovedbibliotekets adresse. Vi er i gang med at udvikle en løsning, så bogbussens holdeplads bliver vist i stedet for.

Hvis findvej.dk fejler

I langt de fleste tilfælde går søgningen fint, men nogle adresser fejler
 • enten fordi der er noget der skal rettes til i VIP-basen
 • eller fordi vejnavnet er helt nyt.
Vi bruger oplysningerne i VIP A 1, B Adresse (venstre spalte som er betjeningssteder) til at lave linket.

Enten kan I afprøve diverse rettelser ved at rette i VIP og så tjekke via bibliotek.dk, eller I kan afprøve rettelser ved at lave et direkte link til findvej.dk på denne måde:
fx
www.findvej.dk/sttorv,9500
rettes til
www.findvej.dk/storetorv,9500
Tjek, om dit biblioteks adresse vises korrekt i findvej.dk.
Hvis ikke, kan årsagen være en af disse:

 1. Det der står i afsnit B er en postadresse der indeholder en postboks og dennes postnummer - så vil findvej-linket ofte fejle.
  Løsning: sæt Postadressen i afsnit C, og besøgsadressen i afsnit B med besøgsadressens postnummer. (Det er under alle omstændigheder en god ide at gøre)
 2. I har anvendt en forkortelse i vejnavnet, fx St.
  Løsning: prøv at skrive den helt ud: Store
 3. I har skrevet Hovedbiblioteket med ind i adressefeltet
  Løsning: prøv at fjerne det.
 4. I har brugt en bygningsbetegnelse udover vej og vejnummer
  Løsning: prøv at fjerne det.
 5. I har kun skrevet et vejnummer, men der er i virkeligheden A/B/C-underdeling af nummeret.
  Brugeren præsenteres så for mulighederne og skal vælge en af dem, men hvis I vil gøre det nemmere for brugerne: skriv underdelingen med.
  Ved problem 1-5 kan I jo selv straks I har gemt det, tjekke om det har hjulpet (huske at tømme cache).
 6. Hvis intet af dette hjælper: det kan skyldes at jeres adresse er en ny vej - findvej.dk har ikke helt nye adresser.
  I er velkomne til at sende valide adresser som fejler på findvej.dk direkte til
  peter@korruption.dk.

Google og bibliotek.dk

Google og bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 16.12.2014

Links fra Google

DBC arbejder løbende på at forbedre bibliotek.dk's synlighed i Googles søgeresultater.

Links fra Google Scholar

Man kan ikke mere se link til bibliotek.dk i Google Scholar.
Der vil ofte ved bøger være link til books.google.com, hvorfra man kan komme videre til bibliotek.dk (se nedenfor)

Links fra books.google.com

Når man har søgt i Google Books, kan man ikke umiddelbart se biblioteks-links og ikke angive det bibliotek man fortrækker at Google Books linker til.
For at se biblioteks-links skal man klikke på titlen, så ses i kolonnen til venstre købemuligheder og linket Find in a library / Find i en samling. Linket "Find i en samling" vil i de fleste tilfælde slå materialet op i WorldCat.
Hvis du i WorldCat angiver at du kommer fra Danmark vil WorldCat fremover oftest vise link til bibliotek.dk (under overskriften "Danish Union Catalogue and Danish National Bibliography").
Hvis man klikker på linket kommer man til en engelsk søgeresultatside på bibliotek.dk. Her kan man godt bestille som man plejer, men man kan desværre ikke skifte sprog uden at miste sit søgeresultat.

Historie

Historie Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 26.03.2015

År

Funktioner

Litteratur

2000

 

Første version gik i luften 31.10. med bagvedliggende baser til håndtering af bestillinger og til data om bibliotekerne

Funktioner: Enkel søgning, Biblioteksvejviser, Avanceret søgning, Kommandosøgning, Slå op i register.

 

Bibliotekernes Amanda
Tom Ahlberg
På: Søndag aften - juni 2000

DanBib for alle
Leif Andresen
I: DF-revy. - Årg. 22, nr. 10 (1999). - S. 255-256

DanBib for alle = bibliotek.dk
Leif Andresen, Lone Hansen
I: Nyt fra Nyhavn - 2000:1

bibliotek.dk
Niels Erik Gilvad, Jacob W. Jespersen, Morten Primdahl, Thomas Berg von Linde
Projektopgave IT-højskolen
November 2000

DanBib for Alle : et synspunkt fra et folkebibliotek
Susanne Rømeling
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 2000, særnr. - S. 16-18

Bibliotek.dk og brugeren
Jens Thorhauge
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter. - 2000, nr. 1. - S. 8-9

Danmarks største bibliotek. Nu kan lånerne gå på Internet og låne bøger fra biblioteker over alt i landet
Torben R. Simonsen
I: Computerworld - 3.11.2000, side 27

2001

 

Nyt match-program som fjerner omkring 1 million dubletter (dvs. poster som repræsenterer samme materiale)

 

Nu går bibliotekerne online på bibliotek.dk
Leif Andresen
I: Bogmarkedet. - Årg. 147, nr. 12/13 (2001). - S. 20-22 : ill.

Det virtuelle bibliotek
Interview med Per Mogens Petersen og Bo Harder Weyman
På: prosa.dk 09.08.2001

Anmeldelse af Bibliotek.dk
På: prosa.dk 09.08.2001

2002

 

Mailingliste bib-info oprettes

Personalisering: hvilken startside, foretrukket bibliotek samt antal viste poster

Poster fra Bibliotekernes Netguide

 

Bibliotek.dk : visit your library from home
Leif Andresen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 1 (2002). - S. 4-5

Bibliotek.dk : visit your library from home
Lone Hansen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 2 (2002).

The use of Bibliotek.dk and some implications
Inger Heyerdahl-Jensen
I: Scandinavian public library quarterly. - Vol. 35, no. 1 (2002). - S. 6-7

Bibliotek.dk - og så alle de andre
Helli Skærbak
I: DF-revy. - Årg. 25, nr. 8 (2002). - S. 198-199

2003

 

Den første million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i januar 2003

Nyt grænsefladedesign

Artikelsøg

Købe-funktion

Mine søgninger (søgehistorie)

Kurv

Find litteratur om forfatteren

 

Flueknepperi med fornuft
Bodil Wöhnert
I: Bibliotekspressen. - 2003, nr. 4. - S. 123-124 : ill.

Boghandlere: Nej til bibliotek.dk
Dan Jensen
på computerworld.dk 19.6.2003

Bibliotek.dk og brugerundersøgelsen Top-of-the-web
Kirsten Larsen
I: Referencen. - Årg. 33, nr. 6 (2003). - S. 5-9 : ill.

Udviklingen af bibliotek.dk og DanBib - men hvordan?
Kirsten Larsen
I: Viden om Dansk BiblioteksCenter? . - 2003, nr. 1. - S. 13-16

Når Pandoras æske åbnes...
Bodil Wöhnert
I: Bibliotekspressen. - 2003, nr. 14. - S. 420-421 : ill.

2004

 

Den anden million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i januar 2004

Titler der ligner

Nyhedslister

Musiksøg

Sortering

Poster fra nettjenesten DotBot? (nu nedlagt)

Den tredie million bestillinger gennem bibliotek.dk nås i november 2004

 

2.029.144 bibliotek.dk bestillinger : hvad har vi lært?
Susanne Brinch, Anders Kragh-Sørensen, Nikolaj Lind Christensen
I: Referencen. - Årg. 34, nr. 2 (2004). - S. 7-10 : ill.

844 fjernlånsbrugere
Niels Ole Pors
2004

2005

 

Nyt design

Værkvisning - flere udgaver og flere materialetyper vises samlet i en klynge

Værkbestil - bestil uanset udgave

Biblioteksvagten på forsiden

Første version af Emneoversigt

Første version af Introduktionsfilm

Nodesøg

Netsøg

Slå op i register

 

Bibliotek.dk-brugeren på Greve Bibliotek : en brugerundersøgelse
Anette Bak, Carina Nøraa Larsen
2005

Kryptiske krav til bibliotek.dk
Birgitte Dalgaard
I: Bibliotekspressen. - 2005, nr. 15. - S. 6-7 : ill.

Implementering af FRBR – værkvisning – i bibliotek.dk
Paul Jensen
I: Fabita-bladet - 2005, nr. 2.

Søgning via emnehierarki i bibliotek.dk : hvorfor nu det?
Kirsten Larsen
I: DF-revy. - Årg. 28, nr. 3 (2005). - S. 6-8 : ill.

Usability test af Bibliotek.dk
Anders Lindskov, Johannes Skjelbo. Nikoline Lohmann, Louise Lahn Sørensen
Projektopgave IT-Universitet
2005

Bibliotek.dk - automatisk bestilling
Anders Henrik Petersen
I: DF-revy. - Årg. 28, nr. 8 (2005). - S. 6-7 : ill.

Danish union catalogue DanBib and library.dk – "physical" and "virtual" union catalogue (pdf) - paper presented at the 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference in Tallinn, September 2005.
Anders-Henrik Petersen

2006

 

Visning af udlånsstatus ("kulørte lamper")

Videresøgning i Google

Link til bibliotek.dk fra Google Scholar

Poster fra Litteratursiden

RSS-feeds fra bibliotek.dk

 

Brugerundersøgelse 2006
Kirsten Larsen
2006

Automatisk fjernlån af bibliotek.dk-bestillinger
Anders Henrik Petersen, Rikke Lose
I: Referencen. - Årg. 36, nr. 3 (2006). - S. 7-11 : ill.

2007

 

Stavehjælp første version

Første blog

Links til lektørudtalelser

Automatisk fjernlån

Viderestilling til fællesskaber

Visning af anmeldelsescitater og stjerner på indspillet musik

Link til "Findvej-kort" i Biblioteksvejviser

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - September 2007
Kirsten Larsen
2007

Bibliotek.dk: opening the Danish union catalogue to the public
Kirsten Larsen
I: Interlending & Document Supply, vol. 35, nr.4, 2007, p. 205-210

Udviklingsplan for bibliotek.dk 2007 : hvorfor lige sådan?
Kirsten Larsen
I: Referencen. - Årg. 37, nr. 1 (2007). - S. 19-22 : ill.

Usability study af taksonomien på bibliotek.dk
Ulrik Højmark Sørensen
2007

Usability Study af taksonomien på bibliotek.dk
Ulrik Sørensen
I: DF-revy. - Årg. 30, nr. 8 (2007). - S. 13-14 : ill

Effective and automated handling of end user requests in Danish National Union catalogue - paper presented at the 10th Interlending and Document Supply Conference in Singapore, October 2007
Anders-Henrik Petersen, Rikke Lose Larsen
2007

2008

 

Hjernefitness - quiz - kampagne

Forsider vises

Filmsøgeside

Kopi-service (tidsskriftartikler)

Log-in

Søg videre på nettet (linkresolver)

bibliotek.dk som opslagskilde i RefWorks, ReferenceManager, EndNote og LibraryThing

Poster fra Dansk Lokalbibliografi

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2008

Biblioteksfagligt udvalg for bibliotek.dk
Bodil Wöhnert
I: Referencen. - Årg. 38, nr. 1 (2008). - S. 5-7

2009

 

Adgang til Infomedia-artikler

Lånerstatus - forny og annullér via bibliotek.dk

Brugerdata: ratings og omtaler

Andre-der-har-lånt

Den Store Danske: poster med links til encyklopædien

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2009

I give you some, and then you give me some”: automated ILL of end-user requests via the Danish National Union catalogue
Anders-Henrik Petersen, Rikke Lose Larsen, Elva Einarsdottir
2009

2010

 

Nyt design

Netmusik/Bibzoom i bibliotek.dk

Nyt bestilsystem som arbejder med web-services

Mulighed for at reservere i lokalkatalog uden at forlade bibliotek.dk for langt flere biblioteker end hidtil

Mobilløsning til at se lånerstatus, forny og annullere

Huskeliste så poster kan gemmes fra gang til gang

Ny introduktionsfilm

Top tyve - mest udlånte titler i Danmark

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2010

Brugerne bestiller, og fjernlånet vokser
Anette Lerche, Tania Kejser
I: Bibliotekspressen. - 2010, nr. 2. - S. 14-21 : ill.

2011

 

Spilsøgeside

Import til referencesystemet Zotero

Integration til NemId og WAYF

Søg og bestil på mobilløsningen

Optimering til iPad

Link til denne post - permanent kopierbart link i alle poster

Brugere i worldcat.org linkes over til bibliotek.dk med særlig information om internationale lån

Bogsøgeside

Lånerstatus udvidet

Stavehjælp udvidet

 

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Kirsten Larsen
2011

2012

 

Elementære apps til Android og iPhone

Videnskabelige artikler via bibliotek.dk (service hos Statsbiblioteket

Migration til DBC's brønd og webservices påbegyndes og varer til 2015. Den første betaversion af grænsefladen åbner i november.

 

Find videnskabelige artikler på Bibliotek.dk
Lilian Madsen, Søren Ærendahl Mikkelsen, Kirsten Larsen, Anders-Henrik Petersen
I: Revy. - 2012, nr. 5. - S. 18-21 : ill.

2013

 

Migrationsarbejdet fortsætter og der skiftes grænseflade 13.11.2013. En af de vigtigste nyheder for brugerne er muligheden for at afgrænse med facetter.

Automatisk fjernlån af eget materiale - principper fastsættes og testsystem udvikles

Arbejdet med virtuel fælles lånerregister (CULR) og database og licensadgange (SAOU) på begyndes

VIP - udspecificerede åbningstider

 

Ny udgave af bibliotek.dk søsat
Kirsten Larsen
I: Revy. - 2013, nr. 1. - S. 7-9 : ill.

Det ny bibliotek.dk på trapperne
Leif Andresen, Bo Weymann
I: Danmarks biblioteker. - 2013, nr. 1. - S. 22-23 : ill.

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013
Kirsten Larsen

Eksporter referencer i det nye bibliotek.dk
Kirsten Larsen
I: Revy. - 2013, nr. 4. - S. 11.

2014

 

Migrationsarbejdet fortsætter og versionen har ved årets slutning alle de funktioner som skulle overføres fra den gamle grænseflade

Automatisk fjernlån af eget materiale testes og afsluttes med rapport hvor alle biblioteker anbefaler at det fortsættes

Der skiftes fra ccl til cql

Visning af licensadgang fra ens folkebibliotek i drift

 

Veje til viden : bibliotekssamarbejde i 75 år
Redaktør: Camilla Bødker Thomsen
DBC, 2014.

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk
Marianne Dybkjær og Kirsten Larsen
DBC, 2014.

2015

 

Ny defaultrankering i drift på bibliotek.dk. Efter gæt på om brugeren søger emne, titel eller forfatter, vises posterne relevansrankeret efter tre algoritmer svarende til de tre hovedtyper af søgninger.

Ny version af Statsbibliotekets kopiservice. Servicen betales af bibliotekerne. Der er adgang til langt flere artikler digitalt for de brugere hvis bibliotek har abonnement.

bibliotek.dk fuldt responsivt - dermed en ny mobilversion med hovedparten af alle funktioner.

 

Ikoner til materialer

Ikoner til materialer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.12.2014

Ikonerne på denne side er produceret til bibliotek.dk, men kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De er lavet af firmaet Sorthvid
Ikonerne i det nye bibliotek.dk er ikke på samme specifikationsniveau som de gamle (se endenfor). De findes til de overordnede kategorier bøger, lydbøger, film, musik, noder, artikler, computerspil e-materialer samt "Andet".

Materialetype

ikon

     
Andre medier
Artikler
Bog
Film
Lyd
Lydbog
Musik
Net
Noder
Spil
Tidsskrifter


Desuden har vi fået lavet disse, som pt. ikke er i brug på bibliotek.dk:

 

Bog - stor skrift
Punktskrift

 

Materialetypeikoner til brug i bibliotekskataloger

 

Ikonerne nedenfor er produceret til det gamle bibliotek.dk, og kan frit bruges af alle biblioteker og bibliotekssystemer.
De små ikoner er max 16 pixels i højden - de store max 32 pixels.
De er lavet af firmaet Esben Bregninge Design.


Se også Liste over materialetyper i bibliotek.dk

 

Materialetype

Lille ikon

Større ikon

     
Anmeldelse
Artikel
Billedbog
Bog
Cd musik
Blu-ray Disc
CD-ROM cn
CD-ROM hd
CD-ROM mp3
CD-ROM (diverse)
Diskette
Dvd (film)
Dvd-rom
Game boy (diverse)
Grammofonplade
Kassettelydbånd
Kort
Lydbog (bånd)
Lydbog (cd)
Mikroform
Netdokument
Node
Playstation (diverse)
Punktskrift
Sony playstation
Stor skrift
Tegneserie
Tidsskrift/Avis/Periodikum
Video (vhs)
xbox
Årbog/Serie
     
Kurv
     
Printer
     
Stjerner til ratingsmarkering

Indhold på bibliotek.dk

Indhold på bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 01.12.2016

Læs først og fremmest bibliotek.dk's hjælpetekst:
Hjælp - hvad indeholder bibliotek.dk.
Her er der også forklaringer på hvorfor der i bibliotek.dk er mateteriale man ikke kan låne.

bibliotek.dk indhold

bibliotek.dk indeholder alt, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Derudover TURteori + e-Kurser.nu + Ebook Central Academic Complete og Ebook Central Public Library Complete.

Poster som mangler i bibliotek.dk sammenlignet med DanBib

Poster fra Library of Congress samt ISDS-poster (periodikaposter) som ikke har danske lokaliseringer.
Gamle udenlandske poster fra forskningsbiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes løbende.
Gamle udenlandske poster fra folkebiblioteker, som ikke mere findes på noget bibliotek fjernes med mellemrum fra bibliotek.dk - dog ikke periodikaposter.
Gamle ikke-nationalbibliografiske poster fra folkebibliotekerne, som ikke mere findes på noget bibliotek, forbliver i DanBib til verifikationsformål, men ikke i bibliotek.dk.
I kan være ude for at finde ikke-nationalbibliografiske poster uden lokaliseringer. En del af disse er dog nye(re) poster, hvor et folkebibliotek har afleveret en post, men endnu ikke har afleveret den tilhørende lokalisering.

Nationalbibliografiske poster og periodikaposter

forbliver i bibliotek.dk uanset om der er lokaliseringer eller ej.

E-dokumenter

E-dokumenter fra DanBib registreret af DBC eller andre fjernes kun hvis postejeren fjerner dem fra DanBib.
Disse netbiblioteker afleverer poster til bibliotek.dk: Juraport og Litteratursiden.dk.

Oversigt over e-dokumenter i bibliotek.dk

Nye materialer

Posterne kommer i bibliotek.dk (og i DanBib), så snart de er registreret på DBC (typisk få dage efter modtagelse på DBC). Hvis der endnu ikke er nogen lokaliseringer på posten, får brugere denne besked hvis de klikker på Se hvilke biblioteker der har materialet:
Ingen biblioteker har p.t. materialet - det er ret nyt. Nogle biblioteker modtager bestillinger på sådanne helt nye materialer.

Det har været et ønske fra bibliotekerne at poster så hurtigt som muligt registreres og lægges i danbib så man kan beholdningsregistrere på dem. Så har lånerne i bibliotek.dk mulighed for at reservere dem, og bibliotekerne undgår "snydekartoteker" over lånerreserveringer, der venter på en post.

Se også oversigten over alle forbehold i forhold til bestil i bibliotek.dk: Bestilforbehold

Sådan bliver en bog til at finde

Her kan du læse om bogens vej fra vi på DBC får den i hånden, til den er tilgængelig på biblioteket: Registrering af bøger (pdf-format)

Siderne er et uddrag af #DBC fra oktober 2015.

Infomedia via bibliotek.dk

Infomedia via bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 19. juni 2012

Find information om Infomedia via bibliotek.dk - forudsætninger, indhold og teknisk opsætning - på denne side: Infomedia webservice

Linkme-syntaks for bibliotek.dk

Linkme-syntaks for bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.12.2014

Du kan linke til søgninger i bibliotek.dk.
En søgning kan være en generel søgning på fx en forfatter, en titel eller kombinationer af disse, eller du kan linke præcist til en enkelt post.
Når du bruger bibliotek.dk's linkme-syntaks, laves en søgning i bibliotek.dk, og resultatet vises på bibliotek.dk's brugergrænseflade.
Den url, linkme-syntaksen genererer ved hjælp af urlencoding ændrer sig ikke, selv om vi ændrer på bibliotek.dk's struktur.
Derimod kan du ikke linke til specielle vis-sider eller bestil-sider. Hvis du forsøger det vil brugeren i stedet for få en advarsel om, at der er lavet et "ulovligt" dybt link.
Hvorfor linke fra din hjemmeside til bibliotek.dk? - nogle ideer

Generel URL for søgning i bibliotek.dk

Du opbygger et søgelink til bibliotek.dk på denne måde:
http://www.bibliotek.dk/linkme.php?cql=<urlencoded findkommandospecifikation>

Forklaring på syntaks

 • Findkommandospecifikation er en "CQL-kommando" (Contextual Query Language) i overensstemmelse med den internationale standard for cql-søgesprog.
 • Urlencoding. Vi anbefaler, at det lokale system urlencoder ved hjælp af en standardrutine (fx Javascript, php)

Generelt om urlencoding:

Urlencoding

Urlencoding bruges til at opbygge permanente url'er, som kan fortolkes af alle browsere.

Tegn Beskrivelse Urlencoded
  mellemrum %20 eller +
( venstreparentes %28
) højreparentes %29
= lighedstegn %3D
? maskeringstegn %3F
* trunkeringstegn %2A
" anførselstegn %22
@ snabel-a - at %40
æ lille æ %C3%A6
Æ stort Æ %C3%86
ø lille ø %C3%B8
Ø stort Ø %C3%98
å lille å %C3%A5
Å stort Å %C3%85


Linktyper som kan anvendes i bibliotek.dk

Link til en bestemt post

Den enkleste måde at linke til en bestemt post i bibliotek.dk, er at bruge det "Link til denne post" som ses i alle posterne (fold posten ud og kig nederst til højre).
Det kan se sådan ud:
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A51261224.
Linket består af tre elementer:
rec.id=(ejerkode) - hvis DBC-post: basis/avis/tsart - hvis andet: katalog - :(id)
fx
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28373988 - link til en DBC-post
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-avis%3A35769897 - link til en DBC-avisartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870971-tsart%3A35724230 - link til en DBC-tidsskriftartikelpost
https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=125030-katalog%3A000203969 - link til en anden post

Link til en bestemt titel

Du kan linke til en bestemt titel i bibliotek.dk ved at lave et søgelink baseret på bibliografiske data, som fx forfatter, titel og evt. materiale, eller med isbn eller issn.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.
Se eksempel 1 eller Se eksempel 2 eller Se eksempel 6

Link til videresøgning eller emnesøgning

Du kan linke til en videresøgning eller emnesøgninger i bibliotek.dk på mange forskellige måder. Du kan fx bruge flere forskellige søgekoder eller du kan lave fritekstsøgninger.
Prøv søgningen af inden du laver linket færdigt.

Søgekoder

Alle søgekoder skal efterfølges af lighedstegn ( urlencoded: %3D )Søgekoder på to tegn (fx: em - fo) er enkeltordskoder, søgekoder på tre tegn (fx lfo - lti) er langordskoder, der søger fx hele navnet eller hele titlen som ét ord. Term- og phrase-søgekoder kan også anvendes. 
Langt de fleste søgekoder i Praksisregler for søgeveje kan bruges i bibliotek.dk. Kilder som ikke har marcposter vil dog ikke være med i søgeresultatet, hvis man anvender disse søgekoder.

Fritekstsøgning

Du kan lave links til fritekstsøgninger i bibliotek.dk. Hvis du vil lave fritekstsøgninger, skal du ikke anvende søgekoder i din url.
En fritekstsøgning sker i felterne forfatter  (inkl. forfatter i beskrivelsen), titel, note, emneord, værtspublikation, standardnumre, EAN/stregkode og posternes id-numre.

 • fo -fb - ti - no - em - vp - nr

Se eksempel 3

Operatorer, trunkering og maskering

Du kan anvende de booleske operatorer and, or, not - omgivet af blank (urlencoded: + eller %20 ) i dine søgelinks.

Du kan også anvende parenteser i dine links til bibliotek.dk.
Parenteser:  (urlencoded: %28) og  (urlencoded: %29).

Se eksempel 4

Trunkeringstegn: '*' (urlencoded: %2A)

Maskeringstegn: '?' (urlencoded: %3F)

Du kan bruge trunkeringstegn i dine links til bibliotek.dk, til at lave højretrunkering af dine søgeudtryk. OBS! Søgeudtryk som maskeres eller trunkeres skal ikke sættes i anførselstegn.
Se eksempel 5

Eksempler

Eksempel 1: link med søgekode
Søgning på titel: Vandpest
ti=vandpest
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=ti%3D%22vandpest%22

Eksempel 2: link til bestemt titel
Søgning på forfatter: ekman og hovedtitel: guds barmhjertighed og materiale: lydbog
fo=ekman og ht=guds barmhjertighed og ma=lb
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22ekman%22+and+ht%3D%22guds+barmhjertighed%22+and+term.type%3Dlydbog

Eksempel 3: link til fritekstsøgning
Søgning på fritekst: stumfilm tyskland
stumfilm tyskland
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22stumfilm%22+and+%22tyskland%22

Eksempel 4: link med booleske operatorer og parenteser
Flere operatorer - med parentes: forfatter: sibelius og titel: koncert og materiale: cd (uanset indhold) eller materiale=studiepartiturer
fo=sibelius og ti=koncert og (ma=xc eller ma=ps)
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=fo%3D%22sibelius%22+and+ti%3D%22koncert%22+and+%28ma%3Dxc+or+ma%3Dps%29

Eksempel 5: link med trunkeringstegn
Trunkeret søgning: fritekst: sukkersyg* og materiale: film
sukkersyg* og term.workType=movie
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=%22sukkersyg%2A%22+and+term.workType=movie

Eksempel 6: link med ISBN
Søgning med isbn: isbn: 87-02-04040-9
is=87-02-04040-9
https://bibliotek.dk/linkme.php?cql=is%3D87-02-04040-9

Eksempel 7: link til engelsk grænseflade
Søgning på barcelona and gaudi - vist i engelsk grænseflade
barcelona and gaudi
https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=%22barcelona%22+and+%22gaudi%22

 https://bibliotek.dk/eng/linkme.php?cql=%22barcelona%22+and+%22gaudi%22

Hvorfor linke til bibliotek.dk?

Hvorfor linke til bibliotek.dk? mdy tir, 09/02 2016 - 15:17

Sidst opdateret: 15.12.2012

Der er mange gode grunde til at linke til bibliotek.dk. I mange situationer kan det være en rigtig god idé at vise brugere af din hjemmeside hen til litteratur om det de har interesse for - eller til andre typer af materialer. På denne side finder du eksempler på, hvornår det er en god idé at linke til bibliotek.dk.

 

Hvornår linke til bibliotek.dk?

Henvisninger til refereret litteratur
Rigtig mange hjemmesider refererer litteratur eller andre medier i forskellig sammenhænge. Ved at linke til bibliotek.dk, kan du give brugerne af din hjemmeside nem adgang til disse materialer. Se eksempel 1

Eksempel 1: Link til bøger i bibliotek.dk
En mand interesserer sig meget for slægtsforskning, og han er i gang med at finde ud af en masse om sin egen familie. Som så mange andre har han lavet en hjemmeside, hvor han præsenterer sine fund. Han har også fundet nogle interessante bøger om slægtsforskning, som han gerne vil fortælle andre om. For at gøre det nemmere for brugere af hans hjemmeside at få fat i disse bøger, har han lavet links direkte til posterne med disse i bibliotek.dk, så man hurtigt kan finde og bestille dem til hjemlån.

Se hvordan man laver link til en bestemt titel.


Anmeldelser af bøger, musik og film
Det er ikke kun litteratur man kan finde på de danske biblioteker - og gennem bibliotek.dk - man kan fx også finde og låne musik, film, artikler, noder m.v. Mange hjemmesider har anmeldelser af både litteratur, musik og film, og også her kan du give brugerne nem adgang til det anmeldte ved at linke til bibliotek.dk. Se eksempel 2.

 

 

Eksempel 2: Link fra anmeldelser
En bruger, der interesserer sig meget for danske film, har fået anbefalet en bestemt hjemmeside, der anmelder både biograf- og dvd-film. Hun finder en anmeldelse af en dvd, som hun synes lyder rigtig spændende. Med et enkelt klik på et ikon finder hun dvd'en i bibliotek.dk, hvorfra hun bestiller den, så hun kan hente den på sit eget bibliotek.

Se hvordan du laver link til en bestemt titel.


Interessante emner
Mange hjemmesider beskæftiger sig med diverse emner af interesse for forskellige grupper. Du kan lave mange forskellige former for emnesøgninger i bibliotek.dk, og det er også muligt at lave disse ved hjælp af links fra en hjemmeside. På den måde kan du hjælpe brugere af din hjemmeside med at finde interessante bøger og andre typer af materialer om de emner, der interesserer dem - uden at du selv skal vedligeholde en liste. Se eksempel 3.

 

 

Eksempel 3: Link til et interessant emne
En kvinde interesserer sig meget for arkitektur, og har derfor lavet en hjemmeside, hvor hun fortæller om forskellige emner inden for arkitektur, som hun synes er spændende. Som en service overfor brugerne af hendes hjemmeside har hun lavet link til videresøgning på de forskellige emner, så de kan finde bøger om de emner, de synes er interessante.

Se hvordan du laver link til en emnesøgning.

 

 

Logoer til bibliotek.dk

Logoer til bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Lånertjek i bibliotek.dk

Lånertjek i bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 25.10.2013

Indhold


Formål

Formålet med bibliotek.dk's lånertjek er at sikre at I kun modtager bestillinger via bibliotek.dk fra lånere der er indmeldt på jeres bibliotek. Forudsætningen for at det kan ske er at jeres bibliotekssystem understøtter en eller flere af de offcielle lånertjekmetoder. Hvis I er i tvivl om dette, må I kontakte leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Har I lånertjek slået til, sker følgende i bibliotek.dk:

 • brugeren skriver et lånerID i bibliotek.dk's bestilblanket
 • bibliotek.dk kalder den fælles lånertjek-webservice med de relevante parametre (service=bibliotek.dk, brugerens bibliotek, brugerens lånerId+evt. pinkode)
 • lånertjek-webservicen laver opslag i bibliotekets lånerregister og kontrollerer svaret (låner OK / låner ikke OK)
 • lånertjek-webservicen returnerer svaret fra lokalsystemet til bibliotek.dk
  • er svaret Låner OK: brugeren ledes videre i bestilprocessen
  • er svaret Låner ikke OK: brugeren får en fejlmeddelelse med mulighed for at rette sin indtastning

Lånertjek og VIP-basen

I slår lånertjek til ved at udfylde tre forskellige afsnit i VIP-basen:

 1. Opret en lånertjekmetode (VIP B.3 Lånertjekmetoder)
 2. Sæt hak i Brug fælles lånertjekservice ud for bibliotek.dk i VIP-basens afsnit om Fælles lånertjekservice (VIP H.3 B. Fælles lånertjekservice) og derefter: Vælg en lånertjekmetode
 3. Udfyld parametrene til "Bestillinger fra ukendte lånere" i VIP B. 1. D. Lånertjek og ukendt låner.

Se den generelle vejledning i lånertjek og VIP-basen:
Fjernadgang, lånertjek og VIP-basen - generel vejledning (PDF)

NemID

NemID Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.1.2014

Brugere af bibliotek.dk kan logge ind med NemID på bibliotek.dk.
bibliotek.dk's NemID-løsning er knyttet til NemLogin, så når man er logget ind med NemID på bibliotek.dk er man samtidig logget ind på andre offentlige sites, fx borger.dk og sundhed.dk.

Hvis man skal bruge den profil man har gemt (eller vil gemme) bag sit bibliotek.dk-login, skal den sammenkobles med NemID.
Sammenkoblingen skal ske fordi bibliotek.dk's brugerbase bruger mailadressen som identifikation. NemId kender ikke brugerens mailadresse.

Hvis man har et bibliotek.dk-login i forvejen

Log ind ved at klikke på NemID-logoet på bibliotek.dk's login-side.
Man skal herefter skrive den mailadresse, man bruger til sit bibliotek.dk-login.
Brugeren skal via et link i en mail bekræfte sammenkoblingen. Sammenkoblingen er gennemført og man kan logge ind. Den opsætning man har bag sit bibliotek.dk-login vil nu blive vist når man logger ind med NemID.

Man kan selvfølgelig stadig logge ind med sit bibliotek.dk-login (mailadresse og kodeord).

Hvis man ikke har et login til bibliotek.dk

Hvis man logger ind med NemID og ikke har et bibliotek.dk-login, oprettes der et bibliotek.dk-login med brugerens mailadresse som brugerid.
Brugeren skal skrive sin mailadresse på den side, der vises efter login med NemID og der oprettes et bibliotek.dk-login med den angivne mailadresse.

Hvis man allerede er logget ind via NemID

Hvis man allerede er logget ind via NemID skal man blot trykke på login-knappen. Man vil så blive genkendt af systemet og logges ind uden at skulle foretage sig mere.

Log helt ud

Husk for en sikkerheds skyld at lukke browseren, når der logges ud.

Yderligere information

WAYF-sekretariatet leverer den tekniske løsning bag bibliotek.dk's NemID-opsætning. Fejlmeddelelser vil derfor have WAYF som afsender.
Se i bibliotek.dk's hjælpetekster for hjælp til slutbrugere

Pjece til slutbrugere

Pjece til slutbrugere Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.01.2018


Pjece fra januar 2018.

 

bibliotek.dk -pjece - 2018-version

(PDF - lander i filhentning)

Folderen kan printes på ét ark (brug begge sider).
Den printes på A4 og foldes til A5.

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

 

Referenceværktøjer

Referenceværktøjer lho tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret den 2.03.2017


Der findes adskillige programmer som bruges til at holde styr på bibliografier og referencer. I bibliotek.dk kan man bruge 5 af disse værktøjer: Reference Manager, Mendeley, EndNote, RefWorks og Zotero.
Sådan downloades referencerne:
- Enten ved at klikke på linket i posterne under detaljeret visning ("Download til...)
- Eller via bibliotek.dks huskeliste:

 1. Læg posterne i huskelisten undervejs ved at mærke af ved Huskeliste i posterne

 2. Klik på Menu og derefter Huskeliste

 3. Sæt tjekmærke ved de poster du ønsker at downloade fra Huskelisten

 4. Vælg det link der angiver dit referenceprogram

 

Hvis man har EndNote installeret lokalt (altså ikke webudgaven EndNoteWeb) eller har Reference Manager skal man vælge "Download i RIS-format". Den sikre måde er at gemme filen (med endelsen .ris) lokalt på egen computer og derefter importere den ved hjælp af referenceværktøjet.

Mendeley og Zotero kan håndteres på samme måde, men man kan dog med fordel sætte Zotero op via Firefox (fanebladet Funktioner og menupunktet Tilføjelser) til at importere uden at gemme først.

Poster til EndNoteWeb downloades automatisk direkte til websiden.

Poster til RefWorks downloades direkte i Refworks Tagged Format.

Se evt. bibliotek.dk's hjælpetekst om referenceværktøjerne: Referenceværktøjer

Har du problemer med tegnsættet i Reference Manager eller EndNote, fx. æ,ø,å, skal du angive "Contains ANSI characters".

Statistik

Statistik Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.11.2018

Indhold:


Trafik

Brugerundersøgelser

Bestillingsstatistikker

Viderestillingsstatistikken er opstillet i biblioteksnummerrækkefølge.
Øverst er et link til hvor folkebibliotekerne er talt sammen og forskningsbiblioteker begynder.
Statistikken opdateres dagligt.
Hvis man skifter url til sit katalog, vil statistikken for denne dag ikke være retvisende.

Baseopdatering

bibliotek.dk opdateres dagligt med nye og rettede poster fra DBC og forskningsbibliotekerne samt med lokaliseringer fra folkebibliotekerne. Opdateringen er ikke nøjagtig synkroniseret med opdateringen af DanBib, men inden for 0-2 døgn vil man kunne finde samme poster i DanBib som i bibliotek.dk.
Se:

Besøgsstatistik for bibliotek.dk

Besøgsstatistik for bibliotek.dk lho tir, 08/03 2016 - 14:13

Sidst opdateret: 12.11.2018

Til 2015, Til 2014, Til 2013, Til 2012, Til 2011, Til 2002 - 2010 (åbner i nyt vindue)


Forklaringer:

Besøgsstatistikken leveres af KPI der også laver Danmarks Biblioteksindex

Unikke besøgende er antallet af unikke profiler, der har besøgt sitet i den angivne uge.
   En unik profil er en unik sammensætning af hardware, software og systemkonfiguration.

En besøgende kan besøge sitet flere gange, hvorfor der også er statistik på antal besøg. Besøgende på m.bibliotek.dk er antal besøg og vises fra uge 20, 2014.
 

*Uge 14 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til opsamling af besøgstal implementeres.

*Uge 13 2015: m.bibliotek.dk omdirigerer til bibliotek.dk.

*Uge 7 2015: old.bibliotek.dk lukker.

*Uge 37 2014: Nyt Javascript implementeres.

*Det ny bibliotek.dk sættes i drift 13. nov. 2013. Fra nov. 2013 fordeler bibliotek.dk-besøg sig på 2 adresser: bibliotek.dk og old.bibliotek.dk. Oversigten viser kun besøgstal fra bibliotek.dk og fra uge 20 også m.bibliotek.dk.

*Pga. serversammenbrud hos KPI's serverhost, mangler besøgstallene for 2 dage i uge 34 i 2011.

2018

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
45 84.433 110.135
44 81.218 106.479
43 82.292 106.794
42 64.969 83.642
41 74.711 95.795
40 78.420 99.894
39 76.091 96.498
38 75.424 95.433
37 75.868 95.706
36 75.123 94.599
35 74.899 89.222
34 72.903 86.849
33 70.121 83.699
32 63.235 76.821
31 53.579 65.056
30 46.690 56.795
29 46.736 57.439
28 47.054 57.804
27 49.883 60.959
26 51.568 63.027
25 63.260 76.008
24 65.268 77.916
23 66.499 79.634
22 67.766 82.854
21 69.145 83.824
20 72.628 87.929
19 65.340 79.435
18 71.811 87.842
17 73.795 89.960
16 69.105 85.495
15 71.525 89.090
14* 68.625 84.095
13 49.281 64.002
12 64.427 85.236
11 67.211 88.516
10 65.986 87.486
9 62.851 83.636
8 62.818 83.440
7 55.705 74.543
6 63.502 84.987
5 66.294 87.589
4 64.102 84.944
3 64.528 85.521
2 65.387 86.958
1 59.507 79.108

 

2017

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 37.964 49.490
51 46.969 62.197
50 64.564 87.914
49 70.000 97.855
48 64.670 88.519
47 65.814 90.651
46 68.920 94.518
45 68.423 92.910
44 67.912 92.226
43 67.666 90.882
42 54.581 72.727
41 63.779 84508
40 65.227 86.156
39 64.447 84.519
38 61.982 81.374
37 60.941 80.026
36 61.645 80.661
35 55.593 72.428
34 53.210 69.239
33 52.135 67.727
32 49.109 64.587
31 47.286 62.556
30 44.195 58.229
29 42.240 55.348
28 42.156 55.542
27 42.083 55.639
26 46.949 61.920
25 48.910 63.884
24 53.582 69.138
23 56.170 71.671
22 58.376 75.376
21 53.949 69..824
20 63.282 82.291
19 63.776 82.497
18 65.411 85.320
17 70.129 91.313
16 67.711 88.241
15 49.898 64.429
14 60.983 80.557
13 64.865 85.078
12 65.819 86.364
11 66.670 86.954
10 67.705 88.163
9 66.657 86.628
8 65.436 85.733
7 59.706 78..816
6 67.671 88.483
5 69.843 91.098
4 66.744 86.270
3 64.890 84.890
2 66.044 85.877
1 62.371 81.574

 

2016

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
52 39.675 49.298
51 43.435 56.026
50 62.587 83.452
49 67.463 92.712
48 62.979 84.992
47 64.191 87.714
46 68.496 93.565
45 64.975 88.463
44 67.896 91.895
43 64.062 85.501
42 54.325 71.702
41 61.723 82.048
40 61.200 80.310
39 61.168 79.972
38 59.727 77.358
37 57.858 74.812
36 57.299 74.071
35 57.707 74.588
34 52.128 67.072
33 48.976 62.972
32 48.991 63.644
31 46.008 60.143
30 40.286 52.782
29 35.349 46.439
28 40.356 53.147
27 42.714 56.481
26 44.961 59.065
25 45.733 59.825
24 51.829 67.364
23 53.318 68.823
22 51.886 67.250
21 58.913 77.624
20 61.840 81.332
19 59.023 78.011
18 58.568 65.955
17 63.551 84.292
16 57.054 75.514
15 59.840 80.208
14 59.716 79.913
13 58.172 77.055
12 43.267 56.866
11 56.228 74.766
10 60.863 81.058
 9 61.396 81.584
 8 59.160 78.828
 7 55.823 75.087
 6 62.077 75.087
 5 63.570 84.277
 4 59.588 76.662
 3 58.442 76.828
 2 57.644 75.656
 1 59.011 78.020

 

2015

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (besøg)
 53 41.625 50.963
 52 32.004 41.294
 51 52.851 70.534
 50 60.201 82.513
 49 60.638 82.946
 48 58.751 80.602
 47 62.851 86.768
 46 62.964 86.424
 45 63.372 87.223
 44 60.537 82.419
 43 58.844 79.680
 42 55.882 66.614
 41 49.381 75.364
 40 52.485 70.141
 39 53.222 70.719
 38 52.800 70.120
 37 50.741 66.937
 36 52.826 69.739
 35 49.439 65.228
 34 43.884 58.045
 33 42.880 56.592
 32 37.361 49.965
 31 36.836 49.542
 30 34.421 46.044
 29 32.394 43.252
 28 35.289 47.134
 27 31.138 41.279
 26 37.191 49.274
 25 40.036 52.795
 24 42.270 55.959
 23 44.038 57.896
 22 46.987 62.538
 21 50.256 67.471
 20 47.729 63.567
 19 51.953 69.766
 18 48.821 64.988
 17 52.165 70.153
 16 51.073 68.668
 15 48.358 64.601
 14 36.578 48.351
 13 47.395 63.764
 12 45.261 61.512 14.213
 11 44.024 59.878 13.374
 10 44.782 60.759 13.912
 9 45.499 62.015 14.426
 8 45.051 61.147 14.670
 7 39.673 54.215 13.052
 6 46.159 62.483 13.917
 5 42.960 57.492 13.630
 4 42.312 56.259 13.443
 3 41.999 56.256 13.260
 2 42.174 56.569 12.807
 1 30.130 37.482 11.667

 


2014

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg m.bibliotek.dk (besøg)
 52 20.274 26.330 9.607
 51 37.053 49.802 10.633
 50 45.672 62.585 11.795
 49 45.765 63.393 11.636
 48 46.044 63.519 11.970
 47 49.524 69.150 13.341
 46 50.117 69.334 13.927
 45 50.502 69.354 14.069
 44 51.888 71.255 14.642
 43 51.829 70.275 15.097
 42 42.694 57.182 14.674
 41 49.962 66.489 13.964
 40 47.628 63.039 13.957
 39 44.533 59.018 13.366
 38 50.639 66.582 12.339
 37 57.731 77.111 7.055
 36 37.878 50.429 14.075
 35 38.654 51.197 13.707
 34 37.148 49.853 13.624
 33 34.200 45.921 12.977
 32 29.763 40.319 12.083
 31 25.837 35.173 11.727
 30 22.719 31.012 11.305
 29 22.932 31.441 11.164
 28 23.001 31.769 11.120
 27 23.150 32.801 10.469
 26 25.140 35.222 10.538
 25 28.294 39.692 11.438
 24 27.176 37.439 10.731
 23 28.494 39.516 10.695
 22 29.269 40.736 10.549
 21 34.148 48.782 11.448
 20 34.330 50.065 11.569
 19 40.417 57.004
 18 39.350 55.244
 17 39.881 55.557
 16 29.026 39.964
 15 42.035 59.218
 14 42.486 60.200
 13 42.655 59.928
 12 43.947 62.297
 11 41.366 58.150
 10 41.381 58.565
 9 43.428 61.356
 8 42.889 61.893
 7 39.887 57.958
 6 44.335 63.950
 5 40.657 58.591
 4 39.779 57.467
 3 40.051 58.722
 2 41.226 60.330
 1 34.780 46.286

 

2013

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 22.260 31.429
 51 34.324 52.554
 50 43.140 66.937
 49 45.252 70.649
 48 41.764 63.888
 47 52.542 80.730
 46 56.157* 88.824
 45 54.127 86.295
 44 52.012 83.599
 43 52.180 86.678
 42 44.339 73.042
 41 50.488 83.698
 40 47.529 77.597
 39 46.365 75.415
 38 46.898 75.191
 37 46.720 73.862
 36 46.726 73.002
 35 43.823 68.469
 34 40.069 62.771
 33 40.907 62.952
 32 37.808 57.664
 31 34.548 52.870
 30 30.585 46.334
 29 29.949 45.237
 28 31.719 47.637
 27 34.287 51.772
 26 38.811 59.637
 25 40.767 62.845
 24 44.765 69.834
 23 42.517 67.259
 22 46.392 74.317
 21 51.273 81.292
 20 50.061 81.633
 19 50.144 80.678
 18 52.931 85.391
 17 48.538 77.817
 16 50.470 82.201
 15 53.837 87.390
 14 53.648 84.741
 13 41.178 63.319
 12 55.858 88.055
 11 58.508 91.384
 10 55.995 86.799
 9 56.231 87.270
 8 57.957 88.609
 7 53.462 81.404
 6 58.842 88.815
 5 55.581 83.218
 4 53.018 78.628
 3 52.874 79.417
 2 55.228 83.001
 1 48.448 69.667

 

2012

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 31.745 46.287
 51 44.370 69.279
 50 56.845 96.145
 49 59.128 96.113
 48 59.640 95.923
 47 62.336 98.619
 46 63.500 100.219
 45 64.099 100.182
 44 61.858 97.059
 43 60.336 92.769
 42 50.601 76.899
 41 57.967 88.327
 40 58.829 88.310
 39 57.706 86.139
 38 56.558 83.988
 37 58.362 85.863
 36 55.530 81.613
 35 51.862 75.798
 34 49.003 70.866
 33 42.580 61.170
 32 41.148 59.580
 31 36.423 52.792
 30 31.584 45.274
 29 34.882 50.433
 28 37.913 53.498
 27 35.814 50.935
 26 41.471 58.918
 25 47.629 68.442
 24 45.526 65.552
 23 53.076 75.668
 22 48.851 71.090
 21 45.858 67.435
 20 50.823 74.541
 19 59.109 86.915
 18 48.285 70.926
 17 57.910 86.593
 16 56.770 83.964
 15 57.151 83.951
 14 43.049 62.503
 13 58.045 84.920
 12 59.238 86.156
 11 60.032 87.433
 10 61.843 89.852
 9 63.065 90.714
 8 62.249 89.059
 7 56.169 80.865
 6 60.582 86.172
 5 58.302 82.211
 4 54.980 77.550
 3 56.226 79.676
 2 54.859 78.210
 1 56.456 80.360

 

 

2011

Besøgsstatistik - bibliotek.dk

Uge Unikke besøgende Antal besøg
 52 34.345 46.249
 51 36.200 51.580
 50 54.717 81.991
 49 58.506 88.902
 48 57.784 87.376
 47 60.070 91.156
 46 62.436 94.353
 45 60.971 91.699
 44 60.868 90.754
 43 58.816 86.903
 42 49.228 71.412
 41 54.459 79.730
 40 55.532 81.627
 39 51.010 74.139
 38 51.931 74.852
 37 49.788 71.219
 36 50.694 72.561
 35 46.222 66.086
 34* 33.131* 45.159*
 33 40.916 58.717
 32 40.941 59.586
 31 35.414 51.203
 30 31.711 45.902
 29 32.891 47.568
 28 33.955 49.110
 27 32.696 47.908
 26 34.694 50.353
 25 38.951 56.521
 24 43.867 63.146
 23 43.672 63.955
 22 39.263 57.706
 21 46.358 68.427
 20 50.066 74.027
 19 55.097 81.733
 18 52.205 77.763
 17 49.822 72.839
 16 34.635 50.633
 15 52.295 78.830
 14 53.700 80.752
 13 52.642 78.776
 12 53.818 80.536
 11 52.520 78.113
 10 53.966 80.622
 09 53.890 80.090
 08 53.500 79.882
 07 50.643 75.394
 06 54.156 78.976
 05 53.864 77.871
 04 49.780 71.796
 03 50.667 72.617
 02 48.596 65.781
 01 48.263 65.792

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt lho tir, 09/02 2016 - 14:40

Sidst opdateret: 12.11.2018

Oversigterne nedenfor er fra 1. januar 2013 og frem.

Uge 14 i 2018: Nyt Javascript (fra Webtrekk) til indsamling af besøgstal implementeres.

Uge 12 i 2015: m.bibliotek.dk lukker, dvs sitet er nu responsivt og mobilbrugerne ledes over på bibliotek.dk.

Uge 7 i 2015: old.bibliotek.dk lukker

Uge 40 i 2014: Besøgstal på bibliotek.dk, old.bibliotek.dk og m.bibliotek.dk sammenlægges. Indtil uge 40 optræder kun besøgstal på bibliotek.dk.

Uge 37 i 2014: Nyt Javascript til indsamling af besøgstal implementeres.

 

Her kan du finde grafisk oversigt for årene 2009-2012.

Her kan du finde grafisk oversigt for årene 2004-2009.

 

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt. 2009-2012

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt. 2009-2012 mdy tir, 09/02 2016 - 14:51

Sidst opdateret 18.01.2016

Oversigterne nedenfor er fra 1. januar 2009-2012.

bibdkstatistik_2009-2012

bibdkstatistik_2009-2012

Her kan du finde grafisk oversigt for årene 2004-2009.

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt. 2004-2009

Besøgsstatistik for bibliotek.dk - grafisk oversigt. 2004-2009 mdy tir, 09/02 2016 - 14:54

Sidst opdateret 04.01.2010

I slutningen af december 2007 blev der lavet restriktioner for indeksrobotters adgang til bibliotek.dk - dette har påvirket vores besøgstal.

bibdkstatistik2004-2009

 

bibdkstatistik2004-2009

Søgning i bibliotek.dk

Søgning i bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.08.2015

Kommandosøgning i ny bibliotek.dk
Fritekst
Operatorer, trunkering, syntaks
Søgekoder
Emneoversigt
Videresøgning via links i posterne
Søgning på skønlitteratur
Søgning på "faglitteratur"
Søgning på litterær form
Søgning på målgruppe
Inspiration - Find titler der ligner
Inspiration - Læs mere om...
Søgning på nyheder bibliotek.dk's nyhedskarruseller
Søgning - tekster til old.bibliotek.dk
Stavehjælp

Kommandosøgning i bibliotek.dk

Kommandosøgning i bibliotek.dk er kun beregnet til professionelle eller semi-professionelle.
Hvorfor skal det være så svært?
Fordi vi vil lave kommandosøgning i en slutbrugergrænseflade!

På den ene side:
Slutbrugere skal kunne

 • trunkere
 • søge på ord som er operatorer eller søgekoder (udover at de er almindelige ord) fx:
  ikke, not, and, ti, op osv.

På den anden side:
Semiprofessionelle skal kunne lave mere avanceret kombinatorik - uden at de skal henvises til en særlig side.
Disse punkter afgør om et søgeudtryk bedømmes til at være en kommandosøgning:

 • hvis den indeholder søgekoder fx ti=...
 • hvis den indeholder parenteser
 • hvis den indeholder ord der er sat i anførselstegn

Fritekst

Fritekst (default-register) er defineret til at omfatte følgende oplysninger:Forfatter, titel, emneord, noter, forfatter i beskrivelse, standardnumre (ISBN, ISSN m.fl.), EAN/stregkode, værtspublikationer samt posternes id-numre.
Du kan altså søge på fx isbn uden søgekode - men fjern eventuelle bindestreger.
Det drejer sig om disse dkccl-indekser: fo + ti + em + no + bc + fb + is + vp + rec.id
samt disse termindekser:
term.identifier (indeholder isbn, issn)
term.creator
term.title
term.subject
term.description
term.partOf
term.trackTitle
term.defaultLocalData
 

Default søgning - hvordan fungerer grænsefladen som udgangspunkt

Hvis du ikke skriver kommandosøgning (som beskrevet nedenfor) sættes der automatisk et "og" mellem de ord du skriver.
Du behøver altså ikke bruge kommandosøgning hvis du vil lave en og-søgning.

Trunkering
* fx: smålandsfarvand* - søger smålandsfarvandet og smålandsfarvandene osv.

Operatorer
Hvis du skriver en søgning der indeholder et ord som også er en operator på dansk eller engelsk, forstår grænsefladen operatoren som et ord der skal søges på - ordet opfattes IKKE som en operator.
 

Brugeren skriver                         Forstås som - se neden for tabellen!
øbro tornbjerg øbro og tornbjerg
borgerkrig colling borgerkrig og colling
terapi* hypnose* terapi* og hypnose*
carl nielsen carl og nielsen
anders and i ekkodalen anders og and og i og ekkodalen
det dur piger ikke til det og dur og piger og ikke og til
sri lanka eller ceylon sri og lanka og eller og ceylon
believe it or not believe og it og or og not
obama ikke michelle obama og ikke og michelle


NB! Udtrykket er ikke skrevet i det egentlige kommandosprog, men som det forstås i almindelige tale.
Som det ses af nogle af eksemplerne vil brugerne ofte have glæde af at bruge udvidet søgning/specialsøgesiderne hvor de kan angive hvilken type data de søger efter.
Brugeren kan ikke lave en kombinatorisk søgning med danske eller engelske operatorer uden at følge nedenstående opskrift. Til gengæld kan de få hit på titler der indeholder danske eller engelske operator-ord.

Operatorer, trunkering, syntaks

 • Booleske operatorer: and, or, not
 • søgeordene skal være omgivet af anførselstegn
 • sæt "anførselstegn" om hvert søgeord - MEDMINDRE du trunkerer eller maskerer ordet.
 • ELLER sæt parenteser omkring søgeudtrykket


Trunkering
* fx: smålandsfarvand* - søger smålandsfarvandet og smålandsfarvandene osv.

Maskering af ét tegn
? fx: guler?d* - søger både guleroden og gulerødder (inkl. forskellige - endelser)

Parenteser
kan bruges fx: (vandr* or trek*) and "nepal"

Her er en række eksempler på søgning med ccl og den tilsvarende søgning som den kan udføres i bibliotek.dk (der er ofte mere end én måde at udtrykke det samme på):

ccl-syntaks                         cql-syntaks i bibliotek.dk
anorexi eller spisevægring "anorexi" or "spisevægring"
gamle eller ældre* "gamle" or ældre*
øvelser og sang "øvelser" and "sang"
sri lanka eller ceylon "sri lanka" or "ceylon"
dylan og (achilles eller odysseus) "dylan" and (achilles or odysseus)
lti=away in a manger lti="away in a manger"
lfo=jungersen christian ikke lti=undtagelsen phrase.creator="christian jungersen" not phrase.title="undtagelsen"
(ma=pø og lti=autism) (ma=pø and lti=autism)
obama ikke michelle "obama" not "michelle"
(crusade* og korstog*) (crusade* and korstog*)
ti=borgerkrig og fo=colling ti="borgerkrig" and fo="colling"
(faure og lti="messe basse") (faure and lti="messe basse")
em=google og fo=jarvis (em=google and fo=jarvis)
(em=kost* eller em=mad*) og (em=kræft* eller em=cancer) (em=kost* or em=mad*) and (em=kræft* or em=cancer)
lti=man kan ikke vaske een hånd lti="man kan ikke vaske een hånd"
fo=spielberg og em=thriller (fo=spielberg and em=thriller)

 

Søgekoder

Der findes en række forskellige indekstyper der anvendes i forskellige sammenhænge i bibliotek.dk

 • term indekser: dannes af ord fra alle kilder
 • phrase indekser: dannes af fraser fra alle kilder
 • dkcclterm indekser: dannes af ord fra marc-kilder
 • dkcclphrase indekser: dannes af fraser fra marc-kilder

Søger man på tværs af alle typer kilder (fx incl. Store Danske, Bibzoom) er det således kun term og phrase indekserne der anvendes.

Søgning i begge typer kilder på én gang

Ved søgning i alle typer kilder på én gang er syntaksen bygget op, som det ses i eksempler herunder:
 

Søgekode Forklaring Eksempel
term.creator ophav term.creator="medina"
term.title Titel term.title="lipider"
term.subject Emne term.subject="cetacea"
term.description Note term.description="bogstavregning"
term.audience Målgruppe term.audience="for 10 år"
term.nationality Nationalitet - film*   term.nationality=tysk
term.type Materialetype* term.type=film
phrase.genre Genre phrase.genre="heavy rock"
phrase.titleSeries   Serietitel phrase.titleSeries="let at læse"


Søgekoder til biblioteksposter (marc-kilder)
Der kan søges med alle søgekoder fra Praksisregler:
fo, ti, em, no, fl, sp, dk osv.

Fx: fo="peter" and fl="gyldendal" and dk="61.28"

Der kan også søges med de særlige brøndsøgekoder:

Søgekoder med to tegn (enkeltordskoder)xx -> dkcclterm.xx
fx
dkcclterm.dk
dkcclterm.em
dkcclterm.fl
dkcclterm.fo
dkcclterm.ib
dkcclterm.in
dkcclterm.ma
dkcclterm.no
dkcclterm.ok
dkcclterm.sp
dkcclterm.ti

Søgekoder med tre tegn (langordskoder)

xxx -> dkcclphrase.xxx

fx
dkcclphrase.lds
dkcclphrase.lem
dkcclphrase.lfo
dkcclphrase.lse
dkcclphrase.lti

Emneoversigt

Emneoversigten på bibliotek.dk er udviklet både til brug i bibliotek.dk og til eksport til lokale kataloger.
Emneoversigten skal tilgodese brugerbehov i blandt andet disse situationer:

 • brugeren har svært ved at stave eller kan i hvert fald ikke stave til det han søger lige nu
 • brugeren har svært ved at omsætte sit informationsbehov til en konkret formulering
 • brugeren får alt for mange poster ved en fritekstsøgning og har svært ved at formulere en mere præcis søgning
 • brugeren søger generel litteratur om et emne

Emneoversigten kan i nogle tilfælde give hjælp i disse situationer, fordi

 • emneoversigten er opbygget så brugeren kan klikke sig frem. Især populære men søgemæssigt lidt vanskelige informationsbehov tilgodeses med direkte link
 • søgningerne består ofte af en kombination af flere (eller mange) ord og klassemærker - det giver en mere præcis søgning, men vil være vanskelig for en almindelig bruger at udføre
 • søgningerne tilgodeser primært dansk litteratur og i vist omfang primært nyere litteratur. Mange biblioteker sætter dog danske emneord på udenlandsk litteratur, og de vil derfor komme med i nogle søgninger.
  Den systematiske tildeling af emneord på DBC startede med dansk faglitteratur fra 1986, og fra 1990 kom skønlitteraturen med.
 • i de tilfælde det giver mening, er der lavet en søgning til den generelle litteratur om et emne som kan være noget af det vanskeligste at finde i en web-katalog. Fx til Universet, men ikke til Fysik, kemi og matematik.

Emneoversigten til brug i lokale bibliotekskataloger

Videresøgning via links i posterne

Vær opmærksom på at ved brug af disse links - fx forfatter eller emneord - medtages de begrænsninger man havde i den sidst foretagne søgning IKKE. Brug facetterne hvis den nye søgning skal begrænses.

Søgning på skønlitteratur

Langt fra alle poster i bibliotek.dk er kodet som skønlitteratur. Vælger man "skønlitteratur" på søgesiden for Bøger, fås poster med en eller flere af disse data:

 • poster med 008 *d=x (fiktion)
 • tekst, lyd eller punktskrift: poster med dk (felterne 652,654,655 delfelterne m, n eller o)=sk, 82-88, 24.43, 39.12-39.14, 39.25, 77.62 (poster med dk5= skønlitteratur samt andre skønlitteratur-agtige materialer samt filmmanuskripter)
 • film: poster med 77.7 eller 77.56 i 652 *m, *n eller *o (spillefilm og revyer)

Dette fanger ikke al skønlitteratur i basen, men en stor del. Især poster på udenlandske materialer kan mangle brugbare kodede data for skønlitteratur.

Søgning på "faglitteratur"

Vælger man "faglitteratur" på søgesiden for Bøger, fås poster med en eller flere af disse data:

 • poster med 008 *d=y (nonfiktion)
 • 009*a =a eller r eller p eller m som IKKE opfylder kriterierne for skønlitteratur (se ovenfor).

En sådan søgning bliver aldrig 100% korrekt, men den har været meget efterspurgt fra brugerne af bibliotek.dk.

Søgning på litterær form

På bibliotek.dk's bogsøgeside er det muligt at kombinere flere "materialetyper" med hinanden med en og-søgning. Det betyder, at man fx kan kombinere sig frem til skønlitteratur på lydbog eller faglitteratur med stor skrift.
Der er nogle poster som ikke indeholder koder for litterær form, fx kun ganske få af posterne på udenlandske e-bøger. Derfor vil nogle søgninger fx e-bøger kombineret med litterær form kun give en del af de poster som reelt svarer til søgningen.

Søgning på målgruppe

Målgruppe (børn og voksne) er muligt at bruge i en kombineret søgning på bibliotek.dk's bogsøgeside.
Ikke alle boglige materialetyper er markeret med børnerelevans. Vær opmærksom på det ved kombinationer som fx e-bøger og målgruppe eller ved søgning på ældre materialer.
Voksenrelevante materialer er defineret som alle materialer minus de materialer der er markeret som børnerelevante.
Se også flere muligheder for at afgrænse i kommandosøgning.

Inspiration - Find titler der ligner

Der dannes link til denne funktion hvis posten indeholder et eller flere emneord.
I så fald får brugeren en boks med postens emneord, med mulighed for at vælge et udvalg af disse passende til søgebehovet.

Inspiration - Læs mere om...

Dette videresøgningslink dannes ved visning i bibliotek.dk, når en søgning på lem=[hovedophavet - det der står i felt 100 eller 110] vil give et resultat.
Denne funktion rummer flere kompromisser:

 • posten skal indeholde felt 100 eller 110
 • søgningen lem er ret bred - dvs. der er ikke navneformskontrol. "Søg litteratur om Peter Hansen" rummer litteratur om flere forskellige personer
 • musikgrupper giver anledning til særlige problemer - prøv fx. Souvenirs eller Labrador!

Vi mener dog at nytten for brugerne er så stor at det er bedre med end uden.

Søgning på nyheder - bibliotek.dk's nyhedskarruseller

bibliotek.dk's nyhedskarruseller er baseret på søgning på nye materialer. Søgningen foregår således:

 • nye bibliotekskatalogiserede materialer (BKM)
 • kun førsteudgaver
 • opdelt i skønlitteratur for voksne, faglitteratur for voksne, børnebøger, film, børnefilm, spil, børnespil, musik for børn og voksne
 • forsinkelse på 3-4 uger, så bibliotekerne har mulighed for at have materialerne i hus, før brugerne får dem præsenteret i karrusellen.

Nyhedskarusellerne nås via link på den generelle søgeside.

Bibliotek.dk's emneoversigt til lokale bibliotekskataloger

Bibliotek.dk's emneoversigt til lokale bibliotekskataloger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 24.03.2015

Aftalen om udvikling af bibliotek.dk's emneoversigt indebærer at oversigten kan eksporteres til interesserede systemleverandører og biblioteker.
Til brug for implementering i de lokale bibliotekskataloger vil Emneoversigt til lokal brug være gratis tilgængelig på github.
https://github.com/DBCDK/subject_hierarchy
Oversigten findes i 2 - strukturelt forskellige - varianter:

 • hele emneoversigten samlet som et dokument
 • som enkelte poster, hvor hvert opslagsord eller -frase, inklusiv tilhørende søgestreng, hjælpetekster og kommentarer, udgør en post.

I begge varianter findes udfoldede "lister" på en række områder, fx. enkelte lande, enkelte hunderacer osv. Listerne kan fx implementeres som drop-down-lister.
Emneoversigten findes i 2 tegnsæt: UTF-8 eller ISO8859-1.
Dokumentation ses her: https://github.com/DBCDK/subject_hierarchy/tree/master/xsd

Spørgsmål rettes til Kundeservice
 

Undervisning i bibliotek.dk

Undervisning i bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 28.03.2011

DBC har sammen med Frederiksberg og Herning biblioteker udarbejdet et fælles undervisningsmateriale til bibliotek.dk (nationalt læringsmateriale), som kan anvendes i bibliotekerne. Projektet er blevet til med støtte fra Styrelsen for Bibliotek- og Mediers udviklingspulje for folke- og skolebibliotekerne.
Vi har igennem et par workshops vurderet, hvad der skulle være med, og det endelige resultat er hermed tilgængeligt.

Anvendelse
Drejebog
Demoeksempler
Øvelser og opgaver
Programforslag
Tjekliste
Underviserhuskeliste
Navigationssedler
Pjece til slutbrugerne

Anvendelse

Kursusmaterialet kan anvendes som det er eller det kan udbygges, rettes og bruges som delelementer i jeres undervisning af slutbrugere i bibliotek.dk.

Materialerne findes dels i en pdf-version og dels i en Word-version af samme materiale (højreklik og gem lokalt for tilføjelser af egen tekst).

Materialet indeholder:

For at læse og udskrive PDF-filer skal du bruge programmet Adobe Acrobat Reader. Det kan hentes gratis fra Adobes hjemmeside (inkl. vejledning).

Storskærmsspots

Storskærmsspots Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 09.11.2011

bibliotek.dk har produceret 4 reklamespots til brug for storskærme:
De flashanimerede film viser - helt kort og uden lyd - eksempler på hvordan man kan bruge bibliotek.dk til filmsøgning, til musiksøgning, til på-nettet-søgning.
Filmene er udarbejdet i forbindelse med projektet Nationalt læringsmateriale til bibliotek.dk.


Download pakke med bibliotek.dk spots SWF-filer ca. 53,7 MB (zip).

Pakken indeholder:

 • (full) Alle bibliotek.dk animationer (ca. 2,33 min)
 • (full) Alle bibliotek.dk animationer i loop
 • 1 Generel bibliotek.dk animation (ca. 47 sekunder)
 • 1 Generelt bibliotek.dk animation i loop
 • 2 På nettet bibliotek.dk animation (ca. 30 sekunder)
 • 2 På nettet bibliotek.dk animation i loop
 • 3 Film bibliotek.dk animation (ca. 40 sekunder)
 • 3 Film bibliotek.dk animation i loop
 • 4 Musik bibliotek.dk animation (ca. 32 sekunder)
 • 4 Musik bibliotek.dk animation i loop

 •  

Hvis I anvender en software til jeres storskærme som ikke understøtter SWF-formatet, så kan I hente bibliotek.dk spots i H.264/MPEG-format her:

Download pakke med biblioteks.dk spots MPEG-filer ca. 136 MB (zip).

Pakken indeholder:

 • 1 Generel bibliotek.dk animation (ca. 47 sekunder)
 • 2 På nettet bibliotek.dk animation (ca. 30 sekunder)
 • 3 Film bibliotek.dk animation (ca. 40 sekunder)
 • 4 Musik bibliotek.dk animation (ca. 32 sekunder)

Herunder vises smagsprøve på et spot. Bemærk, smagsprøven er ikke i samme høje kvalitet som spot til download og visning på storskærm.
 


Det er muligt at se andre bibliotek.dk spots på bibliotek.dk's YouTube kanal.

bibliotek.dk har også producereret en mere detaljeret instruktionsfilm. Læs mere om filmen på bibliotek.dk instruktionsfilm.

bibliotek.dk spots er produceret i samarbejde med Monokrom.

Kontakt Kundeservice hvis I har spørgsmål til visning af spots på storskærm.

Visning og sortering i bibliotek.dk

Visning og sortering i bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.01.2016

OpenFormat
Visformat - Værkvisning
Udfoldet format
Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk
Bestilling af værk og konkret udgave
Sortering og rankering
bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

bibliotek.dk's poster ligger i Brønd 3. De formateres til visning af webservicen OpenFormat. Posterne hentes i MarcXchange hvis de findes i dette format - ellers i DKABM.
Grænsefladen er en Drupal-grænseflade. I administrationsmodulet til denne ligger en lang række funktioner også ang. visformaterne, fx hvilke ledetekster der skal vises og rækkefølgen på dataelementerne.

OpenFormat

Er en webservice der danner forskellige visningsformater, konverterer fra et marc-format til et andet. Som input skal servicen have en bibliografisk post i form af XML, det kan være i DKABM og/eller MarcXchange format. Ud over de bibliografiske data skal der medsendes information om hvilket visningsformat man ønsker formateret.

OpenFormat kan med fordel benyttes indirekte via OpenSearch, hvor man allerede i søgningen angiver hvilket visningsformat de fremsøgte poster skal formateres til.

Visformat - Værkvisning

Posterne vises først i et helt kort format, som kan udfoldes til stort format ved klik på titlen.
Brugeren kan - efter login - på Min side - Mine indstillinger vælge om man ønsker det udfoldede format som standard.
Posterne vises i bibliotek.dk værkmatchet. Det vil sige at forskellige udgaver og i et vist omfang forskellige materialetyper søges matchet sammen i ét værk.
Læs mere om værkmatch og principperne for hvad der matches sammen.

Kort format

I det korte format vises titel og ophav samt sprog hvis dette ikke er dansk.
Hvis man ikke ønsker en bestemt udgave, er det muligt at bestille fra det korte format ved at klikke på Vælg og bestil, og dernæst vælge Bestil ud for den materialetype man ønsker at bestille, fx en bog eller en lydbog.

Udfoldet format

I det store format ses på værkniveau:

 • emne
 • indholdsnote
 • fanen Inspiration (Find titler der ligner, Andre der har lånt, Læs mere om forfatteren)
 • fanen Anmeldelser (Materialevurdering (vises først ½ år efter publicering), Anmeldelser incl. links til Infomedia samt Brugerratings)


Efter oplysningerne på værkniveau kommer de forskellige materialetyper.
For hver materialetype vises kun én udgave - andre udgaver kan foldes ud ved klik på Vis alle udgaver.
For hver materialetype vises Se hvilke biblioteker der har materialet - primært til orientering. Det er lettest for brugeren at bruge bestillingsfunktionen i bibliotek.dk, og ikke bruge links til de lokale kataloger.
Herudover er det to formater til brug ved eksport af data til referenceværktøjer: ris og refWorks.

Flerbindsværker
Flerbindsværker er formateret i op til tre niveauer (bind-, sektions- og hovedniveau), så det er muligt for brugergrænsefladen at præsentere data hørende til det enkelte niveau for sig selv. Ligeledes er ved musikindspilninger med flere komponisters værker, hvert sammenhørende sæt af komponist, titel, udøver mv. samlet så de kan præsenteres samlet.

Videresøgning
Relevante videresøgningsmuligheder er formateret, så de består af henholdsvis data til videresøgning og data til visning. Det vil bl.a. være forfatter, emne, serie, målgruppe, klassemærke. Brugergrænsefladen kan vælge at præsentere disse som klikbare links eller blot præsentere visningsdata.

Titler der ligner - Læs om ophavet
Til bibliotek.dk dannes også data til søgning på titler der ligner og om ophavet. Bemærk at der kan være relationer tilhørende den bibliografiske post, link til infomedia, henviser til fx filmatiseringer af eller anmeldelser af titlen. Relationerne kan således indeholde supplerende muligheder som ikke fremgår af visningsformateringen.

Rækkefølge ved visning af flere poster inden for et værk

Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk
Rækkefølgen af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge ved visning af flere udgaver inden for samme materialetype
Skønlitteratur: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal. Dog ligger bogklubudgaver og særudgaver altid sidst.
Indspillet musik: rækkefølgen bestemmes af antal lokaliseringer. Den post der har flest lokaliseringer vises øverst og dernæst i faldende antal.
Faglitteratur: nyeste post øverst, dernæst faldende efter årstal.

For hver udgave vises de udgavespecifikke oplysninger
fx indhold, emner, titel, ophav, materialetype, udgiver, udgivelsesår, evt. serie, omfang, opstilling i folkebiblioteker m.m.

Til højre for posten vises i den udfoldede post forskellige link (afhængig af den konkrete posts muligheder):

 • Bestilknap (mangler ved gratis e-ressourcer og e-bøger eller andet som ikke kan bestilles)
 • Gem i huskelisten (og bestille senere)
 • Download til referencesystemer
 • Er materialet hjemme på dine favoritbiblioteker (grønne-gule-røde lamper) (kræver at man er logget ind)

Bestilling af værk og konkret udgave

I bibliotek.dk kan brugeren bestille på værkniveau og en konkret udgave. Læs mere om dette ovenfor og her:
http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkbestil_vaerk.

Sortering og relevansrankering

Bibliotek.dk bruger fra 29.1.2015 som standardsortering en slags relevansrankering. Hermed en forklaring af begreberne sortering og rankering og den bagvedliggende teknik. OBS! Over for slutbrugerne bruger vi udtrykket sortering om både sortering og rankering.

Sortering
Ved sortering forstår vi ordning af poster efter et princip som betyder at den samme mængde poster sorteres på samme måde uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt. Bibliotek.dk har til og med januar 2015 brugt sortering efter år/dato som standardsortering. De hidtidige sorteringsmetoder kan stadig vælges når posterne vises.

Rankering
Kan defineres som alle de mere dynamiske metoder hvor en sorteringsnøgle IKKE kan fastsættes ved indlæggelse af posten, og hvor resultatet afhænger af brugerens søgeudtryk. Fx rankering efter popularitet (mest udlånte, højest ratede osv.), efter tilgængelighed, eller den måske mest brugte ”relevansrankering”.

Relevansrankering
I princippet defineret som: brugeren får øverst i søgeresultatet det der er mest relevant for brugeren.
Dette kan udmøntes på mange forskellige måder. Det kan være det mest populære, men er hyppigt et mix af flere ting, herunder forskellige former for tekstmatchning. Man sikrer at poster indeholdende søgeordene bestemte steder i posten eller dokumentet (evt. flere gange) optræder før poster der indeholder søgeordene andre steder/færre gange. Altså et match i forhold til den opsatte algoritme – ikke nødvendigvis noget der har noget som helst med relevans for brugeren at gøre.
I systemer med énbokssøgning forsøger man ofte at lave én relevansrankeringsalgoritme som kan tage højde for at det brugeren skriver kan være en forfatter, en titel eller et emne (eller noget fjerde).

bibliotek.dk’s rankeringsalgoritmer

Fordi relevansrankeringsalgoritmer som både skal tage højde for alle typer input, og skal fungere udelukkende på metadata, ikke synes særlig vellykkede, bruger vi en anden model:

 1. vi laver tre forskellige rankeringsalgoritmer til henholdsvis forfatter- , titel-, og emnesøgninger
 2. vi laver en mekanisme som gætter på om brugeren søger en forfatter, en titel eller et emne
 3. vi kobler de to ting, og rankerer posterne efter det bedste bud på hvad brugeren leder efter

Rankeringsalgoritmer for forfatter, emner og titler
Algoritmerne er udarbejdet på denne måde:

 1. Vi finder en lang række søgninger efter henholdsvis forfatter, emner, titler
 2. Vi ser på søgeresultatet og markerer posternes relevans ud fra et defineret søgebehov (mulighed for at give 9 point for højeste relevans ned til 0 point for ingen relevans). En del af søgningerne og markeringerne er lavet af slutbrugere, andre af DBC.
 3. Vi eksperimenterer med sammensætning af rankeringsalgoritmen på testsøgningerne og deres relevansmarkering indtil vi finder den som på de samlede søgninger giver det bedste resultat: flest af de højest ratede poster øverst i søgeresultatet
 4. Resultatet er tre forskellige relevansrankeringsalgoritmer for henholdsvis forfattersøgninger, titelsøgninger og emnesøgninger.

Disse tre rankeringsalgoritmer har i knapt ½ år været tilgængelig for afprøvning på bibliotek.dk i sorteringsmenuen: Jeg leder efter en titel – Jeg leder efter et emne – Jeg leder efter en forfatter. De findes stadig i sorterings-rullemenuen og kan bruges.

Funktionen der gætter på hvad brugeren søger efter
Arbejdet med denne funktion er sket på denne måde:

 1. Ethvert søgeresultat leverer en optælling af forekomst af søgeordet/søgeordene i henholdsvis forfatter-, titel, og emneordsindeks.
 2. Ud fra et større antal testsøgninger (som vi har defineret som enten forfatter-, titel-, eller emnesøgninger) ser vi på om antal forekomster i indekser alene kan fortælle hvilken type søgning der er tale om
 3. Det kan den ikke. Vi har derfor arbejdet med en forskellig vægtning af forekomst i forfatter-, titel-, og emneindekser, og testet hvornår flest søgninger blev gættet rigtigt.
 4. Den vægtning vi indtil videre bruger er forfatter=1 , titel ganges med 2, emne ganges med 6.
 5. Det giver på testmaterialet en succesrate på 80%. De søgninger der typisk fejler, er titelsøgninger der består af navne som fx ”peter pedal” (fejler vil her sige at der ikke vælges den optimale relevansrankering).

Brugergrænseflade
Som udgangspunkt rankerer vi posterne med den funktion som er beskrevet ovenfor. Brugeren får en besked:
Posterne er sorteret ud fra at en forfatter/en titel/et emne er vigtigst. Vælg anden sortering hvis denne sortering ikke passer dig.

På de udvidede søgesider med feltsøgning får man naturligvis forfatterrankeringen hvis man udelukkende har søgt i et forfatterfelt og tilsvarende med titler og emner. Vi har defineret valg af rankering hvis brugeren indtaster data i flere felter. Søgeudtryk i kommandosøgning behandles på samme måde.

Se også ovenfor om sortering inden for en værkklynge.
Vær opmærksom på at værkmatch kan forstyrre sorteringsbilledet fordi det måske blot er én udgave i en værkklynge som medfører at posten sorteres som den gør.

 

WAYF

WAYF Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 15.1.2014

Hvad er WAYF?

WAYF står for Where are you from og er et fælles login til en række institutioner og eksterne tjenester, som institutionernes brugere benytter. Brugeren skal blot logge på en WAYF-institution én gang og har så adgang til de øvrige tjenester og institutioner, som brugeren har adgang til via WAYF.
DBC og WAYF har indgået en aftale om tilslutning af bibliotek.dk som tjeneste hos WAYF. Det vil sige, at WAYF-brugere kan logge på bibliotek.dk med deres WAYF-login.
Brugerne skal logge ind via en institution, de har WAYF-login til.
WAYF formidler de nødvendige data om brugeren mellem institutionerne. Brugeren bedes om samtykke, når der videregives personlige data fra en institution til en anden.
Brugeren identificeres med sin mailadresse - derfor skal mailadressen i bibliotek.dk-login være den samme som den, der er i WAYF-profilen.

Log ind på bibliotek.dk med WAYF-login

Brugerens adgang til bibliotek.dk via WAYF:

 1. Man logger sig på bibliotek.dk via WAYF ved at trykke på knappen med WAYF-logo på bibliotek.dk's login-side.
 2. Herfra kommer man til en side hos WAYF, hvor man skal vælge sin institution
 3. Hvis man ikke er logget ind på den valgte institution, bliver man sendt til dens login-side
 4. Efter man er logget ind, viser WAYF, hvilke oplysninger der vil blive sendt til tjenesteudbyderen. Man kan lade WAYF huske samtykket til næste gang.
 5. Hvis bibliotek.dk godkender oplysningerne, bliver man logget ind på bibliotek.dk.

Nedenfor beskrives arbejdsgangen, hvis brugeren i forvejen har hhv. ikke har et bibliotek.dk-login.

 

WAYF-bruger, der i forvejen har et bibliotek.dk-login

Hvis man i forvejen har et bibliotek.dk-login, hvor brugerid'et er den samme mailadresse, som man har opgivet til WAYF, er det nødvendigt at de to identiteter - WAYF og bibliotek.dk - kobles sammen til én brugeridentitet, set fra bibliotek.dk.
Det er nødvendigt at koble identiteterne sammen, fordi DBC's system identificerer en bruger med bibliotek.dk-login ved hjælp af brugerens mailadresse. Når en WAYF-bruger autentificeres hos bibliotek.dk sker det også ved hjælp af den mailadresse, som brugeren har opgivet til WAYF. For at undgå parallel-registrering i DBC's brugerbase, kobles de to identiteter.
Brugeren bliver informeret om denne kobling i en mail. I mailen er der et link som skal aktiveres, før man logges ind på bibliotek.dk.

WAYF-bruger, der ikke har et bibliotek.dk-login

Hvis man logger ind med WAYF og ikke er bibliotek.dk-bruger, finder bibliotek.dk's brugerbase i første omgang ikke en bruger der matcher den mailadresse, der findes i WAYF-brugerid'et. Hvis mailadressen ikke findes, oprettes brugeren i bibliotek.dk med sin mailadresse som brugerid.
Det sker for at brugeren fremover kan genkendes af bibliotek.dk. Brugeren er nu logget ind.

Bruger der allerede er logget ind via WAYF

En bruger der allerede er logget ind via WAYF, genkendes ikke automatisk, når han kommer til bibliotek.dk. Han skal klikke på WAYF-knappen, men skal ikke gennem proceduren med at vælge institution mv. Han godkendes og er logget ind på bibliotek.dk uden at have gjort andet end at trykke på knappen. WAYF-sekretariatet har en løsning undervejs, som vil betyde at login kan ske helt sømløst for brugeren.

Yderligere information

WAYF-løsningen varetages af WAYF-sekretariatet, der er forankret hos Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC). Uddybende information kan fås på WAYFs hjemmeside

Find hjælp til slutbrugeren i bibliotek.dk's hjælpetekster.

Webservice - bibliotek.dk

Webservice - bibliotek.dk Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 10.12.2014

Webservicen til søgning i bibliotek.dk sker via den generelle webservice OpenSearch til DBC's brønd.
Den tidligere webservice - webservice.bibliotek.dk - er lukket den 10. december 2014.

OpenSearchWebservicen

Beskrivelse, WSDL og XSD kan ses på opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service
 

Henvendelse

Henvendelse ang. adgang til OpenSearch sker til: Bente Schade Poulsen.

Z39.50 adgang

Z39.50 adgang Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 2. juli 2012

Her beskrives, hvilke muligheder en z-klient har for samspil med bibliotek.dk

Indhold:

Generelt

Søgning og visning

Specifikation

Generelt

Denne adgang er primært beregnet til Webtrends (statistik), Library Thing o.l. - og ikke til biblioteker.
Biblioteker henvises til Z-punkt.

En z-klient-opsætning er afhængig af mindst to faktorer, der influerer på funktionaliteten.

 • den lokale z-klients Z39.50-trimningsmuligheder
 • faciliteter på de targets, klienten skal samarbejde med

Søgning og visning

Søgning

En søgning vil for de fleste z-klienters vedkommende være defineret som en såkaldt RPN-søgning, der bl.a. består af nogleattributkombinationer (forskellige egenskaber for en søgning).

Søgning i bibliotek.dk
Hvis klienten er trimmet til det, vil der kunne søges i bibliotek.dk med de samme søgekoder (i de samme registre) og stort set med de samme afgrænsninger via Z39.50 som via web-versionen af bibliotek.dk.
For nærmere information om søgemuligheder se specifikationen.

Visning

Visning ("present" i Z39.50-sprog) er en del af z-klientopsætningen.
Det er trimningen af klienten der bestemmer hvor mange vis-formater der er til rådighed i grænsefladen, og om visformaterne dannes i lokalsystemet eller modtages direkte fra target.

Visning af poster fra bibliotek.dk
Hvis klienten ønsker det, vil den kunne bede om følgende vis-formater fra bibliotek.dk:

 • danMARC2 - inkl. separatformater for bind-, sektions- og hovedposter
 • MARC21
 • f1 = SUTRS brief og f3 = SUTRS full

Det forudsættes at det er klienten der udformer andre vis-formater.

Specifikation

Tekniske specifikationer til opsætning af Z39.50 adgang til bibliotek.dk

 

Databrønden

Databrønden Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 5.4.2018

Brønd-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet.
Informationen gælder for version 3.5 af brønden.

Information


Informationen på danbib.dk om databrønden er beregnet til overblik og vejledning.
Der linkes herfra til den egentlige dokumentation for fx format, indekser, søgesystem etc.

 • Brug menuen til venstre for at finde det relevante punkt eller brug søgefunktionen foroven til højre.

Hjælp


Er der brug for yderligere hjælp end disse sider giver:

Lagringsformater

Lagringsformater Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.01.2016

Brønden indeholder data i flere forskellige formater.

 • DKABM er det fælles udvekslings- og præsentationsformat

 • MARC data gemmes i XML-formatet MarcXchange

 • Alle objekter gemmes tillige i deres originale format

DKABM

For at kunne vise data fra flere forskellige kilder på en ensartet måde er DKABM valgt som det fælles udvekslings- og præsentationsformat.

DKABM er en dansk standard for præsentation og udveksling af data mellem arkiver, biblioteker og museer i Danmark. Standarden er en XML-specifikation som bygger oven på Dublin Core

Du kan læse mere om ABM-standarden: ABM-standard

og se DBCs implementering af formatet: DKABM-implementering

samt se den aktuelle mapning fra danMARC2 til DKABM: DKABM-mapning

MarcXchange

I brønden lagres danMARC2-poster i formatet MarcXchange (ISO 25577)

MarcXchange er et rammeformat til udveksling af MARC-poster i XML og er en XML-variant af ISO 2709. MarcXchange kan derfor bruges til alle MARC-formater herunder danMARC2. Det er således mere generelt end MARCXML, som alene kan bruges til MARC 21.

Læs nærmere hos Library of Congress - ISO 25577 MarcXchange

Kilder

Kilder Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.10.2015

Hvilke typer kilder?

Databrønden indeholder metadata til en række biblioteksrelevante datakilder. Nogle af kilderne er gratis tilgængelige, andre kræver at biblioteket har tegnet abonnement før brugerne kan få adgang.

I VIP kan I opsætte profiler, hvor I vælger, hvilker kilder, I vil give adgang til.
Her vælger I også, hvordan en kilde skal kunne søges. For hver kilde skal I beslutte, om kilden skal indgå i søgeresultatet og/eller om data fra kilden skal udleveres som relation til andre kilder og katalogposter.
Hvis I vælger, at en kilde kun skal udleveres som relation, vises den først for brugeren, når der er søgt en post, som indeholder relation til kilden.
Det kan eksempelvis være en bogpost, hvortil findes en relation til kilderne Anmeldelser eller til en præsentation af forfatteren i Forfatterweb eller Litteratursiden

I VIP vælges:

 • brøndprofiler
 • OpenSearch 3.x
 • de kilder, dit bibliotek har adgang til
 • søgbarhed og relationer

 

Du kan se hjælpetekster til kildevalg i VIP her: Hjælpetekster til VIP (åbner i nyt vindue)

Du kan se en liste over kilder i Brønd 3 her: Kildeoversigt

Kilder i brønd 3.5

Kilder i brønd 3.5 kwc man, 26/09 2016 - 09:08

Sidst opdateret: 2. august 2018

 

 Kilde Originaldataformat Bruges af Bibliotek.dk Data kommer fra Kommentar

 1001 fortællinger (temaer)

 1001 fortællinger (steder)

 Proprietær XML      Opdateres ikke
 Access Science  Proprietær XML    McGrawHill  
 Anmeldelser (musik)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Arkibas  Proprietær XML    Vejle Stadsarkiv  Opdateres ikke
 Artikelbasens anmeldelser  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Artikelbasens avisartikler

 Artikelbasens tidsskriftsartikler

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
         
 Beskrivelser fra forlag        
 Bibliotekskatalogiserede online-materialer  danMARC2  choice-no  DBC's produktionssystem  
 Biblioteksvagten  DKABM og DocBook    Herning  Kun for Biblioteksvagten
 Biblo (tidligere Palles Gavebod)  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 Biography in Context  Proprietær XML    Gale  
 Biologifaget  Proprietær XML    Clio Online  

 Bisnode Market Companies

 Bisnode Market Persons

 Proprietær XML    Bisnode, tidl. Greens  
 Comics Plus  MARC21    RBDigital  
 Credo  MARC21    Credo  
 Current Biography Illustrated  Proprietær XML    Ebsco / H.W. Wilson  
 Danske Billeder  Proprietær XML      
 Danske Dyr  Proprietær XML    ConDidact A/S  Adgang opsagt, ikke mere i drift

 Danskfaget - indskoling

 Danskfaget - mellemtrin

 Danskfaget - udskoling

 Proprietær XML    Clio Online  
 DFI (Filmcentralen)  Proprietær XML      Anvendes kun af DFI
 e-Kurser.nu  DKABM  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Ebook Central Academic Complete  MARC21  choice-yes  Ebrary / Proquest  
 Ebook Central Public Library Complete  MARC21  choice-yes  Ebrary / Proquest  
 EBSCO e-book academic collection -
 Worldwide
 MARC21    OCLC / EBSCO  Bruges af professionshøjskolerne

 Engelskfaget - indskoling

 Engelskfaget - mellemtrin

 Engelskfaget - udskoling

 Proprietær XML

   Clio Online  
 eReolen  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen børnematerialer  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen Global (e- bøger fra OverDrive)  MARC21  choice-yes  OverDrive  
 eReolen Global (netlydbøger fra OverDrive)  MARC21    OverDrive  
 eReolen Licens  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 eReolen Licens børnematerialer  danMARC2    DBC's produktionssystem  
 Erhvervsfilosofi  Proprietær XML    Erhvervsfilosofi.dk  Abonnementet er udløbet
 Faktalink (poster fra Artikelbasen)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Filmcentralen alle

 Filmcentralen grundskolen

 Filmcentralen gymnasiet

 danMARC2

     

 Filmstriben på biblioteket

 Filmstriben i lænestolen

 Filmstriben sofarækken
 (til intern brug hos Filmstriben)

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Forfatterskærm

 danMARC2  choice-yes  DBCs produktionssystem
 http://webservices.vejlebib.dk
 /forfatterskaerm/
 
 Forfatterweb (poster fra Artikelbasen)  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  
 Folkebiblioteker og Nationalbibliografi  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionsbase

 Benyttes af FBS-biblioteker til at
 give adgang til de 870970-
 basisposter de kun har beholdning på.

 Forskningsbiblioteker (alle til bibliotek.dk)      Danske forskningsbiblioteker  Ny collectionIdentifier til
 forskningsbiblioteksposter, der
 kommer i bibliotek.dk
 Forskningsbiblioteker (til bibliotek.dk)    choice-yes  Danske forskningsbiblioteker

 Skifter snart til at være enten
 800000-danbib eller 800000-bibdk,
 når danbib migreres over i brønden

 Forskningsbiblioteker til danbib      Danske forskningsbiblioteker

 CollectionIdentifier til brug for danbib,
 når danbib er migreret over i brønden.

 Fysikkemifaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Geografifaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Global Issues In Context  Proprietær XML    Gale  
 Gyldendals røde online ordbøger  danMARC2    DBC's produktionssystem  

 Historiefaget -  mellemtrin

 Historiefaget - udskoling

 Proprietær XML    Clio Online  Historiefaget er delt i to niveauer,
 mens quizzen er udgået
 Historiens Verden  Proprietær XML    Historisk Akademi  
 Historisk Atlas  Proprietær XML      Opdateres uregelmæssigt
 Kunstportal Fyn  Proprietær XML      
 Literature Resource Center  Proprietær XML  choice-yes  Gale / Cengage  

 Litteratursiden (analyser)

 Litteratursiden (anmeldelser)

 Litteratursiden (artikler)

 Litteratursiden (forfatterportrætter)

 Proprietær XML  choice-yes  AAKB  
 Lokalbibliografi for Ballerup  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Frederiksberg  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Fyns Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Gentofte  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Hvidovre  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Høje Taastrup  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Københavns
 Kommune
 danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ledøje-Smørum  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Lyngby-Taarbæk  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Nordjyllands Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Nordsjælland  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ribe Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Ringkøbing Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Roskilde Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Storstrøms Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Sønderborg  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Søllerød  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Tårnby  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Varde Kommune  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Vejle Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Vestsjællands Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Viborg Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografi for Århus Amt  danMARC2      Hentet fra Bibliotek.dk
 Lokalbibliografier (alle til bibliotek.dk)  danMARC2  choice-yes  Alle lokalbibliografier  
 Mango Languages  MARC21    Mango Languages  
 Masterfile Premier  Proprietær XML    Ebsco  
 Materialevurderinger  danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Materialevurderinger
 (alle, til bibliotekarer)

 danMARC2      
 Medici.tv  MARC21    Medici.tv  

 Naturteknologifaget -  indskoling

 Naturteknologi -  mellemtrin

 Proprietær XML

   Clio Online  

 Netlydbog

 Netlydbog børnematerialer

 Netlydbog Licens

 Netlydbog Licens børnematerialer

 danMARC2    DBC's produktionssystem  
 Omtaler fra forlag  Proprietær XML    Publizon  
 Online-materialer i Nationalbiografien  danMARC2  choice-no  DBC's produktionssystem  
 Oxford Art Online  Proprietær XML    Oxford University Press  
 Oxford Music Online  Proprietær XML    Oxford University Press  
 PressReader  MARC21    PressReader  
 Projekt Gutenberg  Proprietær XML    Project Gutenberg  
 RBdigital Audiobooks and eBooks  MARC21    RBdigital  
 RBdigital Magazines  MARC21    RBdigital  Tidligere Zinio

 Religionsfaget -  indskoling

 Religionsfaget -  mellemtrin

 Religionsfaget -  udskoling

 Proprietær XML

   Clio Online  
 Safari Books  MARC21      
 Samfundsfaget  Proprietær XML    Clio Online  
 Science in Context -  Reference  Proprietær XML    Gale  
 SMSpress  XML    SMSpress  
 Small Engine Repair Ref. Center  XML    Ebsco  Endnu ikke i drift
 Store Danske  (Gyldendal)  CSV  choice-yes  Gyldendal  Opdateres ikke mere
 Student Resources in  Context  XML    Gale  

 Tur ibog

 TurTeori Kursuspakke

 TurTeori Personbilpakke

 TurTeori Stor pakke

 danMARC2  choice-yes  DBC's produktionssystem  

 Tyskfaget - mellemtrin

 Tyskfaget - udskoling

 XML    Clio Online  

 UC Viden (Studenterprojekter) (kun til
 professionshøjskolerne)

 XML

     Bruges af professionshøjskolerne
 Udenlandske biblioteker til bibliotek.dk    choice-yes  Flensborg bibliotek, Nordiska 
 Afrikainstituttet, Færøske
 Byarbokasavnid og BASIS
 
 Verdensbiblioteket  danMARC2    Det Kgl. Bibliotek  
 Verdens Dyr  XML    ConDidact A/S  Opsagt, ikke mere i drift
 Videnskab.dk  danMARC2    DBC's produktionssystem  
         
 Forslag til kilder:        
 Auto Repair Reference Center      EBSCO  Forslag
 Hobbies and Craft Ref. Center      EBSCO  Forslag
 Home Improvement Ref. Center      EBSCO  Forslag
 Matematikfessor      Edulab  Forslag

 

 

Søgning i brønden

Søgning i brønden mdy ons, 19/07 2017 - 14:59

Her får du information om søgeveje og hjælp til søgning på forskellige typer data i grænseflader der søger i brønden, f.eks. bibliotek.dk.

Søgning foregår gennem Opensearch

Søgesprog

Artikler og anmeldelser

Biblioteksrelevans

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Brugsretskategorier til film

Funktionskoder

Katalogkode

Let-tal og lix

Materialetype

Materialevurdering/lektørudtalelse

Målgruppe

Numre

Sprog

Tillægstal til DK5

Udgivelsesland

Udgivelsesstatus

Søgning foregår gennem Opensearch

Søgning i brønden foregår igennem en webservice (Opensearch). Men det man møder som bruger af brønden er en grænseflade, hvor man indtaster sin søgning. Grænsefladen tager det indtastede søgeudtryk og sender det til Opensearch, enten som det er eller i modificeret form.
Der er mange forskellige grænseflader implementeret ’ovenpå’ søgeservicen Opensearch, og disse grænseflader kan have implementeret søgemulighederne forskelligt. En generel vejledning til søgning i brønden gennem diverse grænseflader kan derfor ikke være en 100% eksakt vejledning gældende for alle grænseflader. En stor del vil dog være implementeret ens, og det er de samme registre der ligger bag alle grænseflader, så det alligevel giver mening med en generel vejledning.
Vejledningen kan især bruges til at få overblik over søgemulighederne i bibliotek.dk (samt i DanBib gennem Netpunkt når denne er migreret til brønden).


Søgesprog

Søgesproget i brønden er cql. Den fulde cql standard kan ses her: http://www.loc.gov/standards/sru/cql/
For mere teknisk dokumentation af brøndens søgeservice Opensearch, se: https://opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service

Trunkering, booleske operatorer, maskering og anførselstegn

Forskellige grænseflader kan implementere søgesyntaksen på forskellig måde. Eksempelvis er det kravet i Opensearch, at booleske operatorer skrives på engelsk, men grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge med de danske termer, som bag ved grænsefladen oversættes til engelsk.
I denne vejledning anvendes booleske operatorer på engelsk og stavet med stort: AND, OR, NOT. Trunkeringstegn er *. Maskeringstegn er ?. Disse er i overensstemmelse med syntaksen direkte imod Opensearch og fungerer i bibliotek.dk og DDB-CMS (og Danbib når Netpunkt er migreret til brønden). Booleske operatorer kan dog også skrives med små bogstaver.

Hvis man kommandosøger på mere end et ord, skal man i henhold til CQL-standarden bruge anførselstegn, fx term.title="fagre nye verden". Man kan ikke være sikker på et validt søgeresultat, hvis man i stedet bruger ' (apostrof). Grænsefladen kan vælge at gøre det muligt at søge uden anførselstegn, term.title=fagre nye verden, men man skal være opmærksom på, at søgningen vil opføre sig således i indekserne: term.title="fagre" and term.default="nye" and term.default="verden".
  

Søgeveje – oversigter over alle søgekoder

Oversigt over CQL-indekser og søgekoder Både brønd- og praksisregelsøgekoder
Praksisregler for søgeveje (Slots- og Kulturstyrelsen.2017) – regelsættet bag søgevejene (pt. kun i kilder der findes i danMARC2).
 

Artikler og anmeldelser

Søgning på værtspublikation

 • vp: søgekode for værtspublikation for artikel (det tidsskrift eller den avis, artiklen står i)
 • lvx: langordskode for samme
 • lvp: langordskode for værtspublikation samt datering/nummerering
 • term.partOf: med denne søgekode kan der søges på både navne, ISBN og ISSN for værtspublikationer. Der kan også søges på datering/nummerering og sidetal


Eksempler:

 • term.subject=skattelettelser AND vp=”politiken 2016”
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf=”politiken 2016”
 • term.subject=skattelettelser AND lvp="politiken 2016 2016 12 03"
 • term.subject=skattelettelser AND term.partOf=”1602-2203 2016”

 

Søgning på materialetype

For danMARC2-poster kan benyttes søgekoden ma til at søge specifikt efter avisartikler eller tidsskriftsartikler. Mere generelt - hvis man søger i en grænseflade, hvor der er tilvalgt andre kilder - kan man benytte søgekoden term.type.

Avisartikler har materialetypekoden ’ai’ og materialetypeteksten ’avisartikel’.

Søgeeksempler:

 • somalia* AND ma=ai
 • somalia* AND term.type=avisartikel

Tidsskriftsartikler har materialetypekoden ’ap’ og materialetypeteksten ’tidsskriftsartikel’.

Søgeeksempler:

 • aktiekurs* AND ma=ap
 • aktiekurs* AND term.type=tidsskriftsartikel

Artikler, der ikke er specificeret som enten avis- eller tidsskriftsartikel (kan f.eks. være artikler i bøger) har materialetypeteksten ’artikel’.

 • kvinde* AND term.type=artikel (snævreste søgning, medtager ikke avis- og tidsskriftsartikler)
 • kvinde* AND ma=an (søger efter alle artikler, også avis- og tidsskriftsartikler)

 

Søgning efter anmeldelser af kendt værk

 

Der er nogle særlige anmeldelsessøgekoder, som kan bruges både når man vil søge anmeldelser frem af et specifikt værk, og når man vil søge i en kombination af data på et anmeldt værk og data fra anmeldelsen:

 • ri og lri: anmeldt værks titel. (Man kan også bruge em og lem).
 • rf og lrf: anmeldt værks ophav.
 • rc og lrc: anmeldere (ikke med i fo-indekset).

I stedet for koderne kan man også bruge udfoldede indeksnavne:

 • term.reviewedTitle og phrase.reviewedTitle i stedet for ri og lri.
 • term.reviewedCreator og phrase.reviewedCreator i stedet for rf og lrf.
 • term.reviewer og phrase.reviewer i stedet for rc og lrc.

Eksempler:

 • phrase.reviewedTitle=lucca*
  Finder anmeldelser af romanen Lucca.
 • lri=lucca* AND lrf=grøndahl
  Finder anmeldelser af romanen Lucca skrevet af (Jens Christian) Grøndahl.
 • ri=sæson AND rf=bocqui
  For at finde anmeldelser af romanen ’En sæson’ af Sylvie Bocqui
 • term.reviewedCreator=”roald als” AND term.reviewer=”søren vinterberg”
  Finder ud af om Søren Vinterberg har anmeldt noget værk af Roald Als.

Bemærk, at der er forskel på om grænseflader er sat op til at kunne søge i anmeldelser. For at ovenstående søgeeksempler virker, kræver det at den grænseflade man søger i, har tilvalgt f.eks. ”Artikelbasens anmeldelser”, ”Pladeanmeldelser” eller andre anmeldelser som en kilde der kan søges i.

Hvis grænsefladen ikke muliggør søgning direkte i anmeldelser, kan det være at den i stedet tilbyder henvisninger til anmeldelser. Det gør f.eks. bibliotek.dk. Her søger man på det anmeldte værk (på forfattter, titel og andre data) og får tilbudt links til anmeldelser. Denne metode kan dog ikke bruges til alle udenlandske bøger, en del ældre eller udenlandsk musik, samt film, udstillinger og teater, fordi de kun er registreret som en del af anmeldelsesregistreringen.
 

Biblioteksrelevans

Bibliotekskatalogiseret materiale

Søgekode for katalogkoder er kk.
Alt bibliotekskatalogiseret materiale mærkes fra 2008 med én katalogkode: BKM.

Fra 2012 omfatter BKM også netdokumenter, der før havde katalogkoden NET.

Katalogkoderne SFD, SFG, SFA og SFM bruges ikke fra 2008- . BKM-koderne får - ligesom de gamle seddelfortegnelseskoder - tilføjet en ugekode, fx 201202. Ekspreskatalogiserede titler er markeret med en særlig katalogkode: BKX.


Søgeeksempel:

 • kk=bkm201703 (søger alle BKM-titler fra uge 3 i 2017).

 

Seddelfortegnelser

Seddelfortegnelseskoder kan søges med søgekoden sf.
Fra 1999-2007 blev følgende koder anvendt:

 • a - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for alle folkebiblioteker
 • h - bøger og elektroniske materialer i fysisk form af interesse for større folkebiblioteker
 • c - musik-cd'er af interesse for folkebiblioteker herunder børnebiblioteker
 • d - musik-dvd'er af interesse for folke- og skolebiblioteker

Fra 2008-2010 (2010:04) blev følgende koder anvendt:

 • a - materialer med almen folkebiblioteksrelevans
 • y - materialer der ligger ud over folkebibliotekernes basisniveau (koden afløser den gamle kode: h)

 

Brugsret til og tilgængelighed af onlineressourcer

Med søgekoden br kan man søge netdokumenters tilgængelighed (008*n) således:

 • br=ou (online ubegrænset adgang – 008*n=a)
 • br=od (online delvis begrænset adgang – 008*n=b – f.eks. efter login)
 • br=oi (online ingen adgang – 008*n=c)

Poster der ikke findes i danMARC2 format kan i stedet søges frem via indekset term.onlineAccess med de tilsvarende mnemotekniske koder som ovenfor beskrevet.

 

Brugsretskategorier til film

Brugsretskategorierne er søgbare med søgekoden br. Brugsretskategorien angiver hvilken form for anvendelse køberen har tilladelse til, f.eks. brugsret til udlån, offentlig forevisning, interurbanlån etc. Søgeeksempel:

 • br=c+ (titler med brugsretskategori c+)

Læs mere om brugsretskategorier på danbib.dk

 

Funktionskoder

Ophav med funktionskode kan søges med søgekoden lff. Den søger i de funktionskoder som blev indført i DBC’s katalogiseringer i juni 2009, og senere i andre materialetyper.
Hvis der er implementeret skan-funktion i grænsefladen kan man f.eks. skanne på indhold i lff begyndende med forfatternavn og så udvælge præcis den funktion man ønsker at søge på. F.eks.

 • skan lff=buk swienty*
 • skan lff=joof hella*

Bemærk at søgekoden kun er nyttig, hvis der søges efter nyere materialer. Desuden fanges kun materialer der er katalogiseret i danMARC2 (dvs. ikke eventuelle andre kilder i proprietære formater i brønden).
Funktionskoder kan også bruges i søgninger med søgekoden fo eller term.creator, f.eks.

 • fb=”ida jessen” AND fo=dkind
 • term.creator=”ida jessen dkind"

Der skelnes mellem primære ophavsfunktioner og sekundære ophavsfunktioner. Funktionen som oversætter er som udgangspunkt et sekundært ophav og søges med fb, f.eks.

 • fb=”ida jessen” AND fb=trl – med mindre vedkommende har oversat tekst på vers, f.eks. en oversætter af en digtsamling, i disse tilfælde kan fo=trl bruges som søgekode.

Bemærk dog, at søgninger med fo, fb og term.creator kan hitte på tværs af navne og funktioner, f.eks.

 • fo=buk swienty og fo=dkind – vil hitte bøger af Buk Swienty som enten han selv eller en anden har indlæst, da ’indlæser’ ikke nødvendigvis knytter sig til navnet Buk Swienty.

Funktionskoder i Bilag J til danMARC-formatet target="_blank"

 

Katalogkode

Katalogkode søges med søgekoden kk.
Se ”Alle katalogkoder (danMARC2 – bilag G)

 

Let-tal og lix

Let-tal søges med søgekoden ll. Inddatering af let-tal i DBC’s poster startede 1. november 2009. Bemærk derfor, at den kun er nyttig hvis der søges efter nyere materialer. Tallene ligger typisk mellem 5 og 20.
Lix søges med søgekoden lx.

 

Materialetype

Alle angivne materialetyper i posten kan søges med søgekoden ma. Hovedmaterialetype kan søges med hm. Der søges kun i poster der findes i danMARC2 format og der søges på koder for materialetype.
Man kan søge med term.type på udfoldet tekst for materialetype, og med dette indeks søges også i kilder der ikke findes i danMARC2-formatet. Den udfoldede tekst følger i det store hele denne liste over materialetyper i bibliotek.dk: Materialetyper

Især for de materialetyper der er defineret på baggrund af flere materialetypekoder og andre data i posterne, kan det være det nemmeste at søge på term.type.


Eksempler:

 • ma=xd søger efter dvd’er
 • term.type=tegneserie søger efter tegneserier

 

Materialevurdering/lektørudtalelse

DBC’s poster afmærkes hvis der findes en materialevurdering e.l. til dem:

 • l – materialer hvortil der findes lektørudtalelse
 • m – materialer hvortil der findes en multimedievurdering
 • n – materialer hvortil der findes en filmvurdering
 • o – materialer hvortil der findes en diskodiagnose

Ovenstående koder kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201703 AND sf=l

 

Målgruppe

De titler, der udvælges til bibliotekskatalogisering (BKM), vurderes og afmærkes også i forhold til målgrupper, f.eks. børn/voksen og alle biblioteker/skolebiblioteker. Både nye titler, nye udgaver og nye oplag (udgivelsesstatus) afmærkes med målgruppe. Mærkning foretages af DBC’s medarbejdere.

De materialer (bøger og AV-materialer), der har særlig relevans for skolebibliotekets materialevalg, får en s-afmærkning. Det er materialer, som henvender sig til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse, lærer i folkeskolen og skolebestyrelser.

Koder for målgruppe:

 • v – materialer for voksne
 • b – materialer for børn
 • s – materialer for skoler

Målgruppekoderne kan søges med søgekoden sf, f.eks.:

 • kk=bkm201704 AND sf=s

NB! Der findes også skolebiblioteksrelevante titler (lærebogssystemer, arbejdsbøger, opgavehæfter mv.), som ikke er BKM-markerede i Dansk Bogfortegnelse. Disse søges f.eks.:

 • (kk=dbf201704 NOT kk=bkm201704) AND sf=s

I perioden 1999-2007 fandtes også disse mærkninger som kan søges med søgekoden sf eller ka:

 • f – av-materialer egnet for voksne (dog kun cd-rom’er hvis hovedindholdet er billede eller lyd)
 • k – musik – klassiske standardværker – kun brugt 2000-2006

 

Kategorisering af børne- hhv. voksenmaterialer

Poster i brønden kan markeres som enten børne- eller voksenmaterialer. Indekset term.category kan bruges til at søge poster i hhv. den ene eller den anden gruppe frem, f.eks.:

 • term.category=børnematerialer AND term.subject=vikingetiden
 • term.category=voksenmaterialer AND term.subject=heste

 

Anbefalet aldersgruppe

På børnelitteratur angives den aldersgruppe som materialet henvender sig til – op til og med 16 år. Egner et materiale sig for de 5-7-årige inddateres hvert af disse år (for 5 år, for 6 år, for 7 år), så man kan finde posten uanset hvilket af de tre alderstrin man søger på.  
Tidligere (før 1980’erne) inddaterede man en fra-alder for anbefalet målgruppe, f.eks. ’fra 9 år’. Disse er udlagt til indekserne, så der lægges to år mere til (for 9 år, for 10 år, for 11 år) – dog er højeste betegnelse ’for 16 år’.
Det er desuden muligt at søge på om materialet er til

 • formidling
 • højtlæsning eller
 • selvlæsning for en given aldersgruppe.


”Formidling for” bruges restriktivt på faglitterære bøger, hvor indholdet henvender sig til barnet, men hvor teksten ikke forventes at kunne læses/forstås af barnet. Kan også bruges på faglitterære bøger til større børn om f.eks. et svært emne.
Anbefalet aldersgruppe søges med søgekoden em eller nb, f.eks.:

 • em=højtlæsning AND em=”5 år”
 • em=formidling AND em=”8 år”
 • em=selvlæsning AND em=”9 år”

 

Angivelse af målgruppe og brugerniveau som emneord

Poster fra DBC har angivelse af målgruppe eller brugerniveau, hvis de registrerede bøger indeholder noget sådant. Det kan f.eks. være ’for hf’, ’for jurastuderende’, ’for udlændinge’, ’for 6. klasse’.

Søgekoderne, der kan bruges til målgruppe/niveau, er nb og lnb. Man kan også søge med em eller som fritekst. I grænseflader der har mulighed for skanning i registre, er det en god idé at skanne i lnb-indekset for at få en fornemmelse for betegnelserne.


Læs evt. mere i DBC’s indekseringsvejledning for faglitteratur

Målgruppe for film og cd-rom’er kan også søges med søgekoden ra for poster fra oktober 2006 og frem. F.eks.:
•    ra=14

 

PEGI-mærkning

Søgning i restriktioner i form af PEGI-koder sker med søgekoden rp. De anvendte koder er: 3, 7, 12, 16 eller 18 år. Oplysningerne findes i poster fra DBC fra oktober 2006.
Læs mere om PEGI


Eksempel på søgning på titler der frarådes børn under 7 år:
•    rp=7

Man kan for eksempel kombinere med anbefalet alder fra en lektøranbefaling og (hvis man vil være meget sikker) fravælge ved hjælp af PEGI-mærkning, her anbefalet af lektør til børn fra 12 år og ikke frarådet af PEGI for større børn:
•    ra=12 NOT (rp=16 OR rp=18)

 

Medierådets aldersklassificeringer

Søgning på Medierådets aldersklassificeringer for film (”forbudt for børn”, ”begrænset adgang”, ”tilladt for”) sker med søgekoden rb. De anvendte koder er 0, 7, 11 eller 15 år. 0 betyder ”tillad for alle”. Oplysningerne findes i poster fra 1998.
Læs evt. mere hos Medierådet

 

Numre

Søgekoder der søger i forskellige typer af numre i posterne:

 

 • nr
  Bredeste søgemulighed.
  Søger i alle typer af numre. Udover id- og standardnumre også pladenumre, AV-bestillingsnumre m.v. Numrene søges som de står i materialet. Faustnumre søges uden blanktegn. ISBN og ISSN kan valgfrit søges med eller uden bindestreger.
   
 • id
  Søger på id-numre (lokale id-numre eller faustnummer) i 001a. Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 001a (til forskel fra søgekode nr, der søger i alle numre). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • ld
  Søger på linkede id-numre (lokale id-numre eller faustnummer i 014a). Denne søgekode gør det muligt at søge snævert på id-nummer i 014a (sektionspostens eller hovedpostens id-nummer, som IKKE kan søges med søgekoden nr). Faustnumre indeholder ikke blanktegn i brønden og skal derfor søges uden blanktegn.
   
 • tf
  Søger i tidligere og lokale faust- og id-numre i felt 002acd.
   
 • is
  Søger i alle internationale standardnumre (ISBN, ISSN osv.). Man kan skrive bindestreger i numrene eller erstatte bindestregerne med ingenting, dvs. is=87-418-5933-2 og is=8741859332 vil hitte det samme. Dette gælder også indekserne ib, in, nr og default-indekset.
   
 • ib
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene. Brug søgekoden term.isbn for at hitte i både danMARC2 og DKABM poster (kun danMARC2-poster kan fremsøges med søgekoden ib)
   
 • in
  Søger i ISSN i felt 022a. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • im
  Søger i ISMN i felt 028a.
   
 • ir
  Søger i ISRN i felt 027a.
   
 • co
  Søger i CODEN i felt 030a.
   
 • bc
  Søger i stregkoder (EAN-numre) i felt 023a. Et 13-cifret ISBN er også et EAN-nummer men kan IKKE søges med denne kode. Det søges i stedet med søgekoden ib eller is.
   
 • oc
  Søger i oclc-numre i felt 035a.
   
 • nl
  Søger i lc-numre i felt 036abz.
   
 • term.isbn
  Søger i 10- og 13-cifrede ISBN både i danMARC2- og DKABM-poster. Man kan valgfrit søge med eller uden bindestreger i numrene.
   
 • term.identifier
  Søger i ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet. Både danMARC2 og DKABM-poster kan fremsøges med denne søgekode.

 

Sprog

Søgekoder der kan bruges til at søge på sprog:

 • sp
  Bredeste sprogsøgekode for danMARC2-poster. Søger i alle sprog nævnt i posten. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • hs
  Søger i hovedsprog nævnt i posten. Hovedsprog er f.eks. for en film de sprog den er synkroniseret til, men ikke de sprog der kun er undertekster til. Poster fra kilder der ikke findes i danMARC2-format kan ikke fremsøges med denne søgekode (brug i stedet term.language).
   
 • term.language
  Søger i materialets sprog (008 l og 041 a) samt parallelsprog (041 p). Der kan søges både på sprogkoder i posterne og i udfoldet sprog. Hitter både danMARC2 poster og poster i andre formater (DKABM).

Læs mere her: Sprogkoder (danMARC2 – bilag D)

 

Tillægstal til DK5

Tillægstal til DK5 søges med søgekoden dk, f.eks.:
•    dk=86-096

Læs mere om tillægstal til DK5

 

Udgivelsesland

Udgivelsesland søges med søgekoden ul, fx:

 • ul=tyskland

Læs mere: Koder for landenavne (danMARC2 – bilag C)

 

Udgivelsesstatus

Udgivelsesstatus søges med søgekoden uu, f.eks.:
•    kk=bkm201705 AND uu=nt

Brøndindekser

Brøndindekser Anonym (ikke efterprøvet) tor, 21/12 2017 - 11:29

 

Dokumentation af hvilke indekser der findes i brønden.

Denne side opdateres manuelt. Senest opdateret 2018-6-13

 

Indhold

Facetindekser

Termindekser

Phraseindekser

Praksisregel enkeltords-indekser (dkcclterm-indekser)

Praksisregel langords-indekser (dkcclphrase-indekser)

Administrative indekser (rec-indekser)

Holdingsitem-indekser

Facetindekser

facet.access

Navn: Adgang (facet)

Beskrivelse: Information om netdokumenters tilgængelighed.

Indhold: Indeks for om der er begrænset eller ubegrænset adgang til online materialer.

Mulige værdier:
 • ubegrænset adgang
 • begrænset adgang
 • ingen adgang
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede netdokumenter.

facet.acSource

Navn: Kilde (facet)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer.

facet.audience

Navn: Målgruppe (facet)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i PEGI-mærkning og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser, aldersmærkning fra Medierådet eller PEGI-mærkning.

Eksempler:
 • tilladt for børn over 15 år
 • fra 14 år
 • for alle men frarådes børn under 7 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.audienceCategory

Navn: Brugerniveau (facet)

Beskrivelse: Information om materialets målgruppe og niveau. Det kan være en aldersangivelse eller angivelse af uddannelsen, materialet er egnet til.

Indhold: Aldersangivelser eller angivelser af uddannelse.

Eksempler:
 • for 12 år
 • let at læse
 • for lærere
 • for hhx
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCN"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.branch

Navn: Filial (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: fagsal, filial eller magasin (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhænger af biblioteket.

Eksempler:
 • hb
 • ho
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 f

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.category

Navn: Voksen- eller børnematerialer (facet)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til term.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • børnematerialer
 • voksenmaterialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience

Relevant for: alle materialer.

facet.creator

Navn: Ophav (facet)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere. Indekset indeholder både personer og korporationer. Personnavne er i ligefrem form og evt. med yderligere information som f.eks. fødselsår hvis det fremgår af datagrundlaget.

Indhold: Person- og korporationsnavne.

Eksempler:
 • walt disney firma
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • national bureau of economic research
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer.

facet.creatorFunction

Navn: Ophav funktion (facet)

Beskrivelse: Udvidelse af facet.creator med angivelse af ophavets funktion f.eks. forfatter eller skuespiller. Hvis originaldata ikke indeholder information om ophavets funktion består værdien kun af navnet. Det betyder at den samme person kan optræde flere gange men med forskellige funktioner. Yderligere information om ophav, f.eks. fødselsår, er udeladt.

Indhold: Person- og korporationsnavne med udfoldet funktionsangivelse, hvis funktionen er en af følgende: .

Eksempler:
 • johann sebastian bach
 • h. c. andersen (forfatter)
 • lena lamberth (oversætter)
 • h. c. andersen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor

Relevant for: Alle materialer, dog mest relevant for bibliotekskatologiseret materiale med information om funktion.

facet.date

Navn: Dato (facet)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesdato.

Indhold: Enten et årstal eller "ukendt årstal".

Eksempler:
 • 2014
 • 1998
 • ukendt årstal
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer.

facet.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (facet)

Beskrivelse: Udgivelsesår for første udgave af værket. Kan bruges til at finde materialer fra bestemt år eller periode uafhængig af hvilke udgaver der er tilgængelige.

Indhold: Årstal.

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • 1887
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date hvis materiale er første udgave
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Bibliotekskatalog.

facet.department

Navn: Afdeling (facet)

Beskrivelse: Lokal placering: afdeling på biblioteket, f.eks. voksen-, børn-, musikafdeling (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Indhold: Afhængig af biblioteket.

Eksempler:
 • vo
 • vok
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 d

Relevant for: Materiale i marc med lokal opstillingsinformation.

facet.dk5

Navn: DK5 Klassifikation (facet)

Beskrivelse: Klassifikation af materiale efter DK5.

Indhold: DK5 værdier (sk udlægges til 'skønlitteratur').

Eksempler:
 • skønlitteratur
 • 77.7
 • 83
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 652 mohatb

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.extraTitles

Navn: Ekstra e-bøger (for eReolen) (facet)

Beskrivelse: Indekset er specifikt lavet til eReolen, så at der kan filtreres på titler som brugerne kan låne, når de har overskredet deres quota.

Indhold: Har kun én mulig værdi.

Mulige værdier:
 • ekstra titler
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 032 x

Relevant for: Materiale fra eReolen.

facet.fictionSubject

Navn: Skønlitterært emne (facet)

Beskrivelse: Emneord baseret på DBCs emneordsystem for skønlitteratur.

Indhold: DBC skønlitterære emneord.

Eksempler:
 • kærlighed
 • krimi
 • familien
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCS"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.form

Navn: Form (facet)

Beskrivelse: Information om indholdets form som f.eks. undervisningsmateriale eller erindringer.

Indhold: DBCO emneord.

Eksempler:
 • biografier
 • erindringer
 • opskrifter
 • amerikanske film
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCO"

Relevant for: DBC katalogiseret materiale.

facet.gamePlatform

Navn: Spilplatform (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken platform man skal bruge til spil.

Indhold: Eksisterende spilplatforme.

Eksempler:
 • playstation 3
 • pc spil
 • wii
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Spil.

facet.genre

Navn: Genre (facet)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"

Relevant for: Poster med genre-information inden for de prædefinerede genrer.

facet.genreCategory

Navn: Genrekategori (facet)

Beskrivelse: Indeks til opdeling af materiale i fiktion og nonfiktion.

Indhold: .

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (adminData) genre

Relevant for: Marc-poster på materiale med genreinformation samt poster fra en kilde, der i sin helhed kan kategoriseres som værende enten fiktion eller nonfiktion.

facet.geographic

Navn: Geografisk emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. sted.

Indhold: Stednavne eller koordinater.

Eksempler:
 • danmark
 • paris
 • vejle købstad
 • 9.552398,56.162377
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:spatial

Relevant for: Materiale med angivelse af geografiske emneord.

facet.language

Navn: Sprog (facet)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Danske sprogbetegnelser for sprogkoder indeholdt i ISO 639-2/B:1998.

Eksempler:
 • dansk
 • engelsk
 • blandede sprog
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:language
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap

Relevant for: Materiale med information om sprog.

facet.level

Navn: Fagligt niveau (facet)

Beskrivelse: Fagligt niveau for materialet.

Indhold: Koder for faglitteraturs niveau specificeret til danMARC2 008x.

Mulige værdier:
 • førskoleniveau
 • folkeskoleniveau
 • gymnasieniveau
 • fagligt niveau
 • forskningsniveau
 • alment niveau
 • udenfor kategori eller vurdering fravalgt
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience
 • (danMARC2) 008 x

Relevant for: Materiale med information om niveau.

facet.let

Navn: Lettal (facet)

Beskrivelse: Læseegnethed specificeret med lettal.

Indhold: Let-tal skala (4-21) (der er dog værdier i indekset som falder udenfor skalaen).

Eksempler:
 • 14
 • 5
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 c

Relevant for: Bibliotekskategoriseret materiale med angivelse af let-tal, typisk begynderlæsningsmateriale.

facet.literaryForm

Navn: Litterær form (facet)

Beskrivelse: Information om materialets litterære form.

Indhold: Indekset indeholder både en overordnet inddeling i fag- og skønlitteratur og evt. formen af skønlitteratur f.eks. novelle eller roman.

Mulige værdier:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • romaner
 • tegneserier
 • noveller
 • digte
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (index) term.literaryForm (dog 'faglitteratur' og 'skønlitteratur' i stedet for 'nonfiktion' og 'fiktion')

Relevant for: Overordnet opdeling i faglitteratur og skønlitteratur for alle med information om genre. Underopdeling i skønlitterære emner kun for bibliotekskatalogiseret materiale.

facet.lix

Navn: Lix (facet)

Beskrivelse: Læsbarhed specificeret med lixtal.

Indhold: Lix-tal skala.

Eksempler:
 • 32
 • 9
 • 09
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 042 a

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med angivelse af lix-tal.

facet.musicSubject

Navn: Musik emne (facet)

Beskrivelse: Emner for musikmateriale specificeret efter DBC emneord DBCM (genre og besætning).

Indhold: DBCM emneord.

Eksempler:
 • vokal
 • rock
 • guitar
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:DBCM"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret musik.

facet.nationality

Navn: Nationalitet for film (facet)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter, bestemt ud fra data i marc-posten.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (index) term.nationality

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

facet.nonFictionSubject

Navn: Fag emne (facet)

Beskrivelse: Faglitterære emneord.

Indhold: DBC's faglitterære emneord.

Eksempler:
 • historie
 • børn
 • kvinder
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkcdcplus:DBCF

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret faglitteratur.

facet.partOf

Navn: Del af (facet)

Beskrivelse: Information om hvilken værtspublikation materialet tilhører.

Indhold: Navne på tidskrifter, aviser eller andre slags værtspublikationer.

Eksempler:
 • third world quarterly
 • politiken
 • berlingske tidende
 • faktalink
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf
 • (danMARC2) 557 aæ

Relevant for: Artikler og andre materialer som er en del af en publikation.

facet.period

Navn: Periode som emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emnemæssige dækning mht. tidsperiode.

Indhold: Hovedsaglig periodeangivelser i år (YYYY-YYYY) men også tekstlige angivelser som f.eks. "middelalderen".

Eksempler:
 • 2000-2010
 • 2000-2009
 • tyvende århundrede
 • to 1500
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:temporal

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale med oplysning om tidsperiode som emne.

facet.primaryCreator

Navn: Hovedophav (facet)

Beskrivelse: Information om materialets hovedophav, svarer til dkcclphrase.lpo men navnet er ikke inverteret.

Indhold: Person- og korporationsnavne delvist med information om fødselsdato.

Eksempler:
 • jørn jensen (f. 1946)
 • h. c. andersen (f. 1805)
 • wolfang amadeus mozart
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator (ikke xsi:type="oss:sort")

Relevant for: Alle materialer.

facet.sheetMusic

Navn: Noder (facet)

Beskrivelse: Information om type af noder.

Indhold: Værdierne dannes på baggrund af indhold i marc-felter.

Eksempler:
 • alle partiturer
 • stemmer
 • music-minus-one
 • klaverpartiturer
 • e-noder
 • studiepartiturer
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 005 ijh
 • (danMARC2) 009 abgh

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede noder.

facet.subject

Navn: Emne (facet)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk. For marcposter samme værdier som lem-indekset, ellers hentes fra dkabm.

Eksempler:
 • danmark
 • vokal
 • usa
 • 2000-2009
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject
 • (index) dkcclphrase.lem

Relevant for: Alle materialer med emneord.

facet.titleSeries

Navn: Serietitle (facet)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er del af. Indekset er multivalued dvs. at materialet kan være en del af flere serier.

Indhold: Serietitler.

Eksempler:
 • early english books online
 • magnaprintserien
 • politikens rejsebøger
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"

Relevant for: Materiale udgivet som en del af en serie.

facet.type

Navn: Materialetype (facet)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med term.type og phrase.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: http://www.danbib.dk/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type= 'dkdcplus:BibDK-Type'

Relevant for: alle materialer.

Til toppen af siden

Termindekser

term.accessType

Navn: Adgangsmåde (enkeltord)

Beskrivelse: Om materialet er i fysisk eller online form.

Indhold: Materiale i fysisk form har værdien 'physical', materiale med online adgang har værdien 'online'. Værdien 'none' bruges f.eks. for materiale der tidligere har været online tilgængeligt men som ikke længere kan findes.

Mulige værdier:
 • physical
 • online
 • none
Indhold kommer fra:
 • (adminData) accessType

Relevant for: Alle materialer.

term.acSource

Navn: Kilde (enkeltord)

Beskrivelse: Navn på kilden materialet stammer fra. Hvis materialet er del af flere kilder kan navnet være meget generelt som f.eks. "bibliotekskatalog", fordi der kun er én værdi pr. post.

Indhold: Udvalget af værdier afhænger af hvilke kilder der er tilvalgt i den anvendte brøndprofil i VIP.

Eksempler:
 • bibliotekskatalog
 • tidsskriftsartikler
 • avisartikler
 • biography in context
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:source

Relevant for: Alle materialer.

term.acquisitionDate

Navn: Accessionsdato (enkeltord)

Beskrivelse: Postens accessionsdato for det enkelte bibliotek.

Indhold: Indholdet afhænger af det enkelte bibliotek, men er som oftest en dato (udgår for biblioteker der bruger holdingsitems i brønd 3.5).

Eksempler:
 • 19920228
 • 20001013
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 096 t

Relevant for: Alle materialer i danMARC2 med lokal accessionsdato i 096 t.

term.audience

Navn: Målgruppe (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder og aldersmærkninger fra Medierådet og PEGI.

Indhold: Værdier fra indekserne term.audienceRecommended og term.audienceRestricted (se beskrivelsen af disse) samlet i ét indeks.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (index) term.audienceRecommended
 • (index) term.audienceRestricted

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale.

term.audienceRecommended

Kan også søges med alias: ra

Navn: Målgruppe - "egnet for" (enkeltord)

Beskrivelse: Anbefalet alder som materialet egner sig for.

Indhold: Aldersbetegnelser med 'fra ... år'.

Eksempler:
 • fra 7 år
 • selvlæsning fra 10 år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indeholder oplysninger om anbefalet alder.

term.audienceRestricted

Kan også søges med alias: rb

Kan også søges med alias: rp

Navn: Målgruppe - Medierådets mærkninger og PEGI mærkninger (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets aldersafgrænsning fra Medierådet eller som PEGI mærkning.

Indhold: Formuleringer brugt af Medierådet og PEGI.

Eksempler:
 • tilladt for alle
 • tilladt over 16 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • 12+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der indholder oplysninger om mærkninger fra Medierådet eller PEGI.

term.category

Navn: Voksen- eller børnemateriale (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materiale er rettet til børn eller voksne. Svarer til facet.category.

Indhold: Enten ingen, én eller begge af de angivne værdier.

Mulige værdier:
 • voksenmaterialer
 • børnematerialer
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms.audience

Relevant for: Alle materialer.

term.creator

Navn: Ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Information om ophav. Indeholder både hovedansvarlige som f.eks. forfatter eller filminstruktør, og medvirkende som f.eks. skuespillere og illustratorer.

Indhold: Person- og korporationsnavne. Også eventuelle tilføjelser til personnavne, som f.eks. fødselsår samt funktionskode hvis det findes i posten.

Eksempler:
 • dmitrij sjostakovitj
 • peter gantzler
 • larry johnson 1947
 • miljøministeriet
 • joel coen
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (danMARC2) 245 f
 • (index) dkcclterm.fo

Relevant for: Alle materialer.

term.date

Navn: Dato (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets udgivelsesår eller dato.

Indhold: Årstal eller "ukendt årstal" som det fremgår af materialet. Spørgsmålstegn kan forekomme ved usikre udgivelsestidspunkter. I visse tilfælde kan tidspunktet være yderligere kvalificeret med måned og dato i formatet YYYY-MM-DD (gælder online materiale hvis oplysning findes i de modtagne data).

Eksempler:
 • 1994
 • 2011
 • ukendt årstal
 • 20??
 • 2008-10-22
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date

Relevant for: Alle materialer.

term.dateFirstEdition

Navn: Udgivelsesår for første udgave (enkeltord)

Beskrivelse: Årstal for hvornår materialet blev udgivet første gang. Kan f.eks. bruges til at søge efter materiale udgivet i en bestemt periode.

Indhold: Firecifrede årstal.

Eksempler:
 • 1987
 • 1843
 • 1762
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:date
 • (danMARC2) 520 a

Relevant for: Primært marcposter der indeholder information i 520a om originaludgavens udgivelsesår, men også poster hvor det er angivet at materialet er 1. udgave.

term.default

Navn: Fritekst (enkeltord)

Beskrivelse: Dette er indekset man søger i, hvis man ikke angiver et specifikt indeks i sin søgning.

Indhold: Samler værdier fra en række navngivne indekser (se disse for nærmere detaljer).

Eksempler:
 • karen blixen
 • syv fantastiske fortællinger
 • skønlitteratur
 • gengivelse af bogen
 • indtaling kirsten olesen
 • 870970-basis:02938251
Indhold kommer fra:
 • (index) dkcclterm.fo
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) dkcclterm.em
 • (index) dkcclterm.no
 • (index) dkcclterm.bc
 • (index) dkcclterm.fb
 • (index) dkcclterm.is
 • (index) dkcclterm.vp
 • (index) rec.id
 • (index) term.identifier
 • (index) term.creator
 • (index) term.title
 • (index) term.subject
 • (index) term.description
 • (index) term.partOf
 • (index) term.trackTitle

Relevant for: Alle materialer.

term.description

Navn: Beskrivelse (enkeltord)

Beskrivelse: Diverse beskrivelser af materialets indhold.

Indhold: Ord fra beskrivelser, noter og abstracts.

Eksempler:
 • med udgangspunkt i eksempler giver forfatteren råd og vejledning til at komme igennem en skilsmisse
 • filminstruktøren roman polanskis erindringer fra hans barndom i polen til hans tid i hollywood
 • på titelsiden fejlagtigt: udgivet i samarbejde med nyt dansk litteraturselskab
 • tekst på tysk
 • indspillet i new jersey, usa 2005
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description
 • (dkabm) dc:abstract

Relevant for: Alle materialer.

term.genre

Navn: Genre (enkeltord)

Beskrivelse: Genreangivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk samt overordnede genrer 'fiktion' eller 'nonfiktion'.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer.

Eksempler:
 • rock
 • krimi
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer.

term.identifier

Navn: Identifier (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets identifiers..

Indhold: ISBN, ISMN, ISSN, UPC, URL'er og andre typer identifiers der findes for materialet.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 13984004
 • 1398-4004
 • http://www.denstoredanske.dk/samfund,_jura_og_politik/eu/finanspagten
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier

Relevant for: Alle materialer.

term.isbn

Navn: ISBN (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets ISBN.

Indhold: ISBN-10 og/eller ISBN-13 numre som de findes i posten.

Eksempler:
 • 8789725042
 • 87-89725-04-2
 • 9789150912524
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier xsi:type="ISBN"

Relevant for: Alle materialer med ISBN.

term.language

Navn: Sprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets sprog.

Indhold: Sprogkoder og udfoldet sprog.

Eksempler:
 • dan
 • dansk
 • mul
 • flere sprog
 • und
 • sproget kan ikke bestemmes
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 lap
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.literaryForm

Navn: Litterær form (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets litterære form. Indekset er lavet til bibliotek.dk for at muliggøre søgning på litterær form på bogsøgesiden.

Indhold: Overordnet litterær form udtrykt som 'fiktion' eller 'nonfiktion'. Derudover enkelte andre værdier som tildeles på baggrund af metadata i danMARC2 posten.

Mulige værdier:
 • fiktion
 • nonfiktion
 • digte
 • noveller
 • romaner
 • tegneserier
 • graphic novels
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 j
 • (danMARC2) 504 a
 • (danMARC2) 505 a
 • (dkabm) dc:type
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer, men for de specifikke betegnelser er det mest relevant for bibliotekskatalogiseret materiale.

term.mainCreator

Navn: Hovedforfatter (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedophav.

Indhold: Navne på materialets hovedophav evt. med identificerende tilføjelser til navnet i form af f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • sjöwall maj
 • tudvad peter
 • gordon faulkner
 • king stephen f 1947
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (index) dkcclterm.po

Relevant for: Alle materialer.

term.mainTitle

Navn: Hovedtitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedtitel, dvs. ingen analytiske titler eller undertitler - hvis metadata giver mulighed for at skelne.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • the duran duran tribute album
 • samlede digte
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator)

Relevant for: Alle materialer.

term.nationality

Navn: Nationalitet for film (enkeltord)

Beskrivelse: Oprindelsesland for film.

Indhold: Nationalitet sammensat med 'film'; hvad der findes i posten som DBC-kontrolleret emneord eller flere forskellige udvalgte nationaliteter.

Eksempler:
 • amerikanske film
 • bosniske film
 • danske film
 • koreanske film
 • norske film
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (danMARC2) 041 ap
 • (danMARC2) 508
 • (danMARC2) 512 a
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DBCO"
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="DK5"

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede film.

term.onlineAccess

Navn: Adgang via Internet (enkeltord)

Beskrivelse: Online materialers tilgængelighed via internettet, dvs. om de er frit tilgængelige eller om der er nogen begrænsninger på tilgængeligheden.

Indhold: Tobogstavsforkortelser og udfoldede værdier.

Mulige værdier:
 • od restricted
 • ou free
 • oi none
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 n
 • (link) ln:access

Relevant for: Alle online materialer.

term.partOf

Navn: Del af (enkeltord)

Beskrivelse: Hvilken publikation eller lignende som materialet indgår i, f.eks. i form af en værtspublikation.

Indhold: Navne på værtspublikationer, ISSN og ISBN numre.

Eksempler:
 • 87-503-7863-5
 • jyllands-posten 2008-06-08
 • lokalsamfundsforskning - tendenser og perspektiver red charlotte bøgh og claus b olsen
 • 0109-1182
 • discovering science
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:isPartOf

Relevant for: Alle materialer der er en del af en anden publikation.

term.primaryLanguage

Navn: Hovedsprog (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets hovedsprog eller primære sprog.

Indhold: Sprogkoder jf. ISO639-2.

Eksempler:
 • dan
 • eng
 • swe
 • mul
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 l
 • (dkabm) dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2"

Relevant for: Alle materialer.

term.publisher

Navn: Forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag eller anden form for udgiver af materialet.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • gyldendal
 • scanbox entertainment
 • the japan journal ltd
 • goodwater music
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher

Relevant for: Alle materialer.

term.reviewedCreator

Kan også søges med alias: rf

Navn: Anmeldt ophav (enkeltord)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • jørn jensen f 1946
 • haruki murakami
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (enkeltord)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (enkeltord)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewedTitle

Kan også søges med alias: ri

Navn: Anmeldt titel (enkeltord)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator) fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.reviewer

Kan også søges med alias: rc

Navn: Anmelder (enkeltord)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår.

Eksempler:
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser.

term.source

Navn: Oprindelse, originaltitel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets originale titel eller værk som materialet er baseret på.

Indhold: Originaltitler eller titler som værket er baseret på.

Eksempler:
 • hypnotisören
 • op weg naar het paasfeest
 • nejimaki-dori kuronikure
 • alla vi barn i bulderbyn
 • beobachtung des beobachters
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:source

Relevant for: Materiale der er oversat eller baseret på et andet værk.

term.subject

Navn: Emne (enkeltord)

Beskrivelse: Information om materialets emne.

Indhold: Emneord og klassemærker som givet i materialet, derfor ikke begrænset til dansk.

Eksempler:
 • katte
 • children -- language
 • 32.28214
 • khanasserdalen
 • rock
 • computerspil
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject
 • (index) dkcclterm.em

Relevant for: Alle materialer.

term.type

Navn: Materialetype (enkeltord)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Identisk med phrase.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: http://www.danbib.dk/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • ebog
 • cd (musik)
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer.

term.title

Navn: Titel (enkeltord)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler med eventuelle tilføjelser, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike mp3
 • nejimaki-dori kuronikure
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclterm.ti
 • (index) term.trackTitle

Relevant for: Alle materialer.

term.trackTitle

Navn: Titel på musiknummer (enkeltord)

Beskrivelse: Titler på musiknumre (tracks).

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • blue suede shoes
 • kantate nr 177
 • genio atrapado
 • en rose så jeg skyde
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:hasPart xsi:type="dkdcplus:track"

Relevant for: Musikposter som indeholder analytiske titler.

term.typeCategory

Navn: Overordnet materialekategori (enkeltord)

Beskrivelse: Indeks der bygger på postens bibliografiske kategori og angiver en overordnet materialekategori.

Indhold: Én af tre mulige kategorier, baseret på indhold i felt 008t, eller - for poster der ikke findes i danMARC2 - baseret på indhold i dc:type.

Mulige værdier:
 • mono
 • ana
 • peri
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 008 t
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

term.workType

Navn: Værktype (enkeltord)

Beskrivelse: Overordnet kategorisering af værket. Kan blandt andet bruges til at lave specifikke søgninger efter musik eller andre værktyper uanset om det findes som cd, online eller andet.

Indhold: Prædefinerede overkategorier baseret på materialetypen.

Mulige værdier:
 • literature
 • periodica
 • movie
 • music
 • track
 • game
 • article
 • sheetmusic
 • map
 • review
 • bookdescription
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Phraseindekser

phrase.audience

Navn: Målgruppe (frase)

Beskrivelse: Information om egnethed for bestemte aldersgrupper, angivet i pegi-mærkning, medierådsanbefaling og alder.

Indhold: Værdierne kan være aldersangivelser med foranstillet 'fra' eller formuleret som medierådets anbefaling.

Eksempler:
 • fra 14 år
 • tilladt for børn over 15 år
 • for alle
 • fra 16+ år
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:pegi"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:age"
 • (dkabm) dcterms:audience xsi:type="dkdcplus:medieraad"

Relevant for: Bibliotekskatalogiseret materiale.

phrase.creator

Navn: Ophav (frase)

Beskrivelse: Personer og korporationer der er ophav til materialets indhold eller har været medvirkende til at frembringe det.

Indhold: Person- og korporationsnavne og eventuelle supplerende data i både ligefrem og inverteret orden.

Eksempler:
 • h. c. andersen f. 1805
 • andersen h c f. 1805
 • statens byggeforskningsinstitut
 • margrethe ii dronning af danmark
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator
 • (dkabm) dc:contributor
 • (index) dkcclphrase.lfo

Relevant for: Alle materialer.

phrase.genre

Navn: Genre (frase)

Beskrivelse: Genrebeskrivelser primært (men ikke kun) svarende til genrer i bibliotek.dk.

Indhold: En lang række prædefinerede genrer samt de overordnede betegnelser 'fiktion' og 'nonfiktion'.

Eksempler:
 • jazz
 • spændende bøger
 • dokumentarfilm
 • fiktion
 • nonfiktion
 • leksikonartikel
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject xsi:type="dkdcplus:genre"
 • (adminData) genre

Relevant for: Alle materialer, men bibliotek.dk genrebetegnelser findes kun for marc-poster med den fornødne genre-information.

phrase.shelf

Navn: Opstilling for musik (frase)

Beskrivelse: Opstillingsinformation pt. kun for musik.

Indhold: Udfoldede koder jf. kat-formats oversættelse af koder fra felt 039 a og b.

Eksempler:
 • orkestermusik
 • folkemusik pakistan
 • middelalder renæssance antologier
 • rock
 • musik børn
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dkdcplus:shelf

Relevant for: Bibliotekskatalogiserede musikposter der benytter de officielle koder i danMARC2 felt 039.

phrase.originalTitle

Navn: Originaltitel (frase)

Beskrivelse: Materialets titel på originalsproget.

Indhold: Originaltitel som den fremgår af felt 241 a.

Eksempler:
 • nils holgerssons underbara resa genom sverige
 • nejimaki-dori kuronikure
Indhold kommer fra:
 • (danMARC2) 241 a

Relevant for: Alle marcposter med felt 241 a.

phrase.reviewedCreator

Kan også søges med alias: lrf

Navn: Anmeldt ophav (frase)

Beskrivelse: Ophavet til det værk der anmeldes.

Indhold: Navne med eventuelt fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • johannes brahms
 • brahms johannes
 • jørn jensen f 1946
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

phrase.reviewedIdentifier

Navn: Anmeldt id (frase)

Beskrivelse: Id på det værk der anmeldes.

Indhold: ISBN, ISSN eller anden identifikator på det anmeldte værk.

Eksempler:
 • 9788773699737
 • 87-638-0274-0
 • 0506-4279
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:identifier fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dcterms:references

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

phrase.reviewedPublisher

Navn: Anmeldt forlag (frase)

Beskrivelse: Forlag der har udgivet det værk der anmeldes.

Indhold: Navne på forlag og andre udgivere.

Eksempler:
 • lindhardt og ringhof
 • sf film
 • sony bmg music entertainment
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:publisher fra posten på det anmeldte værk

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

phrase.reviewedTitle

Kan også søges med alias: lri

Navn: Anmeldt titel (frase)

Beskrivelse: Titlen på det anmeldte værk.

Indhold: Titler.

Eksempler:
 • figaros bryllup
 • naturen i danmark
 • junglebogen
 • le sacre du printemps
 • downton abbey
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title (uden kvalifikator) fra posten på det anmeldte værk
 • (dkabm) dc:subject

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

phrase.reviewer

Kan også søges med alias: lrc

Navn: Anmelder (frase)

Beskrivelse: Hvem der har skrevet anmeldelsen.

Indhold: Navne med eventuelle tilføjelser, som f.eks. fødselsår, både inverteret og i ligefrem orden.

Eksempler:
 • breuning ulrich
 • ulrich breuning
 • kim skotte
 • jens verner nielsen skole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:creator

Relevant for: Alle anmeldelser inkl. materialevurderinger.

phrase.subject

Navn: Emne (frase)

Beskrivelse: Emnebetegnelser.

Indhold: Alle typer emneord.

Eksempler:
 • kvinder
 • politiske forhold
 • 1970-1979
 • 60.1
 • 99.4 jacobsen j p f 1847
 • skønlitteratur
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:subject
 • (danMARC2) 652 ahefbc
 • (index) dkcclphrase.lem

Relevant for: Alle materialer.

phrase.title

Navn: Titel (frase)

Beskrivelse: Materialets titler.

Indhold: Hovedtitler, serietitler, alternative titler, originaltitler, analytiske titler.

Eksempler:
 • trækopfuglens krønike
 • nejimaki-dori kuronikure
 • trækopfuglens krønike mp3
 • little red corvette
 • carleton library series
 • breaking bad sæson 4
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title
 • (dkabm) dcterms:alternative
 • (index) dkcclphrase.lti

Relevant for: Alle materialer.

phrase.titleFromSeries

Navn: Titel fra serie (frase)

Beskrivelse: Sammensætning af den konkrete titel på materialet og første del af den unavngivne serie som den er en del af. Indekset kan f.eks. bruges til at lave videresøgning på andre dele af en unavngiven serie, så man er sikker på at ramme den rigtige titel.

Indhold: Første del af frasen består af titlen på materialet, derefter følger titlen på første del i den unavngivne serie som materialet er en del af.

Eksempler:
 • rejsen over stepperne hulebjørnens klan
 • hulebjørnens klan hulebjørnens klan
 • dommedag als slagtebænk dybbøl
 • de rejste mod vest farvel til rottereden
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:title

Relevant for: Primært bibliotekskatalogiseret materiale der har oplysninger om at de er del af en unavngiven serie.

phrase.titleSeries

Navn: Serietitel (frase)

Beskrivelse: Titel på serie som materialet er en del af.

Indhold: Navne på forskellige typer af serier. For unavngivne serier indeholder indekset titlen på første del af serien.

Eksempler:
 • lonely planet
 • lucky luke
 • gyldendals røde ordbøger
 • slagtebænk dybbøl
 • krimiserien med harry hole
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:title xsi:type="dkdcplus:series"
 • (dkabm) dc:description xsi:type="dkdcplus:series"

Relevant for: Alle materialer der har oplysninger om at de er en del af en serie.

phrase.type

Navn: Materialetype (frase)

Beskrivelse: Tekstlig gengivelse af materialetype ud fra listen over materialetyper, der anvendes i bibliotek.dk. Svarer til term.type og facet.type.

Indhold: Værdierne er konstrueret efter denne oversigt: http://www.danbib.dk/docs/abm/types.xml.

Eksempler:
 • bog
 • tegneserie
 • lydbog net
 • blu-ray
 • playstation 3
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) dc:type xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Praksisregel enkeltords-indekser (dkcclterm-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn Nærhed i indekset for at give hit Nærhed i alias-indekset for at give hit
dkcclterm.ac ac AGROVOC emneord    
dkcclterm.ag ag NAL emneord    
dkcclterm.aj aj Ajourføringstidspunkt    
dkcclterm.ar ar Anbefalinger og restriktioner i kodeform    
dkcclterm.au au Alfabetisk underdeling DK5    
dkcclterm.bc bc Producentens stregkode/EAN    
dkcclterm.br br Brugsret og tilgængelighed    
dkcclterm.bs bs Søge-/opstillingskoder for børnelitteratur    
dkcclterm.cl cl Klassifikation, alle koder    
dkcclterm.co co CODEN    
dkcclterm.cp cp COMPASS emneord    
dkcclterm.db db DBC-emneord    
dkcclterm.df df DBC-faglitterære emneord    
dkcclterm.dk dk DK5    
dkcclterm.ds ds DBC-skønlitterære emneord    
dkcclterm.ed ed EPT emneord    
dkcclterm.ef ef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.ej ej Ejerkode    
dkcclterm.ek ek Korporationsnavne som emneord    
dkcclterm.em em Emneord    
dkcclterm.en en Numre på ens materiale    
dkcclterm.ep ep Personnavn som emneord    
dkcclterm.es es Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifik)    
dkcclterm.fb fb Forfatter i beskrivelsen    
dkcclterm.fg fg FUI-Koder    
dkcclterm.fl fl Forlagets navn    
dkcclterm.fm fm Formbetegnelse som emneord    
dkcclterm.fo fo Forfatter 6 5
dkcclterm.fv fv Forkortet version af punktbøger    
dkcclterm.gd gd Forældet dk-klassemærke    
dkcclterm.hm hm Primær materialebetegnelse    
dkcclterm.ht ht Hovedtitel    
dkcclterm.ib ib ISBN    
dkcclterm.ic ic ISRC    
dkcclterm.id id Identifikationsnummer    
dkcclterm.im im ISMN    
dkcclterm.in in ISSN    
dkcclterm.ip ip Pakkeidentifikation    
dkcclterm.ir ir ISRN    
dkcclterm.is is Internationale standardnumre    
dkcclterm.ix ix LIX    
dkcclterm.ka ka Konsulentafmærkningskoder    
dkcclterm.ke ke Kontrollerede emneord    
dkcclterm.kg kg Konsulentgrupperingskoder    
dkcclterm.kk kk Katalogkode    
dkcclterm.kl kl Lokal klassifikation    
dkcclterm.km km Kartografiske oplysninger    
dkcclterm.kn kn Regions-Amt-Kommunenummer    
dkcclterm.ko ko Korporativ forfatter    
dkcclterm.kr kr Katalogkode - rettelse    
dkcclterm.kx kx Katalogkode - ekspres    
dkcclterm.ld ld ID-nummer på post på højere niveau    
dkcclterm.li li Link til autoritetsbase    
dkcclterm.ll ll LET-tal    
dkcclterm.ln ln Biblioteksnumre på katalogiseringskilde    
dkcclterm.ma ma Materialetype    
dkcclterm.me me Musikemneord    
dkcclterm.mo mo Musikopstilling    
dkcclterm.ms ms MESH emneord    
dkcclterm.nb nb Niveau-emneord    
dkcclterm.nl nl Library of Congress control number    
dkcclterm.no no Noter    
dkcclterm.nr nr Numre    
dkcclterm.ns ns Note til materialevalg    
dkcclterm.nt nt Nøgletitel    
dkcclterm.nv nv Niveaukode for faglitteratur    
dkcclterm.oc oc OCLC control number    
dkcclterm.ok ok Klassifikation som opstilling    
dkcclterm.op op Oprettelsesdato    
dkcclterm.ou ou Sprog i originaludgave    
dkcclterm.pa pa Paralleltitel    
dkcclterm.pe pe Personlig forfatter    
dkcclterm.po po Opstillingselement    
dkcclterm.pu pu Forlagets hjemsted    
dkcclterm.rt rt Relationstitel, periodica    
dkcclterm.se se Serietitel    
dkcclterm.sf sf Seddelfortegnelseskoder    
dkcclterm.so so Serieoplysninger uden numre    
dkcclterm.sp sp Sprog    
dkcclterm.st st Senere titel    
dkcclterm.tf tf Tidligere og lokale faustnumre    
dkcclterm.tg tg Tilgængelighed    
dkcclterm.ti ti Titel   20
dkcclterm.ts ts Tekniske oplysninger    
dkcclterm.tt tt Tidligere titel    
dkcclterm.uk uk Ukontrollerede emneord    
dkcclterm.ul ul Udgivelsesland    
dkcclterm.ut ut Uniform titel    
dkcclterm.uu uu Udgivelsesstatus    
dkcclterm.vp vp Værtspublikationstitel    
dkcclterm.ww ww URL    
dkcclterm.år år Udgivelsesår    

Til toppen af siden

Praksisregel langords-indekser (dkcclphrase-indekser)

Detaljeret dokumentation: Praksisregler for søgeveje

Indeks Alias Navn
dkcclphrase.bcm bcm BCM klassifikation
dkcclphrase.dbk dbk DB klassifikation
dkcclphrase.ddc ddc Dewey klassifikation
dkcclphrase.lac lac AGROVOC emneord
dkcclphrase.lag lag NAL emneord
dkcclphrase.lau lau DK5 alfabetisk underdeling
dkcclphrase.lbr lbr Brugsret og tilgængelighed
dkcclphrase.lcc lcc LCC klassifikation
dkcclphrase.lcl lcl Klassifikation, alle felter (OBS: indeholder 085 udover koder i cl)
dkcclphrase.lcp lcp COMPASS emneord
dkcclphrase.ldb ldb DBC emneord
dkcclphrase.ldf ldf DBC-faglitterære emneord
dkcclphrase.ldk ldk DK5 klassifikation
dkcclphrase.lds lds DBC-skønlitterære emneord
dkcclphrase.led led EPT emneord
dkcclphrase.lef lef Kontrollerede faglitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.lek lek Korporationsnavne som emneord
dkcclphrase.lem lem Alle emneord
dkcclphrase.lep lep Personnavne som emneord
dkcclphrase.les les Kontrollerede skønlitterære emneord (Ikke system-specifikke)
dkcclphrase.lff lff Forfatter med funktionsangivelser
dkcclphrase.lfm lfm Formbetegnelse som emneord DBC
dkcclphrase.lfo lfo Forfattere
dkcclphrase.lgd lgd Gammel DK5 klassifikation
dkcclphrase.lht lht Hovedtitel
dkcclphrase.lke lke Kontrollerede emneord
dkcclphrase.lkl lkl Lokal klassifikation
dkcclphrase.lko lko Korporativ forfatter
dkcclphrase.lkn lkn Regions-Amt-Kommunenummer
dkcclphrase.lme lme Musikemneord
dkcclphrase.lmo lmo Musikopstilling - udfoldet tekst
dkcclphrase.lms lms MESH emneord
dkcclphrase.lnb lnb Niveau/brugerkategori
dkcclphrase.lnt lnt Nøgletitel
dkcclphrase.lok lok Klassifikation som opstilling
dkcclphrase.lpa lpa Paralleltitel
dkcclphrase.lpe lpe Personlig forfatter
dkcclphrase.lpo lpo Opstillingselement
dkcclphrase.lrt lrt Periodica relationstitel
dkcclphrase.lse lse Serietitel
dkcclphrase.lso lso Serieoplysninger uden numre
dkcclphrase.lst lst Senere titel
dkcclphrase.lti lti Titel
dkcclphrase.lts lts Tekniske oplysninger
dkcclphrase.ltt ltt Tidligere titel
dkcclphrase.luk luk Ukontrollerede emneord
dkcclphrase.lut lut Uniform titel
dkcclphrase.lvp lvp Værtspublikationstitel
dkcclphrase.lvx lvx Værtspublikationstitel uden nummeroplysninger
dkcclphrase.mti mti Titel med marc-feltnavn
dkcclphrase.mfo mfo Forfattere med marc-feltnavn
dkcclphrase.nal nal NAL klassifikation
dkcclphrase.nlm nlm NLM klassifikation
dkcclphrase.udk udk UDK notation

Til toppen af siden

Administrative indekser (rec-indekser)

rec.id

Navn: ID (post/objekt)

Beskrivelse: ID-numre for posten eller objektet i brønden.

Indhold: Ud over værdi fra ac:identifier indeholder indekset værdier der identificerer posten eller objektet i brønden. Brøndens id for katalogposter er sammensat af et namespace og et faustnummer. Da indekset er tokenized kan der hittes alene på en del af den samlede identifier f.eks. faustnummer. Faustnummer alene er dog ikke en entydig identifier i brønden.

Eksempler:
 • 870970-basis:23645564
 • 766500-katalog:23645564
 • 23645564|766500
 • 150012-leksikon:171671
 • 171671|150012
Indhold kommer fra:
 • (dkabm) ac:identifier
 • (konstrueret id fra brønden)

Relevant for: Alle materialer.

Til toppen af siden

Holdingsitem-indekser

holdingsitem.accessionDate

Kan også søges med alias: bad

Navn: Materialets accessionsdato (beholdning)

Beskrivelse: Dato for hvornår materialet blev indlemmet i bibliotekets samling.

Indhold: Dato udtrykt i UTC-tid i formatet YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ. Dato modtaget fra biblioteket omdannes til UTC-tid.

Eksempler:
 • 1970-01-01t00:00:00z
 • 2016-11-17t23:00:00z
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) accessionDate

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.agencyId

Kan også søges med alias: bai

Navn: Biblioteksnummer (beholdning)

Beskrivelse: Biblioteksnummer. Bruges til at afgrænse til det enkelte biblioteks bestand.

Indhold: 6-cifret biblioteksnummer.

Eksempler:
 • 761500
 • 710100
 • 775100
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) agencyId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.branch

Kan også søges med alias: branch

Kan også søges med alias: bfi

Navn: Filial (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på filialniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • tranbjerg
 • østerbro
 • felsted centralskole
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) branch

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.circulationRule

Kan også søges med alias: bur

Navn: Udlånsregel for materialet (beholdning)

Beskrivelse: Udlånsregler eller -muligheder.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • normalt udlån
 • 14 dage
 • booking
 • 30
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) circulationRule

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.department

Kan også søges med alias: baf

Navn: Afdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering på afdelingsniveau.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • voksen
 • musik
 • depot
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) department

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.itemId

Kan også søges med alias: bmn

Navn: Eksemplar id (beholdning)

Beskrivelse: Id for det enkelte eksemplar, f.eks. stregkode eller rfid.

Indhold: Værdien afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • rowguid-81bcdef1-4ca2-46aa-ab74-e04dfeb64d9e
 • 5043827148
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) itemId

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.location

Kan også søges med alias: bos

Navn: Underafdeling (beholdning)

Beskrivelse: Materialets placering, niveauet under afdeling.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • faglitteratur
 • skønlitteratur
 • musik
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) location

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.status

Kan også søges med alias: bhs

Navn: Materiale status (beholdning)

Beskrivelse: Tilgængelighedsstatus for de enkelte eksemplarer af materialet.

Indhold: Værdier som er gyldige i forhold til Holdings Item Update, dog ikke 'decommissioned'.

Mulige værdier:
 • notforloan
 • onloan
 • onorder
 • onshelf
 • online
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) status

Relevant for: Beholdninger.

holdingsitem.subLocation

Kan også søges med alias: bdo

Navn: Delopstilling (beholdning)

Beskrivelse: Delopstilling for materialet.

Indhold: Værdier afhænger af hvad det enkelte bibliotek sender til holdingsitem.

Eksempler:
 • fantasy
 • spænding
 • stor skrift
Indhold kommer fra:
 • (holdingsitem) sublocation

Relevant for: Beholdninger.

 

Match

Match Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.01.2018

Enhedsmatch
Værkmatch
Visning i bibliotek.dk
Uddybende om match

Enhedsmatch

Enhedsmatch er en rutine som skal sikre at brugeren ikke præsenteres for alle biblioteksposter der beskriver samme titel og udgave - det er uoverskueligt og for de fleste brugere unødvendigt at se mere end én post. Princippet er at der kun vises én katalogisering af samme manifestation. En manifestation defineres som en konkret udgave i en bestemt materialetype af et værk.

Kriterier for enhedsmatch
Litteratur
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (litteratur)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (litteratur), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Noder
Match på ISBN, titel og overordnet materialetype (noder)
Hvis ISBN ikke findes: Match på titel, årstal, overordnet materialetype (noder), sprog og enten ophav (primært eller sekundært) eller forlag/udgiver
Musik
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (musik)
Film
Match på titel, identifikationsnummer (f.eks. fra danMarc2 felt 538) og overordnet materialetype (film)
Anmeldelser
Ingen enhedsmatch
Artikler
Ingen enhedsmatch
Periodica
Match på ISSN, titel og overordnet materialetype (årbøger for sig)
Andet
Match på titel, ophav og overordnede materialetype.
Der tages højde for at forskellige materialetyper, fx bog og lydbog ikke matches, selvom alle nævnte parametre er ens.
Poster fra kilder, fx Ebrary, bliver ikke matchet med biblioteksposter

Værkmatch

For at vise brugeren at samme værk ofte findes i flere udgaver og flere materialetyper kan posterne vises i en samlet værkklynge.
I Brønd 3 værkmatches der dels på flere udgaver af samme værk dels på visse materialetyper hvor værkmatch skønnes relevant.
Principper for værkmatch

 • Alle udgaver af et værk der har samme materialetype, samles i ét værk
 • Et værk på forskellige sprog matches ikke
 • Artikler matches ikke med noget
 • Noder matches kun med sig selv (papirnoder og e-noder), men matches ikke med indspillet musik
 • Indspillet musik matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper) men ikke med andet
 • Anmeldelser matches ikke, men relateres i stedet, fx til bog
 • Net matches med det fysiske materiale (musik, bog, lydbog, periodika, film, spil, kort, noder)
 • Film matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med bog. I stedet har bogposten en relation til filmatiseringen.
 • Spil matches med sig selv (forskellige udgaver og forskellige materialetyper), men ikke med fx bøger eller film
 • Periodika matches (papirudgaver og e-udgaver) hvis titel og udgiver er éns.
 • Kort matches (papirkort og e-kort) hvis titel og udgiver er éns.
 • Andet: Materialetyper der på mellemværk-niveau tilhører betegnelsen "Andet", matches ikke med noget - fx teateropførelser, arkitekturtegninger, dias osv.

Det angives ikke i posten hvilket værk posten evt. hører til. Det er en række opstillede regler der gennemløbes. Derfor kan der opstå situationer hvor poster ikke finder korrekt sammen.

Visning i bibliotek.dk

For at illustrere værkvisning beskrives her hvordan bibliotek.dk har implementeret værkvisning.
I det korte vis-format i bibliotek.dk præsenteres brugeren for de data der er fælles for et værk, uanset materialetype. Desuden vises ikoner for den overordnede materialetype.
I det udfoldede format i bibliotek.dk vises hver overordnede materialetype ("mellemværk") under en fane, fx Bøger, Lydbøger, Net. Flere udgaver inden for samme type kan ses ved at klikke på Vis alle udgaver.

4 niveauer i værkvisning som den bruges i bibliotek.dk


Værk: øverste niveau der viser de fælles data for de poster der er værkmatchet. Ikoner viser hvilke mellemværker der er matchet (overordnede materialetyper).
Mellemværk: betegner den overordnede materialetype. I bibliotek.dk viser hvert ikon en mellemværkstype:
Bøger - Lydbøger - Musik - Noder - Net - Film - Spil - Artikler - Andet
Underværk: Inden for hvert mellemværk kan der være flere forskellige materialetyper. Fx kan musik være grammofonplade, cd, bånd, netversion m.m. I bibliotek.dk vises underværkerne under hver mellemværksfane. Underværk er de specifikke materialetyper. I bibliotek.dk tilbydes brugeren at bestille på underværkniveau ("uanset udgave"). Det betyder altså at man kan bestille en musik-cd eller en bog på underværkniveau hvis man ønsker en hvilken som helst udgave. Men man kan ikke bestille et værk uanset form (på VHS, blu-ray, dvd, net) da det næppe er det hyppigst forekommende ønske.
Manifestation: én konkret udgave af et værk fx én bestemt udgave af en musik-cd. I bibliotek.dk ses som udgangspunkt kun én manifestation for hver underværktype. Alle manifestationer kan ses ved klik på "Vis alle udgaver", således at brugeren får mulighed for at bestille en eksakt udgave.

 

Uddybende om match

Her kan du læse mere om matchregler i brønden: Match i brønden

Relationer

Relationer Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 11.03.2015

I brønden dannes relationer mellem objekter, så informationer fra en kilde, kan berige data fra en anden kilde. Relationerne udleveres af webservicen addi og i VIP kan du selv bestemme, hvilke kilder eller dele af en kilde, der skal udleveres som en relation.

Eksempler på relationer er en anmeldelse af en bog, som kan vises, når brugeren har fundet bogposten eller en beskrivelse af en forfatter, som kan vises, når brugeren har fundet en bog af den pågældende forfatter. Relationer kan være dannet mellem objekter i brønden, men kan også dannes til oplysninger udenfor, eksempelvis URL'en til en lydbid til et musiknummer.

Oversigt over relationer i Brønd 3

Artikel i værtspublikation

Artikler (avisartikler, tidsskriftsartikler) bør have relation til den værtspublikation de optræder i.
Relationen vælges i VIP for de kilder som man ønsker at bruge værtspublikationer fra.

dbcbib:isPartOfManifestation

Debat af artikel

Hvis en artikel debatterer en anden artikel (eller anmeldelse) kan de udleveres samlet gennem relationen "debat af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:discusses
dbcaddi:discussedIn

Fortsættelse af artikel

Hvis en artikel er en fortsættelse af en anden artikel, kan de udleveres samlet gennem relationen "fortsættelse af artikel", såfremt man har tilvalgt denne i sin brøndopsætning i VIP-basen.
Der er her ikke tale om en separat kilde for debatartikler; de er med i "Tidsskriftsartikler fra Artikelbasen" eller "Avisartikler fra Artikelbasen".

dbcaddi:continues
dbcaddi:continuedIn

Analyse og analyseret værk

Pt. er det Litteratursiden der indeholder analyser relevante for denne type relation.
Relationstypen vælges i VIP under Litteratursiden, hvis man ønsker at kunne vise det analyserede værk sammen med litteraturanalysen (eller litteraturanalysen sammen med det analyserede værk, alt efter hvad søgningen har hittet i).

dbcaddi:isAnalysisOf
dbcaddi:hasAnalysis

Anmeldelse og anmeldt værk

Denne relation er pt. relevant for DBC's anmeldelsesposter og materialevurderinger samt for anmeldelser på Litteratursiden.dk.
Vælges i VIP for de kilder man ønsker at udlevere anmeldelser fra. Dvs. hvis den vælges for materialevurderinger, så vil man kunne udlevere metadata og fuldtekst fra materialevurderingen hvis der f.eks. er hittet i et værk hvortil der findes en materialevurdering.

dbcaddi:isReviewOf
dbcaddi:hasReview

Filmatisering

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og et bogforlæg samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:hasAdaptation
dbcaddi:isAdaptationOf

Filmmanuskript

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens manuskript samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isManuscriptOf
dbcaddi:hasManuscript

Soundtrack til film

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på film og dens soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfMovie
dbcaddi:hasSoundtrack

Soundtrack til spil

Relevant for DBC's, folke- og evt. forskningsbibliotekernes poster.
Vælges som relation i VIP hvis man gerne vil kunne udlevere metadata på et spil og dets soundtrack samlet (for så vidt begge findes og har kunnet kobles til hinanden via de tilgængelige metadata).

dbcaddi:isSoundtrackOfGame
dbcaddi:hasSoundtrack

Ophavsbeskrivelse

Ophavsbeskrivelser kommer blandt andet fra Litteratursiden, Forfatterweb og fra bøger der omhandler en forfatter, en instruktør eller andet ophav.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at benytte som ophavsbeskrivelse. Dvs. hvis den vælges for Litteratursiden, så kan man få udleveret poster fra Litteratursiden som relationer til bøger af de forfattere som Litteratursiden har forfatterportrætter på.

dbcaddi:hasCreatorDescription

Beskrivelse fra forlag

Lydbøger og ebøger kan have relationer til et forlags beskrivelse af lyd-/ebogen.
Vælges i VIP som relation hvis man ønsker at få beskrivelsen fra forlaget udleveret som relation fra lydbøger og ebøger.

dbcaddi:isDescriptionFromPublisherOf

dbcaddi:hasDescriptionFromPublisher

Fuldtekst (eller online adgang)

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en url og et linkobjekt, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.
Vælges i VIP for de kilder som man ønsker at kunne give online adgang til (bemærk dog oplysningerne i objektet om hvorvidt der er fri eller begrænset adgang).

Teknisk beskrivelse af relationen: dbcaddi:hasOnlineAccess

 

hasOnlineAccess

hasOnlineAccess stw@dbc.dk fre, 29/07 2016 - 13:34

En bog, film, artikel, musik eller andet kan have en relation til hvor man får online adgang til materialet. Relationen består af en relationUri og et linkObject, der rummer ekstra oplysninger om karakteren af url'en osv.


relationUri

En url specificeret i relationUri kan indeholde placeholders som f.eks. [PROVIDERSLIBRARYID]. I opsætningen af den service eller brugergrænseflade, hvor url'en skal benyttes, skal disse erstattes biblioteksspecifikke oplysninger.

linkObject

linkObjectets elementer skal kunne bruges til ensartet, automatisk at

 1. formidle adgangsmulighederne for slutbrugere (f.eks. om der er adgang hjemmefra og for hvem) og
 2. kunne sikre opsætning af en adgangsgivende url, (ofte skal Url’en omskrives i brugergrænsefladen, for at adgangen virker).

Hvis der er flere typer af adgange til den ressource, relationUri linker til, gentages linkObject for hver af disse (se f.eks. eReolen-eksemplet nedenfor).

LinkObjectet består af de følgende elementer og parametre:

Elementer i linkObject
 Element  Beskrivelse  Mulige parametre  Kan gentages  Obligatorisk 
 accessType  hvordan indhold kan tilgås download, streaming, time limited access, time limited download, time limited streaming, rest  nej  nej
 access  vilkår for at tilgå indhold  free, onsite, preview, proxy, login (hed tidligere remote)  nej  nej
 linkTo  hvad uri peger på  webservice, website, resolver, image  nej  ja
 collectionIdentifier  collectionIdentifier som definerer hvilke(n) kilde(r) linket tilhører  f.eks. 150021-bibliotek  ja  ja

 

Mulige værdier i accessType
 Værdi  Beskrivelse
download bruges for ressourcer, hvor indhold kan downloades, og så bruges offline
rest bruges f.eks. for infomedia webservice
streaming bruges for ressourcer, hvor indhold kan streames, f.eks. Filmstriben
time limited

bruges for ressourcer, hvor indhold kan tilgås i begrænset tid, f.eks. eReolen og Netlydbog

accessType bruges til at beskrive hvordan brugeren kan tilgå indholdet, f.eks. ved at downloade eller streame. Hvis der er en begrænsning på hvor lang tid brugeren kan tilgå indholdet tilføjes 'time limited' f.eks. time limited download.

 

Mulige værdier i access
 Værdi  Beskrivelse
free bruges for ressourcer, hvor indhold er frit tilgængeligt
onsite bruges for ressourcer, hvor indhold er tilgængeligt på biblioteket,  f.eks. Filmstriben på Biblioteket
preview bruges for ressourcer, hvor der linkes til et preview (i stedet for hele materialet), f.eks. Safari books
proxy bruges for ressourcer, hvor url'en skal proxies, for at give adgang. Proxy betyder også at brugeren enten skal logge ind, eller få adgang onsite på biblioteket
login bruges for ressourcer, hvor man skal logge ind for at få adgang, f.eks. Filmstriben Fjernleje

access parameteren bruges til at at beskrive hvilke muligheder for tilgang, der er til materialet, f.eks. om der er fri adgang til kilden eller om det skal tilgås gennem en proxy.

 

linkTo
 Værdier  Beskrivelse
webservice (f.eks. infomedia)
website vil blive brugt til de fleste resourcer
resolver Bruges kun ved relationer af typen hasOpenUrl
image link til billede

linkTo parameteren er obligatorisk og beskriver hvad for en slags ressource linket fører til, f.eks. om man kommer til et website eller om det er en webservice man bruger.

Eksempler

hasOnlineAccess relationer for Ebrary Academic

<relation>
 <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>preview</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
    </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://site.ebrary.com/lib/[PROVIDERSLIBRARYID]/docDetail.action?docID=10962063</relationUri>
  <linkObject>
    <access>proxy</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150008-academic</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
 

hasOnlineAccess relationer for eReolen:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited streaming</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>https://ereolen.dk/ting/object/870970-basis:52087708</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>time limited download</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150015-ereol</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-basis</linkCollectionIdentifier>
    <linkCollectionIdentifier>870970-bibdk</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for infomedia:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>login</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>
<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>[useraccessinfomedia]?action=getArticle&faust=36862297&infomediaId=e5989706&libraryCode=[libraryCode]&userId=[userId]&userPinCode=[userPinCode]</relationUri>
  <linkObject>
    <accessType>rest</accessType>
    <access>onsite</access>
    <linkTo>webservice</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>870971-avis</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

hasOnlineAccess relationen for Biblioteksvagten:

<relation>
  <relationType>dbcaddi:hasOnlineAccess</relationType>
  <relationUri>http://biblioteksvagten.dk/single_question.asp?quid=d63d3fec-81b5-4c7e-b1bc-eddeff709f78|150024</relationUri>
  <linkObject>
    <access>free</access>
    <linkTo>website</linkTo>
    <linkCollectionIdentifier>150024-bibvagt</linkCollectionIdentifier>
  </linkObject>
</relation>

 

Sortering og rankering

Sortering og rankering Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 14.01.2016

Sortering
Rankering
Relevansrankering
Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

Sortering

Ved sortering forstås ordning af poster efter et princip som betyder at den samme mængde poster sorteres på samme måde uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem. Sorteringsnøglen fastlægges ved indlæggelsen af posten. Mest brugt til fx sortering alfabetisk efter forfatter eller titel og sortering efter år/dato/indlæggelsestidspunkt.

Man kan vælge mellem forskellige sorteringsmuligheder:

 • Udgivelsesår - nyeste først
 • Udgivelsesår - ældste først
 • Titel: a-å
 • Titel: å-a
 • Forfatter: a-å
 • Forfatter: å-a

Ialt findes disse sorteringsmuligheder:
acquisitionDate_ascending, acquisitionDate_descending, article_date_ascending, article_date_descending, creator_ascending, creator_descending, date_ascending, date_descending, numberInSeries_ascending, nmumberInSeries_descending, record_owner_ascending, record_owner_descending, title_ascending, title_descending, work_type_ascending, work_type_descending
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)

Rankering

Rankering (eller rangering) er et samlebegreb for dynamiske ordningsmetoder for poster hvor måden brugeren har søgt på betyder noget for rækkefølgen af poster.

 

Muligheder for rankering og boost i OpenSearch

 

Der er en række elementer i Opensearch som kan bruges til rankering - og flere er på vej.
Man kan fx prioritere at søgetermerne som står i et bestemt felt skal prioriteres fx sort=rank_creator
Man kan lave sin egen userDefinedRanking hvor man giver forskellige elementer (creator, subject, title) forskellige vægte.
Man kan også bruge userDefinedBoost til at vægte bestemte elementer højere end andre.
Der findes disse rankeringsmuligheder i servicen: random, rank_creator, rank_frequency, rank_general, rank_main_title, rank_none, rank_subject, rank_title.
Se detaljer på opensource.dbc.dk (åbner i nyt vindue)
DBC har arbejdet med at lave rankeringsalgoritmer som brugeren/biblioteket kan vælge at bruge eller ej. Se nærmere bibliotek.dk's rankeringsalgoritmer
 

test_cqlstandarden

test_cqlstandarden mdy ons, 16/12 2015 - 10:35

her er noget om søgning

testCql_underdeling

testCql_underdeling mdy ons, 16/12 2015 - 10:36

hfudhetvsnrjg jhuierhgvuildr sehtudrhtg

Adgang til Databrønden

Adgang til Databrønden Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.01.2018

Denne side giver en kort orientering om hvornår der skal afleveres IP-adresser til DBC ved implementering på Databrønden.

I forbindelse med implementering på Databrønden har nogle biblioteker afleveret IP numre til DBC.

Hvis DDB CMS ikke hostes hos DBC er der afleveret:

 • IP numre fra eksterne firewall på biblioteket (ydre IP) til DBC

   

Hvis biblioteket har ønsket mulighed for selv at arbejde direkte med webservicen har de afleveret:

 • IP adresse på egen server

BEMÆRK: Hvis der efterfølgende ændres i IP adresser er det vigtigt at der gives besked til DBC. Dette gøres via Kundeservice

Visning

Visning Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.01.2016

Visning på en grænseflade kan ske på mange forskellige måder selvom man søger i den samme brønd.
Denne side giver et overblik over de elementer der indgår i en visning.

Data kommer fra brønden
Grænsefladen
Rækkefølge ved visning inden for et værk
bibliotek.dk - et eksempel

 

Data kommer fra brønden

De data man bruger til visning kommer fra brønden. Man kan få data i formaterne DKABM eller MarcXchange, men kan naturligvis kun vise data som faktisk findes i posterne.
De to formater har forskellig specifikationsgrad. Ønsker man at kunne være meget specifik med hensyn til hvilke data der vises for hvilke poster, er der flest muligheder hvis man henter posterne i MarcXchange.

Grænsefladen

Det er den lokale grænseflade som skal omforme det der kommer fra brønden til forståelige visformater.
For nogle vil det være vigtigt at kunne lave et ganske kort format med ensartede oplysninger for hver post, for andre kan det være væsenligt allerede fra start at hente supplerende data som fx en forside eller en omtale.
Derfor er det lokalt man beslutter hvilke data der skal vises hvornår, og hvilke redskaber man bruger.

Rækkefølge ved visning inden for et værk

Rækkefølge ved visning af manifestationer i et værk (sortering inden for ét værk) er implementeret på denne måde i OpenSearch:

Materialetyper
Rækkefølge af materialetyper inden for ét værk er som hovedregel alfabetisk.
For at undgå at brugere utilsigtet bestiller en mindre brugt materialetype er der lavet to undtagelser:
Når bånd (kassettebånd, spolebånd) er involveret, sorteres de til sidst - altså efter fx cd.
Når blu-ray er involveret, sorteres de til sidst - altså efter dvd.

Rækkefølge inden for én materialetype
Inden for én materialetype bestemmes rækkefølgen af det antal eksemplarer biblioteket har, så den udgave der haves i flest eksemplarer kommer først. Dog sorteres særudgaver og bogklubudgaver nederst.

bibliotek.dk - et eksempel

Se mere om bibliotek.dk's visningsprincipper og -formater:
Visning på bibliotek.dk

Webservices

Webservices Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.10.2015

Denne side giver en kort orientering om de webservices, der benyttes ved brug af Databrønden.

Når der arbejdes i Databrønden, er der en række webservices, der sørger for interaktion mellem grænsefladen og selve brønden samt udlevering af forsider, brugerspor mv. Det drejer sig om følgende services:

 • Open search
 • Open suggestion
 • OAI
 • Forsideservice (moreinfo)
 • Infomedia webservice
 • VoxB (Brugerdata).

 

De nævnte services, der skal benyttes, indsættes som link i bibliotekets administrationsmodul til grænsefladen (dette gøres evt. af DDB). For forsideservice skal der desuden indsættes et login og password, som er det samme, der benyttes til netpunkt.

 

Open search

Open search er den vigtigst service i det samlede servicekompleks, idet den foretager selve søgningen i Brønden og leverer resultatet til grænsefladen. Indeholdt i søgeresultatet er poster, der matcher søgningen inkl. relationer, rankering og sortering af de fundne poster samt facetter.

Du kan læse mere om Open search

Open suggestion

Open suggestion Servicen laver opslag i brøndens søgeregistre. Det er parameterstyret hvilket register, der returneres forslag fra. Servicen kan kombinere med afgrænsninger, fx på materialetype.

Du kan læse mere om Open suggestion

OAI

Forsideservice

Forsideservice returnerer links til for- og bagsider til materialer i DanBib. De enkelte materialer identificeres via faustnummer, lokalt postnummer eller ISBN.

Du kan læse mere om Forsideservice

Infomedia webservice

Webservice til slutbrugerfjernadgang til Infomedias artikler og anmeldelser. Servicen giver mulighed for fjernadgang for registrerede brugere fra forskellige brugergrænseflader (fx bibliotek.dk og lokale kataloger). Servicen sørger for at verificere slutbrugeren i bibliotekets lokale lånerbase (ved hjælp af DBC's fælles lånertjekservice).

Du kan læse mere om Infomedia webservice

Driftstid

Driftstid Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.01.2018

Databrønden og webservices er normalt åbent for søgning mv. døgnet rundt. Kundens adgang til Databrønden er kun begrænset i forbindelse med den natlige backup af Databrønd og webservices og i forbindelse med driftsafbrydelser, der skyldes vedligeholdelse af driftsmiljøet eller rettelse af driftsfejl.

Primær driftstid

Systemets primære driftstid, hvor der er overvågning på systemet er følgende:

 • Alle dage kl. 8 - 22 på nær
 • Helligdage, Grundlovsdag, 1. maj, 24. og 31. december kl. 8-16

 

Bibliografiske data i Databrønden

Bibliografiske data i Databrønden mdy ons, 05/04 2017 - 15:48

Søgning i andre baser

Søgning i andre baser admin man, 07/12 2015 - 14:16

Intro til Søgning i andre baser

ArticleFirst

ArticleFirst Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 22.08.2013 -

Kort information om søgning i ArticleFirst via netpunkt.dk.
Når du søger i ArticleFirst via netpunkt, søger du i OCLC's database, men med netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i ArticleFirst på netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til ArticleFirst
Indhold i ArticleFirst
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Hjælp til ArticleFirst

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i ArticleFirst

ArticleFirst er en artikelbase over indholdet i et stort antal tidsskrifter - med lokaliseringer på tidsskrifterne. Basen dækker fra 1990 og fremefter.
Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men OCLC ArticleFirst giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
Basen er et artikelindeks.
Ældste poster er fra 1990.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for ArticleFirst. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i ArticleFirst

Hvis du vil gøre dig fortrolig med ArticleFirst, skal du klikke på basen, læse den gule boks på forsiden og evt. kigge på flere hjælpetekster.
Klik på linket i den gule hjælpeboks til Liste over alle søgekoder eller brug genvejstasterne Alt+l uanset hvor du er i ArticleFirst på netpunkt.
Posterne fra ArticleFirst konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i netpunkts hjælpesystem.
Samsøgning: når du har lært ArticleFirst at kende ved at søge udelukkende i den, vil det være lettere at vurdere hvilke søgninger der går godt som samsøgning. Som hovedregel: kombinatoriske ordsøgninger (fritekst eller enkeltordssøgekoder) går godt. Ved frasesøgning, søgning på langordskoder og søgning på koder er risikoen for forskelle i søgemåde større, og vi anbefaler at du søger udelukkende i ArticleFirst (klik på basens navn i venstrerammen).
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC. Dels fordi lokaliseringerne ikke kan bruges aktivt til noget i netpunktsversionen, dels fordi det forbedrer svartiden væsentligt at undlade at få disse omfattende oplysninger med.

Genbrug

Aftalen med OCLC giver ikke adgang til "hent" eller "accept" via netpunkt.

Bestilling via ArticleFirst i netpunkt

Bestil i Statsbiblioteket
Ønsker man at sende en bestilling til Statsbiblioteket, er der en særlig bestilknap til dette. Det er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet til Statsbiblioteket.
Så kan SB skaffe materialet i Danmark eller fra udlandet. Denne mulighed er pt. gratis for alle folkebiblioteker (samt Færøerne, Grønland og Sydslesvig).

Bestil i DanBib
Linket Bestil i DanBib udfører en søgning på den pågældende post's periodikum (værtspublikation) i DanBib. Denne søgning rammer i langt de fleste tilfælde et eller flere periodika i DanBib (men kan selvfølgelig også give 0 fund).
Når man vælger at bestille på et af bibliotekerne der har tidsskriftet, vil oplysningerne om artiklen blive indsat i bestilblankettens felter.
Hvis man vælger et bibliotek med z-bestil, skal man som vanligt selv vælge hvilket bind/volume på dette bibliotek som indeholder den ønskede artikel.

Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 29.01.2009

Hjælp til Litteraturtolkninger
Indhold i Litteraturtolkninger
Søgning i Litteraturtolkninger
Visning i Litteraturtolkninger
Bestil i DanBib

Hjælp til Litteraturtolkninger

DBC's Kundeservice kan kontaktes på kundeservice.dbc.dk.

Indhold i Litteraturtolkninger

Litteraturtolkninger indeholder referencer til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler. Der medtages bøger, dele af bøger samt avis- og tidsskriftartikler. Hovedparten af registreringerne er tolkninger fra 1970- , men der er registreringer helt tilbage til omkring 1900.
Aktuelt omfang kan ses i Info-boksen på netpunkt.dk.
Data for perioden 1990-1999 er produceret af Gentofte Bibliotekerne. Fra 1.1.2000 produceres data til basen af Dansk BiblioteksCenter.

Søgning i Litteraturtolkninger

Søger du litteratur om et værk?
Søg fx em=ifølge loven
Søger du litteratur om en forfatter?
Søg fx em=krasilnikoff arthur

Visning i Litteraturtolkninger

Bemærk at de to formater standard og detaljeret er éns i Litteraturtolkninger og viser de vigtigste bibliografiske data.

Bestil i DanBib

Der er i Standardformat link til bestilling. Disse links dannes så man i DanBib rammer værtspublikationen (bog eller tidsskrift). Da især de ældre data kan være formateret lidt specielt, kan linkningen fejle. Når man bestiller artikler, er data fra analysen medtaget på bestillingen.
Hvis posten i Litteraturtolkninger ikke indeholder data så vi kan linke, indsættes i stedet en Bestil-boks, hvor biblioteksnummer kan skrives. Artiklens data medtages også her i bestillingen.
I nogle tilfælde findes et sådant værk faktisk i DanBib, men posten indeholder ikke data så et brugbart link kan dannes.

WorldCat

WorldCat Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 08.01.2015

Kort information om søgning i WorldCat via netpunkt.dk.
Når du søger i WorldCat via netpunkt, søger du i OCLC's database, men med netpunkts brugergrænseflade.
DBC kan ikke ændre i søgemuligheder eller i data, men kan tilpasse brugergrænsefladen (navne på og definition af søgekoder, visformater inkl. ledetekster, tegnkonvertering etc).
Information som står i hjælpeteksterne i WorldCat på netpunkt gentages IKKE her.

Hjælp til WorldCat
Indhold i WorldCat
Søgning, visning og sortering i WorldCat
Genbrug
Bestilling via WorldCat i netpunkt

Hjælp til WorldCat

DBCs Kundeservice kan kontaktes på Kundeservice.

Indhold i WorldCat

Vi henviser til OCLC for oplysninger om indholdet i basen. Der er ikke ét sted hvor alle oplysninger står, men A global library resource giver nogle informationer.
Nogle få generelle informationer:
WorldCat er en fælleskatalog for biblioteker over hele verden - flest dog i USA. I WorldCat er bl.a. registreret bøger, periodika, musikoptagelser, noder, websites, film og video, computer programmer og manuskripter.
Ældste poster er ældre end 1000 e.Kr.
Basen opdateres dagligt.
Antal poster i basen kan du se på netpunkt ved at klikke på "i" ud for WorldCat. Vi opdaterer denne information når vi får nye tal fra OCLC - dog højst månedligt.

Søgning, visning og sortering i WorldCat

Vælg WorldCat under Vælg Database.
Hvis du vil gøre dig fortrolig med WorldCat, skal du læse teksten i boksen på forsiden og evt. kigge på flere hjælpetekster.
Klik på linket i hjælpeboksen til Liste over alle søgekoder eller brug genvejstasterne Alt+l uanset hvor du er i WorldCat på netpunkt.
Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra Marc21 til DanMarc2 - så godt som dette nu lader sig gøre.
Brug også OCLCs information om søgemuligheder, men husk at netpunkt-søgekoder (lavet af DBC) kun kan ses i netpunkts hjælpesystem.
Visning og sortering: posterne hentes uden lokaliseringsoplysninger fra OCLC.

Genbrug

Aftalen mellem OCLC og DBC betyder bl.a. at alle offentlige danske biblioteker uden ekstraomkostninger frit kan genbruge bibliografiske poster fra WorldCat.

Genbrugets omfang beregnes af DBC ved optælling af antallet af poster i DanBib med OCLC Control Number i felt 035.

Eksempel
035 00 *a(OCoLC)173198721

jf. danMARC2-formatet.

Posterne fra WorldCat konverteres "on the fly" fra MARC21 til danMARC2 - så godt som dette nu lader sig gøre.

WorldCat genbrugsvejledning (pdf)

Der kan også genbruges fra WorldCat via Zpunkt. Se hvordan på:
Hent poster via Zpunkt i danMARC2 fra WorldCat, Libris og Bibsys
Når biblioteket genbruger poster fra WorldCat og henter dem i danMARC2 via DBCs konvertering, oprettes automatisk korrekt formaterede 035-felter.
Disse 035-felter må ikke slettes eller ændres ved den efterfølgende overførsel af poster til DBC (Basis eller DanBib).
Vi anbefaler endvidere, at biblioteket overfører et evt. LC-nummer til felt 036 (placeret i felt 010 i MARC21-formatet)

Bestilling via WorldCat i netpunkt

Bestilling i WorldCat-Netpunkt er i virkeligheden en "Skaf", med den forskel at Netpunkt udfylder bestillingsblankettens felter. Bestillingen sendes som en DanBib-bestilling via BOB-systemet, og kan kun sendes til biblioteker der i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib.
Bestil i Statsbiblioteket
Ønsker man at sende en bestilling til Statsbiblioteket, er der en særlig bestilknap til dette. Så kan SB skaffe materialet fra udlandet eller købe det ønskede materiale. Denne mulighed er pt. gratis for folkebiblioteker.
Bestil i andre biblioteker
Den åbne boks til Bestil kan bruges hvis man ønsker at sende til andre biblioteker end Statsbiblioteket - vel typisk som opfordring til køb. Man kan kun sende til de biblioteker som i forvejen modtager bestillinger gennem DanBib, dvs. de skal kunne findes i Netpunkts biblioteksvejviser.
Bestilling direkte i USA
Ønsker I at bestille direkte i fx amerikanske biblioteker, skal I fortsat bruge OCLCs ILL-modul.

Materialevalg

Materialevalg Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 12.09.2007

 

Materialevalgs-siderne på www.danbib.dk er skrevet for bibliotekspersonalet. De indeholder information om de forskellige materialevalgshjælpemidler, som DBC tilbyder.

 

Materialevurderinger

Materialevurderinger Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 04.02.2015

 

Materialevurderinger er navnet på den tidligere Lektørbase. Indholdet består af materialeinformation og rummer: Lektørudtalelser, filmvurderinger, multimedievurderinger og Diskodiagnoser (musikvurderinger).
Specifik søgevejledning som står i Hjælp på Netpunkt gentages IKKE her.

 

Materialevurderinger generelt
Indhold
Diskodiagnoser (musikvurderinger)
Søgning i basen

Materialevurderinger generelt

Materialevurderinger (tidligere Lektørbasen) indeholder vurderinger af forskellige materialetyper målrettet mod materialevalg, materialeorientering og formidling af materialet i bibliotekerne.
Indholdet består af lektørudtalelser (bøger), filmvurderinger, multimedievurderinger og diskodiagnoser (vurderinger af musik).
Læs mere om Materialevurderinger på DBC's hjemmeside

Indhold

DBCs materialevurderinger publiceres på netpunkt.dk. Basen indeholder materialevurderinger udarbejdet fra 1996 og frem.

Diskodiagnoser (musikvurderinger)

Diskodiagnoser er noter og skal betragtes som tips fortrinsvis til brug ved bibliotekernes valg af materialer for børn og unge.

Søgning i basen

Søgemulighederne i Materialevurderinger giver adgang til såvel selve vurderingen som de fulde bibliografiske data.

Materialevalg på netpunkt

Materialevalg på netpunkt Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret: 05.10.2016

 

Materialevalg på netpunkt er DBCs materialevalgsklient på netpunkt.dk. Denne side rummer information for leverandører og biblioteker om nyheder og ændringer i Materialevalg på netpunkt
Specifik hjælp findes i Hjælp på Netpunkt og gentages IKKE her.

 

Materialevalg generelt
Information vedrørende standarder
Information for materialeleverandører
Program til læsning af editeur-ordrer/ordrekopier
Prisopslag hos leverandører
Rette til en ny leverandør
Tips vedrørende søgninger
Oprydning i materialevalg
Tips vedrørende opsætning

Materialevalg generelt

I materialevalg er det muligt at afsende ordrer i 4 forskellige formater:

 • E-post (editeur)
 • E-post (editeur/html)
 • Print.
 • E-post (editX). Her afsendes ordren i et format, som gør det muligt dels at følge gældende standard, dels at materialeleverandører har mulighed for at levere en fil tilbage til jer med materialenummer/stregkode på de bestilte materialer (ship-notice) samt at klargøre materialer med fulde beholdningsoplysninger. (automodtagelse/Behold+).

Det er vigtigt at kontakte jeres materialeleverandør for at høre, om de kan modtage ordrer i de forskellige formater.
Ordrekopien, som sendes til bibliotekssystemet til opdatering af jeres beholdningsregister, kan leveres i de samme formater. Pt. er det dog kun biblioteker med Integra vers.8.6, som kan modtage ordrekopier i editX-formatet og tilhørende ship-notice fra materialeleverandøren med materialenumre.
I leverandørformularen findes et e-mail felt til kontaktoplysninger for hhv. leverandøren og jer som køber/kunde. Denne oplysning er ikke obligatorisk.
Det er vigtigt, at den mailadresse, som er angivet i kontaktoplysninger, ikke er mailadressen til bibliotekssystemets postkasse (hvor ordrekopier skal hen). Hvis materialeleverandøren sender en ordrebekræftelse i fx pdf, så vil den lande i bibliotekssystemet i stedet for i en - for jer - læsbar postkasse. Anvend i stedet en mailadresse til en kontaktperson i teknisk afdeling/indkøbsafdeling).
Vejledning i brug af editX med illustrationer PDF 218 KB (2012 version) - (åbner i nyt vindue)

 

Information vedrørende standarder

Materialevalg på netpunkt følger DanZig udvalgets anbefalinger vedrørende standarder for afsendelse af materialevalgsordrer i biblioteker:http://biblstandard.dk/editx/
I Guidelines henvises til EDItEUR, her findes xsd'er til editX ordre-komplekset.

Information for materialeleverandører

Materialevalgsordrer afsendes pt. som email med vedhæftet fil i xml i de ovennævnte formater.

Program til at læse materialevalgsordrer/ordrekopier

Materialevalgsordrer og ordrekopier sendes som udgangspunkt i xml (editeur eller editX). Hvis man har brug for at kunne læse indholdet i en mere læsbar form, så kan man til ordren vælge formatet email (editeur/html) og få det visbart i mailen.
Til ordrekopien kan vi anbefale at hente programmet "XML Notepad", som giver mulighed for at få ordrekopien i en læsbar version.
Gem ordrekopien (quote) og åbn den efterfølgende med XML Notepad, brug xsl output.

Prisopslag hos leverandører

Prisoplysninger i materialevalg hentes via et webservice kald hos materialeleverandørerne - pt. forespørges hos Biblioteksmedier, Saxo, Casablanca og iMusic.Prisen vises sammen med den bibliografiske post, under links til anmeldelser.Selve prisen er klikbar, det betyder at når du klikker på prisen, så flyttes den til feltet: Gem pris. Når du har valgt Gem, så gemmes prisen i basen og vil senere overføres med ordrekopien til bibliotekssyste