Kombileverancer - materialetyper

Kombileverancer - materialetyper Anonym (ikke efterprøvet) tir, 01/12 2015 - 13:38

Sidst opdateret 6.6.2008

På denne side beskriver vi indholdet af de materialetyper, som vi bruger i kombileverancerne.

Alle
Bøger
Årbøger
Ekspres-bøger
Ekspres-multimedier
Dansk bogfortegnelse
Musik
Noder
Al lyd
Lydbøger
Film og billeder
Film
Computerspil
Cd-rom - ikke spil
Netdokumenter
Andre materialer end bøger

Alle

Alle indeholder alle bibliotekskatalogiserede materialer, dvs. poster med katalogkode BKM eller NET. Vær opmærksom på, at hvis du afgrænser til skolerelevante materialer, får du også s-afmærkede titler fra DBF - skolebogsmaterialer, som ikke er bibliotekskatalogiserede.

Bøger

Bøger er bibliotekskatalogiserede bøger. Bøger er defineret som i DanBib, dvs. materialekoden er "bå". Årbøger er ikke inkluderet af denne søgning.
Bøger kan afgrænses til fag- eller skønlitteratur samt på bibliotekstype. Folkebiblioteker (grundniveau) svarer til a-markerede titler, mens Folkebiblioteker (udover grundniveau) svarer til y-(tidligere h)markerede titler.

Årbøger

Årbøger er bibliotekskatalogiserede årbøger. De er defineret som i DanBib, dvs. ma=åp. Årbøger kan afgrænses til fag- eller skønlitteratur

Ekspres-bøger

Ekspresbøger er bibliotekskatalogiserede bøger, som er ekspres-kodede og dermed til rådighed hurtigere end ved den normale registrering. Der er tale om udvalgte, aktuelle og bøger, som man forventer brugerne vil efterspørge. Eksprestitlerne tages også med i den ordinære leverance i den uge, de hører til.

Ekspresmultimedier

Ekspresmultimedier er bibliotekskatalogiserede multimedier, som er ekspreskodede. Alle multimedier får denne kode og er dermed med i kombileverancerne en uge før den almindelige registrering. Hovedmaterialet er cd-rom eller dvd-rom'er. Eksprestitlerne tages også med i den ordinære leverance i den uge, de hører til.

Dansk bogfortegnelse

Her finder I poster fra Dansk bogfortegnelse, der ikke også er bibliotekskatalogiserede - altså dem, der KUN er i bogfortegnelsen.

MusikBibliotekskatalogiseret musik - enten som cd eller dvd. Musikfilm, der er kodet for at det primære indhold er musik, vil også være med her - ellers kommer de med under søgning på film.

Noder

Bibliotekskatalogiserede noder i kombileverancer medtager materialer hvor enten den primære eller den sekundære materialetype er defineret som noder. Det sidstnævnte kan fx være sangbøger, som medtages her.

Al lyd

Al lyd er defineret som bibliotekskatalogiserede lydmaterialer, som ikke er musik. Det kan - udover egentlige lydbøger - være sprogkurser, dyrelyde, meditationskurser osv. Kategorien omfatter kun materialer hvor hovedmaterialet er lyd. Materialerne kan underdeles på fag- og skønlitteratur.

Lydbøger

Lydbøger omfatter de egentlige lydbøger, dvs indlæst tekst. Materialerne kan underdeles på fag- og skønlitteratur.

Film og billeder

Film og billeder omfatter både bibliotekskatalogiserede film og billeder. Eksempler på billeder kan være billedkort til sprogtræning og gengivelse af billedkunst på dvd.

Film

Film som kategori er de traditionelle film, forstået som "levende billeder". Film kan underdeles på fag- og spillefilm.

Computerspil

Bibliotekskatalogiserede computerspil på cd-rom og lign. uanset spillets platform.

Cd-rom - ikke spil

Cd-rom - ikke spil omfatter bibliotekskatalogiserede cd-rom'er og lign. (cd-rom, dvd-rom) bortset fra computerspil. Omfatter kun materialer, hvor cd-rom er primært materiale, dvs. fx ikke bøger, hvor der er vedlagt en cd-rom som bilag.

Netdokumenter

Netdokumenter er bibliotekskatalogiserede netpublikationer. Det primære materiale skal være "net".

Andre materialer end bøger

Andre materialer end bøger er bibliotekskatalogiserede materialer, som ikke er bøger. Der kan ikke skelnes mellem disse materialer - i givet fald må de enkelte materialetyper vælges som sin egen kombileverance.