Biblioteksvejviser

Sidst opdateret: 30.05.2007

Hvis man bruger Biblioteksvejviser uden at være i gang med at bestille, kan man slå op på alle de biblioteker som overhovedet vil vises i bibliotek.dk.
Nogle få af disse modtager ikke bestillinger gennem bibliotek.dk. Det er i så fald angivet med rødt:
Biblioteket modtager ikke bestillinger fra bibliotek.dk.
Det samme sker hvis man er i gang med bestilling og vælger et sådant bibliotek. Man kommer i så fald ikke længere end til Bestil trin 2.
Biblioteksvejviser kan altså bruges som en generel biblioteksvejviser hvis brugeren fx vil se bibliotekernes egne hjemmesider, databaser - eller simpelthen vil have adressen eller telefonnummeret.
Færøerne og Grønland er ikke med i bibliotek.dk fordi biblioteksloven ikke gælder for dem.
Bibliotekerne ajourfører selv hovedparten af de oplysninger, der bruges i bibliotek.dk via databasen VIP.
Introduktion til VIP

Links fra vejviseren til Findvej.dk

Webservice til VIP-basen

Til VIP-basen findes en webservice. Webservicen er en søgeservice baseret på SRU-standarden (http://www.loc.gov/standards/sru/). Webservicen kan tilgås enten via http GET (SRU/GET) eller via SOAP (SRU/SOAP).
I kan søge på biblioteksnummer, navn, type (fx Folkebibliotek eller Forskningsbibliotek) og opdateringsdato.
Webservicen til VIP-basen blev i 2004 udviklet i en demo-version i forbindelse med et DEFF-projekt. I januar 2008 er webservicen blevet udvidet med mulighed for at hente z39.50-oplysninger til brug i lånersamarbejdet (kræver login).
Læs mere om afprøvning af webservice til VIP-basen