Webservice - bibliotek.dk

Sidst opdateret 10.12.2014

Webservicen til søgning i bibliotek.dk sker via den generelle webservice OpenSearch til DBC's brønd.
Den tidligere webservice - webservice.bibliotek.dk - er lukket den 10. december 2014.

OpenSearchWebservicen

Beskrivelse, WSDL og XSD kan ses på opensource.dbc.dk/services/open-search-web-service
 

Henvendelse

Henvendelse ang. adgang til OpenSearch sker til: Bente Schade Poulsen.