Arkibas

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 50.000 poster
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess
 Opdateringsfrekvens  Opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150046 (Vejle Stadsarkiv)
 Format: arkibas
 Transfil: b=aquapr2,f=150046.[dato og filnavn],o=arkibas,c=latin-1,t=xml,m=[mailadresse]] 
 Kilde:
 Originalformat: XML
 Encoding: Latin-1
 Hostname:
 Status  I drift

 

Kort beskrivelse af kildens indhold

Arkibas er ikke en kilde i sig selv men en database til registreringer af arkivalier primært på lokalhistoriske arkiver. Grundlag danner data fra Vejle Stadsarkiv.

 

Brugsscenarier

For den enkelte kommune kan det være relevant at kunne samsøge bibliotekets materialer og lokalarkivets materialer. Om der er oplagte relationer mellem bøgerne og arkivalierne, som bør skabes i brønden, er mere uklart. Der kan være emnemæssige relationer (dvs. bøger og arkivalier om samme emne), men dette er en søgerelation. Der er folk ude i den virkelige verden, som gør sig tanker om arkivalier, biblioteksmaterialer og museumsgenstande i samme løsning (se f.eks. http://ting.dk/node/354), så et bud fra bibliotekerne på hvad de ønsker sig kunne være et godt indspark til det videre arbejde

 

Mapning

Der er udarbejdet en overordnet officiel standard for mapning af data fra Arkibas til DKABM: Arkibas4_til_dkabm.pdf

Arkibas  DKABM element  Værdi  Attribut Attributværdi  Bemærkninger
 RegId  ac:identifier        
 LHAnr  ac:source        
 Betegnelse  dc:title        Er Betegnelse længere end 150 karakterer skæres der af 
 ved første efterfølgende punktum.
 ArkivSkaber  dc:creator    oss:sort     hvis Signatur er Æ
 Fotograf  dc:creator    oss:sort     hvis Signatur er B. Funktionskode: pht
 Decimal.!DecimalTxt  dc:subject        
 Decimal.Decimal  dc:subject    xsi:type  dkdcplus:DK5   
 Emneord.Emneord  dc:subject        
 Kategori.!KategoriTxt  dc:subject        hvis Signatur er Æ
 DecimalStikord.Stikord  dc:subject        hvis Signatur er Æ
 KategoriStikord.Stikord  dc:subject        hvis Signatur er Æ
 SogeOrd  dc:subject        hvis Signatur er Æ
 ArkivfondIndhold.Indhold  dc:description        
 SekvensIndhold.Indhold  dc:description        
 Betegnelse  dc:description        hvis Signatur er ÆFLVØ
 Motiv  dc:description        hvis Signatur er B
 Bem  dc:description        hvis Signatur er BFLVØ
 Art  dc:description        hvis Signatur er KPT
 YderAar  dc:date        hvis Signatur er A
 Datering  dc:date        hvis Signatur er andet end A
 Samlingstype  dc:type        
 IaltBind  dc:format  Præfikset: "Bind i alt: "      hvis Signatur er AÆ
 IaltPakker  dc:format  Præfikset: "Pakker i alt: "      hvis Signatur er AÆ
 IaltLaeg  dc:format  Præfikset: "Læg i alt: "      hvis Signatur er AÆ
 hyldemeter  dc:format  Præfikset: "Hyldemeter i alt: "       hvis Signatur er AÆ
 Materiale  dc:format        hvis Signatur er B
 Varighed  dc:format  Præfikset: "Varighed: "      hvis Signatur er FLVØ
 Art  dc:format  Præfikset: "Art: "      hvis Signatur er KPT
 TeknOpl  dc:format  Præfikset: "Tekniske oplysninger: "      hvis Signatur er KPT
 Maal  dc:format  Præfikset: "Mål: "      hvis Signatur er KPT
 Regnr  dc:identifier        Brug srnr hvis denne findes
 JournalNr.Journalnummer  dcterms:isPartOf        
 Udgaver.Text  dcterms:replaces        
 Klausul  dc:rights        
 Henvisning.!StedLokal.!StedTxt   dcterms:spatial        
 Fra + Til  dcterms:temporal         

 

Signaturer i Arkibas: Lokalhistorisk Arkiv for Graasten By og Egn

Arkibas samlingstyper:

tblSamlingA4.jpg