Kombileverancer

Sidst opdateret 19.02.2019

På denne side kan du læse om Kombileverancer og hvad de indeholder.

Indhold

Hvad er Kombileverancer?

Kombileverancer og dataleverancer

Mere om Kombileverancer


Hvad er Kombileverancer?

Kombileverancerne er et redskab der kan hjælpe jer til at opsætte nyhedslister til brug for materialevalget.
Kombileverancerne indeholder alle bibliotekskatalogiserede titler og er en måde at publicere bibliotekskatalogiseringen på.
Ved at kombinere fx materialetype, materialets målgruppe (børn/voksne) eller materialets relevans i forhold til særlige bibliotekstyper, fx skolebiblioteker, kan I sammensætte et materialevalgsgrundlag der passer præcist til jeres behov.

Læs mere om DBC's bibliotekskatalogisering (åbner i nyt vindue).

Til toppen

Materialetyper i Kombileverancerne

I opsætningen af Kombileverancer kan I vælge mellem en række materialetyper. Se beskrivelser af dem her:
Materialetyper i Kombileverancer

Til toppen

Hvordan leveres Kombileverancer?

I kan vælge mellen at få jeres Kombileverancer leveret som

  • dataleverancer formateret i danMARC2 på DBC's Posthus (acceptfiler)
  • mail
  • overført til jeres mapper i Materialevalg på Netpunkt - forudsat at I har adgang til dét

I kan vælge mellem at få poster leveret en gang om ugen (onsdag) eller én gang om måneden. Det sidste vil vi kun anbefale til forholdsvis snævre søgninger der må forventes kun at indeholde få poster pr. uge. Ellers bliver månedsleverancen for stor til at overskue.

Til toppen

Rettelsesmeddelelser mv.

Rettelsesmeddelelser er meddelelser om rettelser i poster, opstillingsdata mv. Meddelelser om eventuelle rettelser vil kunne ses i selve posterne - i felt 990*m.
BKR-koden har tidligere været brugt til på ugebasis at give bibliotekerne besked om rettelse af opstillingsdata og andre udvalgte rettelser og tilføjelser, fx omkatalogisering fra monografi til periodicum (eller omvendt). Men med overgangen til FBS er dette ikke længere aktuelt i folke- og skolebibliotekssammenhæng, idet DBCs poster bruges direkte lokalt og rettelser dermed automatisk er en del af lokalkatalogen i samme øjeblik, de er lavet. Brugen af katalogkoden ophører derfor fra uge 201901. Poster med en rettelsesnote vil være afmærket med katalogkoden BKR.

Læs mere om den reducerede brug af katalogkoden BKR

Andre meddelelser bliver offentliggjort på DBC's hjemmeside eller via mailinglisten Danbib-info.

Til toppen

Kombileverancer eller dataleverancer

Kombileverancerne er et supplement til de ugentlige dataleverancer med nye og ajourførte poster.

Hvilken forskel er der i indhold og omfang?

  • Kombileverancer: en nyhedsservice - indeholder kun nye poster. Indeholder kun bibliotekskatalogiserede poster.
  • Dataleverancer: beregnet til katalogvedligeholdelse - indeholder både nyoprettede poster og alle efterfølgende rettelser til disse poster. Indeholder både bibliotekskatalogiseringer og nationalbibliografiske poster.

Til toppen

Hvordan spiller det sammen med materialevalgssystemet?

Jeres brug af Kombileverancer vil bl.a. være afhængigt af hvilke redskaber I bruger i jeres materialevalg.

Har I Materialevalg på netpunkt vil I uden videre kunne få overført jeres Kombileverancer direkte til mapperne i Materialevalgssystemet.

Har I et materialevalgssystem hvor I indlæser hele "Nye og ajourførte poster" som kilde til de poster I henter over i materialevalgssystemet, vil det sandsynligvis være bedst for jer at fortsætte med det.
NB! Vær opmærksom på, at ændringer i katalogkoder og andre materialevalgskoder i posterne kan betyde, at I skal ændre jeres materialevalgssøgninger i den lokale base - se nærmere nedenfor.

Uanset hvilket materialevalgssystem I har, kan I med Kombileverancerne supplere med oversigter pr. mail (kan evt. printes) hvis der er specielle områder I gerne vil holde øje med, fx nye lydbogstitler eller computerspil.

Til toppen

Mere om Kombileverancer og materialevalgsdata

Vejledning til kombileverancer (åbner i nyt vindue)
Priser og abonnementsvilkår (åbner i nyt vindue)
Materialevalg generelt (åbner i nyt vindue)
Uddybende information om katalogkoder og materialevalgsoplysninger i danMARC2 (åbner i nyt vindue)

Ved fejl el.lign. kontakt Kundeservice

Til toppen