1001 Fortællinger

Danbib.dk information  >>  Brønd 3  >>  Kilder  >>  Kilder i brønd 3.0 og 3.5

 

 Omfang  Ca. 1.000 poster for "1001 Fortællinger (steder)" og ca. 50 poster for "1001 Fortællinger (temaer)"
 Dataformat i webservice 
 (opensearch)
 DKABM
 Relationer  hasOnlineAccess relation med link til artiklen/fortællingen på sitet www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/ 
 Opdateringsfrekvens  Kilden opdateres ikke
 Tekniske specifikationer   Submitter: 150031
 Format: sted (for steder) og tema (for temaer)
 Kilde: Kulturarvsstyrelsen, nu Slots- og Kulturstyrelsen
 Originalformat: XML
 Encoding: UTF-8
 Hostname: www.kulturarv.dk
 Status  I drift

 

Beskrivelse af kildens indhold

1001 Fortællinger ( http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK) er et site oprindeligt fra Kulturarvsstyrelsen, der omtaler det som "Danmarks første og største sociale website om kulturarv", der skal "dele ud af viden og oplevelser med kulturarv fra alle hjørner af landet."

"Siden vil i kraft af bruger- og ekspertdeltagelse vokse som vidensbank om kulturarv og kulturmiljøer og samtidig være en digital mødeplads for kultur- og historieinteresserede". Kilde: http://www.kulturarv.dk/presse-nyt/nyhed/artikel/1001-fortaellinger-om-danmark-2/

1001 Fortællinger beskriver sig selv som "et brugerdrevet site om dansk kulturarv". Sitet er bygget op om nogle forholdsvis korte fortællinger fra og om forskellige steder i Danmark. Derudover findes længere temaartikler f.eks. om Industrialiseringen, hvortil flere fortællinger er knyttet.

Posterne i Brønden består af metadata fra 1001 Fortællinger opdelt i to kilder der kan til- og fravælges separat. Den ene kilder hedder "1001 Fortællinger (steder)" og består, som navnet antyder, af metadata for hovedfortællingen om det enkelte sted. Den anden kilde hedder "1001 Fortællinger (temaer)", og det er her man finder metadata på de længere temaartikler der findes på sitet.

For begge typer gælder, at de har DKABM-elementet "dcterms:hasPart" med titlen/titler på fortælling(er) om stedet/temaet, der står her sammen med html-kode så link til selve sitet kan dannes.

Sitet er bygget op om 1001 fortællinger fra alle egne af landet, skrevet af 180 fagfolk, men alle kan deltage med at lægge nyt indhold - kommentarer, fortællinger, billeder, links, video og tags - på sitet. Fortællinger knytter sig til et sted, som er beskrevet kort med "Fakta".

Der er endvidere 50 tematekster, som kan have relationer til fortællinger.

Stedfakta med fortællinger findes både som tekst og som lydfil. Hele sitet findes både på dansk og engelsk.

Mere om regler for bidrag til sitet kan læses på http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/terms

 

Brugsscenarier

Som bruger skal man kunne søge i metadata for temaartikler ("Temaer") fra 1001 Fortællinger i brønden på lige fod med katalogposter mv. Man skal kunne klikke sig videre til artiklen på sitet 1001 Fortællinger og/eller direkte til oplæsningen af artiklen.

Som bruger skal man kunne søge i metadata på "Steder" fra 1001 Fortællinger i brønden på lige fod med katalogposter mv. Eller man skal kunne få "Steder" vist som relateret materiale til bl.a. katalogposter der har stedet som emneord.

Det skal endvidere være muligt allerede i søgeresultatet og/eller ved visningen af de enkelte poster, at kunne klikke sig videre fra en "Tema-post" til en "Sted-post" eller vice versa, for at understøtte eksplorativ søgning allerede inden brugeren er kommet ind på sitet 1001 Fortællinger.

Hvis det giver mening at matche emneord (tags) fra Temaer fra 1001 Fortællinger med titler på Faktalink, skal det være muligt for brugeren at læse mere om et emne (fra en 1001-post) i Faktalink.

I første omgang arbejdes der med de danske artikler, senere kan vi implementere de engelske artikler fra sitet.

 

Datakonvertering

Der konverteres til DKABM.

Mapningen er lavet ud fra to eksempelposter med forskellige strukturer. 
Den ene type post ('theme') har fuldtekst, som vi kan overveje at lægge i brønden i docbook-format. Så vil det formodentlig være en fordel at splitte kilden op i to; én for 'sights' og én for 'themes'.

 

Mapning

Mapning af theme

Rodelementet hedder 'theme'

 1001 fortællinger  DKABM element  Værdi  Attribut  Bemærkninger
   ac:identifier      
   ac:source  1001 Fortællinger    
 title  dc:title      
 title + subtitle  dc:title  xsi:type  dkdcplus:full  
 author - name  dc:creator      
 author - name  dc:creator  xsi:type  dkdcplus:sort  navnet skal inverteres på baggrund af author - name
 tags - tag - value  dc:subject      tags - tag indeholder også url til en side der lister andet på 1001 fortællinger, 
 der har samme tag
 teaser  dcterms:abstract      
   dcterms:audience       Foreslår at vi udelader elementet - vi mangler at tage stilling til om det
 altid skal være med.
   dc:publisher  Kulturarvsstyrelsen     
   dc:date      Findes ikke i posten
   dc:type  Netdokument  dkdcplus:BibDK-Type   
 uri  dc:identifier    dcterms:URI  Kan også lægges som relation
 language  dc:language  dan  dcterms:iso639-2  Betingelse: elementet indeholder value 'da_DK'
   dc:language  Dansk    Betingelse: elementet indeholder value 'da_DK'
 stories - story - uri + title   dcterms:hasPart      uri lægges i html a-element, så titlen kan blive klikbar

 

Mapning af sight

Rodelementet hedder 'sight'

 1001 fortællinger  DKABM element   Værdi  Attribut  Bemærkninger
 id  ac:identifier      sammensættes med submitternr.
   ac:source  1001 Fortællinger    
 title  dc:title      
 title + subtitle  dc:title    xsi:type="dkdcplus:full"  
 adminitrator - name  dc:creator      
 administrator - name  dc:creator    xsi:type="dkdcplus:sort"  navnet skal inverteres på baggrund af author - name
 tags - tag - value  dc:subject      tags - tag indeholder også url til en side der lister andet på 1001
 fortællinger, der har samme tag
 description  dcterms:abstract      
   dcterms:audience       Foreslår at vi udelader elementet - vi mangler at tage stilling til om 
 det altid skal være med.
   dc:publisher  Kulturarvsstyrelsen     
   dc:date      Findes ikke i posten
   dc:type  Netdokument  xsi:type="dkdcplus:BibDK-Type"   Tjek på BibDK type liste
 uri  dc:identifier    xsi:type="dcterms:URI"  Kan også lægges som relation
 language  dc:language  dan  xsi:type="dcterms:iso639-2"  Betingelse: elementet indeholder value 'da_DK'
   dc:language  Dansk    Betingelse: elementet indeholder value 'da_DK'
 stories - story - uri + title  dcterms:hasPart      uri lægges i html a-element, så titlen kan blive klikbar
 geography - municipality   dcterms:spatial      

 

Foreløbigt er følgende elementer fra sights fravalgt i mapningen:

 • Særskilt objekt for en "story" under "sight" (ligger embedded i xml'en og består af titel og url. Muligvis kommer de også som selvstændige poster, så vi skal bruge det til relationer. Det skal dog analyseres nærmere når vi har flere testposter)
 • Diverse links til oversigtssider på 1001 fortællinger (oversigt over forfatterens artikler, oversigter over artikler med bestemt link mv.)
 • Geography - latitude
 • Geography - longitude
 • Geography - ispubliclyaccessible (i eksemplet er indholdet blot 'true', hvilket godt kunne overføres til sætningen "Er offentligt tilgængelig". Jeg synes dog godt, at man kan nøjes med den oplysning på selve 1001-sitet)
 • Facts - fact (fordi jeg er i tvivl om hvor varieret indeholder her kan være. Det består af en "key" der fortæller hvilket fact der er tale om, og en "value". Vi kunne muligvis sammenskrive disse). I vores eksempelpost ser det sådan ud:
<key>Byggeår</key>
<value>-2500-900</value>

 

Relationer

Relationer inden for 1001 Fortællinger

 • Theme hasThemeMember Sight (story-id findes i theme-poster og theme-id findes i sight-poster og skal muligvis blot mappes med over til DKABM, så der kan laves relationer)
 • Sight isPartOfTheme Theme (samme bemærkning som ovenfor)
 • Sight hasImage [URI] (URI til billede findes i posten - elementnavn: thumbnail)

Relationer_1A.PNG

 

Relationer til andre kilder

Nedenstående relationer var kun gældende i brønd 2, men er fjernet i brønd 3.

Emnerelation på baggrund af dc:subject i 1001 Fortællinger og dc:title i Faktalink:

 • 1001 Fortællinger hasSubjectDescription Faktalink
 • (Faktalink isSubjectDescriptionOf 1001 Fortællinger)

 Relationer_2.PNG